InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti

anulare act

(Hotarare nr. **** din data de 25.06.2015 pronuntata de Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti)

Domeniu | Dosare Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti | Jurisprudenta Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti


Dosar nr2014

SENTINTA CIVILA NR.
Sedinta publica din data  de ……….2015
INSTANTA CONSTITUITA DIN:
PRESEDINTE:  …………
GREFIER:  ……..


Pe rol solutionarea cererii de chemare in judecata formulata de reclaman?ii  ………….. in contradictoriu cu para?ii …………….., avand ca obiect nulitate act.
La apelul nominal facut in sedinta publica, la prima strigare a cauzei, au raspuns reclamantul …………………., lipsa fiind celelalte parti.
Procedura de citare este legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de  catre grefierul de sedinta in cadrul caruia se invedereaza instantei depunerea, prin serviciul Registratura, a actelor din dosarul succesoral nr. ……./2014 al Societatii Profesionale ……..
Reclamantul ….. personal, solicita lasarea cauzei la a doua strigare pentru a se da posibilitate aparatorului sau sa se prezinte la judecata.
Parata ……….,  personal, arata ca se opune lasarii dosarului la a doua strigare.
Instanta, fata de lipsa celorlalti parati la aceasta strigare a cauzei si pentru a da posibilitate reclaman?ilor sa beneficieze de aparare calificata, dispune lasarea dosarului la ordine.
La apelul nominal facut in sedinta publica, la a doua  strigare a cauzei, au raspuns reclamantul ………. personal si asistat de avocat, reclamantii …….. prin acelasi avocat care asista pe reclamantul ……. si parata ………, personal, lipsa fiind paratii …….. si ………...
Procedura de citare este legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de  catre grefierul de sedinta in cadrul caruia se invedereaza instantei depunerea, prin serviciul Registratura, a actelor din dosarul succesoral nr. ……./2014 al Societatii Profesionale ……...
Reclamantii, prin avocat,  depun la dosar lista cu intrebarile la interogatoriul propus spre administrare paratilor.
Instanta procedeaza la legitimarea paratei ……., care prezinta CI seria … nr. 8……….., CNP: ……………….
Nemaifiind alte cereri, instanta procedeaza la administrarea probei cu interogatoriul paratei ………,  propus de catre reclaman?i, dupa legitimare, raspunsurile acesteia fiind consemnate si atasate la dosar.
  Reclamantii, prin avocat, depun la dosar cerere de restituire a diferentei de taxa judiciara de timbru aratand ca au achitat o taxa de timbru in cuantum total de 95 milioane lei vechi si  ulterior si-au precizat actiunea  in sensul ca au solicitat anularea certificatului de mostenitor, renun?and la capetele de cerere privind deschiderea succesiunii defunctului …… si la iesirea din indiviziune. Avand in vedere ca obiectul cererii precizate il constituie nulitatea certificatului de mostenitor nr. ……/2014, considera ca taxa pe care au achitat-o este mult prea mare astfel ca solicita restituirea diferentei de taxa de timbru.
Instanta urmeaza sa se pronunte asupra cererii de restituire a diferentei de taxa judiciara de timbru, formulata de reclamanti, odata cu fondul cauzei.
Instanta, in baza art. 244 NCPC declara terminata cercetarea procesului si potrivit art. 392 Cod procedura civila, instanta deschide dezbaterile asupra fondului.
Reclamantii, prin avocat, solicita admiterea cererii astfel cum a fost precizata, instanta sa dispuna anularea certificatului de mostenitor nr  ……/07.07.2014 emis de Societatea Profesionala ……  in favoarea paratilor, aratand ca imobilele care compun masa succesorala nu au fost detinute niciodata in proprietate de defunctul ……… sau de autorul acestuia …… iar  sentinta civila nr. …../09.02.2010 emisa de Tribunalul Bucuresti Sec?ia a III-a civila,  in baza careia s-a retinut ca defunctul a dobandit imobilul ca bun propriu, prin uzucapiune si accesiune imobiliara, nu este irevocabila, datele cuprinse in aceasta sentinta fiind false, certificatul de mostenitor mentionat fiind la randul sau, emis cu incalcarea si in frauda legii in lipsa unui titlu de proprietate.  Cu cheltuieli de judecata sens in care, depun la dosar chitanta privind onorariul de avocat.
In temeiul 394 Cod procedura civila, constatand ca au fost lamurite toate aspectele de fapt si de drept, instanta declara inchise dezbaterile si retine cauza spre solutionare.

