Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti

Anulare certificat atestare drept proprietate

(Hotarare nr. 8108 din data de 05.11.2008 pronuntata de Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti)

Domeniu Cadastru. Intabulare | Dosare Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti | Jurisprudenta Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti

DOSAR NR.6994/302/2008

R O M A N I A
JUDECATORIA SECTORULUI 5 BUCURESTI
Sectia a II-a Civila
INCHEIERE
Sedinta publica de la data de 22.10.2008
Instanta constituita din:
Presedinte - Laura Nicoleta Bosie
Grefier - Virginia Ciobanu
 
Pe rol solutionarea cauzei civile privind pe reclamantii I I, I A M, I S M, I S I, B V S M, B I N si pe paratii SIF M, AVAS, M A D R, S.C. A S.A., avand drept obiect anulare act.
La apelul nominal facut in sedinta publica au raspuns reclamantul I I, personal si asistat de aparator, cu imputernicire avocatiala la dosar, reclamantii I A M, I S M, I S I, B V S M, B I N, prin acelasi aparator, parata AVAS, prin consilier juridic, cu delegatie la dosar, parata SC A SA, prin aparator, cu imputernicire avocatiala la dosar, lipsa fiind paratii SIF M si M A si DR. 
Procedura de citare este legal indeplinita.
S-a expus referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care:
Nemaifiind cereri prealabile de formulat si nici exceptii de invocat, instanta acorda cuvantul pe probe.
Aparatorul reclamantilor, parata S.C. A S.A., prin aparator si parata AVAS, prin consilier juridic, solicita instantei incuviintarea probei cu inscrisuri - cele deja castigate cauzei.
Instanta, in temeiul art.167 alin.1 C.p.c., incuviinteaza pentru parti proba cu inscrisuri, apreciind-o utila, pertinenta si concludenta solutionarii cauzei si nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul pe fond.
Aparatorul reclamantilor solicita amanarea pronuntarii pentru a depune la  dosar note scrise. Solicita admiterea actiunii, anulare partiala a certificatului de atestare cu privire la teren si a actelor aditionale. Arata ca instanta urmeaza sa stabileasca in prinicipal in ce masura actele care formeaza obiectul actiunii au fost incheiate cu respectarea prevederilor legale. Raportul Curtii de Conturi face referire la o nelegala privatizare. A a avut vreodata in patrimoniu acest teren? Putea fi transferat terenul in baza Legii nr.15/1990? Decizia invocata cuprinde toate motivele pentru care se invoca trecerea ilegala a terenului in plin proces, A face o cerere de interventie, Procurorul General a formulat recurs in anulare. A a urmarit foarte atent situatia juridica a bunului atata vreme cat a formulat o cerere de interventie. A nu a avut calitatea de proprietar, nu exista contract de inchiriere intre ICRAL si A, ci intre ICRAL si autorul A. Procesul-verbal de predare-primire al autorului A nu a privit imobile, ci marfuri. Reclamantii au reusit sa rastoarne prezumtia de buna-credinta. Un ultim element al relei-credinte este formularea acelei cereri de interventie. Exista posibilitatea din partea cocontractantului A pentru a descoperi situatia juridica a bunului asupra caruia s-a facut privatizarea. A a pierdut si alte bunuri dobandite cu fraudarea Legii nr.15/1990. Pe cladirea pe care Aavea spatiul, exista inscriptia IAL. Solicita instantei a observa reaua-credinta a contractantilor; cu cheltuieli de judecata ( depune la dosar chitanta de achitare a onorariului avocatial ).
Parata SC A SA, prin aparator solicita respingerea actiunii ca neintemeiata pentru motivele aratate in intampinare. Solicita instantei a avea in vedere sentinta civila nr.1479/03.10.2001 ( definitiva si irevocabila ) prin care Tribunalul Bucuresti a retinut, in temeiul Legii nr.15, dreptul acesteia de proprietate, fiind astfel stins litigiul de fata. Este inadmisibil ca, dupa o cercetare  efectuata de organele de cercetare penala, sa se sustina in continuare ca s-au facut nelegalitati atata vreme cat s-a constatat nevinovatia acesteia; cu cheltuieli de judecata. 
Parata AVAS, prin consilier juridic arata ca dreptul de proprietate asupra imobilului care era in patrimoniul sau a fost dobandit in baza Legii nr.15. se face confuzie intre actiuni si active. Prin incheierea contractului de vanzare-cumparare si a actelor aditionale, nu s-a schimbat proprietarul imobilului. Nu a fost transferat dreptul de proprietate, nu s-a instrainat acest bun ci s-a trecut din proprietatea statului in domeniul privat. Solicita respingerea actiunii ca neintemeiata si inadmisibila.
In replica, aparatorul reclamantilor solicita instantei a se apleca asupra opiniei separate din decizia Curtii de Apel Bucuresti deoarece magistratul s-a raportat la acel act de privatizare in motivarea parerii sale. Arata ca se invoca caducitatea raportului Curtii de Conturi insa nu s-a produs o condamnare, toata munca Curtii de Conturi privind nelegalitatea procesului de privatizare ramanand fara economie. Curtea de Conturi a sesizat Parchetul insa faptele nu au imbracat forma unor infractiuni. Nu se vorbeste de dobandirea imobilului prin Legea nr.15/1990. Imobilul nu a fost dobandit in baza Legii nr.15/1990 pentru ca niciodata A nu a avut in patrimoniu nici terenul, nici constructia. Trecerea in patrimoniu este tocmai urmare a includerii in anexa la actul aditional. Solicita instantei a avea in vedere ca intre parti s-a solutionat o revendicare. Toate diligentele reclamantilor nu au avut o finalitate practica.
Parata AVAS, prin consilier juridic arata ca se solicita strict anularea actelor si trebuie dovedit ca bunul a fost preluat in mod nelegal.   
 
