Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Patarlagele

CIVIL.Conditiile exercitarii executarii silite impotriva debitorilor de regres in cazul Biletului la Ordin

(Sentinta civila nr. 2636 din data de 17.05.2011 pronuntata de Judecatoria Patarlagele)

Domeniu Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc. | Dosare Judecatoria Patarlagele | Jurisprudenta Judecatoria Patarlagele


Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Ploiesti la data de 27.08.2010 sub nr.16554/281/ 2010, contestatoarea SC ******* SRL, a formulat contestatie la executare in contradictoriu cu intimata SC ***** SRL, solicitand anularea incheierii prin care s-a dispus investirea cu formula executorie a biletelor la ordin BO seria BUCU3AB nr.0024593 si BO seria BUCU3AB nr.0024762, lamurirea intelesului intinderii si aplicarii titlurilor executorii, anularea formelor de executare silita intocmite impotriva contestatoarei in dosarele de executare nr.440/2010 si nr.441/2010 ale BEJ "Alexandru Ailincai", de asemenea a mai solicitat in temeiul art.403 alin.1 din codul de procedura civila, suspendarea executarii silite.
In motivarea cererii contestatoarea a aratat ca impotriva sa s-a pornit executarea silita fiind somata sa plateasca anumite sume de bani in baza titlurilor executorii reprezentate de doua bilete la ordin, emise de catre SC *** SRL. Considera pe de o parte ca in mod gresit s-a dispus investirea cu formula executorie a celor doua bilete la ordin si ca in mod nelegal s-a procedat la executarea contestatoarei in conditiile in care sumele datorate erau in sarcina emitentului biletelor la ordin care, prin procesul-verbal de conciliere din data de 25.09.2009 s-a angajat sa plateasca suma de 15.393,27 lei fata de SC ***** reprezentand datoria contestatoarei in conditiile in care SC *** SRL era la randul ei debitoarea contestatoarei pentru suma respectiva, iar SC ***** SRL, prin acelasi proces-verbal de conciliere a acceptat acest lucru, declarand ca nu mai are pretentii fata de contestatoare.
Prin sentinta civila nr.11994 din 17.11.2010, Judecatoria Ploiesti a admis exceptia de necompetenta teritoriala, atat cu privire la cererea de suspendare a executarii silite cat si cu privire la contestatia la executare si a declinat competenta in favoarea Judecatoriei Patarlagele, judetul Buzau.
In acest sens a retinut ca Judecatoria Patarlagele este instanta de executare deoarece in circumscriptia acesteia se gaseste sediul contestatoarei si implicit locul executarii.
La Judecatoria Patarlagele cauza a fost inregistrata sub nr.2636/277/08.12.2010.
Prin incheierea din Camera de consiliu din data de 22.10.2010 pronuntata in dosarul nr.2155/ 277/2010 Judecatoria Patarlagele a admis cererea debitoarei SC ******* si in baza art.403 alin.4 din codul de procedura civila, a dispus suspendarea provizorie a executarii silite ce face obiectul dosarelor de executare nr.440/2010 si 441/2010 ale BEJ "Alexandru Ailincai" pana la solutionarea cererii de suspendare a executarii silite formulata in cadrul contestatiei la executare.
S-au emis adrese pentru atasarea dosarelor de executare catre BEJ "Alexandru Ailincai" acestea fiind depuse la dosar la data de 23.03.2011.
Intimata SC ***** a formulat intampinare solicitand respingerea contestatiei la executare. Se arata ca desi contestatoarea face referire la faptul ca a formulat recurs impotriva incheierii din data de 06.07.2010 prin care s-a admis incuviintarea executarii silite a Biletului la ordin seria BUCU3AB 0024762 emis de SC *** SRL omite sa faca precizarea ca acest recurs a fost anulat ca netimbrat. Se mai arata ca motivele invocate in contestatie cu privire la nelegalitatea executarii silite nu sunt intemeiate in conditiile in care, chiar daca SC *** SRL s-a angajat sa achite datoria contestatoarei fata de creditoare, nu a respectat acest lucru, biletele la ordin emise fiind refuzate la plata, ceea ce a determinat creditoarea sa porneasca executarea impotriva SC ******** in calitate de girant si a numitului S.G. care a avalizat respectivele bilete la ordin.
La termenul de judecata din data de 15.04.2011 instanta a pus in discutie cererea de suspendare a executarii silite, la acelasi termen avand loc si dezbaterile pe fondul contestatiei la executare.
