InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Buzau

COMERCIAL: Actiune in plata pretului marfii. Administrarea probei cu noi inscrisuri in rejudecarea recursului dupa admiterea contestatiei in anulare. Casarea solutiei cu trimitere spre rejudecare

(Decizie nr. 56 din data de 30.05.2012 pronuntata de Tribunalul Buzau)

Domeniu Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc. | Dosare Tribunalul Buzau | Jurisprudenta Tribunalul Buzau        Deliberand asupra recursului  de fata, constata :
        1.) - Obiectul actiunii
        Prin actiunea inregistrata la Judecatoria Buzau sub nr.16488/200/2010 din 3.12.2010, astfel cum a fost reprecizata , reclamanta SC IDM D. SRL a chemat in judecata pe parata SC A. SRL Buzau  solicitand ca prin hotararea ce se va pronunta sa fie obligata la plata sumei de 3.089,18 lei - pret marfa , cu cheltuieli de judecata in suma de 320,06 lei.
        2.) - Motivarea actiunii
        2.1.) - In fapt, reclamanta a sustinut ca in perioada 31.07.2006 - 30.06.2010 , a vandut paratei marfa in cuantum total de 16.780 lei , din care s-au facut plati partiale , ramanand neachitata suma de 3.089,18 lei , ce face obiectul actiunii .
        2.2.) - In drept, reclamanta a invocat dispozitiile art.969 - 970 din Codul civil.
        3.) - Intampinarea
        Parata a formulat intampinare in conditiile art.115 - 118 Cod procedura civila , invocand pe cale de exceptie prematuritatea introducerii actiunii ( in lipsa dovezii privind procedura prealabila a concilierii ) iar pe fond netemeinicia actiunii  ( intrucat a platit intreg pretul marfii, conform facturilor atasate ) : filele 29 - 30 dosar.
        4.) - Solutia instantei fondului
        4.1.) - Prin incheierea din 8.04.2011 s-a respins exceptia ca neintemeiata , retinandu-se in baza inscrisurilor evocate ca in cauza s-a efectuat procedura concilierii directe , conform art.720? Cod procedura civila .
        4.2.) - Prin sentinta nr.2667 din 8.04.2011 s-a admis actiunea ca intemeiata parata fiind obligata sa plateasca reclamantei suma de 3.089 ,18 lei - contravaloare marfa livrata si suma de 326 lei cheltuieli de judecata.
        4.3.) - Hotarand astfel , instanta fondului a retinut in baza probatoriului administrat  ca parata datoreaza reclamantei , pe fondul relatiilor comerciale incheiate  la perioada de referinta suma de 3.089,18 lei ce reprezinta contravaloare marfa livrata , facturile evocate facand dovada existentei intre parti a unui contract de vanzare - cumparare in forma simplificata.
        5.) - Recursul
        Prin decizia nr.406 din 24.06.2011 pronuntata de Tribunalul Buzau s-a anulat ca netimbrat recursul declarat de parata impotriva sentintei nr.2667 din 8.04.2011 pronuntata de Judecatoria Buzau  in temeiul art.20 din Legea nr.146/1997 raportat la art.9 din OG nr.32/2005.
        6.) - Contestatia in anulare
        6.1.) - Impotriva deciziei a formulat contestatie in anulare parata , in temeiul art.318 Cod procedura civila , ce face obiectul dosarului nr.4623/114/2011 din 28.06.2011, invocand neluarea in considerare de catre tribunal a chitantei seria PMB nr.124177 din 20.05.2011 , in baza caruia a platit taxa de timbru de 158,00 lei, anterior judecarii recursului , dar nedepusa la dosar  in termen util.
        6.2.) - Prin decizia nr.536 din 13.10.2011 pronuntata de Tribunalul Buzau s-a admis contestatia in anulare si s-a dispus anularea deciziei nr.406 din 24.06.2011 fixandu-se termen de judecata pentru rejudecarea recursului la 10.11.2011.
        7.) - Rejudecarea recursului
        7.1.) - In rejudecarea recursului , parata a depus la dosar inscrisuri noi : facturi si extrase de cont , tribunalul solicitand ambelor parti  sa efectueze un punctaj , iar reclamanta , prioritar , sa raspunda fiecarui document opus de parata , spre a se verifica eventuala stingere a datoriei pretinse , astfel cum s-a invocat in mod constant pe parcursul procesului .
        7.2.) - Desi s-au acordat doua termene de judecata in acest sens , raporturile juridice deduse intre parti ,nu au putut fi clarificate , tribunalul apreciind ca se impune administrarea unei expertize contabile .
        8.) - Solutia tribunalului
        In raport de considerentele ce preced , in baza art.312 alin.5 din Codul de procedura civila , s-a admis recursul ca intemeiat si s-a casat sentinta atacata, dispunandu-se trimiterea cauzei aceleeasi instante spre rejudecare , solutie neimputabila judecatorului fondului ( in raport de inscrisurile  noi depuse la dosar in recurs) .

