Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Dej

(Hotarare nr. din data de 02.02.2010 pronuntata de Judecatoria Dej)

Domeniu Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc. | Dosare Judecatoria Dej | Jurisprudenta Judecatoria Dej

   R O M A N I A
JUDECATORIA DEJ
JUDETUL CLUJ
     SENTINTA  CIVILA  Nr. 180/2010
     Sedinta publica de la 08 Februarie 2010
     Instanta formata din:
     Pe rol fiind solutionarea actiunii civile formulata de   reclamant W.E  in contradictoriu cu paratii COMISIA JDETEANA PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE CLUJ NAPOCA, COMISIA LOCALA PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA ASUPRA TERENURILOR CUZDRIOARA,  in cal. de mostenitor legal al def.C.F., U.L ,in cal.de mos.leg.a def. U.R, V.M. in cal.de mos.leg.a def. U.R , N.M, M.R,S.A., G.A., in cal. de mostenit. a def. B.A, I.E, in calitate de mostenit. leg. a def. I.V, C.M., H.L. I.V. in calitate de mostenit. legala a def.I.M, I.I  in calit. de most. legal a def.I.M., C.D, in cal.most. leg.a def.I.M, P.E, M.I, M.C in cal. de mos.legal al def. M.I, I.I, I.D in cali.de most. legala a def. I.I, avand ca obiect anulare act .
     La apelul nominal facut in sedinta publica lipsa partile.
     Procedura de citare este legal indeplinita.
     S-a facut referatul cauzei dupa care, se constata ca mersul dezbaterilor si concluziile partilor au fost consemnate in incheierea de sedinta din 25.01.2010,  ce face parte  integranta din prezenta hotarare.