INSTANTA,

Pentru a da posibilitate partilor sa formuleze concluzii scrise,

DISPUNE:

Amana pronuntarea la data de 29.10.2008.
Pronuntata in sedinta publica, azi, 22.10.2008.

PRESEDINTE, GREFIER,


DOSAR NR.6994/302/2008

R O M A N I A
JUDECATORIA SECTORULUI 5 BUCURESTI
Sectia a II-a Civila
INCHEIERE
Sedinta publica de la data de 29.10.2008

INSTANTA,

In aceeasi compunere si avand nevoie de timp pentru a delibera,

DISPUNE:

Amana pronuntarea la data de 05.11.2008.
Pronuntata in sedinta publica, azi, 29.10.2008.

PRESEDINTE, GREFIER,DOSAR NR.6994/302/2008

R O M A N I A
JUDECATORIA SECTORULUI 5 BUCURESTI
Sectia a II-a Civila
Sentinta civila nr.8108
Sedinta publica de la data de 05.11.2008
Instanta constituita din:
Presedinte - Laura Nicoleta Bosie
Grefier - Virginia Ciobanu

Pe rol solutionarea cauzei civile privind pe reclamantii I I, I  M, I S  M, I S I, B V S M, B I N si pe paratii SIF M, AVAS, M Asi DR, S.C. A S.A., avand drept obiect anulare act.   
Dezbaterile au avut loc in sedinta publica de la 22.10.2008, fiind consemnate in incheierea de sedinta de acea data, care face parte integranta din prezenta hotarare, cand instanta, pentru a da posibilitate partilor sa formuleze concluzii scrise si, respectiv, avand nevoie de timp pentru a delibera, a amanat succesiv pronuntarea la datele 29.10.2008 si 05.11.2008, hotarand urmatoarele:

INSTANTA,

Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata:
Prin cererea de chemare in judecata inregistrata la data de 13.08.2002 pe rolul Judecatoriei Sectorului 5 Bucuresti cu nr.7018/2002, reclamantii II, IAM, I S M, IS I, BV SM si BI N au chemat in judecata pe paratii S.I.F. M (fost FPP IV M) A pentru P si A P S (actualmente A.V.A.S.), M Asi A (actualmente M A si D R) si S.C. A S.A., pentru ca, prin hotararea ce se va pronunta, sa se constate nulitatea absoluta partiala a actului aditional din 6.02.1005 la actul de vanzare-cumparare nr.0127/21.07.1994 incheiat de SPP M si A A, nulitatea absoluta partiala a actului aditional la contractul de vanzare-cumparare nr.372/15.07.1997 incheiat de FFPS cu aceeasi asociatie, nulitatea absoluta a pozitiei care priveste imobilul din B, str. din certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului seria M07 nr.0665/22.11.1994 eliberat de M A si A; cu cheltuieli de judecata.
In motivarea cererii de chemare in judecata, reclamantii au aratat ca imobilul sus mentionat a apartinut autorului lor, B T, conform actului de vanzare-cumparare din 18.06.1923, iar ulterior, prin actul de partaj voluntar din 20.10.1946, acesta a partajat imobilul celor trei copii ai sai, I, T si A. Acest imobil a fost trecut in mod abuziv si nelegal in proprietatea statului in baza Decretului nr.92/1950, fapt constatat prin sentinta civila nr.1494/23.02.1994 a Judecatoriei Sectorului 5 Bucuresti si prin Dispozitia de restituire nr.1996/20.12.1995. Au mai invederat reclamantii ca prin contractului nr.372/15.07.1994, FPS a vandut catre S.C. A S.A. un numar de 2114 actiuni, iar prin contractului nr.127/21.07.1994, FPP IV M a vandut 906 actiuni. La data semnarii acestor contracte, imobilul din str. B n figura inscris in patrimoniul S.C. A S.A., fiind trecut abuziv in acest patrimoniu, obtinandu-se certificatul de atestare a dreptului de proprietate seria M07 nr.0765/21.11.1994 pentru cota indiviza de 40.55 m.p. Au mai invederat reclamantii ca dupa obtinerea acestui certificat, s-au incheiat actele aditionale din 06.02.1995, in care s-a inclus si o parte din imobilul proprietatea lor.
Reclamantii au aratat ca actele sus mentionate au fost incheiate in timpul derularii procesului declansat de reclamanti cu privire la revendicarea imobilului, parata S.C. A S.A. avand cunostinta de stadiul acestei actiuni, intrucat in cadrul dezbaterilor la CSJ, aceasta a formulat cerere de interventie in interesul paratilor. S-a mai precizat ca in urma unui control desfasurat de Curtea de Conturi, s-a constatat ca parata S.C. A S.A. a inclus in mod abuziv in actiunea de privatizare unele imobile care apartineau statului sau erau revendicate de fostii proprietari, printre care si imobilul in cauza.
In drept, au fost invocate prevederile art.46 din Legea nr.10/2001, art.948 si urm. C.civ.
In dovedire, s-a solicitat incuviintarea probelor cu inscrisuri si interogatoriu.
Parata S.I.F. M a formulat intampinare, prin care a invocat exceptia lipsei calitatii sale procesuale pasive, aratand ca in baza art.21 din Legea nr.10/2001, doar unitatea detinatoare poate avea calitate procesuala pasiva; a invocat parata exceptia inadmisibilitatii, deoarece contractul incheiat are ca obiect vanzarea-cumpararea de actiuni si nu instrainarea imobilului.
In drept, au fost invocate prevederile Legii nr.10/2001, ale Legii nr.15/1990, ale Legii nr.58/1991 si ale Legii nr.99/1999.
Parata AVAS (fosta APAPS) a formulat, de asemenea, intampinare, prin care a invocat exceptia necompetentei materiale a judecatoriei, solicitand declinarea competentei in favoare Tribunalului Bucuresti; a invocat exceptia lipsei calitatii sale procesuale pasive, aratand ca prin actul in cauza au fost vandute actiuni, reclamantii facand confuzie intre notiunile de capital si patrimoniu; s-a mai invocat inadmisibilitatea cererii, deoarece actul nu a avut ca obiect vanzarea imobilului. Pe fond, s-a solicitat respingerea actiunii, intrucat reclamantii aveau deschisa calea contenciosului administrativ in ceea ce priveste capatul de cerere avand ca obiect constatarea nulitatii absolute a certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului seria M07 nr.0665/22.11.1994 eliberat de M A si A, iar in ceea ce priveste celelalte capete de cerere, s-a aratat ca spatiul comercial nu a intrat in patrimoniul S.C.  A S.A. prin efectele contractelor de vanzare-cumparare de actiuni.
In drept, au fost invocate prevederile art.115-118 C.pr.civ., art.969 C.civ., Legea nr.29/1990, Legea nr.10/2001.
