InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti

(Sentinta civila nr. 3431 din data de 29.04.2010 pronuntata de Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti)

Domeniu Contraventii. Inchisoare contraventionala | Dosare Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti | Jurisprudenta Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti

         Dosar nr. …………………..

ROMANIA
JUDECATORIA SECTORULUI 4 BUCURESTI
SENTINTA CIVILA NR. …………………
Sedinta publica de la data de ………………….
Instanta constituita din :
Presedinte : ……………………….
Grefier : …………………………
         
         Pe rol se afla solutionarea plangerii formulata de petenta ………………… impotriva procesului verbal de contraventie incheiat de …………………………..
         La apelul nominal facut in sedinta publica nu au partile.
         Procedura de citare este legal indeplinita.
         S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta dupa care nefiind exceptii sau cereri prealabile de formulat, instanta incuviinteaza pentru petenta proba cu inscrisuri ca fiind pertinenta, concludenta si utila solitionarii cauzei si, constatand cauza in stare de judecata, o retine spre solutionare.
         
INSTANTA
         Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:
         Prin plangere inregistrata pe rolul acestei instante la ……………. in dosarul cu nr. ……………. contestatoarea …………….. a solicitat, in contradictoriu cu intimata …………………… anularea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventie nr. ……………………. din ……………………….
         In motivarea plangerii, petenta a aratat ca poseda card activ- abonament lunar valabil pe toate liniile urbane   la tariful de …………….. de lei, incarcat in perioada ……………………. asa cum reiese din adresa eliberata de …………….., ca si din istoricul de ……………….. din …………………… si din bonul fiscal nr. ……………..din ……………………………….
         Cererea nu a fost intemeiata in drept.
         In dovedirea cererii, petenta a solicitat proba cu inscrisuri si a atasat la dosar in copie: adresa nr. ……………….., proces-verbal de contraventie, carte de identitate, istoricul de ……………nr…………………, bon fiscal.
         Cererea este scutita de plata taxelor de timbru si timbru judiciar in conformitate cu dispozitiile art. 15 lit.  i din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru rap. la art. 36 din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si art. 1 alin. 2 din OG nr. 32/1995.
         Intimata, desi legal citata, nu a depus intampinare prin care sa invoce eventualele aparari.
         Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
         Prin procesul-verbal de contraventie nr. ………….incheiat de ………………….. in data de …………….. contestatoarea ……………………. a fost sanctionata contraventional potrivit art.  10 din H.C.G.M.B. nr. 156/2001 privind aprobarea normelor privind desfasurarea transportului in comun in mijloacele de transport RATB si modul de sanctionare a abaterilor savarsite, modificata prin H.C.G.M.B. nr. 267/2003 si H.C.G.M.B. nr. 71/2006, H.C.L.M.B. nr. 54/1994 si H.C.A. – R.A.T.B. nr. 7/2008, cu amenda in cuantum de ….. lei, pentru savarsirea contraventiei prevazute de art. 7 pct. a din acelasi act normativ.
         In fapt s-a retinut in urma unei verificari efectuate de un controlor de bilete al ………………, ca intr-un autobuz de pe linia …………….. la data de …………….., ora ………….. petenta a calatorit fara bilet.
         Din probele administrate in cauza, instanta retine ca la data intocmirii procesului-verbal, petenta avea abonament lunar nominal, valabil pe toate liniile urbane, inclusiv linia …………., in perioada ……………………  conform adresei nr. ……………….... emisa de Serviciul Comercia-Marketing RATB (f. ………, copiei istoricului de …………….. (f. ......)  si bonului fiscal nr. ................(f...................
         Fata de aceste imprejurari, instanta apreciaza ca fapta pentru care a fost sanctionata petenta nu exista, plangerea acesteia fiind intemeiata.
         Din datele spetei nu se poate retine ca petenta a circulat „fara a avea abonament valabil”, astfel cum prevede art. 7 lit. a din HCGMB nr. 156/2001. Textul de lege retinut de agentul constatator nu impune ca petenta sa detina abonamentul „asupra sa”, ci sa „aiba” abonament valabil. Cu alte cuvinte, legea sanctioneaza contraventional efectuarea unei calatorii cu mijloacele de transport in comun, fara a incheia contractul de transport, prin plata tarifelor in vigoare. Or in cauza un astfel de contract a fost incheiat, fiind emis un abonament nominal pe numele cotestatoarei sub forma ................., valabil in perioada in care aceasta a circulat pe linia ................, dar inscrisul constatator nu era detinut de petenta la momentul efectuarii controlului, potrivit art. 7 lit. a - c din HCGMB nr. 156/2001 fiind interzis calatorilor sa calatoreasca fara bilet ori cartela magnetica la tariful in vigoare la data efectuarii calatoriei sau sa calatoreasca fara abonament sau legitimatie de calatorie valabile si sa calatoreasca fara bilet sau cartele magnetice compostate sau validate in mod valabil.
         Fata de aceste considerente, in temeiul art. 34 din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, instanta urmeaza sa admita plangerea contraventionala si in consecinta sa anuleze procesul-verbal contraventional nr. ....... din data de ...................... incheiat de intimata ......................... si sa exonereze contestatoarea de plata amenzii contraventionale.
         
PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII,
HOTARASTE:
         
         Admite plangerea formulata de contestatoarea .................. domiciliata in .................., str. ......................., nr. ..........., bl. ............, ap. .........., sector ................, in cotradictoriu cu ...................... cu sediul ................, Bd. ................ nr. ..........., sector ................
         Anuleaza procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei nr ..............  intocmit la data de .............................
         Exonereaza petenta de plata sumei de ...................... lei-stabilita cu titlu de amenda.
         Cu recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
         Pronuntata in sedinta publica azi, ...............................................
               PRESEDINTE         GREFIER
         
         

2


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contraventii. Inchisoare contraventionala

Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contraven?ie de a solicita instan?ei de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea ac?iunii intemeiata pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004. - Hotarare nr. 1489 din data de 19.05.2017
Contraventii. Confirmare de primire. Obiectiuni. - Decizie nr. 99/R/2010 din data de 01.02.2010
Asigurare paza unitate. Subiect activ. - Decizie nr. 330/R/2010 din data de 15.03.2010
Rovinieta. Persoana responsabila. Leasing - Decizie nr. 136/R/2010 din data de 05.02.2010
Anulare proces verbal de contraventie. - Decizie nr. 118/CA din data de 01.02.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 28/CA din data de 08.01.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 36/CA din data de 15.01.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 25/CA din data de 08.01.2010
- Sentinta penala nr. din data de 26.03.2008
Nu este permisa detinerea simultana a doua permise de conducere, din care unul eliberat de autoritatile altui stat.Potrivit art. 102 alin 1 pct.8 din O.U.G. nr. 195/2002, constituie contraventie detinerea simultana a doua permise de conducere nationale - Decizie nr. 5649 din data de 15.11.2013
Inlocuire sanctiune amenda contraventionala cu avertisment - Decizie nr. 1270/R din data de 13.11.2009
Prescriptia aplicarii sanctiunii contraventionale - Decizie nr. 1095/R/C din data de 30.10.2009
Inlocuire sanctiune contravetionala cu amenda in avertisment - Decizie nr. 913/R/C din data de 09.10.2009
anulare act - Hotarare nr. **** din data de 25.06.2015
ordonanta presedintiala exercitare autorit parinteasca si stabilire locuinta minori - Hotarare nr. **** din data de 25.02.2015
ordonanta presedintiala modificare program vizita si obligatie de a face - Hotarare nr. **** din data de 06.02.2015
partaj bunuri comune - Hotarare nr. **** din data de 12.10.2015
plangere contraventionala - circulatie - Hotarare nr. **** din data de 18.05.2015
act in constatare clauze abuzive, lipsa calitatii procesuale pasive, prescriptie - Hotarare nr. **** din data de 14.04.2014
actiune in constatare - Hotarare nr. **** din data de 02.03.2014