InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Campulung Moldovenesc

Civil - Partaj bunuri comune. -Contract credit

(Sentinta civila nr. 808 din data de 22.07.2013 pronuntata de Judecatoria Campulung Moldovenesc)

Domeniu Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc. | Dosare Judecatoria Campulung Moldovenesc | Jurisprudenta Judecatoria Campulung Moldovenesc

Prin Sentinta civila nr. 808/22.07.2013 pronuntata de Judecatoria C-lung. Mold. s-a dispus admiterea actiunii avand ca obiect "partaj bunuri comune" formulata de reclamantul R.C.,. admiterea, in parte a cererii reconventionale, cu completarile ulterioare formulata de R.C. si in consecinta:
 S- constatat masa bunurilor comune dobandite in timpul casatoriei dintre parti; s-a constatat ca masa bunurilor comune este grevata de un pasiv in suma de 15.268 lei reprezentand: 2380 lei - credit achitat exclusiv de parata; 12.888 lei - suma de achitat din imprumutul contractat de la C.E.C. Bank. S-a constatat ca asupra acestei mase concura reclamantul cu o cota de si parata cu o cota de , in valoare de 41.033,5 lei., a atribuit in lot reclamantului totalitatea bunurilor mobile ce formeaza masa de partajat,  a atribuit paratei in lot bunurile imobile - teren in suprafata de 967 m.p., constructiile casa - C1, bucatarie de vara - C2, magazie - C3, cat si intregul pasiv, inclusiv obligatia de plata a datoriei comune din imprumutul contractat la C.E.C. Bank si a obligat parata sa plateasca reclamantului suma de 27.533,5 lei cu titlu de sulta.
Pentru a hotari astfel, instanta a retinut ca reclamantul si parata R.C. au fost casatoriti in perioada 2.03.2003 - 10.05.2012, casatoria acestora fiind desfacuta prin sentinta civila a Judecatoriei Campulung Moldovenesc, iar in timpul casatoriei prin contractul de vanzare-cumparare autentificat sub nr., partile au dobandit o gospodarie  situata in comuna Moldovita compusa din casa C1, bucatarie de vara - C2, o magazie C3 si suprafata de teren de 967 m.p. si o serie de bunuri mobile.
  Potrivit art.33, 35 din Legea 71/2011 pentru punerea in aplicare a Codului civil dispozitiile art.340, 341, 351 din Codul civil sunt aplicabile si casatoriilor in fiinta la data intrarii in vigoare a codului civil, ori de cate ori actul juridic sau faptul juridic in temeiul caruia a fost dobandit bunul intervine dupa aceasta data, sau daca datoria s-a nascut dupa aceasta data, in cauza atat bunurile cat si creditul fiind contactate in anul 2006, legea aplicabila cauzei este Codul familiei.
Referitor la cererea reconventionala, instanta retine ca potrivit contractului de credit existent la dosar, in anul 2006 s-a contractat un imprumut bancar de la C.E.C. S.A., contract care reprezinta o datorie comuna a sotilor conform art. 32 lit. c din Codul Familiei (legea aplicabila cauzei) banii fiind folositi pentru cumpararea si renovarea locuintei, aspect de altfel necontestat de catre reclamantul-parat.
Conform relatiilor primite de la C.E.C.Bank suma de achitat in prezent de la imprumutul contractat de numita R.C., din 30 ianuarie 2006 este in prezent de 12.888,22 lei, suma care compune rata si dobanda, precizandu-se ca suma achitata in perioada ianuarie 2012-aprilie 2013 este de 2930 lei, iar platile efectuate de girantul V.E. in aceeasi perioada sunt de 550 lei.
Referitor la sustinerile reclamantului cum ca la acest contract s-a facut o plata partiala de 15.000 lei de catre mama sa, instanta precizeaza ca in cauza nu s-a dovedit acest aspect, respectiv ca banii obtinuti de numita V.M. prin vanzarea unei suprafete de teren ar fi fost folositi pentru achitarea partiala a acestui credit, de altfel, cererea de rambursare anticipata este facuta de catre parata R.C. fara sa fie facuta vreo mentiune in acest sens.
Se confirma insa sustinerile reclamantului cum ca mama sa V.M. ar fi achitat in calitate de girant in perioada ianuarie 2012-aprilie 2013 suma de 550 lei, prin urmare rezulta ca suma achitata din imprumut exclusiv de catre parata este de 2.380 lei (2.930-550).
Nu pot fi luate in considerare nici solicitarile paratei de a fi luate in calcul la pasiv, suma pe care aceasta ar trebui sa o achite din credit la finalul perioadei de creditare, respectiv in anul 2021, deoarece acest lucru presupune ca reclamantul ar trebui sa faca aceasta plata esalonat in urmatoarele 90 de luni, ori prin lichidarea comunitatii de bunuri reclamantul achita integral in prezent cota sa din pasiv, prin urmare se va lua in calcul creditul existent de rambursat compus din rata si dobanda la aceasta data, parata avand posibilitatea ca prin suma obtinuta de la reclamant sa faca din nou o rambursare anticipata potrivit cotei reclamantului, diminuandu-si creditul astfel doar la cota sa din datorie.
Prin urmare, instanta va admite, in parte, cererea reconventionala formulata si va constata masa bunurilor comune este grevata de un pasiv in suma de 15.268 lei reprezentand: 2380 lei - credit achitat exclusiv de parata, conform celor de mai sus si 12.888 lei - suma de achitat din imprumutul contractat de la C.E.C. Bank.
Art. 30 Codul familiei (legea aplicabila cauzei) dispune ca bunurile dobandite in timpul casatoriei, de oricare din soti, sunt - de la data dobandirii lor - bunuri comune ale sotilor, iar art.31 determina limitativ categoriile de bunuri proprii ale fiecarui act.
Legea presupune ca ambii soti au avut o contributie la aceasta dobandire, contributie care poate fi directa, constand in munca sau mijloacele ambilor soti, sau indirecta prin economisirea unor mijloace comune, de altfel partile nu au solicitat stabilirea unor cote de contributie diferite.
In cauza reclamantul a solicitat partajarea in cote egale a masei bunurilor comune, cota necontestata, motiv pentru care instanta va constata ca asupra acestei mase concura reclamantul cu o cota de si parata cu o cota de , in valoare de 41.033,5 lei (activ 97.335 - pasiv 15.268 =82.067:2).
Ambele parti au solicitat atribuirea in lot a bunurilor imobile paratei, autoturismul sa revina reclamantului, singurul punct divergent reprezentand atribuirea bunurilor mobile, fiecare dintre parti dorind ca ele sa fie atribuite celeilalte.
La formarea si atribuirea loturilor instanta va avea in vedere prevederile art. 673 ind. 9 Cod procedura civila, privind acordul partilor, marimea cotei parti ce se cuvine fiecaruia, natura bunurilor, cat si principiul ca imparteala se face in natura.
Avand in vedere ca toate partile au fost de acord ca imobilele sa-i revina paratei, pentru ca imparteala sa se realizeze in natura si aceasta sa aiba posibilitatea si sa achite sulta, avand in vedere ca este si titulara contractului de credit, instanta ii va atribui paratei in lot bunurile imobile - teren in suprafata de 967 m.p., constructiile casa - C1, bucatarie de vara - C2, magazie - C3, cat si intregul pasiv, inclusiv obligatia de plata a datoriei comune din imprumutul contractat la C.E.C. Bank, valoarea lotului sau fiind de 68.567 lei.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.

