Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Hunedoara

Rovinieta. Persoana responsabila. Leasing

(Decizie nr. 136/R/2010 din data de 05.02.2010 pronuntata de Tribunalul Hunedoara)

Domeniu Contraventii. Inchisoare contraventionala | Dosare Tribunalul Hunedoara | Jurisprudenta Tribunalul Hunedoara


R O M A N I A
TRIBUNALUL  HUNEDOARA
SECTIA COMERCIALA SI CONTENCIOS ADMINISTRATIV   FISCAL                                                       DECIZIA NR.  136/R/2010                                  DOSAR NR. 5959/97/2009
           
Sedinta publica  05 februarie 2010

PRESEDINTE:  ………. - vicepresedinte Tribunal
                JUDECATOR:     …………..
                JUDECATOR :     ………….

           GREFIER    :         ………………

Pe rol fiind judecarea contestatiei in anulare formulata de  contestatoarea SC …. SA,  impotriva deciziei nr. 727/R/2009, pronuntata de Tribunalul Hunedoara in dosar nr. 4425/221/2008.
La apelul nominal facut in sedinta publica, nu s-au prezentat partile.    
            Procedura de citare a fost legal indeplinita .
S-a facut referatul cauzei, dupa care:
S-a  constatat ca, la prezenta cauza, a fost acvirat dosarul nr. 4425 /221/2008 al Judecatoriei Orastie.
Instanta, vazand ca nu mai sunt cereri de formulat,  a constatat cauza in stare de judecata si a retinut-o in pronuntare.

TRIBUNALUL,
Deliberand asupra cauzei de fata, constata:
Prin contestatia in anulare inregistrata pe rolul acestei instante, sub nr. 5959/97/08.12.2009, contestatoarea S.C. ………SA a solicitat:
- anularea deciziei nr. 727/R/2009 pronuntata de Tribunalul Hunedoara, in dosarul nr. 4425/97/2009;
- in urma rejudecarii, pe fond, sa se respinga recursul formulat de intimata DRDP Timisoara, ca nefondat;
In fapt, se arata, in esenta, ca recursul declarat de catre DRDP,
impotriva sentintei nr. 235/2009 a Judecatoriei Orastie, a fost solutionat la un termen la care contestatoarea nu a fost citata, asa incat nu a avut cunostinta de judecarea recursului.
In ce priveste fondul, se arata ca procesul-verbal de contraventie este neintemeiat, deoarece sanctiunea trebuia aplicata societatii care are in folosinta autovehiculul care a fost depistat circuland fara rovinieta; ca nu poate avea calitatea de contravenient, cata vreme dreptul de folosinta asupra autovehiculului a fost transmis unei alte societati; ca instanta de recurs a retinut ca responsabilitatea achizitionarii rovinietei revine utilizatorului,iar societatea de leasing nu are aceasta calitate.
In drept, s-au invocat disp. art. 317 al. 1 pct. 1 cod pr. civ.
Intimata in contestatie nu a formulat intampinare.
Examinand contestatia de fata, se constata ca, prin decizia nr. 727/R/2009, pronuntata in dosarul nr. 4425/221/2008,  Tribunalul Hunedoara a admis recursul declarat de recurenta intimata DRDP Timisoara, impotriva sentintei nr. 235/2009 a Judecatoriei Orastie, s-a modificat sentinta atacata si s-a respins plangerea formulata de petenta S.C. ……..SA,impotriva procesului – verbal de constatare a contraventiei nr.951031/30.06.2008.
Contestatoarea apreciaza ca pentru termenul de judecata la care s-a solutionat recursul – 12 octombrie 2009 – aceasta nu a fost citata.
Verificand sustinerile contestatorei, instanta le gaseste neintemeiate, intrucat la fila 15 din dosarulinstantei de recurs se gaseste citatia emisa pentru termenul din 12.10.2009, citatia care a fost semnata si stampilata de catre aceasta.
In atare situatie, nefiind indeplinite conditiile de admisibilitate prevazute de art. 3l7 al. 1pct. 1  cod pr. civ., contestatia urmeaza a fi respinsa.
Intimata nu a solicitat cheltuieli de jduecata
Pentru aceste motive,
In numele legii,

HOTARASTE:

Respinge, ca inadmisibila, contestatia in anulare formulata de catre
S.C. ………….SA, impotriva deciziei nr. 727/R/2009 pronuntata de Tribunalul Hunedoara, in dosarul nr. 4425/97/2009.
Irevocabila.
Pronuntata in sedinta publica azi, 05.02.2010.

                  Presedinte,                 Judecator,                      Judecator,
        …………………….        ……………….                 ………………


                                                                                   Grefier,
                                                                           …………………..

