Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti

Ordonanta Presedintiala - Conditii - Calitate procesuala activa

(Hotarare nr. 962 din data de 03.02.2012 pronuntata de Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti)

Domeniu Ordonanta Presedintiala | Dosare Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti | Jurisprudenta Judecatoria Sectorului 5 Bucuresti

DOSAR NR.28669/4/2011

R  O  M  A  N  I  A

JUDECATORIA SECTORULUI 5 BUCURESTI - SECTIA a II-a CIVILA
INCHEIERE
Sedinta publica de la data de 02.02.2012
Instanta constituita din:
Presedinte – EGR
Grefier – VZC  


Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamantii BD, BV, BAC si pe parata SC R A SRL, avand ca obiect ordonanta presedintiala.
La apelul nominal facut in sedinta publica au raspuns reclamantii, prin aparator N N, cu imputernicire avocatiala la dosar, lipsa fiind parata.    
Procedura de citare este legal indeplinita.
S-a expus referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care efectueaza apelul si referatul cauzei in dosarul nr. 24233/302/2011 avand acelasi obiect, cauza si parti.
Instanta pune in discutie exceptia de litispendenta referitor la dosarul nr.24233/302/2011.
Aparatorul reclamantilor solicita admiterea exceptiei insa, din punctul sau de vedere, s-ar impune atasarea dosarului Judecatoriei Sector 4 Bucuresti la dosarul Judecatoriei Sectorului 5 Bucuresti deoarece Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti nu a fost legal sesizata intrucat nu s-a pronuntat pe fondul cauzei.
Instanta apreciaza ca sunt indeplinite in cauza conditiile impuse de art.163 C.p.c., motiv pentru care admite exceptia de litispendenta si, in consecinta, dispune atasarea dosarului nr.24233/302/2011 la dosarul nr. 28669/4/2011, avand in vedere ca dosarul nr. 28669/4/2011 este prima cauza inregistrata.
Aparatorul reclamantilor depune la dosarul cauzei inscrisuri.
Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, instanta constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul cu privire la exceptia lipsa calitatii procesual active, exceptia lipsei interesului in formularea cererii principale, precum si exceptia inadmisibilitatii cererii reconventionale si pe fond – atat pe cererea principala, cat si cu privire la cererea reconventionala.
         Aparatorul reclamantilor arata ca, in ceea ce priveste exceptiile, isi mentine concluziile formulate la termenul anterior de judecata. Cu privire la cererea reconventionala, invoca exceptia de netimbrare, admiterea acesteia si, pe cale de consecinta, anularea cererii reconventionale ca netimbrata. Pe fondul cererii principale, solicita admiterea cererii , cu cheltuieli de judecata pe cale separata.
         Dupa retinerea cauzei in pronuntare, se prezinta parata, prin aparator Paun Alexandru, cu imputernicire avocatiala la dosar care solicita amanarea pronuntarii pentru a depune la dosar concluzii scrise.
I N S T A N T A ,

Pentru a da posibilitate paratei sa depuna la dosar concluzii scrise, 

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII,
DISPUNE

Amana pronuntarea la data de 03.02.2012.
Pronuntata in sedinta publica azi, 02.02.2012.

PRESEDINTE,           GREFIER,
DOSAR NR.28669/4/2011

R O M A N I A

JUDECATORIA SECTORULUI 5 BUCURESTI - SECTIA a II-a CIVILA
Sentinta civila nr.962
Sedinta publica de la data de 03.02.2012
Instanta constituita din:
Presedinte – EGR  
Grefier – VZC  

  
Dezbaterile au avut loc in sedinta publica din data de 02.02.2012 si au fost consemnate in  incheierea de sedinta de la termenul respectiv, care face parte integranta din prezenta hotarare, cand instanta, avand nevoie de timp pentru a delibera, a amanat pronuntarea la data de 03.02.2012 cand, in aceeasi compunere, a hotarat urmatoarele:

