InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Deva

Modificarea suprafetelor tabulare. Alipirea imobilelor invecinate . Stabilirea liniei de granita.

(Sentinta civila nr. 2361 din data de 04.06.2008 pronuntata de Judecatoria Deva)

Domeniu Cadastru. Intabulare | Dosare Judecatoria Deva | Jurisprudenta Judecatoria Deva


Tip : Sentinta civila
Nr./Data 2361 (04.06.2008)
Dosar nr. 5777/221/2007
Autor : Judecatoria Deva
Domenii asociate : Cadastru. Intabulare

Modificarea suprafetelor tabulare. Alipirea imobilelor invecinate . Stabilirea liniei de granita.

Pe rol fiind solutionarea actiunii reclamantilor C.D.si C.R.N. impotriva paratilor M.L., M.I. , M.E., S.E., B.P.I., C.L. (fosta B.), G.G., M.D.E., M.E., M.E., N.C.si N.C.A., avand ca obiect modificarea inscrierilor din CF 2210/a Deva, CF 2210/b Deva si CF 2210 Deva dispunerea alipirii parcelelor proprietatea reclamantilor, atribuirea unui numar top. nou, respectiv 910/4 si stabilirea liniei de granita.
Grefiera de sedinta a facut referatul cauzei aratand ca in prezenta cauza s-a amanat pronuntarea in data de 28.05.2008, pentru astazi, ora 14.
Concluziile orale au fost consemnate in incheierea de sedinta din data de 28.05.2008 care face parte integranta din prezenta hotarare.

INSTANTA,

Deliberand asupra cauzei civile de fata, retine urmatoarele:
I. Obiectul actiunii :
Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Deva sub nr.5777/221/13.11.2007, reclamantii C.D.si C.R.N.au chemat in judecata in calitate de parati pe M.L. , M.I. , M.E. , S.E. , B.P.I., C.L. (fosta B.), G.G., M.D.E., M.E., M.E., N.C.si N.C.A., solicitand instantei :
- sa dispuna modificarea inscrierilor in CF 2210/a Deva, A+1, nr. Top. 3114/4/1, CF 2210/b Deva, A+1, nr. Top. 3114/4/3, A+2, nr. Top. 3114/4/4 si CF 2210 Deva, A+6, nr. Top. 3114/4/5, in sensul constatarii ca suprafata reala a acestor parcele nu este de 7034 cat figureaza in evidentele de carte funciara ci de 8199 mp ;
- sa se dispuna ca aceste parcele sa primeasca un numar top. nou, potrivit evidentelor cadastrului comunitar de pe langa Consiliul Local Deva, respectiv 910/4 ;
- sa se stabileasca linia de granita cu vecinii, parati in prezenta actiune, potrivit dimensiunilor reale ale terenului;
Actiunea a fost timbrata cu 27 lei (chitanta de la fila 3).
II. Situatia de fapt expusa de parti si temeiurile de drept invocate:
Expunand situatia de fapt reclamantii au aratat ca sunt proprietarii terenurilor ce fac obiectul actiunii, respectiv :
- in cota de 168/1350 mp din terenul inscris in CF 2210/a Deva, nr. Top. 3114/4/1 ;
- in intregime asupra terenurilor inscrise in CF 2210/b Deva, nr. Top. 3114/4/3, in suprafata tabulara de 1162 mp, nr. Top. 3114/4/4, in suprafata tabulara de 2831 mp ;
- in cota de 2873/6643 mp din terenul inscris in CF 2210 Deva, A+6, nr. Top. 3114/4/5
Deasemenea au mai aratat ca parcelele sunt invecinate si au fost cumparate in perioade diferite, fara a se efectua masuratori dar, ulterior, cand s-au facut masuratorile s-a constat ca suprafata acestor parcele este in realitate cu 1165 mp mai mare decat suprafata tabulara.