La data de 13.09.2002 a depus intampinare parata S.C. A S.A., prin care a invocat exceptia autoritatii de lucru judecat in raport de decizia civila nr.218/23.05.2002 si sentinta civila nr.1479/03.10.2001 pronuntate de T B; pe fond, s-a solicitat respingerea actiunii, aratandu-se ca nu exista temei legal care sa conduca la nulitatea absoluta a celor doua contracte de vanzare-cumparare.
In drept, au fost invocate prevederile art115-118 C.pr.civ.
Prin sentinta civila nr.5105/16.10.2002 pronuntata de JS 5 Bucuresti, s-a declinat competenta de solutionare a cauzei in favoarea T B.
Cauza a fost inregistrata pe rolul T B la data de 07.01.2003 cu nr.195/2003.
Paratul M A si A a formulat intampinare la data de 27.01.2003, prin care a invocat exceptia lipsei calitatii sale procesuale pasive pe capetele de cerere avand ca obiect constatarea nulitatii actelor aditionale; a invocat exceptia necomptentei materiale a sectiei comerciale a Tribunalului, precum si exceptia inadmisibilitatii, in baza art.5 din Legea nr.29/1990, pentru lipsa indeplinirii procedurii prealabile, iar pe fond a solicitat respingerea actiunii ca neintemeiata, aratandu-se ca certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului seria M07 nr.0665/22.11.1994 a fost emis ca urmare a depunerii documentatiei de catre parata S.C. A S.A. cu respectarea H.G. nr.834/1991 si art.20 alin.2 din Legea nr.15/1990.
In drept, au fost invocate prevederile art.3,5,115,165 C.pr.civ., art.969, art.973 C.civ., Legea nr.99/1999, H.G. nr.834/1991, art.20 alin.2 din Legea nr.15/1990.
Prin sentinta comerciala nr.5388/26.04.2004, T B – Sectia a VI-a C a declinat competenta de solutionare a cauzei in favoarea Judecatoriei Sectorului 5 Bucuresti.
Prin sentinta comerciala nr.86/26.05.2004, C de A B – Sectia a VI-a Ca stabilit competenta de solutionare a cauzei in favoarea Judecatoriei Sectorului 5 Bucuresti.
Cauza a fost inregistrata pe rolul aceste instante cu nr.9395/2004, iar prin sentinta civila nr.6086/27.10.2004 pronuntata in acest dosar s-a respins ca neintemeiata exceptia autoritatii de lucru judecat invocata de parata S.C. A S.A.; sa-u respins ca neintemeiate exceptiile inadmisibilitatii formularii actiunii invocate de paratii S.I.F. M, AVAS (fost APAPS, fost FPS)  si M A si A; s-au respins ca neintemeiate exceptiile lipsei calitatii procesuale pasive invocate de paratii S.I.F. M, AVAS (fost APAPS, fost FPS) si M A si A si s-a respins ca neintemeiata actiunea formulata de reclamanti.
Prin decizia civila nr.941A/13.12.2005, Tribunalul Bucuresti – Sectia a III-a Civila a admis apelul declarat de apelantii-reclamanti, a anulat sentinta civila nr.6086/27.10.2004 a Judecatoriei Sectorului 5 Bucuresti si a acordat termen pentru solutionarea pe fond a cauzei.
Prin decizia civila nr.591A/04.05.2007, Tribunalul Bucuresti – Sectia a III-a Civila a admis actiunea formulata de reclamanti, a constatat nulitatea absoluta partiala a certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului seria M07 nr.0665/22.11.1994  pentru suprafata de 40,55 m.p. din cota parte indiviza de 264,91 m.p., suprafata situata in Bucuresti, str. B, sector 5; a constatat nulitatea absoluta partiala a actului aditional din 6.02.1005 la actul de vanzare-cumparare nr.0127/21.07.1994 in ceea ce priveste spatiul cu destinatie comerciala situat in Bucuresti, str. IB si a constatat nulitatea absoluta partiala a actului aditional semnat la data de 30.12.2004 la contractul de vanzare-cumparare nr.372/15.07.1997 in ceea ce priveste spatiul cu destinatie comerciala situat in Bucuresti, str. IB, sector 5.
Prin decizia civila nr.698/22.04.2008 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a IV-a Civila s-au admis recursurile declarate impotriva deciziei civile nr.591A/04.05.2007, Tribunalul Bucuresti – Sectia a III-a Civila, s-a casat decizia recurata si s-a trimis cauza, spre rejudecare, la Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti.
Cauza a fost inregistrata pe rolul acestei instante la data de 09.07.2008, fiind inregistrata cu nr.6994/302/2008.
