InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Deva

Domeniu : Plangere civila. Lipsa temeinicie proces verbal de contraventie. Despagubiri acordate martorului.

(Sentinta civila nr. 2839 din data de 08.07.2008 pronuntata de Judecatoria Deva)

Domeniu Contraventii. Inchisoare contraventionala | Dosare Judecatoria Deva | Jurisprudenta Judecatoria DevaDOSAR NR. 873/221/2008
SENTINTA CIVILA NR. 2839/2008
Sedinta publica din data de 08.07.2008

Domeniu : Plangere civila. Lipsa temeinicie proces verbal de contraventie. Despagubiri acordate martorului.


Pe rol pronuntarea asupra cauzei civile privind pe petenta P.N.M., in contradictoriu cu intimata IPJ Hunedoara, avand ca obiect anulare proces verbal de constatare si sanctionare a contraventiei.
Dezbaterile si concluziile partilor s-au desfasurat in sedinta din data de 04.07.2008, fiind consemnate in incheierea de sedinta ce face parte integranta din prezenta hotarare.

INSTANTA :

Asupra cauzei civile de fata :
Prin plangerea inregistrata pe rolul acestei instante sub numarul 873/221/2008 din data de 11.02.2008 petenta P.N.M. a solicitat, in contradictoriu cu intimata IPJ Hunedoara, anularea procesului verbal seria PCA nr. 3482948 din 13.01.2008.
In motivarea plangerii petenta arata ca in data de 13.01.2008 autoturismul cu numarul de inmatriculare HD 04 FSW, proprietatea tatalui petentei, era stationat pe trotuarul din fata blocului 21 de pe Aleea Jupiter, situat perpendicular pe autoturismele cu numerele HD 06 UCM si HD 07 CPP, stationate langa zidul blocului.
Se invedereaza faptul ca in data respectiva, agentul constatator i-a solicitat sa mute autoturismul din pozitia in care se afla, iar cand s-a deplasat in fata blocului, proprietarul autoturismului HD 07 CPP, G.V., a inceput sa o ameninte, desi petenta le-a explicat faptul ca nu a fost ea cea care a parcat vehiculul in acel loc, dupa care a procedat la mutarea masinii.
Petenta precizeaza ca agentul constataor nu a incercat sa stabileasca exact starea de fapt, nefacandu-se vinovata de faptele pentru care a fost sanctionata, procesul verbal nerespectand nici conditiile de forma prevazute de lege, in sensul ca fapta nu a fost suficient descrisa, data, ora si locul incheierii procesului verbal nefiind mentionate, trecandu-se doar localitatea in care s-au petrecut faptele.
Se arata ca agentul constatator nu i-a adus la cunostinta dreptul de a formula obiectiuni, atingandu-i-se dreptul la aparare si nici nu i-a solicitat documentele, petenta nefiind pusa astfel in situatia de a refuza prezentarea acestora.
Dupa indicarea mai multor dispozitii legislative, petenta mentioneaza faptul ca desi au fost retinute in sarcina sa doua contraventii, agentul constatator nu a realizat individualizarea sanctiunii pentru fiecare contraventie in parte.
In drept au fost invocate dispozitiile OUG 195/2002, Regulamentul de aplicare al OUG 195/2002, OG 2/2001 si C.pr.civ..
In termen legal intimata a formulat intampinare prin care solicita respingerea plangerii intrucat motivele invederate de catre petenta sunt neintemeiate, savarsirea faptei rezultand din procesul verbal de constatare a contraventiei si din raportul agentului constatator.
Se arata ca procesul verbal face dovada deplina a celor inscrise in acesta, el bucurandu-se de prezumtie relativa de legalitate, sarcina probei revenind petentului.
In drept au fost invocate dispozitiile art. 115-118 C.pr.civ si ale OG 2/2001.
In administrarea probei cu inscrisuri, petenta a depus la dosar copia procesului verbal de contraventie(f.6), certificatul de inmatriculare(f.21) si practica judiciara(f.58-59), iar intimata raportul agentului constatator(f.12).
Prin incheirea din data de 11.04.2008 instanta a incuviintat pentru petenta proba testimoniala, fiind audiati la termenul din data de 23.05.2008 si respectiva din data de 04.07.2008 martorii G.V. si O.C., declaratiile acestora fiind consemnate in scris si atasate la dosar – filele 25 si 45.
La solicitarea petentei, instanta a emis adrese catre intimata si Consiliul Local Deva, acestea raspunzand prin adresele nr. 390.629/05.06.2008(f.31) si respectiv nr. 2862/05.06.2008 insotita de inscrisuri(f.34-38).
Analizand intregul material probatoriu administrat in cauza instanta retine urmatoarele :
La data de 13.01.2008  petenta a fost sanctionata contraventional intrucat, in data respectiva, la ora 1000, in Deva, a stationat autoturismul Dacia cu numarul de inmatriculare HD 04 FSW in fata blocului 21 de pe Aleea Jupiter, blocand calea de acces din parcare a autoturismului VW Golf cu numarul HD 07 CPP parcat regulamentar si a refuzat sa prezinte documentele personale.
Pentru aceaste contraventii prevazute de art. 143 lit.d si art.35 alin.2 din OUG 195/2002 si sanctionate de art.100 alin.2 si 101 alin.3 din acelasi act normativ, petenta  a fost sanctionata cu  10 puncte-amenda in cuantum de 500 lei si 7 puncte de penalizare.
Impotriva procesului verbal  seria PCA nr.3482948 din data de 13.01.2008, petenta a formulat plangere.
In baza art.34 alin.1 din OG nr.2/2001, instanta va analiza legalitatea si temeinicia procesului verbal atacat, verificand si sanctiunea aplicata.