I N S T A N T A

Deliberand  retine ca prin actiunea reclamantului V.E in contradictoriu cu paratii COMISIA JDETEANA PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE CLUJ NAPOCA, COMISIA LOCALA PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA ASUPRA TERENURILOR CUZDRIOARA, T.I in cal. de mostenitor legal al def.C. F, U. L,in cal.de mos.leg.a def. U.R, V.M in cal.de mos.leg.a def. U.R, N, M, S.A, G. A., in cal. de mostenit. a def. B.A, I.E, in calitate de mostenit. leg. a def. I. V, C. M, H.L, I.V in calitate de mostenit. legala a def.I.M, I.. I  calit. de most. legal a def.I.M, CHIUIAN DANIELA MARIA, in cal.most. leg.a def.I.M, P.E , M. I, M.C in cal. de mos.legal al def. M.I, I. I, I. D in cali.de most. legala a def. I. I, se solicita:
- sa se dispuna anularea hotararii 1144/13.10.2006 a Comisiei Judetene de fond funciar prin care a fost respinsa plangerea reclamantului privind solutionarea cererii de reconstituire a dreptului de proprietate asupra terenului;
- sa se dispuna obligarea paratei Comisia locala de fond funciar la intocmirea documentatiei necesare si punerea in  posesie iar a paratei Comisia Judeteana la eliberarea titlului de proprietate in favoarea reclamantului pe vechiul amplasament privind terenul in  suprafata de 67.058 mp., situat in extravilanul comunei Cuzdrioara tarla _arabil, identificat in CF _ Cuzdrioara top.;
- sa se  dispuna obligarea paratei Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Cluj la eliberarea Titlului  de proprietate in favoarea reclamantului W.E  privind terenul in suprafata de 67.058 mp. Situat pe vechiul amplasament in extravilanul comunei Cuzdrioara, judet Cluj, in tarla 17 cu categoria de folosinta"arabil" amplasament ce se identifica in regim de CF cu CF nr.616 Cuzdrioara nr. top.1347/1 si 1349/1/1.
- sa se constate nulitatea absoluta a titlului de proprietate nr.26126/595 din 24.06.1996 eliberat de parata de ord.1 in favoarea numitei C.F.
- sa se constate nulitatea absoluta a titlului de proprietate nr. 28062/852 din 30.03.1998 eliberat de parata de ord.1 in favoarea numitilor N.M si U. Z.
Sa se constate nulitatea absoluta a titlului de proprietate nr. 28062/821 din 17.03.1998, eliberat de parata de ord.1 in favoarea paratelor M.R si S.A.
Sa se constate nulitatea absoluta a titlului de proprietate nr. 26195/766 din 21.04.1997 eliberat de parata de ord.1 in favoarea numitei B.A.
Sa se constate nulitatea absoluta a titlului de proprietate nr. 26195/765 din 21.04.1997 eliberat de parata de ord.1 in favoarea numitilor I.V, C.M si H.L.
Sa se constate nulitatea absoluta a titlului de proprietate nr. 28062/839 din 26.03.1998 eliberat de parata de ord.1 in favoarea numitei Ilies Maria.
Sa se constate nulitatea absoluta a titlului de propreitate nr.25842/1009 din 18.12.2000 eliberat de parata de ord.1, in favoarea paratei P.E.
Sa se constate nulitatea absoluta a titlului de proprietate nr. 1670/1106 din 23.07.2002 eliberat de parata de ord.1 in favoarea numitului M.I.
Sa se constate nulitatea absoluta a titlului de propreitate nr. 25842/1090 din 14.05.2002 eliberat de parata de ord.1 in favoarea numitului M.I.
Sa se constate nulitatea absoluta a titlului de proprietate nr. 26195/758 din 18.04,1997 eliberat de parata de ord.1 in favoarea numitului I.I.
Sa se constate nulitatea absoluta a titlului de proprietate nr. 26195/764 din 21.04.1997 eliberat de parata de ord.1 in favoarea numitului I.I.
In motivarea actiunii civile reclamantul arata ca, in baza Legilor 18/1991, 169/1997, 1/2000 si nr.247/2005 a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenului detinut in proprietate la data nationalizarii, conform extraselor de CF, depuse in acest sens, unde la proprietar figureaza si in pezent antecesorul reclamantului, bunicul acestuia W.A.
Urmare analizarii probelor partilor Judecatoria Dej prin sentinta civila nr. 269 din 03.03.2009 a respins exceptiile privind lipsa calitatii procesuale active a reclamantului ; a lipsei de interes ; exceptia dobandirii dreptului de proprietate prin uzucapiune, exceptia prescriptiei dreptului la actiune, a constatat ca paratii G.A, C.M, H.L, I.E, P.E, M.I, M.C, I.I, si I.V au renuntat la judecata in privinta actiunii reconventionale iar pe fond s-a respins actiunea civila actualizata a reclamantului in contradictoriu cu paratii.
Impotriva acestei sentinte a formulat recurs reclamantul V.E solicitand admiterea acesteia, casarea hotararii atacate si trimiterea cauzei spre rejudecare aceleiasi instante pe fond.
In subsidiar a solicitat admiterea recursului si pe cale de consecinta a se dispune modificarea in parte a hotararii atacate, in sensul admiterii actiunii ca temeinica si legala si mentinerea dispozitiilor din hotararea atacata in sensul respingerii exceptiilor invocate de catre parati.
Tribunalul Cluj in solutionarea recursului reclamantului a pronuntat Decizia civila 820/R/2009 potrivit careia a fost admis recursul a fost casata hotararea atacata, si s-a dispus trimiterea spre rejudecare a cauzei spre aceiasi instanta, retinandu-se ca aceasta este lovita de nulitate potrivit disp. art.304 pct.1 cod proc.civila coroborat cu art.6 al.5 din Legea 275/2006 privind executarea pedepselor privative de libertate, hotararea fiind pronuntata de catre un complet care nu a fost alcatuit potrivit dispozitiilor legale mentionate potrivit carora pe durata exercitarii atributiilor de judecator delegat pentru executarea pedepselor privative de libertate acesta nu poate desfasura alte activitati decat cele prevazute de prezenta lege, respectiv Legea 275/2006.
In rejudecare la termenul din 14.12.2009,(f.196,199) reclamantul a depus  o declaratie autentificata sub nr.3679/10.12.2009 de catre BNP  potrivit careia reclamantul declara ca revoca in intregime declaratia autentificata sub nr. 3643/08.12.2009 de catre acelasi notar public, prin care a renuntat la judecata si la orice drept ce ar decurge din cererea introductiva a instantei referitor la actiunea inregistrata sub nr.1338/219/2006 la Judecatoria Dej prin care a recunoscut dreptul de proprietate si legalitatea titlurilor de proprietate ale paratilor.
La termenul din 25.01.2010 paratii au depus la dosarul cauzei declaratia autentificata a reclamantului sub nr.3643 din 08.12.2009 la BNP  prin care reclamantul declara ca intelege sa renunte la judecata si la orice drept ce ar decurge din cererea introductiva de instanta referitor la actiunea inregistrata la Judecatoria Dej sub nr.1338/219/2006 din 08.12.2006, dosar care la rejudecare a primit nr.2077/219/2009(f.229,231)
Tot la termenul din 25.01.2010 cu procedura indeplinta, instanta a pus in discutie exceptia nulitatii absolute a declaratiei reclamantului de revocare a declaratiei de renuntare la judecata si la drept, exceptie invocata de catre parati prin aparator, la randul sau reprezentanta reclamantului a solicitat respingerea exceptiei  invocate de catre parati, retinandu-se ca reclamantul tot prin declaratie autentificata a inteles sa-si revoce o declaratie anterioara, autentificata de renuntare la judecata si la insusi dreptul de proprietate.
Instanta  a ramas in pronuntare pe exceptiile invocate.
Examinand declaratiile autentificate ale reclamantului la Biroul Notarului Public se constata ca in fapt la data de 08.12.2009 reclamantul in fata Notarului Public a declarat ca intelege sa renunte la judecata si orice drept ce ar decurge din cererea introductiva de instanta, inregistrata sub nr.1338/219/2006 care in rejudecare a primit nr.2077/219/2009, recunoscand dreptul de proprietate si legalitatea titlurilor de proprietate persoanelor care au calitatea de parati in cauza, declaratie ce a fost autentificata sub nr.3643/08.12.2009.
Ulterior, printr-o alta declaratie autentificata la acelasi notar public sub nr.3679/10.12.2009 reclamantul a declarat ca revoca declaratia autentificata sub nr.3643 din 08.12.2009.
Instanta constata ca potrivit practicii judiciare si doctrinei, declaratia autentificata a reclamantului prin care revoca o declaratie anterioara de renuntare la judecata si la drept este lovita de nulitate absoluta.
Declaratia de renuntare la judecata si la dreptul dedus judecatii constituie un act de dispozitie unilateral si irevocabil, caracter irevocabil al actului juridic unilateral ce este acceptat in unanimitate in doctrina si jurisprundenta.
Actul juridic unilateral incheiat in forma autentica isi produce efectele de la data manifestarii actului de vointa, respectiv 08.12.2009 indiferent daca a fost depus in instanta la o data ulterioara si la fel si incheierea prin care s-a luat act de aceasta manifestare de vointa s-a incheiat la o alta data.
Pornind de la caracterul principiului irevocabilitatii actului  juridic unilateral, o declaratie ulterioara de revocare a acestui act, chiar fie dat in forma autentica este lovita de nulitate absoluta.
Doctrina cunoaste patru exceptii de la principiul irevocabilitatii actelor  juridice  unilaterale cum ar fi testamentul, renuntarea la o succesiune, oferta, si promisiunea publica de recompensa cu actul juridic unilateral subsecvent al reclamantului de revocare a primului act juridic unilateral nu se inscrie printre exceptiile limitative enumerate, acest din urma act de revocare urmeaza a fi lovit de nulitate absoluta, considerente pentru care instanta va admite exceptia nulitatii actului invocata de catre paratii P.E, M.C, Comisia Locala pentru aplic. Legii 18/1991 si Comisia Judecteana Cluj pentru aplicarea legilor fondului  funciar. Va constata nulitatea absoluta a declaratiei reclamantului pentru revocarea declaratiiilor autentificate prin care a renuntat la judecata si la orice drept ce ar decurge din actiunea introductiva de instanta iar pe fond va respinge actiunea reclamantului in contradictoriu cu paratii pentru anularea Hotararii nr.1144/2006 si impotriva Comisiei locale pentru obligarea la punerea in posesie si intocmirea documentantiei precum si impotriva paratilor persoane fizice pentru constatarea nulitatii absolute a titlurilor de proprietate ca urmare a renuntarii la insusi dreptul dedus judecatii.
Pentru aceste motive
IN NUMELE LEGII
                                                   H O T A R A S T E