Red. 4 ex., LD/OA
19.02.2010Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contraventii. Inchisoare contraventionala

Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contraven?ie de a solicita instan?ei de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea ac?iunii intemeiata pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004. - Hotarare nr. 1489 din data de 19.05.2017
Reziliere contract de concesiune - Conditii - Decizie nr. 132/R din data de 07.02.2014
Rectificare carnet de munca. Dispozitii legale - Sentinta civila nr. 651/LM din data de 13.03.2014
Divort. Exerxitarea autoritatii parintesti - Decizie nr. 503/A din data de 25.09.2014
Atribuire folosinta imobil. O.P. - conditii de admisibilitate - Decizie nr. 404/A din data de 18.07.2014
Rezolutie antecontract de vanzare cumparare - Decizie nr. 607/R din data de 24.11.2014
LITIGIU DE ASIGURARI SOCIALE. CUMULUL PENSIEI DE INVALIDITATE GRADUL III CU INDEMNIZATIA AFERENTA UNEI FUNCTII PUBLICE. CONTESTATIE DECIZIE DEBIT - Sentinta civila nr. 6617/97/2010 din data de 18.04.2011
DECIZIE DE IMPUTARE. NELEGALITATEA EMITERII ACTULUI RAPORTAT LA DISP. ART. 169 (164) CODUL MUNCII republicat - Sentinta civila nr. 5773/97/2010 din data de 24.01.2011
ESFACEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PENTRU MOTIVE CARE NU TIN DE PERSOANA SALARIATULUI. NERESPECTAREA CRITERIILOR MINIMALE DE SELECTIE A PERSONALULUI CE URMEAZA A FI CONCEDIAT, PREVAZUTE DE CONTRACTUL COLECTIV DE MUNCA APLICABIL, RAPORTAT LA D... - Sentinta civila nr. 1521/97/2010 din data de 22.02.2011
NERESPECTAREA CLAUZELOR NEGOCIATE PRIN CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA. CONSECINTA OBLIGARII ANGAJATULUI LA PLATA UNOR DESPAGUBIRI. - Sentinta civila nr. 1648/97/2010 din data de 24.02.2011
SANCTIONARE DISCIPLINARA. EXCEPTIA TARDIVITATII EMITERII DECIZIEI - Sentinta civila nr. 680/LM/2011 din data de 21.04.2011
GREVA DE AVERTISMENT. NEINDEPLINIREA CONDITIILOR IMPUSE DE LEGEA NR. 62/2011, A DIALOGULUI SOCIAL.NELEGALITATE - Sentinta civila nr. 1189/LM/2011 din data de 26.05.2011
DREPTURI SALARIALE ALE PERSONALULUI DIDACTIC. APLICAREA DISPOZITIILOR LEGALE PRIVIND PLATA AJUTORULUI FINANCIAR PENTRU ACHIZITIONAREA DE CARTI SI PROGRAME EDUCATIONALE IN FORMAT ELECTRONIC - Sentinta civila nr. 1921/LM/2011 din data de 15.11.2011
DESFACEREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA PENTRU MOTIVE CE NU TIN DE PERSOANA SALARIATULUI. RESPECTAREA CRITERIILOR PRIORITARE DE CONCEDIERE. NETEMEINICIA CONTESTATIEI. - Sentinta civila nr. 2250/LM/2011 din data de 27.10.2011
Desfacerea disciplinara a contractului individual de munca. Analiza temeiniciei masurii in raport de dispozitiile art.266 Codul Muncii - Sentinta civila nr. 376/LM/2011 din data de 28.02.2011
Litigiu de asigurari sociale. Contestarea deciziei de respingere a cererii privind acordarea pensiei de serviciu in baza Legii nr.303/2004. Decizie de debit emisa de Casa de Pensii pentru recuperarea diferentelor de pensie. - Sentinta civila nr. 334/LM/2011 din data de 22.02.2011
Conflict de munca. Modificarea unilaterala a contractului individual de munca fara acordul salariatului. Mentinerea postului desfiintat sub o alta denumire. Nelegalitate. - Sentinta civila nr. 320/LM/2011 din data de 22.02.2011
Conflict de munca. Gresita indicare a temeiului de drept in cazul desfacerii contractului de munca pe durata determinata inainte de expirarea termenului. Neacordarea daunelor morale - Sentinta civila nr. 318/LM/2011 din data de 22.02.2011
Indemnizatie de somaj. Stabilirea acesteia prin includerea in baza de calcul a platilor compensatorii. Nelegalitate. - Sentinta civila nr. 1664/LM/2010 din data de 16.11.2010
Desfiintarea postului ocupat de reclamant in cadrul procedurii de concediere colectiva. - Sentinta civila nr. 1598/LM/2010 din data de 09.11.2010