In privinta vecinilor, reclamantii arata ca nu exista vreo neintelegere, acestia recunoscand limitele de proprietate dar au fost chemati in judecata doar pentru a se stabili definitiv si clar linia de hotar.
Actiunea a fost intemeiata in drept pe prevederile art. 35 din Legea nr. 7/1996 a cadastrului si publicitatii imobiliare si pe prevederile art. 584 Cod civil.
Paratii M.L. , M.I. , M.E. , S.E. , B.P.I., C.L. (fosta B.), G.G., M.D.E., M.E., M.E., N.C.si N.C.A. au depus intampinari prin care s-au declarat de acord cu admiterea actiunii (f. 52-63)
III. Probele administrate :
In probatiune s-a depus un raport referitor la o expertiza extrajudiciara efectuata de dl. Cizmas Miron, expert tehnic judiciar (f. 4-25). Raportul este insotit de procese-verbale de vecinatati (f.21-25), Contractul de vanzare-cumparare autentificat prin Incheierea BNP Veres Elena, sub nr. 1274/31.08.2005 (f. 83), Contractul de vanzare-cumparare autentificat prin Incheierea BNP Stef Ovidiu Ioan, sub nr. 2404/31.07.2006 (f. 84), Incheierea Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 25750/10.01.2008 (f. 85), extras CF 2269 N Deva (f. 86), Actul de iesire din indiviziune avand ca obiect imobilul inscris in CF 2210/a Deva (f. 87).
La solicitarea instantei Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara a comunicat copii de pe cartile funciare 2210, 2210/a si 2210/b Deva (f. 42-51).
Instanta a dispus din oficiu atasarea Dosarului nr. 2277/1999 a Judecatoriei Deva in care a fost pronuntata Sentinta civila nr. 5139/2000 in baza careia au fost deschise cartile funciare CF 2210/a Deva si CF 2210/b Deva si s-a stabilit suprafata parcelei 3114/4/5 care a fost reinscrisa in CF 2210 Deva.
La solicitarea reclamantilor, instanta a incuviintat efectuarea unei expertize pentru identificarea topo-cadastrala a terenului in litigiu si a dispus din oficiu clarificarea neconcordantelor dintre concluziile raportului de expertiza intocmit de expert tehnic judiciar Boldoc Floarea, concluzii care au stat la baza Sentintei civile nr. 5139/2000 si cele din raportul referitor la expertiza extrajudiciara efectuata de expert tehnic judiciar Cizmas Miron.
Raportul a fost depus la filele 110-121 iar raspunsul la obiectiunile formulate din oficiu de instanta a fost depus la fila 188.
La solicitarea instantei Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara a furnizat informatiile necesare pentru clarificarea unor neconcordante din raportul de expertiza intocmit in prezentul dosar (f. 144-145) si a comunicat si actele care au stat la baza dezmembrarii parcelei cu nr. top 3113/4/5 (f. 146-188).
IV. Constatarile si concluziile instantei :
IV. 1 Prin actiunea formulata, reclamantii au solicitat, in esenta, modificarea suprafetelor a patru parcele inscrise in trei carti funciare, respectiv CF 2210/a, CF 2210/b si CF 2210 Deva, alipirea acestora, atribuirea unui numar cadastral unic si inscrierea intr-o singura carte funciara ca proprietate devalmasa a reclamantilor si stabilirea liniei de granita a imobilului in contradictoriu cu vecinii, parati in prezenta actiune.
IV. 2 Referitor la situatia CF 2210/a Deva :
La data introducerii actiunii terenul evidentiat in CF 2210/a Deva (f. 43-44), avand nr. top. 3114/4/1 era descris in Partea I a cartii ca fiind teren arabil in suprafata de 1350 mp.
In Partea a II-a a cartii, sub B 1 si B 2 erau inscrisi sotii B.P.I. si B.L.au o cota de 1182/1350 mp iar sub B 3 si B 4 erau inscrisi reclamantii C.D.si C.R.N.au o cota de 168/1350 mp.