Admite exceptia nulitatii actului, exceptie invocata de catre paratii P. E, M.C, Comisia Locala pentru aplic. Legii 18/1991 Cuzdrioara si Comisia Judeteana Cluj pentru aplicarea legilor fondului  funciar cu sediul in Cluj Napoca B-dul 21 Decembrie 1989 nr.58 judet Cluj.
Constata nulitatea absoluta a declaratiei reclamantului W.E cu domiciliul procesual ales la Cabinet av_, cu sediul in Dej_ judet Cluj, autentificata prin Incheierea nr.3679 din 10.12.2009 a B.N.P.pentru revocarea declaratiei autentificate prin Incheierea nr.3643 din 08.12.2009 prin care reclamantul renunta la judecata si la orice drept ce ar decurge din actiunea introductiva din acest dosar.
Pe fond  respinge actiunea reclamantului impotriva paratilor Comisia Judeteana Cluj pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor pentru anularea Hotararii nr.1144/2006  din 13.10.2006 si impotriva Comisiei locale pentru aplicarea legilor fondului funciar a comunei Cuzdrioara, pentru obligarea acestora la  intocmirea documentantiei necesare si punerea in posesie precum precum si impotriva paratilor persoane fizice T.I, domiciliat in , judet Cluj,   in calitate de mostenitor legal al defunctei C. F,U.L  domiciliata in , judet Cluj, in calitate de mostenitoare legala a defunctului U.R domiciliata in Dej str.. judet Cluj  in calitate de mostenitoare legala a defunctului U.R, N.M, domiciliata in _., M.R,domiciliata in Gherla str_. judet Cluj, S.A, domiciliata in Gherla str. judet Cluj, G.A domiciliata in Dej str., in calitate de mostenitoare a defunctei B.A, I.E domiciliata in Cuzdrioara str.judet Cluj,in calitate de mostenitoare legala a defunctului I.V, C.M, domiciliata in  judet Cluj, H. L, domiciliata in , I.V domiciliata in ,in calitate de mostenitoare legale a defunctei I.M, I.I domiciliat in , in in calitate de mostenitor legal al defunctei I.M, C.D domiciliata in ,  judet Cluj,in calitate de mostenitoare legala a defunctei I.M, P.E domiciliata in Cluj Napoca , M.I domiciliat in Dej udet Cluj, M.C in calitate de  mostenitor legal a defunctului  M.I, I.I.domiciliat in _, I.D domiciliata in judet Cluj,  in calitate de mostenitoare legala a defunctului I.I  pentru constatarea nulitatii absolute a titlurilor de proprietate ca urmare a renuntarii la insusi dreptul dedus judecatii.
Cu drept de apel in 15 zile de la comunicare.
         Pronuntata in sedinta publica din 08.02.2010.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.

