Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Dej

(Sentinta civila nr. din data de 18.11.2009 pronuntata de Judecatoria Dej)

Domeniu Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc. | Dosare Judecatoria Dej | Jurisprudenta Judecatoria Dej

R O M A N I A
JUDECATORIA DEJ

SENTINTA CIVILA NR.   /2009

Sedinta publica din data de 24.11.2009
Instanta constituita din:
     
     
     Pe rol fiind  judecarea cauzei civile formulata de reclamantul  in contradictoriu cu paratii , avand ca obiect anulare act.
     Dezbaterile au avut loc in sedinta publica din 19.11.2009, fiind consemnate in incheierea ce face parte integranta din prezenta hotarare, data la care, la solicitarea partilor, s-a amanat pronuntarea pentru astazi, 24.11.2009, in vederea depunerii de concluzii scrise.

INSTANTA,

      Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:
      Prin actiunea inregistrata la data de 19.01.2009 sub nr. 219/219/2009 pe rolul Judecatoriei Dej, reclamantul  _a solicitat instantei ca, prin hotararea pe care o va pronunta in contradictoriu cu paratii_., sa constate nulitatea absoluta a contractului de inchiriere nr. 14023 din 22.02.2007 incheiat de paratii de randul 1 si 2, cu obligarea acestora la plata cheltuielilor de judecata.
      In motivare, reclamantul a aratat ca documentul denumit contract de inchiriere nr. 253 din 21.02.2007 incheiat intre paratii de randul 1 si 2 este unul ˝evident in neregula˝ atata timp cat reclamantul poseda contract de inchiriere pe aceeasi suprafata de teren nr. 14023 din 22.02.2007, fiind absolut imposibil ca Primaria sa incheie intr-o singura zi peste 13.000 de contracte. Contractul paratului de ordinul 2 este nul absolut mai ales ca reclamantul este titularul contractului de intretinere nr. 14091 din 26.01.2004 care are ca obiect aceeasi suprafata de teren.
      Actiunea nu a fost motivata in drept, fiind timbrata cu 10 lei taxa judiciara de timbru( fila 2) si 0,15 lei timbru judiciar.
      Paratul _, prin reprezentantul sau _ a formulat intampinare, prin care a solicitat respingerea actiunii reclamantului, cu plata cheltuielilor de judecata.
      In motivare, acesta a aratat ca paratul are contract de inchiriere nr. 253/21.02.2007 pana la data de 31.12.2011 pentru suprafata de 68 m, avand si inainte de aceasta data contract de inchiriere si nicidecum contractul de inchiriere cu nr. 14023/22.02.2007 la care se refera in actiune. La data de 28.08.2006 paratul a cumparat apartamentul _ care avea contract de inchiriere nr. 1536/24.10.2005 pana la data de 31.12.2007 pentru suprafata de 68 mp. La data de 20.11.2006 s-a depus la _ o cerere inregistrata sub nr. 26760 din 20.11.2006 prin care s-a solicitat repartizarea unui teren in vederea construirii unui garaj, avand in vedere ca suprafata curtii imobilului este comuna, proprietar fiind Primaria municipiului Dej si detinea contract de inchiriere pentru curti si gradini in suprafata de 68 mp. In baza acestei cereri s-au deplasat reprezentanti ai Primariei municipiului Dej, respectiv _..si a aratat locul  repartizat unde era o constructie, cotete de pasari a reclamantului, pe care urma sa o demoleze, spunand paratului sa faca demersurile pentru obtinerea autorizatiei de construire pentru acel loc.
      In repetate randuri, atat prin adrese scrise, somatii, cat si personal de la Primaria municipiului Dej i s-a pus in vedere reclamantului sa demoleze acea anexa intrucat terenul este inchiriat lui _( a se vedea adresa nr. 20228/13.08.2007), dar s-a opus.
      La data de 17.05.2007, paratul a intocmit o cerere catre Primaria Dej pentru eliberarea unui certificat de urbanism in scopul construirii unui garaj, inregistrata sub nr. 12821/17.05.2007. astfel s-a eliberat certificatul de urbanism nr. 277 din 23.05.2007 pentru intocmirea P.A.C. garaj. Ca anexe la acest certificat au fost o schita cu ˝incadrarea in zona˝ si o schita cu ˝indicarea expresa a locului de amplasare a garajului˝, ambele schite inregistrate si avizate de arhitectul-sef. In baza certificatului de urbanism s-a intocmit proiectul pentru garaj care a fost inaintat la Primaria Dej si s-a eliberat autorizatia de construire nr. 153/02.07.2007.