Pe parcursul aceste judecati, instanta a incuviintat partilor proba cu inscrisuri, in cadrul careia s-au depus la dosar, in copii, urmatoarele: actul de partaj din 12.10.1946, transcris cu nr.23464/18.11.1946 de G T I – S N, sentinta civila nr.1494/23.02.1994 pronuntata de Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti, D PG al MB nr.1896/20.12.1995, decizia nr.2360/03.06.1998 pronuntata de CS de J – SC, certificatul de mostenitor nr.252/1964 intocmit de N de S al R 23 A, certificatul de mostenitor nr.374/1981 intocmit de N de S L S 5, certificatele de mostenitor nr.123/1997, nr.117/1999 si nr.77/2000 intocmite de B.N.P. M T, nota emisa de M A si A, certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului seria M07 nr.0665/22.11.1994 eliberat de M A si Ai, actul aditional din 30.12.1994 la contractul de vanzare-cumparare de actiuni nr.372/15.07.1994 si anexele nr.1 si 2 la aceasta, contractul de vanzare-cumparare de actiuni nr.372/15.07.1994, actul aditional din 06.02.1995 la contractul de vanzare-cumparare de actiuni nr.0127/21.07.1994, anexa nr.1 si 2 la aceasta, contractul de vanzare-cumparare de actiuni nr.0127/21.07.1994, procesul-verbal din data de 25.01.1996 intocmit de C de C a R, protocol de predare-primire nr.5004/06.04.1990 intocmit intre ICSLF Bucuresti si IAS Bi, adresa nr.7158/13.12.1995 emisa de S.C. C S.A., adresa nr-114/03.04.1996 emisa de S.C. A S.A., adresa nr.2430/15.05.1996 emisa de S.C. C S.A., sentinta civila nr.1479/03.10.2001 pronuntata de Tribunalul Bucuresti – Sectia a IV-a Civila, decizia civila nr.218/23.05.2002 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a IV-a Civila, adresa nr.1498/13.06.2001 emisa de APAPS, decizia civila nr.1512/23.11.2005 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a IV-a Civila, decizia nr.5635/14.10.2004 pronuntata de ICCJ – Sectia Civila si de Proprietate Intelectuala, decizia civila nr.1889/27.10.2006 pronuntata de Curtea de Apel Bucuresti – Sectia a IV-a Civila.
La termenul de judecata din 10.09.2008, instanta a pus in discutia partilor exceptiile invocate de parati (inclusiv cele invocate in cadrul cailor de atac), respectiv: exceptia de netimbrare, exceptia tardivitatii, exceptia lipsei de interes, exceptia lipsei calitatii procesuale active, exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratilor M A, AVAS si SIF M, exceptia autoritatii de lucru judecat, exceptia inadmisibilitatii, acestea fiind respinse ca neintemeiate prin incheierea de sedinta de la 19.09.2008, pentru considerentele expuse in acea incheiere de sedinta.
Analizand probatoriul administrat in cauza, instanta retine urmatoarele:
Prin sentinta civila nr.1494/23.02.1994 pronuntata de Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti (irevocabila), s-a admis actiunea formulata de reclamantii B I si S A impotriva paratilor C L al M B, S.C. C S.A. si M de I si s-a dispus obligarea paratilor sa lase reclamantilor in deplina proprietate si pasnica folosinta imobilul situat in Bucuresti, sector 5. S-a retinut ca imobilul a fost nationalizat in baza Decretului nr.92/1950 pe numele lui T B, care era exclus de la categoriile mentionate in acest Decret.
In baza acestei hotarari judecatoresti, prin D P G al M B nr.1896/20.12.1995, imobilul a fost restituit proprietarilor B I S A.
Instanta mai retine ca B I si S A erau mostenitorii vechiului proprietar B T, conform certificatului de mostenitor nr.252/1964 intocmit de N de S al R 23 A si certificatului de mostenitor nr.374/1981 intocmit de N de S L S 5. In urma decesului succesorilor B I si S A, au ramas ca mostenitori, certificatele de mostenitor nr.123/1997, nr.117/1999 si nr.77/2000 intocmite de B.N.P. M T, reclamantii din prezenta cauza.
La data de 22.11.2004, s-a emis de catre paratul M A si A (actualmente M A si D R) certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului seria M07 nr.0665/22.11.1994 pentru parata S.C. A S.A. avand ca obiect suprafata de teren de 220,12 m.p. si suprafata de 264,91 m.p. in cota-parte indiviza. Conform notei intocmite de M A si A in baza H.G. nr.834/1991, in suprafata de 264,91 m.p., anterior mentionata, s-a inclus si suprafata de 40,55 m.p. din Bucuresti, sector 5.
In baza certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului seria M07 nr.0665/22.11.1994, la data de 30.12.1994, s-a incheiat actul aditional la contractul de contractul de vanzare-cumparare nr.372/15.07.1997 incheiat de FPS cu Asociatia A S.A. Programul Actiunilor Salariatilor, prin care s-a majorat pretul de vanzare a actiunilor reprezentand 70% din capitalul social al S.C. AS.A., cuprinzandu-se in anexele 1 si 2 la acest act aditional – denumit „Lista terenurilor si cladirilor S.C. A S.A. ce fac obiectul prezentului act aditional” – terenul in suprafata de 40,55 m.p. si magazinul din Bucuresti, str. IB.
