InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Mizil

Actiune in constatare. Nedovedirea refuzului paratei de a incheia contractul de vanzare cumparare in forma autentica si a conditiei inmanarii pretului

(Sentinta civila nr. 301 din data de 18.02.2009 pronuntata de Judecatoria Mizil)

Domeniu Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc. | Dosare Judecatoria Mizil | Jurisprudenta Judecatoria Mizil

Prin actiunea civila inregistrata pe rolul acestei instante, reclamantul N.C.A.  a chemat in judecata parata D.I., solicitand instantei sa pronunte o hotarare prin care sa se constate ca a dobandit dreptul de proprietate asupra terenului in suprafata de 5.000 m. p., situat pe raza comunei Baba Ana, judetul Prahova -, hotararea judecatoreasca urmand sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare.
In motivarea actiunii sale reclamantul a aratat ca in urma incheierii la data de 25.10.2008 a unui inscris sub semnatura privata intitulat "conventie de vanzare-cumparare" considera ca a cumparat de la parata, prin intermediul procuratorului sau U.E., o suprafata de teren de 5.000 m. p., situata in extravilanul comunei Baba Ana, judetul Prahova.
In urma analizei mai intai a actului intitulat "procura" autentificat la data de 21.10.2008, instanta a retinut ca parata D.I. ii imputernicea pe numitii U.E. si H.P.E, sa vanda oricui vor crede de cuviinta, dar la pretul cel mai avantajos pentru parata, terenul in suprafata de 5.000 m. p., categoria arabil situata in extravilanul comunei Baba Ana, judetul Prahova.
In vederea indeplinirii mandatului special evidentiat mai sus, parata D.I., in calitate de mandant mai imputerniceste aceleasi persoane ca, fie separat, fie impreuna, ca se prezinte in fata Notarului Public in vederea incheierii contractului de vanzare-cumparare (act autentic), in fata Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara si la Directia Impozite si Taxe Locale, sa initieze orice procedura pentru indeplinirea scopului aratat - respectiv pentru perfectarea actului autentic de vanzare-cumparare si sa semneze in numele acesteia si pentru aceasta, oriunde va fi necesar, in limitele mandatului special dat de aceasta.
In lumina mandatului special dat de parata D.I. in calitate de proprietar al terenului in suprafata de 5.000 m. p., instanta a apreciat ca noua conventie incheiata intre asa zisul promitent-cumparator, reclamantul N.C.A si procuratorul paratei U.E. (care are si calitatea de procurator al reclamantului N.C.A) nu putea sa contina obligatii noi in sarcina paratei promitente-vanzatoare, cum este aceea ca in termenul restrictiv de 30 zile de la data de 22.10.2008, data incheierii acestei noi conventii, promitenta-vanzatoare sau procuratorul sau U.E., sa se prezinte la notariat, respectiv ca in cazul impiedicarii vreunei parti de a se prezenta la notariat, partea interesata sa promoveze pe rolul Judecatoriei Mizil o actiune in constatarea dobandirii dreptului de proprietate asupra terenului in litigiu -, obligatii care exced imputernicirilor acordate de parata D.I. si deci care exced vointei reale a acesteia.
Pe de alta parte, in cauza nu s-a dovedit confirmarea asumarii de catre parata D.I a acestor noi obligatii in sarcina sa si nici incasarea de catre aceasta a pretului in valoare de 500 lei pretins inmanat acesteia.
In concluzie, persoanele care nu s-au prezentat la notariat in vederea incheierii actului autentic de vanzare-cumparare si care puteau fi trase la raspundere de catre parata, in virtutea mandatului special dat de aceasta, sunt procuratorii paratei U.E si H.P.E. - in cauza nefacandu-se dovada refuzului ferm al paratei de a se prezenta la notariat in vederea incheierii actului autentic de vanzare-cumparare si nici dovada termenului maxim pana la care parata trebuia sa se prezinte la notariat pentru realizarea acestui scop.
Tinand seama de cele expuse anterior, instanta a apreciat ca in cauza nu sunt indeplinite doua conditii de admisibilitate ale actiunii in constatarea dobandirii dreptului de proprietate  intemeiate pe disp.art.1073 si 1077 Cod civil si pe principiile deduse din art.969 si 970 alin.2 Cod civil si anume refuzul paratei de a incheia contractul de vanzare-cumparare in forma autentica si conditia inmanarii pretului paratei.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.