      Vazand ca terenul repartizat nu s-a eliberat, paratul a depus o alta cerere la Primaria Dej inregistrata sub nr. 1949/24.01.2008 aratand cele intamplate si anexand certificatul de urbanism, autorizatia de construire si alte documente. Dupa eliberarea terenului prin demolare de catre Primaria municipiului Dej paratul arata ca a inceput construirea garajului, pe carel-a ridicat si acoperit fara finalizari interioare, sistand lucrarile inainte de a primi citatia de la Judecatorie si adresa de la primarie.
      Totodata, in momentul in care paratul a inceput demersurile(20.11.2006) pana la data de 31.12.2007 reclamantul detinea in curtea comuna garaj auto cu contract de inchiriere pe care il detine si in prezent, in plus mai foloseste o suprafata de aprox. 20 mp pentru straturi, vita de vie, flori etc. Mai mult, reclamantul a solicitat certificat de urbanism pentru constructie, dar in certificatul de urbanism nr. 604/17.10.2007 eliberat de Primaria Dej se precizeaza ca ˝ pe terenul solicitat exista autorizatie constructie garaj si nu se poate utiliza in scopul solicitat˝.
      Reclamantul a mai solicitat sistarea lucrarilor de edificare a garajului pe calea ordonantei presedintiale, dar prin ordonanta civila nr. 1222/16.10.2008 Judecatoria Dej i-a respins cererea. De asemenea, reclamantul a chemat in judecata Primaria municipiului Dej pentru respectarea ˝pasnicei folosinte asupra terenului˝, dar prin sentinta civila nr. 937/28.08.2008 Judecatoria Dej ii respinge si aceasta actiune.
      In drept, paratul a invocat art. 115-119 C.p.c.
      In probatiune, paratul _ a depus copie de pe urmatoarele inscrisuri: procura judiciara autentificata prin incheierea nr. 156/03.02.2009 a B.N.P. _( fila 4), contract de inchiriere nr. 253 din 21.02.2007 incheiat intre Primaria municipiului Dej si Puscas Vasiliu( fila 5), contract de vanzare-cumparare incheiat intre _( fila 6), contract de inchiriere pentru curti si gradini nr. 1536 din 24.10.2005(fila 7), adresa paratului _ catre Primaria municipiului Dej din 20.11.2006( fila 7), adresa nr. 20228 din 13.08.2007 a Primariei municipiului Dej( fila 9), cererea pentru emiterea certificatului de urbanism( fila 10), certificatul de urbanism nr. 277 din 23.05.2007 eliberat paratului _ de Primaria municipiului Dej( fila 11), schite( filele 12, 13), autorizatia de construire nr. 153 din 02.07.2007 a Primariei municipiului Dej( fila 14), adresa nr. 1949 din 24.01.2008( filele 15-16), adresa nr. 1949 din 24.01.2008( fila 17), certificatul de urbanism nr. 604 din 17.10.2007 eliberat reclamantului _( filele 18-19), cererea de ordonanta presedintiala inregistrata de reclamantul _ sub nr. 1728/219/2008 pe rolul Judecatoriei Dej( fila 26), sentinta civila nr. 1222 din 16.10.2008 a Judecatoriei Dej( filele 21-22), decizia civila nr. 28/R/2009 a Tribunalului Cluj, Sectia Civila( filele 23-25), sentinta civila nr. 937/2008 pronuntata de Judecatoria Dej in dosarul nr. 1183/219/2008( filele 32-33).
      Parata Primaria municipiului Dej a depus intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii. Pe cale de exceptie Primaria a invocat exceptia inadmisibilitatii cererii de chemare in judecata de constatare a nulitatii absolute, intrucat sub nr. 14023 din 22.02.2007 nu exista incheiat contract de inchiriere intre parati, ci sub nr. 253/21.02.2007.De asemenea, aceeasi parata a invocat exceptia lipsei interesului in promovarea prezentei actiuni, intrucat actul intitulat contract de inchiriere nr. 14023 din 22.02.2007 nu este incheiat intre paratii de rd. 1 si 2, ci sub acest numar este eliberat un alt act al Primariei Dej.
      Pe fondul cauzei, Primaria a solicitat respingerea actiunii, ca netemeinica si nelegala intrucat reclamantul detine in baza contractului de inchiriere nr. 14093 din 22.02.2007 incheiat cu aceasta institutie suprafata de teren descrisa mai sus, acesta fiind un contract de inchiriere pentru curti si gradini. Reclamantul _. a mai avut inchiriata o suprafata de teren pe care a avut construit un garaj pe care l-a vandut.
