InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Buzau

PENAL. Infractiuni de evaziune fiscala.

(Sentinta penala nr. 2/2014 din data de 24.01.2014 pronuntata de Tribunalul Buzau)

Domeniu Evaziune fiscala | Dosare Tribunalul Buzau | Jurisprudenta Tribunalul Buzau

PENAL. Infractiuni de evaziune fiscala.
Prin omisiunea, in perioada august 2008-august 2009, de a inregistra in evidentele contabile ale societatii veniturile obtinute in suma de 59.249 lei, inculpatul a comis infractiunea de evaziune fiscala in modalitatea prevazuta de art.9 alin. (1) lit. b) din Legea nr.241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., inculpatul necomitand actiuni sau omisiuni care sa poata fi incluse in dispozitiile art. 9 alin.1 lit. a din Legea nr. 241/2005, respectiv ascunderea bunului ori sursei impozabile sau taxabile.
Prin rechizitoriul Parchetului de pe langa Tribunalul Buzau din data de 20.09.2012 s-a dispus trimiterea in judecata a inculpatului PV pentru urmatoarele infractiuni:
1. Evaziune fiscala, prev. de art. 9 alin. (1) lit. a) si b) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. si art. 37 lit. a C. pen.
In fapt, s-a retinut ca in perioada august 2008-august 2009, in calitate de reprezentant legal al SC V 98 SRL, a realizat lucrari de termoizolatii fatade exterioare la mai multe apartamente pe raza Municipiului Buzau, fara sa elibereze beneficiarilor facturi fiscale si chitante si fara sa inregistreze in contabilitatea societatii veniturile realizate in suma de 59.249 lei, sustragandu-se de la plata catre bugetul de stat a unui impozit pe profit de 1.672,91 lei si TVA in suma de 9.459,92 lei, prejudiciul total fiind de 11.132,83 lei.
2.  Evaziune fiscala, prev. de art. 6 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. si art. 37 lit. a C. pen, constand in faptul ca in perioada aprilie 2008-iunie 2011 nu a achitat in termen legal de 30 de zile de la scadenta obligatii cu retinere la sursa in suma de 5.750 lei.
3. Delapidare, prev. de art. 2151 alin. (1) C. pen, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. si art. 37 lit. a C. pen. retinandu-se ca in perioada august 2008-iunie 2011 si-a insusit si folosit in interes personal din disponibilitatile financiare ale societatii suma de 93.130,89 lei, din care 59.249 lei contravaloarea lucrarilor de termoizolatii neinregistrate si 33.881,89 lei lisa sold nejustificat.
Din analiza mijloacelor de proba administrate pe parcursul urmaririi penale si al cercetarii judecatoresti se va retine in fapt urmatoarele:
Inculpatul nu putea infiinta o societate comerciala in mod direct datorita pedepsei de 6 ani inchisoare aplicata prin sent. pen. nr. 156/29.08.2002, pronuntata de catre Tribunalul Buzau in dosarul nr. 425/2003. In aceste conditii, inculpatul a fost imputernicit prin procura speciala autentificata la notariat sub nr. 677/9.04.2009 sa reprezinte si sa administreze cu puteri depline Sc V 98 SRL Buzau, care fusese infiintata in august 2007 de GR, insa din 2008 de administrarea societatii s-a ocupat inculpatul.
Societatea avea ca principal obiect de activitate "intermedieri in comertul cu produse diverse", iar ca activitate efectiva desfasura lucrari de izolatii si amenajari in constructii.
In perioada august 2008 - mai 2009, SC V 98 SRL Buzau, sub coordonarea inculpatului PV a prestat servicii de termoizolatie exterioara a unor locuinte situate pe raza municipiului Buzau, beneficiari fiind persoane fizice de la care incasa sume cuprinse intre 1.500 si 2.000 lei, pentru care in majoritatea cazurilor nu emitea facturi fiscale sau chitante.
Materialele de constructii erau puse la dispozitie de catre societatea administrata de catre inculpat, fiind procurate de la SC M Com SRL Buzau, SC M SRL Buzau, SC P C SRL Buzau si SC M P SRL Buzau, pe baza de documente fiscale inregistrate in contabilitatea societatii.