II.Procesul verbal de contraventie care nu intruneste conditiile prev. de art. 19/1 din OG nr. 2/2001 reactualizata, va fi anulat. - Decizie nr. 267/R din data de 23.05.2005
Anularea actelor frauduloase incheiate de debitori in dauna creditorilor se poate dispune daca se dovedeste existenta intentiei de frauda - Sentinta civila nr. 506/CA din data de 19.05.2004
COMPETENTA MATERIALA . ANULARE ACT FALSIFICAT - Decizie nr. nr. 5/A din data de 05.01.2004
Obligare la incheierea unui act autentic de vanzare-cumparare iar in caz de refuz, Sentinta sa tina loc de contract de vanzare cumparare - Decizie nr. 155 din data de 31.12.2013
Lipsa calitatii procesuale pasive ca urmare a divizarii unei societati in mai multe societati comerciale. Imposibilitatea introducerii unor noi parati in apel. - Decizie nr. 404 din data de 09.09.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 293 din data de 03.06.2009
- Sentinta civila nr. 526 din data de 29.10.2008
Rectificare carte funciara - Sentinta civila nr. 118 din data de 10.02.2009
Exceptia inadmisibilitatii cererii pentru neparcurgerea procedurii plangerii prealabile. Dovada depusa dupa inchiderea dezbaterilor - Sentinta civila nr. 84/F din data de 15.09.2015
Raportul de evaluare intocmit de A.N.I.. Consecintele incalcarii dispozitiilor art. 70 si 79 alin. 1 din Legea nr. 161/2003. Contestarea raportului de evaluare. - Decizie nr. 5/F din data de 23.01.2015
Admisibilitatea actiunii in anulare a actului administrativ-fiscal adresate direct instantei de judecata, fara a urma, in prealabil, procedura prevazuta de art. 205-208 din Codul de procedura fiscala. - Decizie nr. 611/R din data de 21.05.2015
Vechiul cod de procedura civila Recurs respins. Inadmisibilitate actiune constatare a unei situatii de fapt in materia contenciosului administrativ. Sanctiunea necomunicarii modificarii actiunii nulitate relativa in conditiile art. 105 alin. 2 c.pr.ci - Decizie nr. 2130/R din data de 19.09.2014
Vechiul cod de procedura civila - Recurs respins. Inadmisibilitate actiune constatare a unei situatii de fapt in materia contenciosului administrativ. Sanctiunea necomunicarii modificarii actiunii nulitate relativa in conditiile art. 105 alin. 2 c.pr.ci - Decizie nr. 1449/R din data de 25.04.2014
Actiune pentru anularea permisului sau de conducere - Sentinta civila nr. 4798/CA din data de 19.09.2012
Actiune in anulare. Decizie emisa in baza Legii 10/2001 de catre o persoana juridica ce nu avea calitatea de unitate detinatoare. - Sentinta civila nr. 101/S din data de 03.04.2012
Interesul in promovarea unei ac?iuni in constatarea nulita?ii absolute a unui act juridic. - Decizie nr. 251/A din data de 28.10.2011
Cheltuieli de judecata pe cale separata. - Decizie nr. 1290/R din data de 20.10.2011
Uzucapiune.Posesia exerciatata asupra unui teren proprietatea C.A.P. - Decizie nr. 1473/R din data de 24.11.2011
Aplicare art.50 din legea 10/2001. Condi?ii - Decizie nr. 14 din data de 21.01.2011
Imposibilitatea restituirii in natura a unor apartamente in baza Legii 10/2011.Neindeplinirea condi?iilor legale pentru intervenirea sanc?iunii nulita?ii absolute a contractelor si prescriptiei dreptului de a se cere constatarea nulita?ii. - Sentinta civila nr. 264/s din data de 30.05.2011