InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Mizil

ACTIUNE IN PRETENTII

(Sentinta civila nr. 660 din data de 01.07.2011 pronuntata de Judecatoria Mizil)

Domeniu Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc. | Dosare Judecatoria Mizil | Jurisprudenta Judecatoria Mizil

ROMANIA
JUDECATORIA MIZIL                                      Tip: Sentinta Civila
JUDETUL PRAHOVA                                         Nr./Data: 660/01.07.2011
                                                                                 Autor: Sectia civila
                                                                                 Domenii asociate: actiuni
                                                                                 
                                                                                 
- ACTIUNE IN PRETENTII -
           Prin actiunea civila inregistrata pe rolul Judecatoriei Mizil sub nr. 373/259/2011, reclamanta Spitalul de Pediatrie Ploiesti a chemat in judecata paratul C. I., solicitand instantei sa pronunte o hotarare prin care sa dispuna obligarea acesteia la plata sumei de 993,79 lei, cu titlu de cheltuieli de spitalizare acordate parti vatamate H. A. M.
In motivarea actiunii reclamanta arata ca asa cum rezulta din adresa nr.20897/27.05.2009 a Inspectoratului Judetean de Politie Prahova, in urma infractiunii de vatamare corporala din culpa al carei autor a fost paratul, partii vatamate H. A. M. i-au fost acordate ingrijiri medicale la Spitalul de Pediatrie Ploiesti in perioada 20.03-24.03.2008 cuantumul cheltuielilor de spitalizare, conform fisei de cont, fiind de 993,79 lei
De asemenea reclamanta  a sustinut ca desi paratul nu raspunde penal intrucat lipseste plangerea prealabila a persoanei vatamate exista un raport de cauzalitate intre fapta comisa si prejudiciu cauzat sanatatii partii vatamate, motiv pentru care urmeaza sa raspunda potrivit legii civile.
In drept reclamanta si-a intemeiat cererea in baza art.109 al.1 C.p.civ, art.998 C.civ si art.313 din Legea nr.95/2006 solicitand judecarea in lipsa in temeiul art.242 al.2 C.p. civ.
La cererea de chemare in judecata au fost anexate in copie decont de cheltuieli, adresa IPJ Prahova nr. 20897/27.05.2009, iar la data de 17.03.2011 s-a depus adresa nr.1631/07.03.2011 avand anexata foaia de observatie clinica generala.
          Prin incheierea de sedinta din data de 10.05.2011 cauza a fost suspendata in temeiul art.1551 C.p.civ. fiind repusa pe rol la data de 02.06.2011 cand reclamanta a depus la dosar ordonanta nr.235/P/2008 din 04.06.2008.
          Paratul legal citat nu a formulat intampinare si nici nu s-a prezentat la judecarea cauzei.
     In cauza s-au administrat probatorii cu acte.
     Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta a retinut, in fapt, urmatoarele:
     Prin ordonanta din 04.06.2008 a Parchetului de pe langa Judecatoria Mizil in dosarul 235/P/2008 fata de paratul  C. I. s-a dispus neimnceperea urmaririi penale pentru savarsirea infractiunii prev. de art.184 al.1 si 3 C.pen. deoarece victima accidentului H. A. M. a suferit leziuni traumatice ce au necesitat pentru vindecare un numar de 8-9 zile de ingrijire medicala astfel ca nu este intrunita conditia ca durata ingrijirilor medicale sa fie mai mare de 10 zile fapta neconstituind infractiune. De asemenea s-a retinut ca din actele premergatoare efectuate in cauza s-a stabilit ca paratul  C. I., la data de 20.03.2008, in timp ce conducea autoturismul cu numarul de inmatriculare PH-33-CHY a acrosat-o, cu dreapta fata a autovehiculului pe minora H. A. M. care a fost proiectata  in santul de pe partea dreapta a drumului.
     Potrivit prevederilor art. 313 alin. 1 din legea nr.95/2006: "Persoanele care, prin faptele lor, aduc daune sanatatii unei alte persoane raspund, potrivit legii si au obligatia sa suporte prejudiciul cauzat furnizorului de servicii medicale reprezentand cheltuielile efective ocazionate de asistenta medicala acordata".
     Sumele reprezentand cheltuielile efective, vor fi recuperate de catre furnizorii de servicii medicale.
     Pentru litigiile avand ca obiect recuperarea acestor daune, furnizorii de servicii medicale se subroga in toate drepturile si obligatiile procesuale ale a caselor de asigurari de sanatate si dobandesc calitatea procesuala a acestora, in toate procesele si cererile aflate pe rolul instantelor judecatoresti, indiferent de faza de judecata.
     In situatia in care o persoana primeste asistenta medicala atunci cand a fost victima unei agresiuni pentru a se putea acorda despagubiri trebuiasc indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
     -furnizorul de servicii (spitalul - reclamant) are calea unei actiuni directe impotriva presupusului agresor pentru recuperarea prejudiciului cauzat, constand in cheltuielile efective ocazionate de ingrijirile acordate victimei;
     -creanta de recuperat de la prezumtivul agresor consta numai in cheltuielile efective si eventuale accesorii legale,
     - actiunea sa fie formulata in termenul de prescriptie de 3 ani care conform art. 8 alin. 1 ale carui dispozitii sunt aplicabile cauzei de fata, prescriptia dreptului la actiune in repararea pagubei pricinuite prin fapta ilicita, incepe sa curga de la data cand pagubitul a cunoscut sau trebuia sa cunoasca, atit paguba cat si pe cel care raspunde de ea,
     -sa fie indeplinite conditiile raspunderii delictuale prevazute  de art. 998 C.civ., conform caruia "orice fapta a omului care cauzeaza altuia un prejudiciu, obliga pe acela din a carui greseala s-a ocazionat, a-l repara".
     Fata de  situatia de fapt retinuta de instanta s-a constatat ca in cauza  este intrunita conditia raspunderii delictuale intrucat paratul a acrosat-o, cu dreapta fata a autovehiculului pe minora H. A. M. care a fost proiectata  in santul de pe partea dreapta a drumului, fiind indeplinite si celelalte conditii mai sus enumerate. INTOCMIT,
Judecator Tudor Nicu
1
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.