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.

Anulare act - Decizie nr. 523 din data de 27.06.2017
Anulare act - Decizie nr. 502 din data de 21.06.2017
II.Procesul verbal de contraventie care nu intruneste conditiile prev. de art. 19/1 din OG nr. 2/2001 reactualizata, va fi anulat. - Decizie nr. 267/R din data de 23.05.2005
Anularea actelor frauduloase incheiate de debitori in dauna creditorilor se poate dispune daca se dovedeste existenta intentiei de frauda - Sentinta civila nr. 506/CA din data de 19.05.2004
COMPETENTA MATERIALA . ANULARE ACT FALSIFICAT - Decizie nr. nr. 5/A din data de 05.01.2004
Obligare la incheierea unui act autentic de vanzare-cumparare iar in caz de refuz, Sentinta sa tina loc de contract de vanzare cumparare - Decizie nr. 155 din data de 31.12.2013
Lipsa calitatii procesuale pasive ca urmare a divizarii unei societati in mai multe societati comerciale. Imposibilitatea introducerii unor noi parati in apel. - Decizie nr. 404 din data de 09.09.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 293 din data de 03.06.2009
- Sentinta civila nr. 526 din data de 29.10.2008
Rectificare carte funciara - Sentinta civila nr. 118 din data de 10.02.2009
Exceptia inadmisibilitatii cererii pentru neparcurgerea procedurii plangerii prealabile. Dovada depusa dupa inchiderea dezbaterilor - Sentinta civila nr. 84/F din data de 15.09.2015
Raportul de evaluare intocmit de A.N.I.. Consecintele incalcarii dispozitiilor art. 70 si 79 alin. 1 din Legea nr. 161/2003. Contestarea raportului de evaluare. - Decizie nr. 5/F din data de 23.01.2015
Admisibilitatea actiunii in anulare a actului administrativ-fiscal adresate direct instantei de judecata, fara a urma, in prealabil, procedura prevazuta de art. 205-208 din Codul de procedura fiscala. - Decizie nr. 611/R din data de 21.05.2015
Vechiul cod de procedura civila Recurs respins. Inadmisibilitate actiune constatare a unei situatii de fapt in materia contenciosului administrativ. Sanctiunea necomunicarii modificarii actiunii nulitate relativa in conditiile art. 105 alin. 2 c.pr.ci - Decizie nr. 2130/R din data de 19.09.2014
Vechiul cod de procedura civila - Recurs respins. Inadmisibilitate actiune constatare a unei situatii de fapt in materia contenciosului administrativ. Sanctiunea necomunicarii modificarii actiunii nulitate relativa in conditiile art. 105 alin. 2 c.pr.ci - Decizie nr. 1449/R din data de 25.04.2014
Actiune pentru anularea permisului sau de conducere - Sentinta civila nr. 4798/CA din data de 19.09.2012
Actiune in anulare. Decizie emisa in baza Legii 10/2001 de catre o persoana juridica ce nu avea calitatea de unitate detinatoare. - Sentinta civila nr. 101/S din data de 03.04.2012
Interesul in promovarea unei ac?iuni in constatarea nulita?ii absolute a unui act juridic. - Decizie nr. 251/A din data de 28.10.2011
Cheltuieli de judecata pe cale separata. - Decizie nr. 1290/R din data de 20.10.2011
Uzucapiune.Posesia exerciatata asupra unui teren proprietatea C.A.P. - Decizie nr. 1473/R din data de 24.11.2011