InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti

pretentii

(Sentinta civila nr. 695 din data de 02.02.2010 pronuntata de Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti)

Domeniu Asigurari auto si alte asigurari; Contracte | Dosare Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti | Jurisprudenta Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti


SC. 695 / 02.02.2010


Pe rol se afla solutionarea cauzei comerciale privind pe reclamanta SC O.V.I.G. SA si pe parata SC P.A. SRL, avand ca obiect pretentii.
La apelul nominal facut in sedinta publica nu au raspuns partile.
Procedura de citare este legal indeplinita.
S-a expus referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, care invedereaza instantei ca s-a solicitat judecarea cauzei in lipsa in temeiul disp.art.242 alin 2 C.p.c. de catre reclamanta, dupa care, nemaifiind formulate alte cereri sau de administrat alte probe, instanta constata cauza in stare de judecata si o retine spre solutionare.


INSTANTA


Deliberand asupra cauzei comerciale de fata,
Prin actiunea inregistrata pe rolul acestei instante la data de 14.08.2009, sub nr., reclamanta SC O.V.I.G. SA a chemat in judecata pe parata SC P.A SRL solicitand instantei ca prin hotararea ce o va pronunta sa dispuna obligarea acesteia la plata sumei de 2,373.10 lei cu titlu de despagubiri acordate in dosarul de dauna in baza tichetului de asigurare de raspundere civila obligatorie  si a dobanzii legale aferente sumei acordate cu titlu de despagubire calculata de la data acordarii acesteia 15 iulie 2008 la data achitarii integrale a debitului, cu cheltuieli de judecata.
In motivarea cererii s-a aratat ca la data de 21.12.2004 s-a incheiat intre parti contractul de agent nr.179 avand ca obiect intermedierea de asigurari pentru si in numele SC O.A. SA, societate absorbita prin fuziune de O. SA la data de 15.11.2005 conform certificatului de inregistrare mentiuni.
S-a mai aratat ca, in calitate de asigurator, reclamanta a acordat despagubiri tertelor persoane pagubite in evenimentele rutiere in care au fost implicate autoturismele conduse de asiguratii sai, urmand sa recupereze valoarea acestor despagubiri de la agent conform clauzelor contractuale agreate de partile Contractului de Mandat, societatea parata incalcandu-si obligatia contractuala de a depune primele de asigurare incasate in termenul stipulat.
S-au invocat in sustinerea actiunii dispozitiile 3 (3.1.5, 3.1.8, art.3.1.14 punctul j , 3.1.15 punctul c ) si ale art. 5 (5.4 ) din Contractul de mandat nr.179.
Reclamanta a mai invederat ca societatea parata a incalcat obligatiile contractuale prevazute in Contractul de Agent nr. 179. incheiat cu O.A. S.A, respectiv obligatia depunerii in termenul stipulat a sumelor incasate cu titlu de prime de asigurare. Astfel, pentru tichetul (dosar de dauna RC/IF/06/1544/AGI) parata a incasat prima de asigurare in numele si pentru societatea reclamanta de la asigurat in data de 27.03.2005, iar evenimentul rutier in urma caruia a despagubit persoana pagubita cu suma de 2,373.10 lei a avut loc in data de 19.01.2006, data la care prima de asigurare nu era decontata, nefiind decontata nici in prezent.
In drept, cererea de chemare in judecata a fost intemeiata pe disp.art.942, 969, 970 C. civil.
In sustinerea cererii introductive de instanta au fost depuse la dosar, in fotocopie, urmatoarele inscrisuri: contractul de agent nr.179/21.12.2004, certificat de inregistrare emis de catre ORC de pe langa TB, confirmare de primire, convocare la conciliere, referatul nr, privind odsarul de dauna nr. RC/IF/06/1544/AGI, autorizatie, proces-verbal seria, autorizatie de circulatie provizorie, certificatul autovehiculului, lista anexa pentrun OP,  ordine de plata, polita privind asigurarea autovehiculelor, facturi fiscale, deviz defalcat, adresa, cerere despagubire, adresa emisa catre SC O. SA, fotografii.
Parata, desi legal citata, nu a depus la dosar intampinare si nu s-a prezentat in instanta pentru a solicita probe in aparare.
Prin serviciul registratura reclamanta a depus la dosar la data de 20.11.2009 (fila 63) o cerere precizatoare a cuantumului dobanzii solicitate, invederand aceasta este in suma de 200.44 lei calculata de la data acordarii despagubirii (15.07.2008) si pana la data de 14.10.2009. Prin aceeasi cerere precizatoare s-a solicitat si obligarea paratei la plata sumei reprezentand dobanda legala comerciala in continuare pana la data achitarii integrale a debitului.
In sustinerea acestei cereri precizatoare a fost depus un tabel centralizator privind modul de calcul al dobanzii.
S-a incuviintat si administrat proba cu inscrisurile aflate la dosarul cauzei.
Analizand materialul probator administrat in cauza, instanta retine urmatoarele:
Intre parti a fost incheiat la data de 21.12.2004 contractul de agent nr.179, in temeiul caruia reclamanta urma sa acorde despagubiri tertilor pagubiti in evenimente rutiere in care au fost implicate autoturismele conduse de asiguratii sai, urmand ca valoarea acestor despagubiri sa fie recuperate de la agent.
In acelasi timp, societatea-parata, in calitate de agent, se obliga sa incaseze primele de asigirare si alte sume in contul contractelor de asigurare si sa le depuna sau sa le justifice conform contractului incheiat cu reclamanta art.3.1.8 din contract. In plus, conform art.5.4, in situatia in care agentul nu depune sumele corespunzatoare primelor sau ratelor de asigurare la termenul prevazut, si in aceasta perioada se produce un eveniment asigurat, reclamanta urma a recupera despagubirea/indemnizatia de asigurare de la parata.
Potrivit inscrisurilor depuse la dosar, in urma evenimentului rutier produs la data de 19.01.2006, reclamanta a platit suma de 2373,10 lei persoanei pagubite, polita fiind emisa de catre reclamanta, prin intermediul paratei, in baza contractului de agent sus-mentionat, desi primele de asigurare nu au fost achitate de catre parata reclamantei, fiind incidente astfel disp.art.5.4 in contractul incheiat intre parti, care isi produce efectele pe deplin, conform art.969 C.civ.
Asadar, instanta apreciaza ca sunt intrunite in speta conditiile rasunderii civile contractuale, parata urmand a fi obligate sa plateasca reclamantei suma de 2373,10 lei, cu titlu de despagubiri, la care se adauga suma de 20,44 lei, contravaloarea dobanzii legale solicitate de catre reclamanta pentru perioada 15.07.2008 14.10.2009, in baza OG nr.9/2000, precum sio dobanda legala calculate in continuare pana la achitarea efectiva a debitului, pentru acoperira integrala a prejudiciului cauzat reclamantei.
Vazand disp.art.274 Cpc si retinand culpa procesuala a paratei, instanta o va obliga pe aceasta si la plata sumei de 203,85 lei, cu titlu de cheltuieli de judecata taxa de timbru si timbrul judiciar.


PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:


Admite actiunea formulata de catre reclamanta SC O.V.I.G SA, cu sediul in Bucuresti, in contradictoriu cu parata SC P.A. SRL, cu sediul in Bucuresti, sectorul 5.
Obliga parata la plata catre reclamanta a sumelor 2373,10 lei cval despagubiri, 20,44 lei cval dobanda legala (15.07.2008 14.10.2009), si dobanda legala calculata in continuare pana la achitarea efectiva a debitului.
Obliga parata la plata catre reclamanta a sumei de 203,85 lei, cu titlu de  cheltuieli de judecata.
Cu drept de  recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica, azi, 02.02.2010.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Asigurari auto si alte asigurari; Contracte

Actiune in raspundere civila delictuala Daune morale - Sentinta civila nr. 3536 din data de 22.04.2013
Pretentii Legea 10/2001 - Sentinta civila nr. 6820 din data de 02.11.2011
Raspundere civila delictuala - Sentinta civila nr. 23883 din data de 10.03.2010
talharie/furt calificat - Sentinta penala nr. 755 din data de 11.06.2010
ucidere din culpa - Sentinta penala nr. 699 din data de 26.05.2010
pretentii - Sentinta civila nr. 695 din data de 02.02.2010
obligatia de a face / evacuare - comp. materiala - Sentinta civila nr. 662 din data de 01.02.2010
Minori si familie - divort cu minori/comp. teritoriala - Sentinta civila nr. 19 din data de 11.01.2010
Legea 10/2001 - Sentinta civila nr. 42 din data de 12.01.2010
Liberare conditionata - Hotarare nr. 225 din data de 22.02.2011
Inselaciunea - Hotarare nr. 94 din data de 26.01.2010
Intrerupere executare pedeapsa - Hotarare nr. 728 din data de 10.05.2011
Plangere impotriva rezolutiilor de netrimitere in judecata formulate de procuror - Hotarare nr. 1240 din data de 15.09.2010
Contestatie la executare - penal - Hotarare nr. 1558 din data de 16.11.2010
Propunere arestare preventiva - Hotarare nr. incheiere din data de 10.01.2011
Contopire - Hotarare nr. 1315 din data de 28.09.2010
Ordonanta Presedintiala - Conditii - Calitate procesuala activa - Hotarare nr. 962 din data de 03.02.2012
Pretentii- Asigurator - calitate procesuala pasiva - Hotarare nr. 4683 din data de 01.06.2011
Plangere contraventionala- calitate procesuala activa - Hotarare nr. 3165 din data de 12.04.2011
Pretentii - daune - Hotarare nr. 3948 din data de 10.05.2011