Anulare act - Decizie nr. 523 din data de 27.06.2017
Anulare act - Decizie nr. 502 din data de 21.06.2017
II.Procesul verbal de contraventie care nu intruneste conditiile prev. de art. 19/1 din OG nr. 2/2001 reactualizata, va fi anulat. - Decizie nr. 267/R din data de 23.05.2005
Anularea actelor frauduloase incheiate de debitori in dauna creditorilor se poate dispune daca se dovedeste existenta intentiei de frauda - Sentinta civila nr. 506/CA din data de 19.05.2004
COMPETENTA MATERIALA . ANULARE ACT FALSIFICAT - Decizie nr. nr. 5/A din data de 05.01.2004
Obligare la incheierea unui act autentic de vanzare-cumparare iar in caz de refuz, Sentinta sa tina loc de contract de vanzare cumparare - Decizie nr. 155 din data de 31.12.2013
Lipsa calitatii procesuale pasive ca urmare a divizarii unei societati in mai multe societati comerciale. Imposibilitatea introducerii unor noi parati in apel. - Decizie nr. 404 din data de 09.09.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 293 din data de 03.06.2009
- Sentinta civila nr. 526 din data de 29.10.2008
Rectificare carte funciara - Sentinta civila nr. 118 din data de 10.02.2009
Exceptia inadmisibilitatii cererii pentru neparcurgerea procedurii plangerii prealabile. Dovada depusa dupa inchiderea dezbaterilor - Sentinta civila nr. 84/F din data de 15.09.2015
Raportul de evaluare intocmit de A.N.I.. Consecintele incalcarii dispozitiilor art. 70 si 79 alin. 1 din Legea nr. 161/2003. Contestarea raportului de evaluare. - Decizie nr. 5/F din data de 23.01.2015
Admisibilitatea actiunii in anulare a actului administrativ-fiscal adresate direct instantei de judecata, fara a urma, in prealabil, procedura prevazuta de art. 205-208 din Codul de procedura fiscala. - Decizie nr. 611/R din data de 21.05.2015
Vechiul cod de procedura civila Recurs respins. Inadmisibilitate actiune constatare a unei situatii de fapt in materia contenciosului administrativ. Sanctiunea necomunicarii modificarii actiunii nulitate relativa in conditiile art. 105 alin. 2 c.pr.ci - Decizie nr. 2130/R din data de 19.09.2014
Vechiul cod de procedura civila - Recurs respins. Inadmisibilitate actiune constatare a unei situatii de fapt in materia contenciosului administrativ. Sanctiunea necomunicarii modificarii actiunii nulitate relativa in conditiile art. 105 alin. 2 c.pr.ci - Decizie nr. 1449/R din data de 25.04.2014
Actiune pentru anularea permisului sau de conducere - Sentinta civila nr. 4798/CA din data de 19.09.2012
Actiune in anulare. Decizie emisa in baza Legii 10/2001 de catre o persoana juridica ce nu avea calitatea de unitate detinatoare. - Sentinta civila nr. 101/S din data de 03.04.2012
Interesul in promovarea unei ac?iuni in constatarea nulita?ii absolute a unui act juridic. - Decizie nr. 251/A din data de 28.10.2011
Cheltuieli de judecata pe cale separata. - Decizie nr. 1290/R din data de 20.10.2011
Uzucapiune.Posesia exerciatata asupra unui teren proprietatea C.A.P. - Decizie nr. 1473/R din data de 24.11.2011