In mod similar, la data de 06.02.1995, s-a incheiat actul aditional la contractul de contractul de vanzare-cumparare nr.0127/21.07.1994 incheiat de FPPIV M cu Asociatia A S.A. Programul Actiunilor Salariatilor, prin care s-a majorat pretul de vanzare a actiunilor reprezentand 30% din capitalul social al S.C. A S.A., cuprinzandu-se in anexele 1 si 2 la acest act aditional terenul in suprafata de 40,55 m.p. si magazinul din Bucuresti,
Se mai retin sustinerile paratului M A si A (actualmente M A si DR) formulate prin intampinare, in sensul ca certificatul de atestare a dreptului de proprietate a carui nulitate se solicita a se constata a fost emis in baza art.20 alin.2 din Legea nr.15/1990 si a prevederilor H.G. nr.834/1991.
Astfel, instanta retine ca, potrivit art.17 din Legea nr.15/1990 (in varianta in vigoare la data emiterii certificatului de atestare a dreptului de proprietate in cauza), „unitatile economice de interes republican se organizeaza ca societati comerciale prin hotarare a guvernului, iar cele de interes local, prin decizia organului administratiei locale de stat.” Potrivit art.20 alin.2 din acelasi act normativ, bunurile din patrimoniul societatii comerciale sunt proprietatea acesteia, cu exceptia celor dobandite cu alt titlu.
Parata S.C. A S.A. a fost infiintata prin H.G. nr.194/1991 privind infiintarea de societati comerciale pe actiuni prin reorganizarea unor intreprinderi agricole de stat (pozitia 212 din Anexa 1), in concret, prin reorganizarea Trustului Intreprinderilor Agricole de Stat al Municipiului Bucuresti. Anterior, prin protocolul nr.5004/06.04.1990 (427/06.04.1990) intocmit intre I.C.S.L.F. Bucuresti si IAS Bucuresti, in prezenta Complexului de magazine G, s-a procedat, in baza H.G. nr.228/1990 predarea-primirea spatiului comercial din str. B.
Instanta retine insa ca potrivit adresei nr.2430/15.05.1995 emisa de S.C. C S.A., spatiul sus mentionat, trecut in proprietatea statului prin Decretul nr.92/1950, a fost administrat de I.P.R.O.N.A.V. pana in anul 1955 cand, prin Decizia nr.77/1955 a fostului Sfat Popular al Capitalei, a fost trecut in administrarea S.C. C S.A. (fost ICRAL C). Dupa trecerea in administrarea ICRAL C, imobilul a fost ocupat de diferiti chiriasi, printre care si I.C.S.L.F., care a incheiat un contract de inchiriere si a platit chirie in mod corespunzator.
Prin urmare, retine instanta,  I.C.S.L.F., care a predat spatiul comercial din str. B catre parata S.C. A S.A. (fosta G), nu a fost niciodata proprietar asupra acestuia, astfel incat, nu a putut transmite decat folosinta, avandu-se in vedere si faptul ca H.G. nr.228/1990 se refera la infiintarea unor puncte de vanzare si magazinele de prezentare si desfacere, avand ca obiectiv principal testarea pietei interne si externe, cunoasterea optiunii populatiei pentru sortimentele noi, modernizate, precum si valorificarea produselor proprii care nu au intrat in mod curent in circuitul comercial. Acest act normativ nu face referire la transmiterea proprietatii asupra spatiilor comerciale care urmau a se infiinta in scopul mentionat.
Faptul ca parata S.C. A S.A. a cunoscut situatia juridica a imobilului, rezulta cu prisosinta din adresa nr.114/03.04.1996 emisa de chiar aceasta parata, din care rezulta ca a platit chirie catre S.C. C S.A. in perioada martie 1992 – septembrie 1994.
Cu toate acestea, in urma documentatiei depuse de parata S.C. A S.A., prin care a inclus in patrimoniul sau spatiul comercial din Bucuresti, str. Ion B sector5 (preluat conform protocolului nr.5004/06.04.1990 (427/06.04.1990) incheiat cu I.C.S.L.F., care, la randul sau, detinea spatiul in calitate de chirias), dar si terenul in cota indiviza de 40,55 m.p. (pentru care nu exista nici o mentiune in protocolul amintit), paratul MA si A (actualmente Ministerul A si D R) a emis certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului seria M07 nr.0665/22.11.1994 pentru parata S.C. A S.A.
Prin urmare, avandu-se in vedere prevederile art.20 alin.2 din Legea nr.15/1990, rezulta ca certificatul de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului seria M07 nr.0665/22.11.1994 emis de MA si A, cu incalcarea normelor edictate pentru incheierea sa valabila, este lovit de nulitate absoluta partiala, in ceea ce priveste terenul in suprafata de 40,55 m.p. din Bucuresti, str. B, sector 5, conform art.45 alin.2 din Legea nr.10/2001 (fost art.46 alin.2). Aceasta in conditiile in care la data emiterii certificatului in cauza, autorilor reclamantilor, prin sentinta civila nr.1494/23.02.1994 pronuntata de Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti (irevocabila), li se recunoscuse, retroactiv, dreptul de proprietate asupra imobilului, trecut in proprietatea statului in mod nelegal.