Inculpatul incheia cu fiecare beneficiar, inainte de inceperea lucrarilor, un contract de prestari servicii-executie termoizolatie exterioara, folosind un model de contract xerocopiat cu antetul firmei SC  V 98 SRL, iar in unele cazuri cu antetul SC K T T SRL administrata de catre martorul BT.
Inculpatul percepea un avans cuprins intre 400 si 600 lei, despre care facea mentiune la finalul contractului iar la finalizarea lucrarilor incasa intreaga valoare a prestatiei insa nu elibera documente fiscale, respectiv factura sau chitanta.
Toate lucrarile de termoizolatie au fost finalizate si nu au existat litigii cu privire la modul de executie.
 1.In perioada august-decembrie 2008 SC V 98 SRL, prin inculpatul P V a efectuat lucrari de termoizolatii la un nr. de 18 proprietari de apartamente  din municipiul Buzau, , de la care a incasat suma de 28.549 lei, venituri care nu au fost evidentiate in contabilitate.
Dintre acesti beneficiari, martorii MV si IC au primit chitante pentru avansuri de cate 600 lei fiecare, insa pentru diferentele de sume achitate la finalul lucrarilor (1.400 lei, respectiv 1.379 lei) inculpatul nu a mai eliberat documente fiscale.
2. In cursul lunii mai 2009, SC V a mai prestat lucrari de termoizolatii pentru alti 8 beneficiari, de la care a incasat suma de 13.200 lei, pentru care nu a eliberat documente fiscale iar veniturile nu au fost evidentiate in contabilitate.
3. In perioada mai-august 2009, SC V a mai prestat lucrari de termoizolatii pentru alti 11 beneficiari, persoane fizice de la care inculpatul a incasat suma de 17.500 lei, fara intocmirea documentelor legale si fara evidentierea veniturilor in contabilitatea societatii.
Pe baza mijloacelor de proba administrate a rezultat ca in perioada august 2008-august 2009 inculpatul a incasat suma de 59.249 lei de la beneficiarii apartamentelor carora le efectuase lucrari de termoizolatie exterioara, venituri care nu au fost inregistrate in evidenta contabila a societatii.
Organele de control fiscal au retinut in continutul actelor de constatare intocmite ca SC V 98 SRL Buzau are de platit la bugetul de stat suma de 47.977 lei  cu titlul de impozit pe profit si TVA in suma de 59.910 lei.
Pe baza expertizei contabile intocmite in cursul urmariri penale, a rezultat ca organele de inspectie fiscala nu au retinut si dedus din veniturile obtinute ca urmare a realizarii lucrarilor de termoizolatii cheltuielile materiale efectuate de catre societate deoarece nu exista deviz de lucrari.
Tribunalul va retine ca din mijloacele de proba administrate a rezultat ca aceste materiale au fost procurate de catre societate pe baza de facturi si consumate pe santier. Lipsa unei dovezi scrise de consum (devize de lucrari si bonuri de consum) nu poate determina nerecunoasterea acestor cheltuieli, astfel cum au retinut si organele de urmarire penala.
In consecinta, suma ce trebuia inregistrata in evidentele contabile ale societatii este de 59.249 lei.
Este corecta situatia de fapt retinuta de catre expertul contabil, potrivit careia inculpatul a realizat un profit brut din exploatare de 21%. Astfel, s-a retinut ca in perioada 2008-2010 SC V a inregistrat venituri de 325.532 lei pentru care a inregistrat cheltuieli materiale de 209.328 lei (64%) si cheltuieli salariale de 47.910 lei (14%).
Profitul brut obtinut a fost de 21%, ceea ce inseamna ca pentru a calcula impozitul pe profit sustras in mod corect s-a aplicat procentul de 16% la doar 21% din venitul neinregistrat: 49.789x 0,21x0,16= 1.672,91 lei.
Initial, pe parcursul cercetarii judecatoresti, inculpatul a declarat ca recunoaste comiterea infractiunilor de evaziune fiscala, ulterior revenind asupra acestei sustineri solicitand sa se ia act ca intelege sa recunoasca doar infractiunea prev. de art. 6 din Legea nr. 241/2005. Inculpatul a  solicitat, de asemenea, audierea persoanelor care au beneficiat de lucrarile de termoizolatii. Potrivit declaratiilor acestor martori a rezultat aceeasi situatie de fapt retinuta in actul de sesizarea instantei, respectiv modul in care inculpatul s-a ocupat de efectuarea lucrarilor de termoizolatii, incasarea sumele de bani platite  de catre beneficiari, conform contractelor incheiate, ulterior aceste sume nefiind inregistrate in actele contabile ale societatii. 