I N S T A N T A ,

Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata:
Prin cererea de chemare in judecata inregistrata pe rolul Judecatoriei Sectorului 4 Bucuresti la data de 07.11.2011 sub nr.28669/4/2011, reclamantii BD, BV si BAC  au chemat in judecata pe parata SC R A SRL solicitand instantei  ca prin hotararea judecatoreasca  ce o va pronunta pe calea ordonantei presedintiale sa dispuna obligarea   paratei  de a le permita  accesul la  facilitatile  de  care  beneficiaza  imobilul,  respectiv alimentarea  cu  apa a apartamentului nr. 1  din  str. LV, nr.   ..,  sector 4,  Bucuresti si autorizarea reclamantilor de a racorda  apartamentul   in  care locuiesc  la  sistemul  de alimentare  cu  apa,  pe  cheltuiala  paratei, cu obligarea  paratei la plata  cheltuielilor de judecata.
In motivarea cererii  reclamantii  au aratat ca  sunt locatari ai apartamentului nr. 1 situat in Bucuresti, sector  4, strLV, nr. ,,, compus din 4 camere + dependinte, inca  din anul  1983, ca urmare a contractelor de  inchiriere incheiate cu DGAFI pana la data de 08.04.2009, conform OUG nr. 8/2004. Proprietarul imobilului, IDL a mentinut termenul de inchiriere, astfel cum  fusese el prelungit  de catre  DGAFI, adica pana la data de 08.09.2009. In data de 18.09.2007 IDL in calitate de unic proprietar al imobilului, a instrainat paratei SC R A SRL intregul  imobil situat in Bucuresti, sector 4, str. LV, nr. ... In data de 10.07.2008 a solicitat Judecatoriei sector 4 Bucuresti sa constate nulitatea absoluta partiala a contractului de vanzare cumparare autentificat sub nr. 1423/18.09.2007 incheiat cu incalcarea  dispozitiilor legale, respectiv  art. 18 din  OUG 40/1999 privitor la dreptul de preemtiune al  chiriasilor la  cumpararea imobilului, referitor  la  apartamentul  nr. 1,  situat   la parter, in  corpul A,  din  str. LV, nr. ..,  compus  dintr-un vestibul,   4 camere,  1  sas,  baie,  1  hol,   1  camera, 1  bucatarie,  2 boxe, in suprafata utila  de  103,24 mp.  In   prezent,  dosarul  nr. 6299/4/2998 se afla  pe  rolul Judecatoriei  sector  4  Bucuresti   ca  urmare  a desfiintarii  sentintei  civile    nr. 2560/10.04.2009   de  catre Tribunalul  Bucuresti  si  trimisa  cauza  spre  rejudecare   pentru ca  prima  instanta   sa  se pronunte cu privire la    fondul litigiului.  In aprilie   2009,  societatea   parata  a solicitat  evacuarea      reclamantilor din  apartamentul   1  pentru   lipsa  titlului locativ.   Prin sentinta civila    nr.   7257/26.10.2010   pronuntata in dosarul    nr. 4072/4/2009   de  catre  Judecatoria sector  4  Bucuresti s–a  admis   in parte   cererea  reconventionala  formulata de  acestia, in  sensul  ca  s-a admis  evaluarea lor din imobil   dar  a  fost  obligata   societatea la achitarea   in favoarea lor  a sumei de  7100 lei   si  a sumei  de    22.871,63 l4 lei  reprezentand  contravaloarea    instalatiei  de  gaze,  respectiv  a  imbunatatirilor   aduse  imobilului,  a   instituit  un  drept  de  retentie  in  favoarea   lor  pana  la achitarea  integrala  a sumelor    la care  a   fost obligata societatea.   Impotriva hotararii instantei  de  fond  au  declarat  apel   ambele  parti,   dosarul aflandu-se   pe  rolul  Tribunalului   Bucuresti -  sectia  a  III  a  civila, cu termen  de  judecata la data de      30.01.2012.  In data  de  04.11.2011  parata  SC  R A SRL    a  patruns  cu forta    in  boxa  aferenta  apartamentului 1     inca  din anul   1983 si    distrugand  lacatul si  usa acesteia,   a  intrerupt      alimentarea  cu  apa si a pus  un   ’’robinet  cu  cap’’.
