InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Sibiu

Anulare proces verbal de contraventie.

(Decizie nr. 118/CA din data de 01.02.2010 pronuntata de Tribunalul Sibiu)

Domeniu Contraventii. Inchisoare contraventionala | Dosare Tribunalul Sibiu | Jurisprudenta Tribunalul Sibiu

Prin plangerea formulata de petenta, inregistrata la  Judecatoria Medias, la data de 08.07.2009, s-a solicitat anularea procesului verbal de contraventie seria CC, nr. 3576296, incheiat la 05.06.2009 de Inspectoratul de Politie al Judetului Sibiu- Politia Medias.
In motivarea cererii, reclamanta a aratat ca se afla la prima abatere si fata de gravitatea faptei, se impune anularea celor 2 puncte  amenda  in valoare de 120 lei si inlocuirea sanctiunii constand in 6 puncte amenda in avertisment.
Prin sentinta civila nr. 1894 din 16 octombrie 2009, Judecatoria Medias a admis in parte plangerea formulata de petenta, a anulat in parte procesul verbal de contraventie, pentru contraventia prevazuta de art. 36 alin. 1 din OUG nr. 195/2002 si sanctionata conform art. 99 alin. 2 si 108 alin. 1 lit. a pct. 3 din OUG nr. 195/2002, cu mentinerea sanctiunii prevazute de art. 36 alin. 1 din OUG nr. 195/2002.
Pentru a pronunta aceasta hotarare, instanta de fond a retinut ca petenta nu a avut asupra sa, la momentul controlului, documentele aratate de organul constatator, iar in ceea ce priveste nepurtarea centurii de siguranta, in lipsa constatarii acestei fapte printr-un mijloc tehnic legal, s-a dat eficienta principiului ,, dubiul profita celui acuzat” si s-a dispus anularea partiala a procesului verbal de  contraventie.
Impotriva sentintei pronuntate de Judecatoria Medias, a declarat recurs petenta criticand-o pentru nelegalitate, invocand dispozitiile art. 304 pct. 9, art. 312 alin. 2, 3 Cod Procedura Civila, solicitand admiterea recursului, modificarea sentintei recurate in sensul admiterii plangerii si anularii procesului verbal de contraventie, pentru urmatoarele motive: la data constatarii contraventiei, petenta se afla intr-un caz de forta majora, o ruda apropiata fiind grav bolnava, care  a doua zi a si decedat, se deplasa la medicul de familie pentru a solicita o consultatie la domiciliul bolnavului.
Examinand recursul prin prisma criticilor invocate, precum si din oficiu, potrivit dispozitiilor art. 304 indice 1 Cod Procedura Civila, Tribunalul constata recursul fondat, pentru considerentele ce vor urma:
Petenta a fost sanctionata contraventional prin procesul verbal de contraventie seria CC, nr. 3576296 din 05.06.2009 de catre Inspectoratul de Politie al Judetului Sibiu-Politia Medias, cu amenda de 480 lei, echivalentul a 8 puncte amenda, pentru savarsirea contraventiei prevazute de  art. 36 alin. 1 din OUG nr. 195/2002 si sanctionata de art. 99 alin. 2 din OUG nr. 195/2006 si art. 147 alin. 1 din HG nr. 1391/2006 si sanctionata de art. 101 alin. 1 pct. 18 din OUG nr. 195/2002, constand in aceea, descifrand greu scrisul, ca ,, nu a purtat centura de siguranta si nu avea asupra sa actul de identitate, permisul de conducere si certificatul de inmatriculare al autoturismului condus”.
Tribunalul, analizand legalitatea procesului verbal de contraventie in raport de temeiul juridic consemnat de agentul constatator, retine:
Temeiul juridic indicat de organul constatator este gresit , gresit a retinut si instanta de fond indicand art. 147  alin. 2 din HG nr. 1391/2006 si art. 99 alin. 2 , art. 101 alin. 1 pct. 18 din OUG nr. 195/2002.
Pentru ca instanta sa poata aprecia corectitudinea incadrarii juridice este necesar ca organul constatator  sa indice corect articolul si aliniatul sau litera corespunzatoare textului  legal care sanctioneaza contraventia.
In cauza, indicarea gresita a temeiului legal conduce la anularea procesului verbal de contraventie atacat, avand in vedere si modul incomplet in care este descrisa fapta pe langa faptul ca scrisul este greu descifrabil ceea ce echivaleaza cu un scris ilizibil conducand si sub aspectul  formei la anularea procesului verbal de contraventie in intregime.
Pe de alta parte, analizand motivele invocate de petenta, dovedite cu actele medicale aflate la dosar, se poate retine ca exista stare de necesitate, intrucat petenta nu a putut prezenta actele solicitate, fiind vorba de o urgenta medicala, astfel ca si sub acest aspect, se poate retine incidenta art. 11 din OG nr. 2/2001, inlaturand caracterul contraventional al faptei
Pentru aceste considerente, Tribunalul va admite recursul pe  temeiul dispozitiilor art. 312 alin. 1 Cod Procedura Civila, va modifica in tot sentinta recurata in sensul ca va admite plangerea petentei in contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de Politie al Judetului Sibiu-Politia Medias si va anula procesul verbal de contraventie seria CC, nr. 3576296/05.06.2009, intocmit de intimat

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII

                         DECIDE

  Admite recursul formulat de recurenta, dom impotriva sentintei civile nr.1894/16.10.2009 pronuntata de Judecatoria  Medias pe care o modifica in tot, in sensul ca :
          Admite plangerea contraventionala formulata de petenta si in consecinta :
Dispune anularea procesului-verbal de contraventie seria CC, nr. 3576296 incheiat la data de 5.06.2009 de catre Inspectoratul de Politie al jud. Sibiu .
IREVOCABILA.
Pronuntata in sedinta publica azi, 5 februarie 2010.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contraventii. Inchisoare contraventionala

Obligatia aducerii la cunostinta proprietarului plata TVA a terenurilor construibile - Sentinta civila nr. 301 din data de 27.04.2018
FALIMENT - Sentinta civila nr. 123 din data de 20.03.2018
ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
OMOR - Sentinta penala nr. 24 din data de 14.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
LOVIRI SAU VATAMARI CAUZATOARE DE MOARTE - Sentinta penala nr. 25 din data de 31.03.2017
CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT - Sentinta penala nr. 37 din data de 27.04.2017
Reziliere contract de inchiriere - Sentinta civila nr. 126 din data de 16.02.2017
SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contraven?ie de a solicita instan?ei de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea ac?iunii intemeiata pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004. - Hotarare nr. 1489 din data de 19.05.2017
Contraventii. Confirmare de primire. Obiectiuni. - Decizie nr. 99/R/2010 din data de 01.02.2010
Asigurare paza unitate. Subiect activ. - Decizie nr. 330/R/2010 din data de 15.03.2010
Rovinieta. Persoana responsabila. Leasing - Decizie nr. 136/R/2010 din data de 05.02.2010
TENTATIVA DE OMOR - Sentinta penala nr. 23 din data de 27.03.2017
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 1003 din data de 23.09.2015
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 180 din data de 24.02.2016