Vinovatia inculpatului cu privire la infractiunile de evaziune fiscala a fost retinuta pe baza urmatoarelor mijloace de proba: procesele-verbale intocmite de catre organele de control fiscal, declaratiile martorilor beneficiari ai lucrarilor de termoizolatii, contractele de prestari servicii, raportul de expertiza contabila, coroborat cu declaratiile inculpatului prin care a recunoscut in parte comiterea faptelor.
Prin omisiunea, in perioada august 2008-august 2009, de a inregistra in evidentele contabile ale societatii veniturile obtinute in suma de 59.249 lei, inculpatul a comis infractiunea de evaziune fiscala in modalitatea prev. de art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. Inculpatul nu a comis actiuni sau omisiuni care sa poata fi incluse in dispozitiile art. 9 alin. 1 lit. a din Legea nr. 241/2005, respectiv ascunderea bunului ori sursei impozabile sau taxabile.
Fata de aceste imprejurari, in baza art. 334 C. pr. pen. se va dispune schimbarea incadrarii juridice a infractiunii pentru care a fost trimis in judecata inculpatul P V din infractiunea de evaziune fiscala, prev. de art. 9 alin. (1) lit. a) si b) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. si art. 37 lit. a) C. pen. in infractiunea prev. de art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. si art. 37 lit. a) C. pen.
Tribunalul va retine ca inculpatul a comis si infractiunea de delapidare prev. de art. art. 2151 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. in modalitatile insusirii si  folosirii in interes personal a disponibilitatilor financiare ale societatii in suma de 93.130,89 lei, suma ce se compune din contravaloarea lucrarilor de termoizolatii in cuantum de 59.249 lei ce nu a  fost inregistrata in contabilitatea societatii si suma de 33.881,89 lei suma ce figura ca fiind detinuta in casieria societatii la data controlului efectuat de catre organele de control fiscal insa nu a putut fi prezentata in fapt.
Cu privire la suma de 33.881,89 lei inculpatul a  sustinut ca a fost folosita pentru plata contravalorii chiriei unei schele ce a fost luata de la martorul SL, administrator la SC L I SRL. Martorul a declarat pe parcursul urmaririi penale si al cercetarii judecatoresti ca inculpatul nu i-a platit nicio suma de bani pentru schelele inchiriate, fiind nevoit sa se deplaseze personal pentru a recupera aceste bunuri. Din evidentele contabile ale societatii  nu a rezultat plata unor sume de bani pentru chiria acestor bunuri astfel incat urmeaza a se inlatura declaratia martorei AG M (f. 128 dosar fond) care a sustinut ca plata chiriei pentru schela luata de la SC LI SRL a fost efectuata la timp.
De asemenea, martorul BTD a sustinut la cercetarea judecatoreasca faptul ca inculpatul l-a imprumutat cu suma de 2.000 lei fara a putea preciza daca acesti bani proveneau din veniturile societatii.
Instanta a respins cererea inculpatului privind efectuarea unei noi expertize contabile avandu-se in vedere ca nu a rezultat din cercetarea judecatoreasca necesitatea administrarii acestui mijloc de proba, martorii audiati in cursul cercetarii judecatoresti confirmand situatia retinuta de catre organele de urmarire penala iar inculpatul nu a invocat aspecte prin care sa conteste corectitudinea constatarilor expertizei efectuate la urmarirea penala.
Fata de mijloacele de proba administrate, tribunalul va retine ca inculpatul a comis si infractiunea de delapidare, prev. de art. 2151 alin. (1) C. pen., in forma continuata, prev. de art. 41 alin. 2 C. pen.