Referitor la cererea de suspendare a executarii silite formulata in temeiul art.403 alin.1 din cod procedura civila, instanta apreciaza ca aceasta este intemeiata intrucat, contestatoarea a depus prin chitanta nr.3884694/1 din 20.10.2010, la CEC Bank SA - Sucursala Ploiesti, cautiunea in suma de 1636,90 lei reprezentand 10% din suma ce face obiectul urmaririi silite. Suspendarea executarii este impusa de faptul ca infiintarea popririi pe conturile debitoarei cu consecinta blocarii acestora, ar produce grave prejudicii patrimoniului societatii, aceleasi considerente avandu-se in vedere si la suspendarea provizorie a executarii silite dispusa prin incheierea din camera de consiliu din data de 22.10.2010.
In consecinta, in baza art.403 alin.3 cod procedura civila, instanta urmeaza a admite cererea de suspendare a executarii silite ce formeaza obiectul dosarelor nr.440/2010 si 441/2010 in ceea ce priveste pe contestatoarea SC ******* SRL pana la solutionarea irevocabila a contestatiei la executare.
Analizand contestatia si probele administrate in cauza, actele de executare intocmite in dosarele nr.440/2010 si 441/2010 ale BEJ "Alexandru Ailincai" instanta retine urmatoarea situatie:
Prin cererile inregistrate sub nr.440/03.06.2010 si respectiv nr.441 din aceeasi data, creditoarea SC ***** SRL a solicitat BEJ "Alexandru Ailincai" punerea in executare fata de debitorii SC ******* SRL si S.G. a biletelor la ordin BO seria BUCU3AB nr.0024593 si BO seria BUCU3AB nr.0024762 investite cu formula executorie. Executorul judecatoresc a obtinut incuviintarea executarii silite si a emis somatiile nr.440/2010 si nr.441/2010 ambele din 23.08.2010 catre debitorul SC ******* SRL si avalistul S.G., dupa care a procedat la emiterea dispozitiilor de poprire asupra conturilor contestatoarei.
Analizand titlurile executorii, respectiv cele doua bilete la ordin, se retin urmatoarele:
Biletul la ordin BUCU3AB nr.0024593 a fost emis de catre SC *** SRL la data de 19.08.2009 pentru suma de 6369,95 lei, beneficiar fiind SC ******* SRL si avand scadenta la data de 12.11.2009. Biletul la ordin mentionat a fost avalizat de S.G., administratorul SC *** SRL. La data de 01.10.2009 beneficiarul biletului la ordin, in speta contestatoarea, a girat catre SC ***** SRL acest bilet la ordin pentru plata unei creante pe care o datora giratarului.
      Biletul la ordin BO seria BUCU3AB nr.0024762 a fost emis de catre SC *** SRL la data de 19.08.2009 pentru suma de 10.000,00 lei, beneficiar fiind SC ******* SRL si avand scadenta la data de 16.11.2009. Biletul la ordin mentionat a fost avalizat de S.G., administratorul SC *** SRL. La data de 01.10.2009 beneficiarul biletului la ordin, in speta contestatoarea, a girat catre SC ***** SRL acest bilet la ordin pentru plata unei creante pe care o datora giratarului.
      Se mai retine ca la data de 25.09.2009 intre creditoarea SC ***** SRL, debitoarea SC ******* SRL si SC *** SRL a avut loc o intalnire de conciliere in temeiul art.7201 cod de procedura civila, concretizata printr-un proces-verbal prin care SC *** SRL, prin reprezentantul sau S.G., s-a angajat sa achite in numele si pentru debitoarea SC ******* SRL suma de 15.393,27 lei in favoarea SC ***** SRL, creanta pe care debitoarea SC ******* SRL o avea fata de aceasta din urma. La scadenta SC ***** SRL, in calitate de giratar al celor doua bilete la ordin, a prezentat emitentului aceste instrumente de plata insa plata a fost refuzata, biletele la ordin avand mentiunea pe fata "refuzat".
In aceasta situatie creditoarea a formulat actiune directa de executare a celor doua bilete la ordin prin investirea cu formula executorie si punerea in executare prin intermediul executorului judecatoresc, atat impotriva girantului SC ******* SRL, cat si impotriva avalistului S.G..
Aplicand dispozitiile legale incidente in cazul executarii biletului la ordin cum sunt reglementate de Legea nr.58/1934, instanta retine ca executarea silita indreptata impotriva contestatoarei este nelegala, asa cum se va arata in continuare.