Prin urmare, la data introducerii actiunii in aceasta carte erau intabulati mai multi coproprietari, situatie in care dezlipirea parcelei reclamantilor s-ar fi putut face doar intr-o actiune avand ca obiect sistarea coproprietatii tabulare.
Prin Incheierea Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 25750/10.01.2008 (f. 85), data dupa introducerea actiunii, s-a dispus dezlipirea din CF 2210/a Deva a unei parcele din imobilului cu nr. Top. 3114/4/1, inscris sub A+1 si transcrierea acesteia in CF 2629 N (f. 86), avand ca proprietari pe C.D.si pe C.R.. Noua parcela avand o suprafata de 168 mp determinata conform planului de amplasament si delimitare a imobilului a primit nr. cadastral 5518 iar sub B 1 si B 2 din CF 2629 N a fost inscris dreptul de proprietate devalmasa a sotilor C.D.si C.R.N.
Prin aceeasi incheiere s-a dispus reinscrierea in CF 2210/a Deva a vechii parcele cu o suprafata mai mica, avand ca proprietari pe B.P.I. si B.L..
In raportul de expertiza, referitor la aceasta carte funciara, expertul a aratat in concluzii ca ar fi inscris insa sub acelasi numar top. Top. 3114/4/1 in CF 2210/a Deva (a se vedea in acest sens concluziile de la fila 116).
Fata de aceasta situatie instanta a cerut expertului sa reverifice si sa arate in ce carte funciara si sub ce numar cadastral este inscris in prezent imobilul (adresa de la fila 134).
Deasemenea s-au solicitat informatii si de la Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara (adresa de la f. 135)
Prin raspunsul dat (f. 144-145) Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara a aratat ca imobilul cu nr. Top. 3114/4/1 a fost dezmembrat in doua imobile, unul cu numar cadastral 5517, inscris sub A+2 si altul cu numar cadastral 5518, inscris sub A+3.
Primul a fost reinscris in CF 2210/a Deva iar al doilea a fost transcris in CF 2629 N.
Expertul a aratat si el ca in prezent imobilul este cel identificat cu nr. cadastral 5518 inscris in CF 2629 N ( a se vedea raspunsul de la filele 198-199).
Fata de aceasta situatie, desi reclamantii nu si-au precizat actiunea indicand noua carte funciara si noul numar cadastral al imobilului, avand in vedere scopul urmarit prin prezenta actiune, instanta se va pronunta cu privire la imobilul cu nr. cadastral 5518 inscris sub A+1 in CF 2629N.
Constatand ca acest imobil este proprietatea exclusiva a reclamantilor si ca are o suprafata reala identica cu suprafata tabulara va admite cererea de alipire a acestei parcele la celelalte parcele aflate in proprietatea exclusiva a reclamantillor.
IV. 3 Referitor la situatia CF 2210/b Deva (f. 50-51) :
Terenul evidentiat in CF 2210/b Deva, avand nr. Top. 3114/4/3, inscris in Partea I sub A+1, are o suprafata tabulara de 1162 mp, iar terenul cu numar top. 3114/4/4, are o suprafata tabulara de 2831 mp.
Sub B 3 si B 4 sunt intabulati reclamantii.
Fiind proprietatea exclusiva a reclamantilor, singurele probleme care se impuneau a fi clarificate erau legate de determinarea suprafetelor reale ale celor doua parcele.
Initial expertul a facut o identificare globala aratand ca ambele parcele au o suprafata reala de 3949 mp iar ulterior a comunicat ca parcela cu nr. top. 3114/4/3 are o suprafata reala de 1149 mp iar parcela cu nr. top. 3114/4/4 are o suprafata reala de 2800 mp (f. 198-199).