Inculpatul a avut calitatea de administrator de fapt al SC V 98 SRL, situatie in care sunt intrunite conditiile pentru a raspunde in calitate de subiect activ al infractiunilor de evaziune  fiscala si delapidare retinute in sarcina sa. Infractiunile au fost comise in stare de recidiva postcondamnatorie prev. de art. 37 lit. a) C. pen. Primul termen al recidivei il constituie pedeapsa de 6 ani inchisoare aplicata prin sent. pen. nr. 156/29.08.2002, pronuntata de catre Tribunalul Buzau in dosarul nr. 425/2003. Inculpatul a fost arestat in vederea executarii acestei pedepse la 29.11.2002 si liberat conditionat la 20.09.2006, cu un rest de pedeapsa de 800 zile inchisoare. Durata pedepsei se implinea in noiembrie 2008. Infractiunile din prezenta cauza au ca moment de inceput al executarii luna august 2008. Asa cum s-a retinut faptele au fost comise in mod continuat in perioada august 2008-august 2009. Astfel cum s-a statuat in doctrina si in practica judiciara consecintele infractiunilor continuate se produc, cat priveste retinerea starii de recidiva, din momentul in care elementele constitutive ale infractiunii sunt intrunite, cand faptuitorul poate fi tras la raspundere penala. In aceste conditii, urmeaza a se retine ca elementele constitutive ale infractiunilor pentru care a fost trimis in judecata inculpatul au fost intrunite inainte de data cand s-ar fi implinit termenul liberarii conditionate, respectiv noiembrie 2008, astfel incat sunt indeplinite conditiile recidivei postcondamnatorii prev. de art. 37 lit. a) C. pen.
La stabilirea pedepselor ce urmeaza a fi aplicate inculpatului vor fi avute in vedere criteriile generale de individualizare, prev.de art. 72 C. pen., respectiv dispozitiile partii generale a acestui cod, limitele de pedeapsa fixate in partea speciala, gradul de pericol social al faptelor savarsite, datele ce caracterizeaza persoana inculpatului precum si imprejurarile care atenueaza sau agraveaza raspunderea penala.
La stabilirea in concret a gradului de pericol social a infractiunilor comise se vor retine modul si mijloacele de savarsire a faptelor, scopul urmarit, imprejurarile comiterii infractiunilor, urmarile produse, precum si conduita si datele ce caracterizeaza persoana inculpatului.
Inculpatul a actionat in mod continuat, pe o perioada mare de timp, cauzand prejudicu bugetului de stat, afectand si bunurile si interesele SC V 98 SRL Buzau. Desi a invocat faptul ca a urmarit sa intocmeasca o factura colectiva pentru toti beneficiarii lucrarilor efectuate, acest aspect nu este de natura sa atenueze raspunderea penala a inculpatului in conditiile in care nu a evidentiat veniturile obtinute in evidenta contabila a societatii.
De asemenea, se va avea in vedere si imprejurarea ca infractiunile au fost comise in stare de recidiva postcondamnatorie astfel cum s-a retinut anetrior.
Fata de aceste considerente, se va dispune condamnarea inculpatului dupa cum urmeaza:
In baza art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. si art. 37 lit. a) C. pen. va fi condamnat inculpatul P V la pedeapsa de  2 ani inchisoare pentru infractiunea de evaziune fiscala.
Se va aplica inculpatului pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a), teza a II-a, lit. b) si c) C. pen., respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a ocupa o functie sau de a exercita o profesie ori de a desfasura o activitate de natura aceleia de care  s-a folosit condamnatul pentru savarsirea infractiunii, respectiv dreptul de a fi  administratorul unei societati comerciale pe o durata de 1 an, pedeapsa ce se executa dupa executarea pedepsei principale.
In baza art. 6 din Legea nr. 241/2005, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen. si art. 37 lit. a) C. pen. va fi condamnat inculpatul P V la pedeapsa de 1 an inchisoare pentru infractiunea de retinere si nevarsare, cu intentie, a sumelor reprezentand impozite sau contributii cu retinere la sursa.
In baza art. 2151 alin. (1) C. pen., cu aplicarea art. 37 lit. a) C. pen. va fi condamnat inculpatul P V la pedeapsa de 1 an si 8 luni inchisoare pentru infractiunea de delapidare.
In baza art. 33 lit. a)-34 lit. b), art. 35 C. pen., inculpatul P V va executa pedeapsa de 2 ani inchisoare si 1 an pedeapsa complementara a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a), teza a II-a, lit. b) si c) C.pen.
Se va mentine liberarea conditionata cu privire la restul de pedeapsa de 800 zile inchisoare ramas neexecutat din pedeapsa de 6 ani inchisoare aplicata prin sentinta penala nr. 156/29.08.2002, pronuntata de catre Tribunalul Buzau in dosarul nr. 425/2003, pedeapsa din executarea careia inculpatul s-a liberat conditionat la data de 20.09.2006 motivat de faptul ca infractiunile din prezenta cauza au fost comise aproape de momentul implinirii termenului liberarii conditionate.