Potrivit disp.art.106 din Legea nr.58/1934 se aplica biletului la ordin dispozitiile referitoare la gir, regres in caz de neplata si protest, prevazute de art.48-55 si 57-65 din acelasi act normativ, in cazul cambiei. Diferenta dintre cambie si bilet la ordin consta in aceea ca raportul juridic in cazul biletului la ordin se stabileste intre doua parti si anume, intre emitent si beneficiar, in timp ce in cazul cambiei intervine o a treia persoana, respectiv trasul, adica cel care la ordinul tragatorului (emitent) plateste o suma de bani unei terte persoane denumita beneficiar.
In cazul de fata biletele la ordin a fost emis de emitentul SC *** SRL in favoarea beneficiarului SC ******* SRL.
Avalistul S.G. prin avalul dat pe fata biletului la ordin garanteaza obligatia asumata de catre debitor, respectiv de catre emitent, in fapt avalistul fiind aceeasi persoana cu emitentul. Beneficiarul biletelor la ordin a transmis drepturile sale decurgand din acest instrument de plata si avute fata de emitent prin gir intimatei-creditoare SC ***** SRL pentru plata unei creante avuta fata de aceasta. In raport de dispozitiile legale privind girul biletului la ordin, girantul raspunde in solidar cu emitentul pentru executarea obligatiei fiind debitor de regres. Cu toate acestea Legea nr.58/1934 conditioneaza urmarirea debitorilor de regres de indeplinirea unor anumite formalitati din partea posesorului biletului la ordin, aceste formalitati fiind intocmirea protestului de neplata si avizarea girantului.
      Potrivit art.49 din Legea nr.58/1934, in cazul in care posesorul biletului la ordin dobandit prin gir prezinta la scadenta acest instrument de plata emitentului si i se refuza plata, in termen de 2 zile de la data zilei platii trebuie sa intocmeasca protestul de neplata in forma prevazuta de lege.
      Potrivit art.50 din acelasi act normativ, in cazul in care posesorul biletului la ordin a dobandit acest instrument de plata de la un girant este obligat ca in termen de 4 zile de la data protestului de neplata sa avizeze girantul despre acest lucru. Numai dupa indeplinirea acestor formalitati beneficiarul biletului la ordin se poate indrepta pentru executare impotriva debitorului de regres care este girantul, ori in speta de fata, creditoarea SC ***** SRL nu a indeplinit formalitatile mentionate si nu si-a conservat drepturile exercitarii actiunii in regres.
      In acest sens se retine ca biletele la ordin poarta o simpla mentiune "refuzat" fara semnatura emitentului, fapt ce nu echivaleaza cu protestul de neplata prev. de art.49 din Legea nr.58/1934 si nici nu este datat acest refuz pentru a se verifica daca ar fi avut semnificatia protestului de neplata acesta a fost intocmit in termen de 2 zile de la data zilei platii.
      De asemenea, nu exista nici o dovada ca s-au indeplinit conditiile prev.de art.50 din Legea nr.58/1934 privind avizarea girantului in termen de 4 zile de la data intocmirii protestului.
      In atare situatie, executarea silita pornita impotriva debitorului de regres (girantului) contestatoarea din cauza de fata este nelegala, debitoarea avand la dispozitie o actiune cambiala directa impotriva emitentului si respectiv avalistului biletelor la ordin.
      Urmeaza ca, in baza art.399 si urmatoarele din codul de procedura civila, instanta sa admita in parte contestatia la executare in sensul de a admite contestatia formulata cu privire la formele de executare intocmite in dosarele nr.440/2010 si 441/2010 ale BEJ "Alexandru Ailincai" si in consecinta, va anula aceste forme de executare intocmite in privinta contestatoarei SC ******* SRL.
      Urmeaza a respinge ca fiind inadmisibil capatul de cerere privind anularea incheierii de investire cu formula executorie a celor doua bilete la ordin, in conditiile in care, potrivit normelor speciale din Legea nr.58/1934, incheierea de investire a biletului la ordin este supusa apelului (art.61).
      De asemenea urmeaza a se respinge ca neintemeiata cererea privind lamurirea intelesului intinderii si aplicarii titlurilor executorii deoarece, in speta este vorba de bilete la ordin al caror continut este clar reglementat si intinderea obligatiei decurge din suma de bani inscrisa in respectiv instrument de plata.
      In baza art.274 din codul de procedura civila, urmeaza sa oblige intimata la 199 lei cheltuieli de judecata catre contestatoare reprezentand taxa judiciara de timbru si timbru judiciar.
      
PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
H O T A R A S T E
Admite in parte contestatia la executare, si in consecinta;
In baza art.403 alin.1 din codul de procedura civila dispune suspendarea executarii silite ce face obiectul dosarelor de executare nr.440/2010 si nr.441/2010 ale BEJ "Alexandru Ailincai", in ce priveste pe contestatoarea SC ******* SRL, pana la solutionarea irevocabila a contestatiei la executare.
Respinge capatul de cerere privind anularea incheierii de investire cu formula executorie a celor doua bilete la ordin, ca inadmisibil.
Respinge capatul de cerere privind contestatia vizand intelesul, intinderea si aplicarea titlurilor executorii.
Anuleaza formele de executare intocmite in dosarele nr.440/2010 si nr.441/2010 ale BEJ "Alexandru Ailincai", in ceea ce priveste pe contestatoarea SC ******* SRL.
Obliga intimata la 199 lei cheltuieli de judecata catre contestatoare.
Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.

5
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.

Anulare act - Decizie nr. 523 din data de 27.06.2017
Anulare act - Decizie nr. 502 din data de 21.06.2017
II.Procesul verbal de contraventie care nu intruneste conditiile prev. de art. 19/1 din OG nr. 2/2001 reactualizata, va fi anulat. - Decizie nr. 267/R din data de 23.05.2005
Anularea actelor frauduloase incheiate de debitori in dauna creditorilor se poate dispune daca se dovedeste existenta intentiei de frauda - Sentinta civila nr. 506/CA din data de 19.05.2004
COMPETENTA MATERIALA . ANULARE ACT FALSIFICAT - Decizie nr. nr. 5/A din data de 05.01.2004
Obligare la incheierea unui act autentic de vanzare-cumparare iar in caz de refuz, Sentinta sa tina loc de contract de vanzare cumparare - Decizie nr. 155 din data de 31.12.2013
Lipsa calitatii procesuale pasive ca urmare a divizarii unei societati in mai multe societati comerciale. Imposibilitatea introducerii unor noi parati in apel. - Decizie nr. 404 din data de 09.09.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 293 din data de 03.06.2009
- Sentinta civila nr. 526 din data de 29.10.2008
Rectificare carte funciara - Sentinta civila nr. 118 din data de 10.02.2009
Exceptia inadmisibilitatii cererii pentru neparcurgerea procedurii plangerii prealabile. Dovada depusa dupa inchiderea dezbaterilor - Sentinta civila nr. 84/F din data de 15.09.2015
Raportul de evaluare intocmit de A.N.I.. Consecintele incalcarii dispozitiilor art. 70 si 79 alin. 1 din Legea nr. 161/2003. Contestarea raportului de evaluare. - Decizie nr. 5/F din data de 23.01.2015
Admisibilitatea actiunii in anulare a actului administrativ-fiscal adresate direct instantei de judecata, fara a urma, in prealabil, procedura prevazuta de art. 205-208 din Codul de procedura fiscala. - Decizie nr. 611/R din data de 21.05.2015
Vechiul cod de procedura civila Recurs respins. Inadmisibilitate actiune constatare a unei situatii de fapt in materia contenciosului administrativ. Sanctiunea necomunicarii modificarii actiunii nulitate relativa in conditiile art. 105 alin. 2 c.pr.ci - Decizie nr. 2130/R din data de 19.09.2014
Vechiul cod de procedura civila - Recurs respins. Inadmisibilitate actiune constatare a unei situatii de fapt in materia contenciosului administrativ. Sanctiunea necomunicarii modificarii actiunii nulitate relativa in conditiile art. 105 alin. 2 c.pr.ci - Decizie nr. 1449/R din data de 25.04.2014
Actiune pentru anularea permisului sau de conducere - Sentinta civila nr. 4798/CA din data de 19.09.2012
Actiune in anulare. Decizie emisa in baza Legii 10/2001 de catre o persoana juridica ce nu avea calitatea de unitate detinatoare. - Sentinta civila nr. 101/S din data de 03.04.2012
Interesul in promovarea unei ac?iuni in constatarea nulita?ii absolute a unui act juridic. - Decizie nr. 251/A din data de 28.10.2011
Cheltuieli de judecata pe cale separata. - Decizie nr. 1290/R din data de 20.10.2011
Uzucapiune.Posesia exerciatata asupra unui teren proprietatea C.A.P. - Decizie nr. 1473/R din data de 24.11.2011