 Impotriva  societatii parate,  precizeaza reclamantii,   au  depus  plangere   penala la  Sectia  14  Politie, pentru   violare  de  domiciliu si distrugere.  Atata  timp cat  pe rolul  instantelor  de  judecata se  afla  in  curs  de   solutionare    atat cererea  de  nulitate  a  contractului de  vanzare cumparare   incheiat de societatea   parata  cu  IDL,   cat si  cererea  de evacuare  prin care  s-a instituit  in favoarea  lor un  drept  de retentie asupra imobilului  pana la achitarea     integrala  a  sumelor  de  catre societate, parata trebuie sa le asigure  folosinta normala  a   imobilului si  sa se  abtina  de  la orice fapta   ce  are  drept  consecinta  tulburarea lor in  intrebuintarea   imobilului  conform  destinatiei    sale  si anume, aceea  de locuinta permanenta.   Parata,  in  mod  nejustificat si  abuziv, le  impiedica   accesul  la  facilitatile  normale  ale  imobilului,  respectiv  alimentarea  cu apa,  iar  lipsirea   lor  de  apa ii pune   in imposibilitate  de  a  avea o  viata  normala,  intrucat locuinta  nu mai intruneste cerintele minime  de utilitate  si confort.  
In  drept,  reclamantii   au     invocat  dispozitiile  art.   581  Cod  de  procedura  civila.
           Cererea a  fost legal timbrata  cu   10 lei  taxa  judiciara  de timbru si  0,3 lei timbru judiciar.  
            Parata a formulat intampinare prin care  a  solicitat  respingerea  cererii formulata de reclamanti,   ca  neintemeiata,  sustinand ca, in ceea ce priveste  contractul de  furnizare  a  apei  menajere in  imobil , acesta este incheiat intre   A N  B  si   SC  R  A  SRL,  iar familia  B   are  restante  la  plata utilitatilor, precum si  restante la plata chiriei,  inca   din anul   2008,   asa incat oprirea apei  a   fost necesara  din   punct  de vedere  economic, deoarece  societatea  parata   a fost notificata  de  vecinii apartamentului  in  care locuiesc   reclamantii,  cu  privire la  faptul  ca  prin  peretele  locuintei se infiltreaza  apa.  A  mai precizat  parata    faptul  ca   reclamantii nu   ii permit  accesul  in  apartament  pentru efectuarea reparatiilor.
           Cu  caracter  de  cerere  reconventionala, parata  a  solicitat instantei  de judecata  ca in  contradictoriu cu   reclamantii sa  dispuna  obligarea  reclamantilor la  plata  catre  aceasta  a  sumei   de   4049,98 lei  reprezentand  contravaloarea     facturilor   restante emise  de  SC  A  N  SA  pentru consumul in apartamentul  1 locuit  de reclamanti, aferent   perioadei     2007 – 15.08.2010.
Parata nu a precizat  temeiul juridic  al cererii  reconventionale si nu  a timbrat  cererea.   