INSTAN?A,

Deliberand asupra cauzei civile de fa?a, constata urmatoarele:
Prin cererea adresata instan?ei la data de 16.09.2014, reclamantii ………… au chemat in judecata pe para?ii ………  solicitand instantei sa dispuna partajul – ie?irea din indiviziune  a bunurilor comune a ramase dupa decesul parintilor ……., cu cheltuieli de judecata. In finalul cererii reclaman?ii solicita si anularea actelor de proprietate ale para?ilor.
In expunerea de motive, reclaman?ii arata ca parintii lor …. si ………au cumparat in baza unei chitan?e de mana terenul intravilan in suprafata de 400 mp situat in strada ……. si au construit pe acesta, fara autoriza?ie de constructie, o casa cu 4 camere bucatarie si hol, casa in care au crescut toti cei patru copii, respectiv reclaman?ii si autorul para?ilor, ……. In anul 1992 a decedat ……., iar ulterior reclamantele s-au casatorit si s-au mutat la domiciliul sotilor, iar in casa au continuat sa locuiasca cei doi fra?i  cu familiile lor si tatal acestora.
De?i pentru lipsa autoriza?iei de construire parintii lor au fost sanc?iona?i contraven?ional, imobilul a fost luat in evidenta la rolul fiscal si in toata acesta perioada au fost achitate impozitele aferente proprietatii. Reclaman?ii arata ca la decesul mamei lor nu au putut dezbate succesiunea intrucat nu de?ineau acte de proprietate asupra casei si terenului.
Reclaman?ii arata ca fratele lor ……., avand o fire conflictuala si fiind influen?at de sotia sa s-a mutat pentru o perioada de 5 ani la o alta adresa, insa ulterior, in anul 2001 a revenit, si, cu ajutorul financiar si material al tatalui si al fratilor au fost demolate doua camere si o bucatarie din spatele casei si au fost construite in locul acestora 3 camere, bucatarie si baie unde s-a mutat acesta impreuna cu familia sa. De asemenea la partea dinspre strada a terenului, fratele a mai construit un garaj si un WC.
Pana la decesul tatalui lor, in anul 2008, …….. a inceput demersurile pentru ob?inerea actelor de proprietate asupra terenului si a celor doua corpuri de cladire A si B, demersuri ce au fost continuate si dupa decesul lui …….., 
Dupa decesul tatalui lor, in anul 2008, fra?ii au convenit ca in corpul A sa locuiasca …. si in corpul B, ….. impreuna cu familia sa, care avea sa foloseasca si garajul, cum de altfel stabilise si tatal lor, inainte de deces. Cele doua surori au precizat ca nu au avut preten?ii,  fiind asigurate ca actele de proprietate se vor intocmi pe numele celor doi fra?i. Cu toate acestea, ……, fiind in posesia tuturor actelor a facut in a?a fel incat actele de proprietate sa fie emise exclusiv pe numele sau si al sotiei sale, fiind ajutat de un avocat si un martor, astfel incat cei doi so?i au declarat la notar si la alte autoritati aspecte care nu corespund realitatii, respectiv ca fra?ii sai sunt disparuti si nu ?tie unde se afla. Reclaman?ii arata ca nu au fost chema?i la intocmirea acestor acte cu toate ca au contribuit cu bani inca din timpul vie?ii tatalui lor.
In luna iulie 2014, .. a decedat, iar sotia acestuia, folosind actele de proprietate falsificate a dezbatut succesiunea pentru cele doua corpuri de cladire si anexe, si astfel, impreuna cu cei doi copii au devenit proprietari asupra constructiilor, terenul aferent ramanand in litigiu cu Primaria Sectorului 4. Mai mult, parata a cerut instituirea pentru cei doi copii a tutelei, fiind desemnata tutore, bunica acestora care locuie?te in jud. Bacau, si care nu are nici o legatura cu imobilele in cauza si nu a locuit niciodata la aceasta adresa.
Reclamantul arata ca in prezent este amenintat cu evacuarea din locuinta in care s-a nascut si in care a crescut si unde locuie?te in prezent impreuna cu familia.
Reclaman?ii au evaluat obiectul ac?iunii la suma de 120.000 lei si au precizat ca nu de?in nici un document referitor la aceste bunuri intrucat toate se afla in posesia para?ilor solicitand instantei sa puna in vedere acestora depunerea documentelor in cauza.
In finalul cererii reclaman?ii arata ca solicita si anularea actelor de proprietate ob?inute fraudulos de catre para?i(fara a preciza care sunt acestea), aceasta fiind necesara in vederea partajarii corecte a mo?tenirii primite de la parinti, in cote egale, a?a cum se cuvine.
La solicitarea instantei, reclaman?ii au precizat in concret ca obiectul actiunii vizeaza atat partajul bunurilor cat si anularea actelor de proprietate ale para?ilor, pe care insa nu le cunosc si nu le pot prezenta intrucat sunt de?inute de ace?tia.
In drept au fost invocate prev. art. 963,964,975, 1132-1134 cod civil, 59,192,194 cod.proc.civ.
In sustinerea ac?iunii au fost depuse la dosar: certificate de deces  pentru ….,  …….., certificat de handicap ……,  carte de identitate ………., certificate de na?tere  pentru  ….., certificat ……….
Cererea a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru in suma de 6000 lei pentru partaj si 3505 lei pentru anularea actelor de proprietate.