Anulare act - Decizie nr. 523 din data de 27.06.2017
Anulare act - Decizie nr. 502 din data de 21.06.2017
II.Procesul verbal de contraventie care nu intruneste conditiile prev. de art. 19/1 din OG nr. 2/2001 reactualizata, va fi anulat. - Decizie nr. 267/R din data de 23.05.2005
Anularea actelor frauduloase incheiate de debitori in dauna creditorilor se poate dispune daca se dovedeste existenta intentiei de frauda - Sentinta civila nr. 506/CA din data de 19.05.2004
COMPETENTA MATERIALA . ANULARE ACT FALSIFICAT - Decizie nr. nr. 5/A din data de 05.01.2004
Obligare la incheierea unui act autentic de vanzare-cumparare iar in caz de refuz, Sentinta sa tina loc de contract de vanzare cumparare - Decizie nr. 155 din data de 31.12.2013
Lipsa calitatii procesuale pasive ca urmare a divizarii unei societati in mai multe societati comerciale. Imposibilitatea introducerii unor noi parati in apel. - Decizie nr. 404 din data de 09.09.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 293 din data de 03.06.2009
- Sentinta civila nr. 526 din data de 29.10.2008
Rectificare carte funciara - Sentinta civila nr. 118 din data de 10.02.2009
Exceptia inadmisibilitatii cererii pentru neparcurgerea procedurii plangerii prealabile. Dovada depusa dupa inchiderea dezbaterilor - Sentinta civila nr. 84/F din data de 15.09.2015
Raportul de evaluare intocmit de A.N.I.. Consecintele incalcarii dispozitiilor art. 70 si 79 alin. 1 din Legea nr. 161/2003. Contestarea raportului de evaluare. - Decizie nr. 5/F din data de 23.01.2015
Admisibilitatea actiunii in anulare a actului administrativ-fiscal adresate direct instantei de judecata, fara a urma, in prealabil, procedura prevazuta de art. 205-208 din Codul de procedura fiscala. - Decizie nr. 611/R din data de 21.05.2015
Vechiul cod de procedura civila Recurs respins. Inadmisibilitate actiune constatare a unei situatii de fapt in materia contenciosului administrativ. Sanctiunea necomunicarii modificarii actiunii nulitate relativa in conditiile art. 105 alin. 2 c.pr.ci - Decizie nr. 2130/R din data de 19.09.2014
Vechiul cod de procedura civila - Recurs respins. Inadmisibilitate actiune constatare a unei situatii de fapt in materia contenciosului administrativ. Sanctiunea necomunicarii modificarii actiunii nulitate relativa in conditiile art. 105 alin. 2 c.pr.ci - Decizie nr. 1449/R din data de 25.04.2014
Actiune pentru anularea permisului sau de conducere - Sentinta civila nr. 4798/CA din data de 19.09.2012
Actiune in anulare. Decizie emisa in baza Legii 10/2001 de catre o persoana juridica ce nu avea calitatea de unitate detinatoare. - Sentinta civila nr. 101/S din data de 03.04.2012
Interesul in promovarea unei ac?iuni in constatarea nulita?ii absolute a unui act juridic. - Decizie nr. 251/A din data de 28.10.2011
Cheltuieli de judecata pe cale separata. - Decizie nr. 1290/R din data de 20.10.2011
Uzucapiune.Posesia exerciatata asupra unui teren proprietatea C.A.P. - Decizie nr. 1473/R din data de 24.11.2011