In probatiune, reclamantii au  depus la dosar, in copie, urmatoarele inscrisuri:  informatii    publice privind  dosarul   6299/4/2008,  certificat  de grefa  emis  de  Judecatoria  sector  4  Bucuresti privind  dosarul    6299/4/2008,  informatii  publice privind    dosarul  4072/4/2009,   sentinta civila   nr. 7257/26.10.2010 pronuntata de  Judecatoria Sector  4  Bucuresti in  dosarul    4072/4/2009,   dovezi de  retragere  numerar  din  cont,   dovada  emisa  de  Sectia  14  Politie  privind  sesizarea depusa de  reclamanta  BD  la  data  de    04.11.2011,  adresele  transmise  de  GDF S E  R    catre  reclamanti,  sub  nr.   603/26.01.2011 si nr.   23514/05.03.2009,  adresa  transmisa  de  ENEL catre  reclamanti, sub  nr.  816/2011,   plangere  penala   depusa  de    reclamanta  BD  la  data  de   30.03.2011 la Parchetul  de  pe   langa  Judecatoria  sector  4  Bucuresti,  adresa  de  furnizare informatii  emisa   de   Oficiul   Registrului   Comertului referitoare la  societatea   parata. 
Prin sentinta civila nr.9334/14.12.2011 pronuntata de Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti s-a dispus declinarea competentei de solutionare a cauzei in favoarea Judecatoriei Sectorului 5 Bucuresti, cauza fiind inregistrata pe rolul acesteia la data de 20.01.2012.
Prin cererea conexa inregistrata pe rolul Judecatoriei Sectorului 5 Bucuresti la data de 15.12.2011 sub numarul 24233/302/2011, reclamantii BD, B V, BAC au chemat in judecata pe parata SC RA SRL pentru ca, prin hotararea ce se va pronunta, sa se dispuna obligarea acesteia la a le permite accesul la facilitatile de care beneficiaza imobilul, respectiv alimentarea cu apa a apartamentului nr.1 din str.LV nr... sector 4, Bucuresti si autorizarea acestora la a racorda apartamentul la sistemul de alimentare cu apa, pe cheltuiala paratei; cu cheltuieli de judecata.
In motivarea cererii, reclamantii au reluat descrierea situatiei de fapt, astfel cum aceasta a fost descrisa mai-sus, in cadrul dosarul civil nr. 28669/4/2011.
In drept, au fost invocate prevederile art. 581 C.p.c.
In dovedirea actiunii, s-a solicitat incuviintarea probelor cu inscrisuri, interogatoriu, declaratia martorului BCD, efectuarea unei cercetari la fata locului. 
Sub aspectul probatoriului, instanta a incuviintat partilor, proba cu inscrisuri in cadrul careia s-au depus la dosar, in copie, urmatoarele : sentinta civila nr.7257/26.10.2010 pronuntata de Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti , intampinare-reconventionala formulata in dosarul nr.28669/4/2011 al Judecatoriei Sector 4 Bucuresti, adresa emisa de Sectia 14 Politie la data de 07.11.2011-fila 20, un set de chitante ( filele 21-26 ), adresa nr.603/26.01.2011 emisa de GDF S ER , adresa emisa la 28 08 2011 de E E Munteia SA, extras O.N.R.C., facturi emise de SC A N Bucuresti SA si chitante de plata ( filele 32-36 ), contract de furnizare/prestare a serviciului de alimentare cu apa si de canalizare nr.10655-1/02.09.2009, notificarea nr.08/27.08.2009 emisa de parata, notificarea nr.09/16.08.2010 emisa de parata, copii ale unor certificate de grefa, in plus fiind incuviintata reclamantilor, proba cu interogatoriul paratei.