Anulare act - Decizie nr. 523 din data de 27.06.2017
Anulare act - Decizie nr. 502 din data de 21.06.2017
II.Procesul verbal de contraventie care nu intruneste conditiile prev. de art. 19/1 din OG nr. 2/2001 reactualizata, va fi anulat. - Decizie nr. 267/R din data de 23.05.2005
Anularea actelor frauduloase incheiate de debitori in dauna creditorilor se poate dispune daca se dovedeste existenta intentiei de frauda - Sentinta civila nr. 506/CA din data de 19.05.2004
COMPETENTA MATERIALA . ANULARE ACT FALSIFICAT - Decizie nr. nr. 5/A din data de 05.01.2004
Obligare la incheierea unui act autentic de vanzare-cumparare iar in caz de refuz, Sentinta sa tina loc de contract de vanzare cumparare - Decizie nr. 155 din data de 31.12.2013
Lipsa calitatii procesuale pasive ca urmare a divizarii unei societati in mai multe societati comerciale. Imposibilitatea introducerii unor noi parati in apel. - Decizie nr. 404 din data de 09.09.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 293 din data de 03.06.2009
- Sentinta civila nr. 526 din data de 29.10.2008
Rectificare carte funciara - Sentinta civila nr. 118 din data de 10.02.2009
Exceptia inadmisibilitatii cererii pentru neparcurgerea procedurii plangerii prealabile. Dovada depusa dupa inchiderea dezbaterilor - Sentinta civila nr. 84/F din data de 15.09.2015
Raportul de evaluare intocmit de A.N.I.. Consecintele incalcarii dispozitiilor art. 70 si 79 alin. 1 din Legea nr. 161/2003. Contestarea raportului de evaluare. - Decizie nr. 5/F din data de 23.01.2015
Admisibilitatea actiunii in anulare a actului administrativ-fiscal adresate direct instantei de judecata, fara a urma, in prealabil, procedura prevazuta de art. 205-208 din Codul de procedura fiscala. - Decizie nr. 611/R din data de 21.05.2015
Vechiul cod de procedura civila Recurs respins. Inadmisibilitate actiune constatare a unei situatii de fapt in materia contenciosului administrativ. Sanctiunea necomunicarii modificarii actiunii nulitate relativa in conditiile art. 105 alin. 2 c.pr.ci - Decizie nr. 2130/R din data de 19.09.2014
Vechiul cod de procedura civila - Recurs respins. Inadmisibilitate actiune constatare a unei situatii de fapt in materia contenciosului administrativ. Sanctiunea necomunicarii modificarii actiunii nulitate relativa in conditiile art. 105 alin. 2 c.pr.ci - Decizie nr. 1449/R din data de 25.04.2014
Actiune pentru anularea permisului sau de conducere - Sentinta civila nr. 4798/CA din data de 19.09.2012
Actiune in anulare. Decizie emisa in baza Legii 10/2001 de catre o persoana juridica ce nu avea calitatea de unitate detinatoare. - Sentinta civila nr. 101/S din data de 03.04.2012
Interesul in promovarea unei ac?iuni in constatarea nulita?ii absolute a unui act juridic. - Decizie nr. 251/A din data de 28.10.2011
Cheltuieli de judecata pe cale separata. - Decizie nr. 1290/R din data de 20.10.2011
Uzucapiune.Posesia exerciatata asupra unui teren proprietatea C.A.P. - Decizie nr. 1473/R din data de 24.11.2011