InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Campulung Moldovenesc

Civil - Anulare inscrisuri -Exceptia de inadmisibilitate. Lipsa calitate procesuala pasiva

(Sentinta civila nr. 432 din data de 04.04.2013 pronuntata de Judecatoria Campulung Moldovenesc)

Domeniu Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc. | Dosare Judecatoria Campulung Moldovenesc | Jurisprudenta Judecatoria Campulung Moldovenesc

Prin Sentinta civila nr. 432/04.04.2013 pronuntata de Judecatoria C-lung. Mold. s-a dispus respingerea exceptiei inadmisibilitatii invocata de parati, admiterea exceptia lipsei calitatii procesuale pasive si pe cale de consecinta: respingerea actiunii civile avand ca obiect "anulare inscrisuri", asa cum a fost precizata, introdusa de reclamantii T. C.. .si T.M.. fata de paratii T.G. a N., T.A. si T. G.., . pentru lipsa calitate procesuala pasiva.
S-a luat act ca reclamantii au renuntat la judecata in ceea ce priveste capetele de cerere privind obligarea paratului T.G. sa predea in posesie si proprietate suprafata de circa 16 m.p. si notarea in C.F.. a planului de situatie ce va fi intocmit in cauza, pentru configuratia corecta a parcelei _ cladire.
Pentru a hotari astfel, instanta a retinut ca in urma precizarilor reclamantii au investit instanta cu o actiune prin care solicitau sa se dispuna anularea planurilor de situatie intocmite de expertii M.G. la 05.07.2004 in dosarul nr_./2003 si B.G. la 02.05.2011 in dosarul nr_./206/2010 ale Judecatoriei Campulung Moldovenesc, invocand ca expertii au evidentiat in mod fals configuratia unei parcele.
In cadrul procesului civil limitele cererii de chemare in judecata si cadrul procesual atat sub aspectul pretentiei concrete dedusa judecatii cat si cu privire la parti, sunt fixate de catre reclamant.
Paratii au invocat in cauza, exceptia de inadmisibilitate, insa aceasta exceptie se refera la un gen de actiune care nu poate fi promovata in justitie, dreptul pretins incalcat neregasindu-si ocrotire in sfera juridicului si care il pune pe magistrat in imposibilitate sa o analizeze.
Ori, in speta, nu este aplicabila aceasta exceptie, reclamantii investind instanta cu o actiune in anularea unor inscrisuri, respectiv planuri de situatie, iar actiunea civila pentru desfiintarea, in tot sau in parte, a unui inscris falsificat este admisibila, putand fi promovata in instanta, motiv pentru care instanta va respinge exceptia inadmisibilitatii invocata de parati.
In orice actiune inainte de a se discuta dreptul reclamantului, instanta este obligata sa verifice calitatea partilor pentru ca raportul de drept procesual nu se poate lega valabil decat intre titularii dreptului ce rezulta din dreptul material dedus judecatii.
Referitor la cadrul procesual cu care reclamantii au inteles sa investeasca instanta, acestia in urma precizarilor au solicitat  in contradictoriu cu paratii T.G., T.A. si T.Ga. sa se dispuna anularea ca false a planurilor de situatie intocmite de expertii M.G. si B.G..
Calitatea procesuala pasiva presupune o identitate intre persoana paratului si cel care se pretinde a fi obligat in raportul juridic dedus judecatii.
In cauza reclamantii nu s-au adresat intai organele de urmarire penala,  apreciind ei insasi ca tragerea la raspunderea penala a faptuitorului nu mai este posibila si nici nu au inteles sa investeasca instanta cu o cerere de revizuire, intemeiata pe art. 322 pct. 4 Cod proc. civila, in care sa ceara pe cale incidentala constatarea falsului, situatie in care paratii si-ar fi justificat calitatea procesuala pasiva.
Chiar si in aceasta situatie, potrivit dispozitiilor legale revizuirea unei hotarari, se poate cere in urmatoarele cazuri: [...] 4. daca hotararea s-a dat in temeiul unui inscris declarat fals in cursul sau in urma judecatii. In cazul in care, in ambele situatii, constatarea infractiunii nu se mai poate face printr-o hotarare penala, instanta de revizuire se va pronunta mai intai, pe cale incidentala, asupra existentei sau inexistentei infractiunii invocate. La judecarea cererii va fi citat si cel invinuit de savarsirea infractiunii.
Instanta precizeaza ca prin Decizia nr. 66/2008 Curtea Constitutionala a constatat ca sunt neconstitutionale dispozitiile art. I pct. 55 din Legea nr. 219/2005 privind aprobarea OUG nr. 138/2000, prin care s-a eliminat din cuprinsul art. 322 pct. 4 Cod proc. civila, textul mentionat mai sus.
Reclamantii au formulat o actiune pentru anularea inscrisurilor intocmite de expertii M.G. si B.G., fara ca pe acestia (sau eventual mostenitorii celui decedat) sa-i cheme in judecata, pentru ca persoanele despre care se pretinde ca au savarsit fapta penala sa aiba posibilitatea de a se apara si sa le fie opozabila hotararea. Instanta nu poate solutiona actiunea de anulare a inscrisurilor fara ca partea care le-a intocmit sa fie chemata in judecata.
In schimb, au chemat in judecata pe numitii T.G., T.A. si T.G, care nu au intocmit acele inscrisuri si astfel nu justifica calitatea procesuala pasiva in cazul acestei actiuni, prin care se solicita doar anularea celor doua inscrisuri ca false, acestia fiind terti fata de persoanele care au intocmit inscrisurile ce se solicita a fi anulate, prin urmare acestia nu au calitate procesuala pasiva in acest dosar civil.
In consecinta, fata de motivele expuse mai sus, instanta urmeaza sa admita exceptia lipsei calitatii procesuale pasive invocata si sa respinga actiunea civila privind anularea inscrisurilor formulate fata de paratii T.G., T.A., T.G., pentru lipsa calitate procesuala pasiva
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.