Constatand ca acest imobil este proprietatea exclusiva a reclamantilor iar suprafata reala difera de suprafata tabulara si constatand ca sunt indeplinite si cerintele art. 33 alin. (3) din Legea cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si ale art. 89 alin. (5) si (6) din Regulamentul de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara, aprobat prin Ordinul Ministerului Administratiei si Internelor-Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 633/2006, instanta va admite cererea si va dispune modificarea suprafetelor conform constatarilor expertului si alipirea la celelalte parcele proprietatea reclamantilor.
IV. 4 Referitor la situatia CF 2210 Deva (f. 45-49):
Analizand CF 2210 Deva se constata ca initial, in Partea I, sub A+1 a fost inscris imobilul cu nr. top. 3114/4.
Conform inscrierii de sub B 16, imobilul de sub A+1, a fost impartit in patru parcele inscrise sub A+2-6, in baza Sentintei civile nr. 5133/2000 pronuntata de Judecatoria Deva in Dosarul nr. 2277/1999.
Inscrierea s-a facut dupa cum urmeaza :
-sub A+2 a fost inscrisa parcela cu numar top. 3114/4/1 in suprafata tabulara de 1350 mp ;
- sub A+3 a fost inscrisa parcela cu numar top. 3114/4/2 in suprafata tabulara de 1130 mp ;
- sub A+4 a fost inscrisa parcela cu numar top. 3114/4/3 in suprafata tabulara de 1162 mp ;
-sub A+5 a fost inscrisa parcela cu numar top. 3114/4/4 in suprafata tabulara de 2831 mp ;
- sub A+6 a fost inscrisa parcela cu numar top. 3114/4/5 in suprafata tabulara de 6643 mp.
Conform inscrierii de sub B 19 si B 20 imobilul de sub A+2 a fost transcris in CF 2210/a Deva.
Conform inscrierii de sub B 17 imobilul de sub de sub A+3 a fost transcris in CF 2210/c Deva
Conform inscrierii de sub B 16 imobilul de sub A+4-5 a fost transcris in CF 2210/b Deva.
In concluzie, in aceasta carte funciara nu a mai ramas decat imobilul inscris sub A+6, cu nr. top. 3114/4/5 in suprafata tabulara de 6643 mp.
In Partea a II-a a cartii funciare, sub B 19 s B 20 sunt inscrisi reclamantii cu o cota de 2873/6643 mp.
In raportul intocmit de expertul Cizmas Miron, referitor la acest teren se retine ca reclamantii folosesc din acest teren o suprafata de 4109,77 mp iar diferenta este folosita de M.L. , M.I. , M.E. si S.E.(f.8).
In raportul de expertiza intocmit in cursul judecatii de expert Cotolan Ana, raspunzand solicitarii instantei, a aratat ca in cazul expertizei intocmite in Dosarul nr. 2277/1999, in baza careia s-a pronuntat Sentinta civile nr. 5133/2000, expertul a identificat gresit terenul si prin urmare a gresit si suprafetele.
In privinta imobilului cu nr. top. 3114/4/5 inscris sub A+6 in CF 2210 Deva, expertul arata ca suprafata reala este de 7073 mp si nu de 6643 mp cum apare in mod gresit in cartea funciara.
Din aceasta suprafata reala, o parcela in suprafata de 2991 mp, cu nr. cadastral. 5662 mp, a fost transcrisa in CF 2735 N Deva
Pentru a clarifica neclaritatile din raportul de expertiza si cele din CF 2210 Deva in care reclamantii desi pareau a fi proprietari exclusivi figurau totusi cu o cota de 2873/6643 mp din terenul inscris in CF 2210 Deva, A+6, nr. Top. 3114/4/5, instanta a solicitat explicatii din partea Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara.
In raspunsul dat (a se vedea raspunsul de la f. 144-145), Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara a aratat ca operatiunea de dezmembrare a imobilului cu nr. top. 3114/4 inscris in CF 2210 Deva a fost efectuata in baza Sentintei civile nr. 5133/2000 pronuntata de Judecatoria Deva in Dosarul nr. 2277/1999 si a expertizei efectuate in cauza.