Prin intampinarea – reconventionala, depusa la dosar in sedinta de la 19.01.2012, parata a solicitat respingerea acesteia ca inadmisibila si, in subsidiar, ca neintemeiata iar pe calea cererii reconventionale, obligarea reclamantilor la a-i permite accesul in imobil impreuna cu un instalator pentru a remedia, schimba tevile de apa aflate intr o stare de degradare foarte mare ce afecteza si alte apartamente vecine.
Parata a reiterat, de asemenea, apararile expuse si in cadrul dosarului civil. 28669/4/2011.
Pe calea cererii reconventionale, parata, avand in vedere ca la momentul incheierii contractului de furnizare a apei cu SC A N SA, a aratat ca fost nevoita sa plateasca suma de 4049.98 lei reprezentand facturi restante aferente perioadei 2007-15.08.2010, neplatite de reclamanti, motiv pentru care a solicitat obligarea partilor adverse la restituirea sumei mentionate si obligarea reclamantilor la a i asigura accesul in apartamentul ocupat in mod abuziv, fara nici un titlu locativ pentru a efectua reparatii urgente la instalatia de apa.
In aparare, a solicitat incuviintarea probelor cu inscrisuri si interogatoriu.
La termenul de judecata din data de 02.02.2012, instanta a admis exceptia de litispendenta, cele doua cauze fiind reunite sub nr. 28669/4/2011.
Analizand probatoriul administrat in prezenta cauza, instanta retine urmatoarea situatie de fapt:
Prin sentinta civila nr. 7257 pronuntata la data de 26.10.2010, de catre Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti, in dosarul civil nr. 4072/4/2009, s-a dispus evacuarea reclamantilor din imobilul situat in Bucuresti, strada LV nr. ..Corp A, parter, apartament 1, sector 4, instituindu-se, totodata, in favoarea reclamantilor, un drept de retentie asupra imobilului in litigiu pana la achitarea de catre parata catre reclamanti, a sumei totale de 29.971,63 lei (filele 9-11).
Din considerente sentintei civile enuntate, instanta retine ca imobilul situat in strada LV nr. ..sector 4 Bucuresti si ocupat de catre reclamanti, in calitate de chiriasi, a format obiectul contractului de vanzare – cumparare nr. 1423/18.09.2007,  prin care S.C. R A S.R.L. a dobandit dreptul de proprietate asupra acestui imobil. Consecinta a incetarii efectului de prorogare legala operata de OUG nr. 40/1999 si, intrucat intre noul proprietar si chiriasi nu   s-a incheiat niciun contract de inchiriere, instanta a constatat ocuparea imobilului in litigiu de catre chiriasi in absenta unui titlu locativ care sa le acorde dreptul de folosinta asupra acestui imobil, motiv pentru care a dispus evacuarea chiriasilor – reclamanti din imobil.
Intrucat, in cauza, parata a invocat exceptia lipsei calitatii procesual active a reclamantilor si exceptia lipsei interesului, instanta va da eficienta disp. art. 137 alin. 1 Cod procedura civila si se va pronunta cu intaietate asupra acestora. Avand in vedere ca ambele exceptii sunt exceptii de fond, absolute si dirimante, instanta se va pronunta mai intai asupra exceptiei lipsei calitatii procesual active, deoarece interesul se analizeaza raportat la persoana reclamantului.