II.Procesul verbal de contraventie care nu intruneste conditiile prev. de art. 19/1 din OG nr. 2/2001 reactualizata, va fi anulat. - Decizie nr. 267/R din data de 23.05.2005
Anularea actelor frauduloase incheiate de debitori in dauna creditorilor se poate dispune daca se dovedeste existenta intentiei de frauda - Sentinta civila nr. 506/CA din data de 19.05.2004
COMPETENTA MATERIALA . ANULARE ACT FALSIFICAT - Decizie nr. nr. 5/A din data de 05.01.2004
Obligare la incheierea unui act autentic de vanzare-cumparare iar in caz de refuz, Sentinta sa tina loc de contract de vanzare cumparare - Decizie nr. 155 din data de 31.12.2013
Lipsa calitatii procesuale pasive ca urmare a divizarii unei societati in mai multe societati comerciale. Imposibilitatea introducerii unor noi parati in apel. - Decizie nr. 404 din data de 09.09.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 293 din data de 03.06.2009
- Sentinta civila nr. 526 din data de 29.10.2008
Rectificare carte funciara - Sentinta civila nr. 118 din data de 10.02.2009
Exceptia inadmisibilitatii cererii pentru neparcurgerea procedurii plangerii prealabile. Dovada depusa dupa inchiderea dezbaterilor - Sentinta civila nr. 84/F din data de 15.09.2015
Raportul de evaluare intocmit de A.N.I.. Consecintele incalcarii dispozitiilor art. 70 si 79 alin. 1 din Legea nr. 161/2003. Contestarea raportului de evaluare. - Decizie nr. 5/F din data de 23.01.2015
Admisibilitatea actiunii in anulare a actului administrativ-fiscal adresate direct instantei de judecata, fara a urma, in prealabil, procedura prevazuta de art. 205-208 din Codul de procedura fiscala. - Decizie nr. 611/R din data de 21.05.2015
Vechiul cod de procedura civila Recurs respins. Inadmisibilitate actiune constatare a unei situatii de fapt in materia contenciosului administrativ. Sanctiunea necomunicarii modificarii actiunii nulitate relativa in conditiile art. 105 alin. 2 c.pr.ci - Decizie nr. 2130/R din data de 19.09.2014
Vechiul cod de procedura civila - Recurs respins. Inadmisibilitate actiune constatare a unei situatii de fapt in materia contenciosului administrativ. Sanctiunea necomunicarii modificarii actiunii nulitate relativa in conditiile art. 105 alin. 2 c.pr.ci - Decizie nr. 1449/R din data de 25.04.2014
Actiune pentru anularea permisului sau de conducere - Sentinta civila nr. 4798/CA din data de 19.09.2012
Actiune in anulare. Decizie emisa in baza Legii 10/2001 de catre o persoana juridica ce nu avea calitatea de unitate detinatoare. - Sentinta civila nr. 101/S din data de 03.04.2012
Interesul in promovarea unei ac?iuni in constatarea nulita?ii absolute a unui act juridic. - Decizie nr. 251/A din data de 28.10.2011
Cheltuieli de judecata pe cale separata. - Decizie nr. 1290/R din data de 20.10.2011
Uzucapiune.Posesia exerciatata asupra unui teren proprietatea C.A.P. - Decizie nr. 1473/R din data de 24.11.2011
Aplicare art.50 din legea 10/2001. Condi?ii - Decizie nr. 14 din data de 21.01.2011
Imposibilitatea restituirii in natura a unor apartamente in baza Legii 10/2011.Neindeplinirea condi?iilor legale pentru intervenirea sanc?iunii nulita?ii absolute a contractelor si prescriptiei dreptului de a se cere constatarea nulita?ii. - Sentinta civila nr. 264/s din data de 30.05.2011