Se va aplica inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii drepturilor prevazute de art. 64 alin. 1 lit. a), teza a II-a,  lit. b) si c) C.pen., respectiv dreptul de a fi ales in autoritatile publice sau in functii elective publice, dreptul de a ocupa o functie implicand exercitiul autoritatii de stat si dreptul de a desfasura o activitate de natura aceleia de care s-a folosit inculpatul pentru savarsirea infractiunii, pedeapsa ce se executa pe durata executarii pedepsei principale.
Se va constata ca prin sentinta civila nr. 1429/9.11.2012, pronuntata de catre Tribunalul Buzau, Sectia a II-a Civila, de Contencios Administrativ si Fiscal, definitiva si irevocabila,  s-a dispus inchiderea procedurii insolventei debitoarei SC V 98 SRL, cu sediul in Buzau, str. T. 267 si radierea acesteia din registrul comertului astfel incat nu mai poate fi antrenata raspunderea solidara in latura civila a societatii pentru pagubele cauzate prin infractiunile de evaziune fiscala de catre inculapt.
In baza art. 998 si 99 C. civil si art. 14 C. pr. pen va fi obligat inculpatul P V la plata sumei de 11.132,83 lei, din care 1.672,91 lei impozit pe profit si 9.459,92 lei TVA, cu majorarile legale de intarziere pana la achitarea integrala a debitului catre partea civila Directia Generala a Finantelor Publice Buzau.
DGFP Buzau s-a constituit parte civila cu suma de 24.744 lei (astfel cum este detaliata la f. 7 din dosarul de fond) solicitand obligarea inculpatului la 5.879 lei contributie pentru asigurari sociale de stat, 12.667 lei - impozit pe venituri din salarii, 126 lei - contributia unitatii la fondul de somaj, 151 lei- contributia asiguratului la fondul de somaj si 5.921 lei contributia asiguratului la fondul de asigurari sociale de sanatate.
Nu se poate retine ca aceeasi suma de bani trebuie sa fie tratata fiscal, pe de o parte ca venituri neinregistrate in contabilitate (pentru care se calculeaza TVA si impozit pe profit) iar pe de alta parte ca venituri salariale realizate de catre inculpat.
Asa cum s-a retinut si in expertiza contabila, societatea administrata de catre inculpate putea sa-si achite doar partial (47%) obligatiile cu retinere la sursa, respectiv in, limita sumei de 5.750 lei. Din aceasta suma inculpatul a achitat pe parcursul judecarii cauzei suma de 2.500 lei reprezentand impozite sau contributii cu retinere la sursa.
De asemenea, asa cum s-a aratat anterior, impozitul pe profit si TVA de la care s-a sustras societatea administrata de catre inculpat a rezultat prin deducerea din veniturile obtinute a cheltuielilor aferente cu materiale.
In aceste conditii, inculpatul va fi obligat la plata impozitului pe profit si TVA mentionate si la plata sumei de 3.250 lei, cu majorarile legale de intarziere pana la achitarea integrala a debitului catre partea civila Directia Generala a Finantelor Publice Buzau, reprezentand impozite sau contributii cu retinere la sursa.
Intrucat s-a dispus inchiderea procedurii insolventei debitoarei SC V 98 SRL, cu sediul in Buzau, str. T, nr. 267 si radierea acesteia din registrul comertului nu se mai poate dispune obligarea inculpatului la aducerea in patrimonial societatii a sumelor de bani ce au fost delapidate.
In temeiul art. 118 lit. e) C. pen. se va dispune confiscarea de la inculpatul P V a sumei de 76.248,06 lei ce a fost dobandita ca urmare a comiterii infractiunii de delapidare, in masura in care nu serveste la despagubirea DGFP Buzau. Din totalul sumei de  93.130,89 lei ce s-a retinut a fi obiectul material al infractiunii de delapidare s-a dedus suma la care a fost obligat inculpatul si cea pe care a platit-o catre bugetul de stat, respectiv 11.132,83 lei si cea de 5.750 lei, in total  16.882,83 lei.