CF 2735 N Deva a fost deschisa pentru a se inscrie Titlul de proprietate nr. 44393/45.
Imobilul cu nr. top. 904/8 in suprafata de 2991 mp a fost identificat ca fiind o parte din imobilul inscris in CF 2210 Deva, sub A+6, cu nr. top. 3114/4/5.
Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara a mai aratat ca find vorba despre un titlu de proprietate emis in baza Legii fondului funciar nr. 18/1991 si nu a unei operatiuni obisnuite de dezlipire a unei parcele, nu a fost intocmita documentatia conform prevederilor art. 83-85 din Regulamentul de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara, aprobat prin Ordinul Ministerului Administratiei si Internelor-Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 633/2006.
Din informatiile comunicate de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara instanta a constatat ca desi o parcela de 2991 mp identificata ca fiind o parte din imobilul inscris in CF 2210 Deva, sub A+6, cu nr. top. 3114/4/5 a fost inscrisa intr-o alta carte funciara, respectiv CF 2735 N Deva, in cartea veche nr. 2210 Deva nu s-a facut nicio mentiune iar justificarea OCPI a fost in sensul ca potrivit prevederilor art. 31 din Regulamentul aprobat prin Ordinul Ministerului nr. 633/2006, in cazul imobilelor inscrise in cartile funciare deschise in baza Decretului-lege nr. 115/1938 si care fac obiectul legilor funciare,legilor fondulkule nu se vor mai face nici un fel de mentiuni, daca aceste carti nu au fost actualizate dupa adoptarea acestor legi.
Instanta constata ca, in speta, CF 2210 Deva nu figura in evidentele Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Deva ca intrand sub incidenta legilor fondului funciar iar dupa aparitia Legii nr. 18/1991, in baza Sentintei civile nr. 5133/2000, s-au efectuat chiar operatiuni de dezmembrare a imobilului inscris in aceasta carte funciara, astfel incat sustinerea potrivit careia nu ar fi trebuit facute mentiuni cu privire la deschiderea CF 2735 N Deva, nu poate fi intemeiata pe prevederile art. 31 din Regulament.
De altfel in art. 58 din Legea cadastrului si publicitatii imobiliare se arata in mod expres ca in regiunile de carte funciara supuse Decretului-lege nr. 115/1938 pentru unificarea dispozitiunilor privitoare la cartile funciare sau, dupa caz, Legii nr. 242/1947 pentru transformarea cartilor funciare provizorii din vechiul Regat in carti de publicitate funciara, inscrierile privitoare la imobile, cuprinse in cartile funciare sau, dupa caz, in cartile de publicitate funciara, vor continua sa fie facute in aceste carti.
Deasemenea, potrivit prevederilor art. 79 alin. (2) din Regulamentul aprobat prin Ordinul nr. 633/2006, in cazul cartilor funciare care au devenit neutilizabile, deschise in baza Decretului-lege nr. 115/1938, nemaifiind posibila efectuarea operatiunilor de carte funciara, se vor deschide carti funciare noi, pe baza unei incheieri a registratorului, a referatului intocmit de catre asistentul-registrator sau referent prin care se atesta imposibilitatea folosirii acestora, cu acordul celor interesati, la cerere sau din oficiu, cu respectarea prevederilor art. 59 din lege.
In speta insa, in privinta CF 2210 Deva nu s-a constatat in conditiile aratate mai sus ca ar intra sub incidenta legilor fondului funciar si ar fi imposibila efectuarea operatiunilor de carte funciara dar totusi nu s-a efectuat operatiunea de dezlipire a parcelei transcrise in CF 2735 N Deva.
In concluzie, instanta apreciaza ca desi opreatiunea de transcrriere a parcelei nu a fost operata, in speta, reclamantii sunt singurii proprietari asupra terenului care a mai ramas in CF 2210 Deva, in masura in care nu se suprapune cu cel inscris in CF 2735 N Deva.