      In drept a invocat art. 115 si urm. C.p.c.
      In probatiune, Primaria a depus copie de pe contractul de inchiriere pentru terenuri cultivabile nr. 1536 din 02.02.2004( fila 35), contractul de inchiriere pentru curti si gradini nr. 1536 din 24.10.2005( fila 36), contractul de inchiriere pentru curti si gradini nr. 253 din 21.02.2007( fila 38), contractul de inchiriere pentru curti si gradini nr. 14093 din 22.02.2007( fila 39).
      La termenul de judecata din 12.03.2009, reclamantul _ a depus o modificare de actiune( fila 44), prin care a solicitat:
      1. sa se constate ca reclamantul este titularul dreptului de locatiune asupra terenului in suprafata de 30 mp situat in Dej, _ incepand cu data de 01.01.2007 conform contractului de inchiriere nr. 14093 din 22.02.2007 incheiat intre reclamant si Primaria municipiului Dej;
      2. sa oblige paratul _ sa ii respecte dreptul de pasnica folosinta prin eliberarea suprafetei de teren al carei chirias este, conform contractului de inchiriere nr. 14093 din 22.02.2007.
      Aferent acestei modificari, reclamantul a mai depus 38 de lei taxa judiciara de timbru8 filele 45, 46) si 1,5 lei timbru judiciar.
      Fata de aceasta modificare de actiune, paratul _. a depus intampinare, prin care a invocat exceptia autoritatii de lucru judecat, aratand ca a mai fost chemat in judecata in dosarul nr. 1183/219/2008 al Judecatoriei Dej pentru o actiune avand acelasi petit, solutionat prin respingere potrivit sentintei civile nr. 937/2008 .
      A anexat acestui raspuns copie de pe actiunea civila inregistrata sub nr. 1183/219/2008 pe rolul Judecatoriei Dej( fila 53), sentinta civila nr. 937/2008 a Judecatoriei Dej( filele 54-55).
      Parata Primaria municipiului Dej a formulat si ea intampinare prin care a solicitat respingerea actiunii ca netemeinica.
      In motivare, aceasta a aratat ca reclamantul detine in baza contractului nr. 14093/22.002.2007 suprafata de teren de 30 mp, acesta fiind un contract de inchiriere pentru curti si gradini. Cu privire la pasnica folosinta, Judecatoria Dej s-a mai pronuntat pe acest aspect pin sentinta civila nr. 937/2008. Reclamantul a mai avut anterior un garaj pe care l-a vandut.
      In drept a invocat art. 115 si urm. C.p.c.
      In probatiune a mai depus copie de pe contractul de inchiriere pentru garaje, copertine, parcari nr. 7949/03.02.2005 incheiat cu _.( fila 57), contractul olograf de vanzare-cumparare a unui garaj auto incheiat intre reclamantul _., vanzator, si _, cumparator( fila 58),  cererea numitului _ inregistrata la Primaria Dej sub nr. 23969 din 26.09.2007( fila 59), act aditional al contractului de inchiriere nr. 7949 din 03.02.2005 ( fila 60), contract de inchiriere garaj nr. 7949 din 29.01.2008( fila 61).
      Ca urmare a solicitarilor de precizare daca cele doua terenuri, detinute de reclamant si de paratul de randul 1 se suprapun si in caz afirmativ in ce masura, Primaria a trimis raspunsul nr. 9253 din 13.05.2009( fila 65), nr. 1949 din 24.01.2008( fila 66), schite( filele 67-68), certificatul de urbanism nr. 277 din 23.05.2007( filele 69-70), autorizatia de construire nr. 153 din 02.07.2007( filele 71-72), adresa nr. 20228 din 13.08.2007( fila 73), contract de inchiriere nr. 7949 din 03.02.2005( fila 74), respectiv raspunsul continut in adresa nr. 13576 din 11.06.2009 si schita ( filele 89-90) si respectiv raspunsul din adresa nr. 25266/1075/16.11.2009( fila 104).
      In probatiune s-au incuviintat si administrat proba cu inscrisurile depuse la dosar si proba testimoniala cu martorii_( fila 84) si Rus Veronica( fila 100), propusi de reclamant, proba cu interogatoriul paratei Primaria municipiului Dej( fila 94).
      Reclamantul si paratii au depus concluzii scrise prin care au reiterat argumentele expuse deja in actiune, respectiv in intampinare.
      
      Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta constata urmatoarele:
      Reclamantul _ si paratul _ sunt colocatari ai blocului din Dej, pimul locuind la apartamentul nr. , al doilea la apartamentul nr.. Blocul de locuit are o curte interioara de aproximativ 180 de mp, proprietate a Municipiului Dej, fiecarui apartament din cele sase revenindu-i spre folosinta o suprafata de aproximativ 30 de mp, fapt pentru care fiecare proprietar al celor sase apartamente are incheiat cu Primaria un contract de inchiriere pentru curti si constructii, pentru o suprafata de cca. 30 de mp.
      In speta, reclamantul _ detine contractul de inchiriere nr. 14093 din 22.02.2007 pentru o suprafata de 30 mp, iar paratul _ detine contractul nr. 253 din 21.02.2007 pentru o suprafata de 68 mp.
      Insa, astfel cum reiese din declaratia martorei _ coroborat cu raspunsul paratei Primaria municipiului Dej, cei 30 de mp sunt folositi fara a fi fost vreodata individualizati in spatiu de catre toti locatarii. Cu toate acestea, reclamantul .. inca de la inceput el a ales sa foloseasca exclusiv acei 30 de mp detinuti cu contract de inchiriere, amenajand o mica gradina de zarzavaturi si niste anexe reprezentand cotete de pasari, fara a fi fost stanjenit vreodata in aceasta folosinta. Pana cand proprietarul apartamentului nr. 6 a instrainat separat apartamentul paratului .. si separat garajul unei terte persoane, numitului .., care, desi nu este proprietar de apartament detine garajul in curtea interioara a imobilului.
      Tot din declaratia martorei .. reiese ca separat de suprafata de 30 mp de teren, fiecare proprietar de apartament are incheiat cu Primaria un contract de inchiriere pentru garaj, pentru care platesc separat impozitul.
      Asadar, reclamantul are dreptul de a folosi cei 30 de mp ca toti ceilalti proprietari ai imobilului, insa, intrucat nu au fost individualizati in spatiu prin delimitarea clara a parcelelor, faptul de a fi folosit un timp atat de indelungat o anumita parcela nu il indreptateste, ca detentor precar in temeiul contractului de inchiriere nr. 14093 din 22.02.2007 pe care il invoca, sa isi individualizeze cu de la sine putere acest teren proprietatea Municipiului Dej.
      In ceea ce priveste garajul, intrucat reclamantul are un garaj pe care l-a instrainat unei terte persoane, iar paratul _ nu detine un garaj fiindca nu i-a fost transmis acest drept  la cumpararea apartamentului, demersul Primariei de a identifica un teren pentru garaj este rezonabil si legal, cu atat mai mult cu cat aceasta este proprietara terenului.
      Intrucat paratul .. a obtinut un certificat de urbanism si, ulterior, autorizatie de construire, acesta nu a incalcat dreptul de pasnica folosinta privind suprafata de 30 de mp aferenta apartamentului nr. 4, intrucat acesti 30 de mp nu au fost niciodata individualizati de catre proprietarul municipiul Dej. De altfel, daca s-ar fi ajuns la individualizarea acestei suprafete pentru fiecare apartament, nu s-ar mai fi putut trece fara servitute din scara blocului la drumul public.
      Fata de aceste considerente, nimeni nu ii neaga reclamantului dreptul pretins de a fi titular in baza contractului de inchiriere nr. 14093 din 22.02.1007  a dreptului de locatiune privind o suprafata de 30 de mp, insa neindividualizati in curtea interioara a imobilului din Dej, str. Regina Maria nr. 17.
      Cu toate acestea, petitul doi al actiunii modificate nu este temeinic, intrucat paratii _ si Primaria municipiului Dej nu au incalcat dreptul de locatiune al reclamantului izvorat din contractul nr. 14093/2007.
      Intrucat reclamantul se afla in culpa procesuala, deoarece admiterea petitului 1 nu a generat pozitii contradictorii ale paratilor, cheltuielile de judecata vor fi suportate de catre acesta.
      In cele ce privesc cheltuielile solicitate de paratul _, acesta nu le-a justificat in vreun fel prin inscrisuri doveditoare, fapt pentru care se va respinge acest petit.
      