Din punct de vedere al legalitatii procesului verbal, raportat la motivele de nulitate absoluta, instanta constata ca la intocmirea acestuia, au fost respectate toate dispozitiile art.16 si 17 din OG 2/2001, vizand mentiunile ce in mod obligatoriu trebuie sa fie cuprinse in procesul verbal, cu privire la numele, prenumele si calitatea agentului constatator, numele si prenumele contravenientului, a faptei savarsite, a datei savarsirii si semnatura agentului constatator, elemente pe care instanta le verifica si din oficiu.
In ceea ce priveste faptul alegat de catre petenta in sensul ca agentul constatator nu i-a adus la cunostinta dreptul de a formula obiectiuni, instanta are in vedere Decizia nr. XXII din 19.03.2007 a Inaltei Curti de Casatie si Justitie, decizie data in recursul in interesul legii avand ca obiect unificarea practicii in aplicarea dispozitiilor art. 16 alin.7 din OG 2/2001, in sensul ca acest motiv nu face parte dintre cele de nulitate absoluta enumerate limitativ de art. 17 din OG 2/2007 si poate atrage doar o nulitate relativa, in conditiile dovediri acestei imprejurari si a unei vatamari incercate.
Petenta nu a facut dovada vreunei vatamari, in conditiile in care obiectiunile referitoare la incheierea procesului verbal au fost expuse in fata instantei de judecata, urmand ca acestea sa fie analizate fiecare in parte de catre aceasta. Astfel, cauza nulitatii relative s-a acoperit prin formularea obiectiunilor si analizarea acestora in fata instantei de judecata.
Nu pot fi retinute nici sustinerile petentei in sensul ca nu au fost consemnate in procesul verbal data, ora si locul savarsirii faptelor, actul administrativ cuprinzand aceste elemente. Este adevarat ca la locul faptei este trecut generic Deva, insa din descrierea faptei rezulta care este locul de savarsire, agentul constatator indicand strada si numarul blocului.
De asemenea, nici motivul de nulitate constand in descrierea generica a faptei nu este intemeiat, agentul constatator individualizand contraventia prin suficiente elemente de fapt, nerezumandu-se doar la reluarea abstracta a textului legislativ care consacra contraventiile retinute in sarcina petentei.
Asupra temeiniciei procesului verbal de constatare a contraventiei  seria PCA nr.3482948  din  13.01.2008, instanta retine urmatoarele:
Desi in OG nr. 2/2001 nu se arata in mod expres care este forta probatorie a procesului-verbal de constatare a contraventiei,  in practica judiciara interna, se retine in mod constant ca procesul-verbal legal intocmit face dovada pana la proba contrarie, iar in temeiul art. 1169 Cod civil, sarcina probei revine celui care contesta realitatea consemnarilor din  procesul-verbal.
Prin urmare, este evident ca o persoana care are calitatea de contravenient, nu beneficiaza de o prezumtie de nevinovatie asa cum s-ar fi intamplat daca fapta ar fi fost calificata ca fiind penala.
Este adevarat ca nu se poate nega forta probatorie a procesului verbal de constatare a unei contraventii, acesta fiind totusi un act intocmit de cartre un agent al statului, insa toate acestea pana la limita de a-l pune pe contraventient in imposibilitate de a se apara. Astfel, in masura in care procesul verbal de constatare a contraventiei nu este sutinut de dovezile in baza carora s-a intocmit, iar contravenientul nu are alta proba de nevinovatie, nu se mai poate sustine temeinicia procesului verbal fara a se incalca prezumtia de nevinovatie instituita de art. 6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului si recunoscuta de catre Curtea Europeana a Drepturilor Omului in numeroase cauze referitoare la contraventii( cauza Öztürk contra Germaniei, 21 februarie 1984, cauza Ziliberberg impotriva Moldovei din 1 februarie 2005, cauza Garyfallou AEBE contra Greciei din 22 septembrie 1998, cauza Dorota Szott-Medinska si altii impotriva Poloniei din 09.10.2003, cauza Anghel contra Romaniei din octombrie 2007).
Analizand faptele si sanctiunile aplicate prin procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei  seria PCA nr. 3482948 din 13.01.2008, prin prisma criteriilor stabilite de Curtea Europeana a Drepturilor Omului, in solutionarea unor plangeri formulate de persoane care fiind sanctionate contraventional au sesizat Curtea cu privire la incalcarea  de catre instantele nationale a art. 6 din Conventie, prin nerespectarea garantiilor prevazute in acest text cu privire la „acuzatiile in materie penala”, instanta constata ca in speta, normele juridice pretins a fi fost incalcate se adreseaza tuturor participantilor la trafic, sanctiunea aplicata este amenda de 500 lei, aceasta din urma avand caracter punitiv, nu recuperator, petentei aplicandu-i-se si sanctiunea complamentara constand in 7 puncte de penalizare.
In aceasta situatie instanta apreciaza ca in prezenta cauza sunt aplicabile prevederile art. 6  din Conventia Europeana a Drepturilor Omului , cu toate garantiile conferite de acesta, contravenientul beneficiind de prezumtia de nevinovatie( cauza Anghel contra Romaniei - octombrie 2007), sarcina probei revenenind organului constatator, cu respectarea in acest mod a principiului egalitatii armelor, garantie instituita tot prin articol sus-mentionat din Conventia Europeana a Drepturilor Omului.