Parata S.C. A S.A. nu poate invoca buna sa credinta, intrucat, astfel cum s-a retinut mai sus, aceasta nu a preluat niciodata terenul de la I.C.S.L.F., iar in privinta spatiului comercial, preluase doar folosinta acestuia, platind chirie, astfel incat a cunoscut faptul ca bunul nu era in patrimoniul sau cu titlu de drept de proprietate.
Pe cale de consecinta, avandu-se in vedere nulitatea absoluta partiala a certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului seria M07 nr.0665/22.11.1994 emis de MAsi A in privinta terenului in suprafata de 40,55 m.p., precum si considerentele expuse cu referire la dreptul de folosinta asupra spatiului comercial din Str. B, sector 5, singurul drept ce a intrat in patrimoniul S.C. A S.A., rezulta ca includerea, in anexele actelor aditionale din datele de 30.12.1994 si 06.02.1995 la contractele de vanzare-cumparare nr.372/15.07.1994 si respectiv nr.0127/21.07.1994, a imobilului apartinand reclamantilor, este nelegala, acestea fiind lovite, de asemenea, de nulitate absoluta partiala, pentru lipsa unei cauze licite la intocmirea actelor, conform art.966 C.civ.
Nu pot fi apararile paratilor AVAS si SIF M cu referire la obiectul actelor aditionale mentionate, in sensul ca prin acestea nu s-a instrainat imobilul din str. B, sector 5, astfel incat, sustin acesti parati, cererile in nulitate a actelor aditionale sunt neintemeiate, avandu-se in vedere urmatoarele:
Patrimoniul reprezinta totalitatea drepturilor si obligatiilor cu valoare economica apartinand unei societati comerciale. Capitalul social este expresia valorica a totalitatii aporturilor asociatilor si care nu are o existenta reala. Actiunile sunt titluri reprezentative ale contributiei asociatilor, constituind fractiuni din capitalul social si care confera posesorului calitatea de actionar. Capitalul social astfel constituit reprezinta limita gajului general al creditorilor societatii, in sensul ca in patrimoniul societatii trebuie sa existe bunuri a caror valoare sa fie cel putin in limita capitalului social. Prin urmare, creditorii vor urmari bunurile aflate in patrimoniul societatii in limita capitalului social. In cauza, prin cele doua acte aditionale, s-a majorat pretul de vanzare a actiunilor reprezentand 70% si respectiv 30% din capitalul social al paratei S.C. A S.A., avand ca baza de evaluare imobilul situat in Bucuresti, str. B, sector 5, ca facand parte din patrimoniul acestei societati, in temeiul certificatului de atestare a dreptului de proprietate asupra terenului seria M07 nr.0665/22.11.1994 emis de M A si A. Prin urmare, ceea ce s-a retinut in cauza de fata a fost includerea in anexele actelor aditionale din datele de 30.12.1994 si 06.02.1995 la contractele de vanzare-cumparare nr.372/15.07.1994 si respectiv nr.0127/21.07.1994, a imobilului apartinand reclamantilor, aceste anexe fiind lovite de nulitate absoluta partiala, cu privire la imobilul mentionat.
Nu poate fi retinuta, in cadrul actiunii de fata, teoria proprietarului aparent, deoarece, in cadrul acestei teorii, acesta este o persoana care, printr-o eroare comuna si invincibila, este considerata a fi adevaratul proprietar al bunului. Insa teoria proprietatii aparente intereseaza doar soarta actelor de dispozitie cu titlu oneros, incheiate de proprietarul aparent cu un tert de buna-credinta, astfel incat, avand in vedere considerentele deja expuse, salvgardarea actelor in cauza pe acest temei nu este posibila.
Pentru motivele aratate, instanta va admite actiunea formulata de reclamanti si va declara nulitatea absoluta partiala a certificatului de atestare a dreptului de proprietate seria M07 nr.0765/22.11.1994 emis de Ministerul A si A in ceea ce priveste imobilul situat in Bucuresti, str. B, sector 5, compus din teren in suprafata de 40,55 mp., precum si nulitatea absoluta partiala a actelor aditionale din datele de 30.12.1994 si 06.02.1995 la contractele de vanzare-cumparare nr.372/15.07.1994 si respectiv nr.0127/21.07.1994 in ceea ce priveste anexele acestora, referitoare la imobilul situat in Bucuresti, str. B, sector 5.
In temeiul art.274 C.pr.civ., instanta va dispune obligarea paratilor la plata catre reclamanti a sumei de 5.500 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata, reprezentand onorarii avocatiale, conform chitantelor depuse la dosar (f.44,45, f. 77-80 – dosar recurs, f.32,33, f.118,119 – dosar apel).