Asupra exceptiei lipsei calitatii procesual active, instanta retine urmatoarele:
Calitatea procesuala, conditie a exercitarii actiunii civile, presupune existenta unei identitati intre persoana reclamantului si persoana care este titular al dreptului in raportul juridic dedus judecatii (calitate procesual activa) si intre persoana paratului si cel obligat in acelasi raport juridic (calitate procesual pasiva).
In speta, instanta apreciaza ca reclamantii au calitate procesual activa, avand in vedere calitatea acestora de chiriasi ai imobilului in litigiu; imprejurarea ca, instanta de fond a dispus evacuarea acestora din imobil (sentinta nefiind irevocabila), nu conduce la absenta legitimarii acestora de a formula pretentii pe calea ordonantei presedintiale in legatura cu acest imobil, astfel incat, instanta urmeaza sa respinga exceptia lipsei calitatii procesual active a reclamantilor, ca neintemeiata.
In ceea ce priveste exceptia lipsei interesului, instanta apreciaza ca si aceasta este neintemeiata, pentru urmatoarele motive:
Desi Codul de procedura civila nu da o definitie in acest sens, instanta retine ca prin  interes se intelege folosul practic, imediat, urmarit de cel care a formulat cererea prin care se investeste instanta cu solutionarea unei cauze, interes care trebuie sa se mentina pe tot parcursul solutionarii cauzei.
Reclamantii au un interes in formularea cererii de ordonanta presedintiala si acesta rezida in obligarea paratei de a le permite accesul la facilitatile de care beneficiaza imobilul, respectiv alimentarea cu apa a apartamentului in litigiu. Analizand  cererea  din  perspectiva  conditiilor  de  admisibilitate reglementate  de  art.581  Cod  procedura  civila  in  opinia  instantei  aceste conditii nu sunt indeplinite cumulativ.
          Ordonanta presedintiala se infatiseaza  ca  un  mijloc  procedural  ce intruneste  conditiile  unei  actiuni  civile.  O  atare  actiune  are  insa caracterul  specific,  determinat  de  insusi   caracterul   particular   al masurilor ce pot fi luate pe aceasta cale. Asa fiind, cererea  de  ordonanta presedintiala trebuie sa indeplineasca  atat  conditiile  generale  necesare pentru exercitarea oricarei actiuni, cat si unele cerinte particulare.
        Astfel,  neprejudecarea  fondului  cauzei   reprezinta   o   conditie specifica de admisibilitate a ordonantei presedintiale fiind determinata  de insusi caracterul vremelnic, provizoriu, al masurilor ce pot fi ordonate  de instanta in conditiile art.581 Cod procedura  civila.
       Desi intr-o asemenea cerere, judecatorul nu  are  de  cercetat  fondul litigiului dintre parti, i se recunoaste instantei dreptul de a  realiza  un examen sumar  al  cauzei,  spre  a  stabili  de  partea  cui  este  aparenta dreptului.
       In opinia instantei, prin obligarea reclamantilor de a parasi imobilul in litigiu, consecinta a inexistentei unui titlu locativ, acestia nu au in favoarea sa aparenta de temeinicie a ordonantei presedintiale, chiar daca sentinta civila pronuntata in dosarul civil 4072/4/2009 nu a devenit irevocabila.
In legatura cu aceasta conditie a neprejudecarii fondului, instanta apreciaza ca masura solicitata de  catre reclamanti de ordonare a  furnizarii  cu   potabila  ar  capata  caracter definitiv, stiut fiind faptul ca pe calea ordonantei presedintiale nu  i  se poate impune paratului o obligatie de  a  face,  reclamanta  avand  deschisa calea unei actiuni  de  drept  comun  care  sa  cerceteze  fondul  dreptului afirmat.
In acest sens, instanta retine ca reclamantii au invocat dreptul de retentie recunoscut in favoarea acestora in cadrul dosarului civil nr. 4072/4/2009, aparare ce nu poate fi primita. Astfel,  dreptul de retentie se prezinta ca un adevarat drept real de garantie imperfect, in virtutea caruia cel ce detine un bun mobil sau imobil al altcuiva, pe care trebuie sa-l restituie, are dreptul sa retina lucrul respectiv, sa refuze deci restituirea pana ce creditorul titular al bunului ii va plati sumele pe care le-a cheltuit cu conservarea, intretinerea ori imbunatatirea acelui bun.
Recunoasterea unui drept de retentie nu confera reclamantilor dreptul de a pretinde si obtine racordarea acestora la sistemul de alimentare cu apa, intrucat acest drept de retentie le confera acestora doar o detentie precara, si deci nu o posesie.
Urgenta  si  prejudicierea,  ca  si  elemente  conditii  nu  au   fost analizate,  chiar  daca  s-a  apreciat  ca  sunt  indeplinite,  in   absenta neprejudecarii fondului corelat cu aparenta dreptului.
Prin urmare, constatand ca nu sunt indeplinite, in mod cumulativ, conditiile prevazute la art. 581 Cod procedura civila, instanta urmeaza sa respinga cererea, ca neintemeiata.
Asupra exceptiei netimbrarii cererii reconventionale, instanta are in vedere art. 20 alin.1 din Legea nr. 146/1997, potrivit cu care „taxele judiciare de timbru se platesc anticipat”, verificarea timbrajului reprezentand o sarcina legala administrativa, care precede oricarui act procedural efectuat in cauza si nu implica cercetari asupra drepturilor afirmate de parti.
Instanta observa ca parata nu evaluat si timbrate pretentiile formulate pe calea cererii reconventionale, formulata atat in cadrul dosarul civil inregistrat pe rolul Judecatoriei Sectorului 5, cat si in cadrul dosarului civil inregistrat pe rolul Judecatoriei Sectorului 4, motiv pentru care va admite exceptia netimbrarii cererii reconventionale, cu consecinta anularii acesteia, ca netimbrata.
In subsidiar, instanta constata ca cererea reconventionala este inadmisibila, pretentiile proprii ale paratei neputand fi solutionate pe calea speciala a ordonantei presedintiale.
Urmeaza sa ia act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII,
HOTARASTE:

Respinge, ca neintemeiata, exceptia lipsei calitatii procesual active a reclamantilor, exceptie invocata de parata.
Respinge, ca neintemeiata, exceptia lipsei interesului reclamantilor in formularea ordonantei presedintiale, exceptie invocata de parata.
Respinge, ca neintemeiata, cererea de emitere a ordonantei presedintiale, formulata de reclamantii BD, BV, BAC, impotriva paratei SC R A SRL.
Admite exceptia netimbrarii cererii reconventionale, exceptie invocata de reclamanti.
Anuleaza, ca netimbrata, cererea reconventionala.
Ia act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata in cadrul prezentei cauze.
Cu drept de recurs, in termen de 5  zile de la pronuntare.      
Pronuntata in sedinta publica, azi, 03.02.2012.


PRESEDINTE,            GREFIER,
 

 


 

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Ordonanta Presedintiala

Ordonanta presedintiala - Decizie nr. 541 din data de 31.07.2017
Obligarea parintelui la exprimarea acordului de vointa in vederea parasirii teritoriului tarii a copilului minor - Sentinta civila nr. 734 din data de 12.12.2016
Conditii de admisibilitate. Efectuarea unor lucrari de intretinere imobil. Urgenta justificata prin producerea unui prejudiciu si cauzarea unor costuri suplimentare viitoare - Decizie nr. 947 din data de 02.12.2015
Suspendarea unei decizii de debit privind recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale pe calea ordonantei presedentiale - Sentinta civila nr. 434 din data de 22.04.2013
Suspendarea deciziei de recalculare a pensiei prin ordonanta presedentiala - Sentinta civila nr. 1110 din data de 09.11.2010
Neindeplinirea conditiilor de admisibilitate in cazul ordonantei presedintiale avand ca obiect evacuarea - Decizie nr. 533 din data de 08.07.2010
Neindeplinirea conditiilor ordonantei presedentiale - Decizie nr. 534 din data de 08.07.2010
Cerere de ordonanta presedintiala. Conditii de admisibilitate. - Sentinta civila nr. 45 din data de 16.01.2009
Ordonanta presedintiala pentru modificarea programului de vizitare a minorului. Neindeplinirea conditiilor ordonantei presedintiale. - Decizie nr. 96 din data de 11.02.2010
Ordonanta presedintiala - Sentinta comerciala nr. 1263/C din data de 13.10.2009
Incredintare minor - Sentinta civila nr. 1415 din data de 16.11.2011
Evacuare - Sentinta civila nr. 1276 din data de 09.12.2010
Ordonanta presedintiala - Sentinta comerciala nr. 55 din data de 30.04.2009
Ordonanta presedentiala de suspendare a hotararii adunarii creditorilor in procedura insolventei - Hotarare nr. 2367/sind din data de 04.09.2009
Insolventa- ordonanta presedentiala- suspendare organizare prima sedinta a adunarii creditorilor - Sentinta civila nr. 2367 din data de 04.12.2009
Insolventa- ordonanata presedentiala- ridicare interdictie blocare conturi debitor in perioada de observatie - Sentinta civila nr. 20/CC din data de 18.12.2009
Evacuare pe calea ordonantei presedintiale. Conditii de admisibilit - Decizie nr. 540/R din data de 23.08.2007
Luarea unor masuri urgente in cazuri grabnice pe calea ordonantei presedintiale. - Decizie nr. 13 din data de 13.01.2012
Ordonanta presedintiala. Inadmisibilitate. - Decizie nr. 337 din data de 14.02.2011
Ordonanta presedintiala. Obligarea societatii furnizoare de gaz sa incheie cu reclamantul contract de furnizare de gaze naturale. - Decizie nr. 373 din data de 29.04.2009