PENTRU   ACESTE    MOTIVE,
IN   NUMELE    LEGII
HOTARASTE:

      Admite in parte actiunea modificata de reclamantul _,  cu domiciliul in Dej,  in contradictoriu cu paratii  cu domiciliul in Dej, si PRIMARIA MUNICIPIULUI DEJ, cu sediul in Dej, str. 1 Mai nr. 1-2, jud. Cluj si, in consecinta:
      Constata ca reclamantul este titularul dreptului de locatiune asupra terenului de 30 mp situat in Dej, incepand cu data de 01.01.2007  conform contractului de inchiriere nr. 14093 din 22.02.2007 incheiat intre reclamant si Primaria municipiului Dej.
      Respinge capatul de cerere privind obligarea paratului  sa ii respecte reclamantului dreptul de pasnica folosinta prin eliberarea suprafetei de teren pe care o detine reclamantul, in calitate de chirias, ca netemeinic.
      Respinge cererea paratului  de obligare a reclamantului la plata cheltuielilor de judecata ca nedovedita.
      Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
      Pronuntata in sedinta publica, azi, 24.11.2009.
      
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.

Anulare act - Decizie nr. 523 din data de 27.06.2017
Anulare act - Decizie nr. 502 din data de 21.06.2017
II.Procesul verbal de contraventie care nu intruneste conditiile prev. de art. 19/1 din OG nr. 2/2001 reactualizata, va fi anulat. - Decizie nr. 267/R din data de 23.05.2005
Anularea actelor frauduloase incheiate de debitori in dauna creditorilor se poate dispune daca se dovedeste existenta intentiei de frauda - Sentinta civila nr. 506/CA din data de 19.05.2004
COMPETENTA MATERIALA . ANULARE ACT FALSIFICAT - Decizie nr. nr. 5/A din data de 05.01.2004
Obligare la incheierea unui act autentic de vanzare-cumparare iar in caz de refuz, Sentinta sa tina loc de contract de vanzare cumparare - Decizie nr. 155 din data de 31.12.2013
Lipsa calitatii procesuale pasive ca urmare a divizarii unei societati in mai multe societati comerciale. Imposibilitatea introducerii unor noi parati in apel. - Decizie nr. 404 din data de 09.09.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 293 din data de 03.06.2009
- Sentinta civila nr. 526 din data de 29.10.2008
Rectificare carte funciara - Sentinta civila nr. 118 din data de 10.02.2009
Exceptia inadmisibilitatii cererii pentru neparcurgerea procedurii plangerii prealabile. Dovada depusa dupa inchiderea dezbaterilor - Sentinta civila nr. 84/F din data de 15.09.2015
Raportul de evaluare intocmit de A.N.I.. Consecintele incalcarii dispozitiilor art. 70 si 79 alin. 1 din Legea nr. 161/2003. Contestarea raportului de evaluare. - Decizie nr. 5/F din data de 23.01.2015
Admisibilitatea actiunii in anulare a actului administrativ-fiscal adresate direct instantei de judecata, fara a urma, in prealabil, procedura prevazuta de art. 205-208 din Codul de procedura fiscala. - Decizie nr. 611/R din data de 21.05.2015
Vechiul cod de procedura civila – Recurs respins. Inadmisibilitate actiune constatare a unei situatii de fapt in materia contenciosului administrativ. Sanctiunea necomunicarii modificarii actiunii – nulitate relativa in conditiile art. 105 alin. 2 c.pr.ci - Decizie nr. 2130/R din data de 19.09.2014
Vechiul cod de procedura civila - Recurs respins. Inadmisibilitate actiune constatare a unei situatii de fapt in materia contenciosului administrativ. Sanctiunea necomunicarii modificarii actiunii – nulitate relativa in conditiile art. 105 alin. 2 c.pr.ci - Decizie nr. 1449/R din data de 25.04.2014
Actiune pentru anularea permisului sau de conducere - Sentinta civila nr. 4798/CA din data de 19.09.2012
Actiune in anulare. Decizie emisa in baza Legii 10/2001 de catre o persoana juridica ce nu avea calitatea de unitate detinatoare. - Sentinta civila nr. 101/S din data de 03.04.2012
Interesul in promovarea unei ac?iuni in constatarea nulita?ii absolute a unui act juridic. - Decizie nr. 251/A din data de 28.10.2011
Cheltuieli de judecata pe cale separata. - Decizie nr. 1290/R din data de 20.10.2011
Uzucapiune.Posesia exerciatata asupra unui teren proprietatea C.A.P. - Decizie nr. 1473/R din data de 24.11.2011