Aceasta suprafata , conform raportului de expertiza este de 4082 mp.
Constatand ca suprafata reala difera de suprafata tabulara si constatand ca sunt indeplinite si cerintele art. 33 alin. (3) din Legea cadastrului si publicitatii imobiliare nr. 7/1996 si ale art. 89 alin. (5) si (6) din Regulamentul de organizare si functionare a birourilor de cadastru si publicitate imobiliara, aprobat prin Ordinul Ministerului Administratiei si Internelor-Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara nr. 633/2006, instanta va admite cererea si va dispune modificarea suprafetei conform constatarilor expertului si alipirea la celelalte parcele proprietatea reclamantilor.
IV. 5 Referitor la solicitarea reclamantilor de a se dispune ca toate parcele mai sus mentionate sa primeasca un numar cadastral unic, respectiv 910/4 si sa se dispuna inscrierea intr-o singura carte funciara ca proprietate devalmasa a reclamantilor, instanta constata ca parcelele sunt proprietatea exclusiva a reclamantilor, sunt alaturate iar vecinii recunosc si respecta dreptul acestora cu privire la terenul delimitat conform planului de situatie care constituie Anexa grafica nr. 1 la Raportul de expertiza prin punctele 1-2-3-4-8-9-10-11-12-13-14-1 (a se vedea planul de la f. 120 si procesele-verbale de vecinatati de la filele 21-25).
In raportul de expertiza se constata ca terenul ce face obiectul material al actiunii este identificat in baza de date a Cadastrului Comunitar de pe langa Consiliul Local Deva sub nr. cadastral 910/4.
Fata de aceasta situatie instanta, avand in vedere situatia de fapt expusa mai sus si prevederile art. 1 alin. (3), art. 9, art. 11, art. 17 alin. (2), art. 19, art. 42-44 din Legea cadastrului si publicitatii imobiliare, prevederile art. 584 Cod civil, prevederile art. 41 si art. 83-85 din Regulamentul aprobat prin Ordinul nr. 633/2006, va admite cererea.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:

Admite actiunea reclamantilor C.D.si C.R., impotriva paratilor : M.L., M.I. , M.E., S.E., B.P.I., C.L. (fosta B.), G.G., M.D.E., M.E., M.E., N.C.si N.C.A.
Constata ca suprafata reala a terenului inscris in CF 2210/b Deva, sub nr de ordine A+1, nr. top. 3114/4/3, este de 1149 mp si nu de 1162 mp cum figureaza in prezent in cartea funciara iar a nr. top. 3114/4/4, inscris sub A+2, este de 2800 mp si nu de 2831 mp cum figureaza in prezent in cartea funciara.
Constata ca suprafata reala a terenului inscris in CF 2210 Deva, sub A+6, nr. top. 3114/4/5, este de 7073 mp si nu de 6643 cat figureaza in cartea funciara.
Constata ca suprafata reala a parcelei de teren ramasa in proprietatea reclamantilor dupa deschiderea CF 2735 N Deva, este de 4082 mp.
Constata ca suprafata reala a parcelei cu nr. cadastral 5518 inscrisa sub A+1 in CF 2629N corespunde suprafetei tabulare de 168 mp.
Dispune modificarea inscrierilor din Partea I, de sub A+1 si de sub A+2 a CF 2210/b Deva si de sub A+6 din CF 2210 Deva in sensul consemnarii suprafetelor reale ale imobilelor determinate prin masuratorile efectuate de expert Cotolan Ana, delimitate conform planului de situatie care constituie Anexa grafica nr. 1 la Raportul de expertiza.
Dispune alipirea imobilelor mai sus aratate, atribuirea numarului cadastral unic 910/4 si intabularea dreptului de proprietate asupra imobilului ca proprietate devalmasa a recalamantilor.