De altfel, jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului,  impune respectarea principiului egalitatii armelor, nu numai in procedura penala ci si in cea civila (a se vedea in acest sens parag. 33 din Hotararea Dombo Beheer B.V. contra Olandei din 27.10.1993), cu particularitatea ca exigentele inerente conceptului de „proces echitabil” nu sunt in mod necesar similare in cauzele care vizeza stabilirea drepturilor si obligatiunilor cu caracter civil cu cele care vizeaza stabilirea unei acuzatii penale.
Cu respectarea principiilor prezumtiei de nevinovatie si a egalitatii armelor impuse de exigentele art. 6 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului, precum si a principiilor contradictorialitatii si al dreptului la aparare prevazute de Codul de procedura civila, s-a dat posibilitate ambelor parti de a propune probe, partile folosindu-se de proba cu inscrisuri, iar petenta si de cea testimoniala.
Din declaratiile celor doi martori rezulca ca in data de 13.01.2008, autoturismul cu numarul de inmatriculare HD 04 FSW, in proprietatea numitului Petrut Nicolae conform certificatului de inmatriculare(f.21), era stationat in fata blocului nr. 21 de pe Aleea Jupiter din Deva, blocand autoturismul cu numarul HD 07 CPP, apartinand martorului Greaca Viorel.
Nici unul dintre cei doi martori audiati nu a putut insa preciza faptul ca petenta P.N.M. a fost cea care a parcat vehiculul HD 04 FSW in spatele autoturismului HD 07 CPP, blocand accesul acestuia. Acesta reprezinta un element faptic de o importanta deosebita pentru a se putea stabili fara putinta de tagada vinovatia petentei, mai ales in conditiile in care vehiculul HD 04 FSW nu apartine in proprietate petentei, ci tatalui acesteia, P.N., fiind folosit  de toata familia, astfel cum declara martorul O.C., vecin al petentei.
Astfel, era necesar ca agentul constatator sa identifice cu exactitate persoana care a parcat vehiculul cu numarul HD 04 FSW blocand accesul din parcare al autoturismului HD 07 CPP, in data de 13.01.2008 si ulterior sa procedeze la sanctionarea acesteia.
In situatia de fata, raportat la declaratiile martorilor care nu au putut preciza faptul ca petenta a fost cea care a parcat necorespunzator, tinand  cont ca autoturismul cu numarul HD 04 FSW apartine in proprietate numitului P.N. si este condus de toata familia acestuia si avand in vedere jurisprudenta CEDO mentionata mai sus, se creeaza un dubiu in ceea ce priveste vinovatia petentei, dubiu ce profita acesteia. Din aceste considerente, rezulta ca procesul verbal este netemeinic in ceea ce priveste contraventia prevazuta de art.143 lit.d si 100 alin.2 din OUG 195/2002.
Referitor la contraventia constand in refuzul petentei de a prezenta documentele, martorul O.C., a carui declaratie instanta o considera mai obiectiva decat cea a martorului G.V., intrucat nu a fost implicat direct in incident, spre deosebire de cel de al doilea martor, a precizat si faptul ca nu a observat ca agentul constatator sa fi cerut petentei sa prezinte actele, astfel incat se concluzioneaza ca petenta nu a fost pusa in situatia de a refuza prezentarea acestora.
Prin urmare si in privinta acestei contraventii se creeaza dubiu, ce profita petentei, procesul verbal nefiind temenic si sub aspectul contraventiei prevazute de art. 35 alin.2 din OUG 195/2002.
Raportat la cele aratate in precedent si avand in vedere prezumtia de nevinovatie de care se bucura petenta potrivit jurisprudentei Curtii Europene a Drepturilor Omului, prezumtie care poate fi rasurnata doar prin probe pertinente, instanta retine ca petenta nu se face vinovata de savarsirea contraventiilor retinute in sarcina sa si, prin urmare procesul verbal seria PCA nr. 3482948 din 13.01.2008 nu este temeinic.
Din toate aceste considerente instanta va admite plangerea formulata de catre petenta P.N.M., in contradictoriu cu IPJ Hunedoara si va anula procesul verbal seria  PCA nr. 3482948 din data de 13.01.2008, cu consecinta exonerarii petentei de la plata amenzii de  500 lei  si a inlaturarii sanctiunii complementare a celor 7 puncte de penalizare.
Cu privire la cererea martorului O.C. de a fi despagubit cu partea din salariu ce se cuvine pentru o zi de munca, instanta, in baza art.200 din C.pr.civ. o considera intemeiata.
La stabilirea despagubirii cuvenite martorului se va avea in vedere faptul ca salariul net este in suma de 1871 lei, conform fluturasului depus – fila 46. Raportat la aceasta suma, rezulta ca ziua de munca valoreaza 62,36 lei (1871 lei:30 zile).
Avand in vedere dispozitiile art. 200 C.pr.civ. raportate la art.247 C.pr.civ., intimata cazand in pretentii, instanta va admite cererea de despagubire a martorului O.C. si va obliga intimata IPJ Hunedoara la plata  sumei de 62,36 lei reprezentand ziua de munca.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:


Admite plangerea formulata de catre petenta P.N.M., in contradictoriu cu IPJ Hunedoara, cu sediul in Deva, str. Mihai Eminescu, nr. 130, jud. Hunedoara.
Anuleaza procesul verbal seria  PCA nr. 3482948 din data de 13.01.2008, cu consecinta exonerarii petentei de la plata amenzii de  500 lei  si a inlaturarii sanctiunii complementare a celor 7 puncte de penalizare.
Obliga intimata IPJ Hunedoara la plata catre martorul O.C. a sumei de 62,36 lei reprezentand ziua de munca.
Executorie in ceea ce priveste despagubirea martorului.
Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica, azi 08.07.2008.
      PRESEDINTE                                              GREFIER

5 ex./ 06.08.2008
NCR, SR

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contraventii. Inchisoare contraventionala

Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contraven?ie de a solicita instan?ei de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea ac?iunii intemeiata pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004. - Hotarare nr. 1489 din data de 19.05.2017
Contraventii. Confirmare de primire. Obiectiuni. - Decizie nr. 99/R/2010 din data de 01.02.2010
Asigurare paza unitate. Subiect activ. - Decizie nr. 330/R/2010 din data de 15.03.2010
Rovinieta. Persoana responsabila. Leasing - Decizie nr. 136/R/2010 din data de 05.02.2010
Anulare proces verbal de contraventie. - Decizie nr. 118/CA din data de 01.02.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 28/CA din data de 08.01.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 36/CA din data de 15.01.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 25/CA din data de 08.01.2010
- Sentinta penala nr. din data de 26.03.2008
Nu este permisa detinerea simultana a doua permise de conducere, din care unul eliberat de autoritatile altui stat.Potrivit art. 102 alin 1 pct.8 din O.U.G. nr. 195/2002, constituie contraventie detinerea simultana a doua permise de conducere nationale - Decizie nr. 5649 din data de 15.11.2013
Inlocuire sanctiune amenda contraventionala cu avertisment - Decizie nr. 1270/R din data de 13.11.2009
Prescriptia aplicarii sanctiunii contraventionale - Decizie nr. 1095/R/C din data de 30.10.2009
Inlocuire sanctiune contravetionala cu amenda in avertisment - Decizie nr. 913/R/C din data de 09.10.2009
plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 163 din data de 10.01.2011
Anulare proces verbal de contraventie - Sentinta civila nr. 4935 din data de 24.06.2010
- Sentinta civila nr. 3431 din data de 29.04.2010
Anulare proces verbal contraventie - Sentinta civila nr. 4164 din data de 27.05.2010
plangere pv - Sentinta civila nr. 1462 din data de 04.03.2009
Plangere PV - Sentinta civila nr. 1462 din data de 04.03.2009
Inlocuire amenda cu munca in folosul comunitatii - Sentinta civila nr. 1507/2013 din data de 02.07.2014