Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Pogoanele

PLANGERE CONTRAVENTIONALA O.U.G. 195/2002 NEPURTAREA CENTURII DE SIGURANTA PREZUMTIA DE NEVINOVATIE SI FORTA PROBANTA A PROCESULUI - VERBAL

(Decizie nr. 920 din data de 09.10.2008 pronuntata de Judecatoria Pogoanele)

Domeniu Cadastru. Intabulare | Dosare Judecatoria Pogoanele | Jurisprudenta Judecatoria Pogoanele

JUDECATORIA POGOANELE
SENTINTA CIVILA NR. 920/09.10.2008

PLANGERE CONTRAVENTIONALA O.U.G. 195/2002
NEPURTAREA CENTURII DE SIGURANTA
PREZUMTIA DE NEVINOVATIE SI FORTA PROBANTA A PROCESULUI - VERBAL

Prin sentinta civila nr. 920 din 9.10.2008, Judecatoria Pogoanele a respins plangerea contraventionala formulata de petent impotriva procesului - verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor incheiat de I.P.J. Buzau.
Instanta a retinut ca la data de 29.08.2008, petentului i s-a intocmit proces-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei, retinandu-se faptul ca a condus pe drumurile publice un autoturism fara a purta centura de siguranta, aplicandu-i-se sanctiunea amenzii contraventionale.
Verificand legalitatea si temeinicia procesului - verbal de contraventie, in temeiul art. 34 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, instanta a constatat ca in speta sunt aplicabile dispozitiile art. 6 alin. 2 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului, privitoare la prezumtia de nevinovatie.
In ceea ce priveste consecintele aplicarii acestui articol, respectiv daca art. 6 alin. 2 din Conventie lipseste de forta probanta procesul - verbal de constatare a contraventiei sau, dimpotriva, poate constitui o proba impotriva contestatorului, instanta a constatat ca deciziile Curtii Europene a Drepturilor Omului nu transeaza problema. Instanta de la Strasbourg nu a argumentat in deciziile sale, in sensul ca organul administrativ care intocmeste actul de sanctionare ar avea obligatia ca, pe langa constatarile personale sa prezinte, in instanta, si alte probe din care sa rezulte vinovatia persoanei sanctionate. Dimpotriva, recunoscand statelor membre dreptul de a dezincrimina anumite fapte, Curtea Europeana a Drepturilor Omului a aratat, in decizia din 21.02.1984 pronuntata in cauza Ozturk c. Germaniei ca acest procedeu este benefic, intre altele, datorita degrevarii autoritatilor judiciare de urmarirea si sanctionarea contraventiilor.
Procesul-verbal nu este un simplu act de acuzare intrucat el contine si constatarea faptei, facuta de agentul constatator, si sanctiunea aplicata contravenientului. In masura in care nu este contestat in termen, procesul-verbal devine titlu executoriu, conform art. 37 din O.G. nr. 2/2001.
Din aceasta perspectiva, instanta apreciaza ca procesul-verbal de contraventie, in masura in care cuprinde constatarile personale ale agentului constatator, are forta probanta prin el insusi si constituie o dovada suficienta a vinovatiei contestatorului cat timp acesta din urma nu este in masura sa prezinte o proba contrara. In aceasta ordine de idei trebuie aratat ca a conferi forta probanta unui inscris nu echivaleaza cu negarea prezumtiei de nevinovatie ci poate fi considerat o modalitate de "stabilire legala a vinovatiei" in sensul art. 6 alin. 2 din Conventia europeana a drepturilor omului.
Interpretarea contrara ar fi de natura sa perturbe in mod grav functionarea autoritatilor statului facand extrem de dificila sanctionarea unor fapte antisociale, minore ca si gravitate dar extrem de numeroase.
Pe cale de consecinta, in temeiul dispozitiilor art. 34 alin. 1 din O.G. nr. 2/2001, instanta a respins plangerea formulata de catre petent ca neintemeiata.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Cadastru. Intabulare

Cadastru, Intabulare - Decizie nr. 251 din data de 29.03.2011
Servitute - Sentinta civila nr. 634 din data de 02.08.2012
Constatare nulitatea absoluta contract vanzare- cumparare incheiat in baza Legii nr.112/1995 - Decizie nr. 400/R din data de 08.04.2011
Inaplicabilitatea at.35 din Legea 33/1994 dupa intrarea in vigoare a Legii 10/2001. - Sentinta civila nr. 396/s din data de 11.11.2011
Inscriereea dreptului de proprietate asupra terenului in cartea funciara, in favoarea ceta?eanului strain, fost asociat intr-o societate comerciala dizolvata, potrivitprevederilor legale interne in raport cu cele comunitare. - Decizie nr. 244/Ap din data de 27.10.2011
STINGEREA IPOTECII PRIN PRESCRIPTIE; EXCEPTIA PRESCRIPTIEI DREPTULUI LA ACTIUNE. - Decizie nr. 40/Ap din data de 12.02.2009
ACTIUNE IN REVENDICARE A UNUI IMOBIL PRELUAT DE CATRE STAT IN PERIOADA 1945-1989. ADMISIBILITATEA ACTIUNII DUPA APARITIA LEGII NR.10/2001. - Decizie nr. 140/Ap din data de 12.05.2009
Admisibilitatea actiunii in constatarea nulitatii documentatiei cadastrale - Hotarare nr. 2328 din data de 03.04.2008
Anulare certificat atestare drept proprietate - Hotarare nr. 8108 din data de 05.11.2008
Accesiunea imobiliara artificiala - Hotarare nr. **** din data de 13.07.2016
Civil - prestatie tabulara - Sentinta civila nr. 241/2009 din data de 04.05.2009
Civil - fond funciar - Sentinta civila nr. 1295/2008 din data de 21.08.2008
Civil - actiune in constatare - NULITATE TITLU DE PROPRIETATE - Sentinta civila nr. 1221/2009 din data de 29.06.2009
Modificarea suprafetelor tabulare. Alipirea imobilelor invecinate . Stabilirea liniei de granita. - Sentinta civila nr. 2361 din data de 04.06.2008
Plangere de carte funciara. Imposibilitatea intabularii unui drept de proprietate in temeiul unei posesii. Lipsa calitatii procesuale pasive a Oficiului de Cadastru si Publicitate - Decizie nr. 167 din data de 28.01.2013
Plangere impotriva incheierii de intabulare pronuntata de Oficiul de Cadastru si Publicitate. Calitatea procesuala activa. - Decizie nr. 1638 din data de 05.11.2008
Conditii de admisibilitate a actiunii in restituirea pretului incasat pentru vanzarea imobilelor in baza Legii nr. 112/1995, intemeiata pe dispozitiile L 10/2001 astfel cum a fost modificata prin L 1/2009. - Sentinta civila nr. 7007 din data de 23.06.2009
Plangere impotriva incheierii de carte funciara - Hotarare nr. 4597 din data de 09.09.2015
Cadastru, Intabulare - Decizie nr. 251 din data de 29.03.2011
Rectificare carte funciara - schita de amplasament imobil. - Sentinta civila nr. 2707 din data de 19.11.2010