In baza art. 357 alin. (2) lit. c) C. pr. pen. se va mentine masura sechestrului asiguratoriu dispusa prin ordonanta procurorului din data de 26.01.2012 asupra urmatoarelor bunuri : schela metalica folosita cu lungimea de 16 metri si inaltimea de 7,2 metri, 2 bucati canapele confectionate din imitatie piele, o statie audio KB-330 si doua boxe TT55, conform procesului-verbal de aplicare a sechestrului din data de 27.01.2012 (f. 488-489 din dosarul de urmarire penala).
In baza art. 12 din Legea nr. 241/2005 se va dispune ca inculpatul sa nu fie fondator, administrator, director sau reprezentant legal al unei societati comerciale, iar daca va fi ales va fi decazut din drepturi.
In baza art. 7 din Legea nr. 26/1990, raportat art. 13 alin. (1) din Legea nr. 241/2005, la data ramanerii definitive a prezentei hotarari de condamnare, o copie a dispozitivului se va comunica Oficiului National al Registrului Comertului in vederea efectuarii mentiunilor corespunzatoare.
In baza art. 191 C. pr. pen. inculpatul P V va fi obligat la 2.000 lei cheltuieli judiciare catre stat, din care 200 lei onorariu aparator din oficiu la instanta de fond.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Evaziune fiscala

Evaziune fiscala - Decizie nr. 244 din data de 10.11.2016
Evaziune fiscala - Decizie nr. DP68/A/2008 din data de 31.03.2009
Plangere c/a actelor procurorului. Redeschiderea urmaririi penale - Decizie nr. DP122/R/2008 din data de 31.03.2009
Plangere a/c actelor procurorului. Art 278 Cpp.Citarea partilor - Decizie nr. DP110/R/2008 din data de 31.03.2009
Evaziune fiscala - Sentinta penala nr. 113 din data de 21.09.2016
EVAZIUNE FISCALA - Sentinta penala nr. 83 din data de 16.04.2014
Evaziune fiscala - Sentinta penala nr. 82 din data de 16.04.2014
suspendarea condi?ionata a executarii pedepsei - Sentinta penala nr. 12 din data de 31.01.2014
Evaziune fiscala in forma continuata. - Sentinta penala nr. 39 din data de 12.03.2012
Infractiune de evaziune fiscala, art.9 alin.1 lit. a din Legea nr.241/2005 cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal – 57 acte materiale latura civila - Sentinta penala nr. ----- din data de 02.02.2012
Evaziune fiscala, art.9 alin.1 lit. b si art.9 alin.1 lit. f din Legea nr.241/2005 - Sentinta penala nr. 25/S din data de 02.02.2012
Infractiunea de evaziune fiscala, prevazuta de art. 9 alin. 1 lit. b) din Legea nr. 241/2005, cu aplicare art. 41 alin. 2 Cod penal (230 acte materiale). - Sentinta penala nr. 55/S din data de 07.03.2012
Evaziune fiscala si fals in declaratii - Sentinta penala nr. 54/S din data de 07.03.2011
Infractiunea de „evaziune fiscala” prevazuta si pedepsita de art. 9 al. 1 lit. b din Legea nr. 241/2005. - Sentinta penala nr. 76/S din data de 28.03.2012
Evaziune fiscala, art. 9 alin. l lit. a din Legea 241/ 2005 - Sentinta penala nr. 41 din data de 22.02.2012
Infractiunea de evaziune fiscala, art.9 alin.1 lit.a din legea nr.241/2005 cu aplicarea art.41 alin.2 Cod penal. Achitarea prejudiciului de catre inculpata pana la prima zi de judecata conduce la aplicarea dispozitiilor art 11pct 2 lit b ra... - Sentinta penala nr. 319/S din data de 17.11.2011
Infractiunea de evaziune fiscala – art. 9 lit. a din L 241/2005. achitare, fapta nu este prevazuta de legea penala. - Sentinta penala nr. 351/S din data de 16.12.2011
Infractiunea de evaziune fiscala, art. art.9 alin.1 lit. a din Legea nr.241/2005 cu aplic.art.41 alin.2 Cod penal – 57 acte materiale - Sentinta penala nr. 314/S din data de 16.11.2011
Evaziune fisdcala. Art. 9 alin. 1 lit. f din Legea nr. 241/2005 - Sentinta penala nr. 269/S din data de 06.10.2011
infractiunii de evaziune fiscala - Hotarare nr. 37/S din data de 26.01.2010