Paratii au depus intampinare prin care solicita respingerea ac?iunii  ca nefondata. In expunerea de motive arata ca in anul 1968, la indica?iile socrului sau, …….. au ocupat suprafata de 382,78 mp iar in anul 1970 au edificat fara autoriza?ie o locuinta din chirpici, fapt pentru care au achitat o amenda in suma de 3000 lei, in baza careia a fost deschis si rolul fiscal si a fost atribuit numar po?tal, fiind achitat in continuare impozitul aferent pentru teren si construc?ii. In anul 1990 a fost demarata construc?ia unei noi locuinte din beton, formata din 3 camere  si bucatarie, aceasta fiind ridicata impreuna cu .., care a ocupat cladirea in cursul anului 1993. Noua construc?ie a fost edificata fara proiect si fara documente de la primaria locala. Tot in anul 1970 a fost construit si un put cu adancimea de 220 m in prezent dezafectat si o magazie, iar in anul 1991 a fost construit gardul stradal din beton. Si un WC din zidarie cu caramida. Canalizarea a fost realizata in anii 2003-2004 odata cu cismeaua din curte iar in anul 2006 a fost construit gardul din beton in partea din spate a proprietatii. Toate aceste construc?ii au fost edificate de ……… impreuna cu fiul sau …….
Reclamanta arata ca ?tie din discu?iile cu socrul sau, ca acesta nu avea acte de proprietate, insa impreuna cu fiul ……… au achitat taxele si impozitele iar actele de proprietate au fost emise pe numele lui ….., a?a cum solicitase si tatal acestuia.
Dupa decesul lui ….., a fost emis …….. conform caruia mo?tenitori sunt sotia acestuia  …. si cei doi copii ………..
Parata arata ca a locuit impreuna cu sotul si copii in acest imobil iar reclamantii cuno?teau situa?ia insa au motivat ca nu au bani si nu pot ob?ine actele de proprietate , manifestand dezinteres si lipsa de diligenta in dobandirea acestuia drept pe care il pretind. Parata face referire si la o serie de acte intocmite de fostul socru pe numele fiului  ….. in considerarea sprijinului de care acesta ar fi avut nevoie la batrane?e.
Referitor la succesiune, parata arata ca termenul de 1 an pentru exercitarea dreptului de op?iune a expirat, iar reclaman?ii  au cunoscut acesta stare de fapt si au stat in nepasare a?teptand ca defunctul frate  sa achite actele de revendicare  si sa beneficieze de acest drept.
In drept au fost invocate prev. art. 962/971 cod civil si art. 557 NCC, art. 205-208 cod.proc.civ.
In sustinere au fost depuse la dosar decizie de impunere, chitan?a , certificat de atestare fiscala, CI RD …….., RD ……..1,  certificat de casatorie CA …. certificat de deces ………., CM ………, contract de prestari servicii REBU.
 
