InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Mizil

Actiune posesorie - neindeplinirea cumulativa a conditiilor prev. De art. 674 c. Pr. Civ

(Sentinta civila nr. 1996 din data de 11.12.2008 pronuntata de Judecatoria Mizil)

Domeniu Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc. | Dosare Judecatoria Mizil | Jurisprudenta Judecatoria Mizil

Reclamantul C.I. a chemat in judecata pe paratii G.T. si B.R. , solicitand instantei sa ne lase pasnica folosinta si posesia unui teren si sa fie obligati la plata prejudiciului suferit prin distrugerea plantatiilor de pe acest teren .
                 In motivarea actiunii reclamanta arata ca , a cumparat terenul cui contract de vanzare - cumparare autentificat la notar , in anul 2000, ca acesta a fost imprejmuit cu gard si plantat in mare parte cu pomi fructiferi  si o mica parte , in spate , cu cereale, dar ca  la data de 07.10.2007, paratii , insotiti la cererea lor si de alte persoane i-au  distrus gardul , o baraca din scandura acoperita cu tabla ce se afla pe teren si plantatia de pomi si vie, prin taiere de la radacina cu o drujba .  Ulterior , reclamantul  face precizari la actiune in sensul ca , urmare a plangerii penale pentru distrugere , paratii au fost condamnati penal pentru fapta  de distrugere si ca instanta penala a lasat nesolutionata latura civila , incat nu s-a constituit parte civila in procesul penal motivand ca are deschisa ,  la instanta civila prezenta actiune.
                In cauza s-au administrat probe cu inscrisuri , s-au luat interogatorii , s-au audiat martori de ambele parti  si s-a efectuat o expertiza agro .
                Instanta, analizand actele si lucrarile dosarului, a retinut ca situatie de fapt , ca reclamantul  a cumparat terenul  in litigiu cu act autentic, ca in anul 2000, data de la care , l-a  posedat si folosit prin cultivare an de an , cu pomi, vie si cereale , pana la data de 07.10.2007, cand paratii au taiat pomii, via, au daramat gardul si baraca, dar ca   in urma cu 3- 4 ani, Comisia Locala de Fond Funciar  i-a atras atentia si a insistat in mod repetat ca , amplasamentul terenului folosit de reclamant nu corespunde tarlalei si parcelei   terenului cumparat de el , conform hartii cadastrale locale , facandu-se in acest sens deplasari si masuratori la fata locului , ca la un moment dat reclamantul chiar a promis ca se va muta de pe acel amplasament , lucru pe care nu l-a facut  precum si faptul ca , in ultima perioada si paratii i-au solicitat sa paraseasca amplasamentul , incercandu-i sa faca dovada  ca terenul le apartine lor , conform actelor acestora de vanzare - cumparare si a hartii cadastrale .
                       Fata de aceasta situatie de fapt, instanta a retinut , in ceea ce priveste primul capat de cerere , actiunea posesorie ca nu sunt indeplinite cumulativ   cele trei conditii prev. de art. 674 C. Pr. Civ. , deoarece s-a facut dovada ca ,  inca de 3-4 ani in urma , in mod repetat , reclamantul a fost tulburat in posesia si folosinta terenului prin interventiile facute de Comisia Locala de Fond Funciar respectiv de parati, in ultima perioada .
                       Avand in vedere aceste considerente , prin sentinta pronuntata , a admis in parte   actiunea  , obligand in solidar paratii la acoperirea prejudiciului produs prin distrugerea pomilor, vitei - de -  vie, gardului si baracii si a respins capatul de cerere privind  actiunea posesorie ca neintemeiat.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.

Anulare act - Decizie nr. 523 din data de 27.06.2017
Anulare act - Decizie nr. 502 din data de 21.06.2017
II.Procesul verbal de contraventie care nu intruneste conditiile prev. de art. 19/1 din OG nr. 2/2001 reactualizata, va fi anulat. - Decizie nr. 267/R din data de 23.05.2005
Anularea actelor frauduloase incheiate de debitori in dauna creditorilor se poate dispune daca se dovedeste existenta intentiei de frauda - Sentinta civila nr. 506/CA din data de 19.05.2004
COMPETENTA MATERIALA . ANULARE ACT FALSIFICAT - Decizie nr. nr. 5/A din data de 05.01.2004
Obligare la incheierea unui act autentic de vanzare-cumparare iar in caz de refuz, Sentinta sa tina loc de contract de vanzare cumparare - Decizie nr. 155 din data de 31.12.2013
Lipsa calitatii procesuale pasive ca urmare a divizarii unei societati in mai multe societati comerciale. Imposibilitatea introducerii unor noi parati in apel. - Decizie nr. 404 din data de 09.09.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 293 din data de 03.06.2009
- Sentinta civila nr. 526 din data de 29.10.2008
Rectificare carte funciara - Sentinta civila nr. 118 din data de 10.02.2009
Exceptia inadmisibilitatii cererii pentru neparcurgerea procedurii plangerii prealabile. Dovada depusa dupa inchiderea dezbaterilor - Sentinta civila nr. 84/F din data de 15.09.2015
Raportul de evaluare intocmit de A.N.I.. Consecintele incalcarii dispozitiilor art. 70 si 79 alin. 1 din Legea nr. 161/2003. Contestarea raportului de evaluare. - Decizie nr. 5/F din data de 23.01.2015
Admisibilitatea actiunii in anulare a actului administrativ-fiscal adresate direct instantei de judecata, fara a urma, in prealabil, procedura prevazuta de art. 205-208 din Codul de procedura fiscala. - Decizie nr. 611/R din data de 21.05.2015
Vechiul cod de procedura civila Recurs respins. Inadmisibilitate actiune constatare a unei situatii de fapt in materia contenciosului administrativ. Sanctiunea necomunicarii modificarii actiunii nulitate relativa in conditiile art. 105 alin. 2 c.pr.ci - Decizie nr. 2130/R din data de 19.09.2014
Vechiul cod de procedura civila - Recurs respins. Inadmisibilitate actiune constatare a unei situatii de fapt in materia contenciosului administrativ. Sanctiunea necomunicarii modificarii actiunii nulitate relativa in conditiile art. 105 alin. 2 c.pr.ci - Decizie nr. 1449/R din data de 25.04.2014
Actiune pentru anularea permisului sau de conducere - Sentinta civila nr. 4798/CA din data de 19.09.2012
Actiune in anulare. Decizie emisa in baza Legii 10/2001 de catre o persoana juridica ce nu avea calitatea de unitate detinatoare. - Sentinta civila nr. 101/S din data de 03.04.2012
Interesul in promovarea unei ac?iuni in constatarea nulita?ii absolute a unui act juridic. - Decizie nr. 251/A din data de 28.10.2011
Cheltuieli de judecata pe cale separata. - Decizie nr. 1290/R din data de 20.10.2011
Uzucapiune.Posesia exerciatata asupra unui teren proprietatea C.A.P. - Decizie nr. 1473/R din data de 24.11.2011