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII,
HOTARASTE:

Admite cererea de chemare in judecata formulata de reclamantii I I, I A M, IS M, I S I, B V S M si B I N, impotriva paratilor SIF M, , AVAS MA si D R, S.C. A S.A.
Declara nulitatea absoluta partiala a certificatului de atestare a dreptului de proprietate seria M07 nr.0765/22.11.1994 emis de M A si A in ceea ce priveste imobilul situat in Bucuresti, str. B, sector 5, compus din teren in suprafata de 40,55 mp.
Declara nulitatea absoluta partiala a actelor aditionale din datele de 30.12.1994 si 06.02.1995 la contractele de vanzare-cumparare nr.372/15.07.1994 si respectiv nr.0127/21.07.1994 in ceea ce priveste anexele acestora, referitoare la imobilul situat in Bucuresti, str. B, sector 5.
Obliga paratii la plata catre reclamanti a sumei de 5.500 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata.
Cu apel in 15 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica, azi, 05.11.2008.

PRESEDINTE, GREFIER,Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Cadastru. Intabulare

Cadastru, Intabulare - Decizie nr. 251 din data de 29.03.2011
Servitute - Sentinta civila nr. 634 din data de 02.08.2012
Constatare nulitatea absoluta contract vanzare- cumparare incheiat in baza Legii nr.112/1995 - Decizie nr. 400/R din data de 08.04.2011
Inaplicabilitatea at.35 din Legea 33/1994 dupa intrarea in vigoare a Legii 10/2001. - Sentinta civila nr. 396/s din data de 11.11.2011
Inscriereea dreptului de proprietate asupra terenului in cartea funciara, in favoarea ceta?eanului strain, fost asociat intr-o societate comerciala dizolvata, potrivitprevederilor legale interne in raport cu cele comunitare. - Decizie nr. 244/Ap din data de 27.10.2011
STINGEREA IPOTECII PRIN PRESCRIPTIE; EXCEPTIA PRESCRIPTIEI DREPTULUI LA ACTIUNE. - Decizie nr. 40/Ap din data de 12.02.2009
ACTIUNE IN REVENDICARE A UNUI IMOBIL PRELUAT DE CATRE STAT IN PERIOADA 1945-1989. ADMISIBILITATEA ACTIUNII DUPA APARITIA LEGII NR.10/2001. - Decizie nr. 140/Ap din data de 12.05.2009
Admisibilitatea actiunii in constatarea nulitatii documentatiei cadastrale - Hotarare nr. 2328 din data de 03.04.2008
Actiune in raspundere civila delictuala – Daune morale - Sentinta civila nr. 3536 din data de 22.04.2013
Pretentii – Legea 10/2001 - Sentinta civila nr. 6820 din data de 02.11.2011
Raspundere civila delictuala - Sentinta civila nr. 23883 din data de 10.03.2010
talharie/furt calificat - Sentinta penala nr. 755 din data de 11.06.2010
ucidere din culpa - Sentinta penala nr. 699 din data de 26.05.2010
pretentii - Sentinta civila nr. 695 din data de 02.02.2010
obligatia de a face / evacuare - comp. materiala - Sentinta civila nr. 662 din data de 01.02.2010
Minori si familie - divort cu minori/comp. teritoriala - Sentinta civila nr. 19 din data de 11.01.2010
Legea 10/2001 - Sentinta civila nr. 42 din data de 12.01.2010
Liberare conditionata - Hotarare nr. 225 din data de 22.02.2011
Inselaciunea - Hotarare nr. 94 din data de 26.01.2010
Intrerupere executare pedeapsa - Hotarare nr. 728 din data de 10.05.2011