La primul termen de judecata, instanta a pus in vedere reclaman?ilor sa clarifice obiectul ac?iunii lor deduse judeca?ii si sa indice in concret con?inutul acestuia si actele de proprietate pe care le contesta
Reclaman?ii au depus precizare scrisa prin care au aratat ca obiectul ac?iunii con?ine 3 capete de cerere, respectiv, dezbaterea succesiunii defunctului …….., ie?irea din indiviziune a mo?tenitorilor si constatarea nulitatii certificatului de mo?tenitor ……. pentru frauda la lege. In subsidiar au indicat si capatul 4 de cerere prin care solicita constatarea unui drept de creanta  si a unui drept de reten?ie in considerarea imbunata?irilor aduse corpului A de construc?ii.
In expunerea de motive, reclaman?i arata ca mo?tenitorii defunctului sunt cei patru copii, ultimul dintre ei decedat in anul 2014 si avand ca mostenitori pe cei 3 para?i iar din masa succesorala face parte terenul si construc?iile corp A si corp B de?inute de defunct in baza unei chitan?e de mana ca patrimoniu de fapt. In privin?a acestora defunctul a promovat ac?iune avand ca obiect uzucapiune si accesiune insa pentru ca a decedat in cursul procesului, sentinta a fost emisa numai pe numele fiului ….. care s-a prezentat in instanta si a declarat in mod mincinos ca este singurul mo?tenitor. Astfel a fost emisa …….. Reclaman?ii arata ca de?i au solicitat fratelui lor documentele de proprietate acesta a evitat prezentarea acestora sub diferite pretexte, afland despre existenta unor astfel de fapte abia dupa decesul acestuia.
In completare au mai fost depuse la dosar certificat emis de Camera Notarilor Publici Bucure?ti privind pe ………., Hot ………2015 a Comisiei pentru protec?ia copilului, certificate de handicap, certificat de na?tere …., extrase de pe portalul instan?elor cu privire la dosarul ……../3/2008.

La al doilea termen de judecata instanta a constatat ca pe langa precizarile solicitate si stabilite in sarcina reclaman?ilor ace?tia au formulat si cereri suplimentare, completand obiectul cererii de chemare in judecata cu noi capete de cerere, astfel ca a fost pusa in discu?ie aplicarea art. 204 cod.proc.civ.
La termenul din data de 19.10.2015 reclaman?ii au precizat ca renunta la judecarea capetelor 1 si 2 din cererea precizatoare(respectiv deschiderea succesiunii si ie?irea din indiviziune) si au precizat totodata ca la masa succesorala a defunctului a fost trecut in mod abuziv un bun imobil care nu apar?inea acestuia, intrucat sentinta …./2010 in fapt a respins ac?iunea reclamantului avand ca obiect uzucapiune si accesiune, sentinta primei instan?e fiind modificata in caile de atac. Frauda la lege rezulta din faptul ca masa succesorala a defunctului ……. nu se compune din imobilul in litigiu care a fost retinut in mod fals in certificatul de mostenitor in baza sentin?ei …../2010. In continuare reitereaza cererea privind recunoa?terea unui drept de creanta.
Prin incheierea din data de 19.10.2015 instanta a respins ca tardiva  cererea modificatoare si completatoare a reclaman?ilor cu privire la capetele de cerere avand ca obiect deschiderea succesiunii defunctului si ie?irea din indiviziune (in fapt cu privire la stabilirea unui drept de creanta - acest aspect constituind o eroare materiala.) Instanta a constatat totodata ca a ramas investita doar cu cererea avand ca obiect nulitatea certificatului de mo?tenitor ……/2014.
Instanta a incuviin?at pentru par?i proba cu inscrisurile depuse, proba cu interogatoriul para?ilor si a solicitat biroului notarial inaintarea dosarului succesoral ……2014.
  La ultimul termen de judecata, reclaman?ii au solicitat si restituirea taxei judiciare de timbru aferente cererii avand ca obiect partaj. De asemenea apreciaza ca cererea avand ca obiect anularea certificatului de mo?tenitor nu are caracter patrimonial intrucat nu au solicitat si repunerea in situa?ia anterioara, astfel ca nu ob?in un interes patrimonial propriu, imobilul urmand sa revina statului astfel ca se are in vedere protejarea unui interes social. Fata de aceasta situa?ia solicita restituirea taxei judiciare de timbru in suma de 9500 lei.