Imobilul va fi delimitat conform planului de situatie care constituie Anexa grafica nr. 1 la Raportul de expertiza intocmit de expert Cotolan Ana, prin punctele 1-2-3-4-8-9-10-11-12-13-14-1.
Raportul de expertiza intocmit de expert Cotolan Ana in acest dosar, face parte din prezenta hotarare.
Obliga Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara a Judetului Hunedoara sa efectueze operatiunile de carte funciara necesare pentru punerea in aplicare a prezentei hotarari.
Cu drept de recusr in 15 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica astazi 04.06.2008, ora 14.Nota : Sentinta civila nr. 2361/04.06.2008 a devenit irevocabila prin neexercitarea recursului

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Cadastru. Intabulare

Cadastru, Intabulare - Decizie nr. 251 din data de 29.03.2011
Servitute - Sentinta civila nr. 634 din data de 02.08.2012
Constatare nulitatea absoluta contract vanzare- cumparare incheiat in baza Legii nr.112/1995 - Decizie nr. 400/R din data de 08.04.2011
Inaplicabilitatea at.35 din Legea 33/1994 dupa intrarea in vigoare a Legii 10/2001. - Sentinta civila nr. 396/s din data de 11.11.2011
Inscriereea dreptului de proprietate asupra terenului in cartea funciara, in favoarea ceta?eanului strain, fost asociat intr-o societate comerciala dizolvata, potrivitprevederilor legale interne in raport cu cele comunitare. - Decizie nr. 244/Ap din data de 27.10.2011
STINGEREA IPOTECII PRIN PRESCRIPTIE; EXCEPTIA PRESCRIPTIEI DREPTULUI LA ACTIUNE. - Decizie nr. 40/Ap din data de 12.02.2009
ACTIUNE IN REVENDICARE A UNUI IMOBIL PRELUAT DE CATRE STAT IN PERIOADA 1945-1989. ADMISIBILITATEA ACTIUNII DUPA APARITIA LEGII NR.10/2001. - Decizie nr. 140/Ap din data de 12.05.2009
Admisibilitatea actiunii in constatarea nulitatii documentatiei cadastrale - Hotarare nr. 2328 din data de 03.04.2008
Anulare certificat atestare drept proprietate - Hotarare nr. 8108 din data de 05.11.2008
Accesiunea imobiliara artificiala - Hotarare nr. **** din data de 13.07.2016
Civil - prestatie tabulara - Sentinta civila nr. 241/2009 din data de 04.05.2009
Civil - fond funciar - Sentinta civila nr. 1295/2008 din data de 21.08.2008
Civil - actiune in constatare - NULITATE TITLU DE PROPRIETATE - Sentinta civila nr. 1221/2009 din data de 29.06.2009
Contestatie la executare. Invocarea unor motive de nelegalitate a hotararii ce constituie titlu executoriu. - Sentinta civila nr. 3933 din data de 14.10.2008
Anulare titlu de proprietare. Eroare parcele cadastrale - Sentinta civila nr. 703 din data de 17.02.2009
Netemeinicie proces verbal contraventie. Lipsa vinovatie - Sentinta civila nr. 552 din data de 08.02.2008
Restituire alocatie producatori agricoli - Sentinta civila nr. 4601 din data de 16.11.2007
pretentii civile. Cheltuieli comune. Penalitati de intarziere. Lipsa hotarare Comitet executiv. - Sentinta civila nr. 3155 din data de 15.08.2008
Plangere impotriva incheierii de carte funciara. Refuz intabulare drept constatat printr-o hotarare judecatoreasca pronuntata intr-o procedura in care nu au fost citati toti coproprietarii tabulari. - Sentinta civila nr. 4643 din data de 26.11.2008
Domeniu : Plangere civila. Lipsa temeinicie proces verbal de contraventie. Despagubiri acordate martorului. - Sentinta civila nr. 2839 din data de 08.07.2008