Analizand actele ?i lucrarile dosarului civil de fa?a, instan?a re?ine urmatoarele:
In ceea ce prive?te obiectul cauzei cu care a fost investita,  instanta din oficiu, retine existenta unei erori materiale cuprinsa in incheierea de ?edin?a de la data de 19.10.2015 unde a fost analizata tardivitatea depunerii completarii actiunii de catre reclaman?i, fiind respinse capetele de cerere suplimentare care nu au facut obiectul investirii instantei prin actiunea ini?iala. Analizand capetele de cerere rezulta ca reclaman?ii au solicitat prin ac?iunea ini?iala partajul bunurilor si anularea actelor de proprietate ale para?ilor, iar prin precizarea ulterioara au completat obiectul ac?iunii ini?iale cu doua noi capete de cerere respectiv deschiderea succesiunii defunctului  Corpaci Romulus si un capat de cerere subsidiar privind recunoa?terea unui drept de crean?a.
Intrucat in raport de aplicarea art. 204  alin. 3 cod.proc.civ. ce a fost pus in discu?ia par?ilor, para?ii nu au comunicat acordul lor expres fata de completarea actiunii, instanta a dispus respingerea ca tardiva a noilor capete de cerere. Cu toate acestea, in incheierea de ?edin?a unul dintre noile capete de cerere a fost men?ionat eronat, in loc de constatarea unui drept de crean?a fiind consemnata ie?irea din indiviziune. Astfel instanta a retinut respingerea cererii cu privire la deschiderea succesiunii si la ie?irea din indiviziune de?i  trebuia respinsa cu privire la deschiderea succesiunii si la constatarea uni drept de crean?a, acestea fiind obiectele cererii adaugate actiunii ini?iale pentru care nu a fost exprimat acordul para?ilor. Acest aspect rezulta si din considerente  incheierii unde instanta a retinut ca fata de renun?area la judecata a reclaman?ilor la unele capete de cerere si lipsa acordului expres al para?ilor fata de alte capete, instanta a ramas investita numai cu un singur obiect, respectiv nulitatea certificatului de mo?tenitor ……./2014.
In acest sens fata de aplicarea art. 442 cod.proc.civ. instanta apreciaza ca situatia expusa este expresia unei erori materiale ce poate fi analizata si din oficiu, procedura fiind derulata in camera de consiliu fara citarea par?ilor.
  Conf. art. 442 cod.proc.civ. erorile sau omisiunile cu privire la numele, calitatea si sustinerile partilor sau cele de calcul, precum si orice alte erori materiale cuprinse in hotarari sau incheieri pot fi indreptate din oficiu ori la cerere. (2) Instanta se pronunta prin incheiere data in camera de consiliu. Partile vor fi citate numai daca instanta socoteste ca este necesar ca ele sa dea anumite lamuriri.
Pentru aceste considerente instanta va dispune indreptarea incheierii de ?edin?a de la data de 19.10.2015 in sensul ca, in  paragraful 1 din dispozitiv,  in loc de obiectul cererii privind  ie?irea din indiviziune se va retine obiectul cererii privind constatarea unui drept de creanta.  In consecin?a paragraful se va retine cu urmatorul con?inut: „Respinge cererea modificatoare si completatoare a reclaman?ilor depusa la termenul din 05.10.2015 cu privire la capetele de cerere privind deschiderea succesiunii defunctului ………. si la constatarea unui drept de creanta„

Fata de renuntarea la judecata a reclaman?ilor la capatul de cerere avand ca obiect partajul bunurilor comune (ie?irea din indiviziune), depus in scris la termenul din data de 19.10.2015 fata de care instanta nu a luat act in mod formal, fata de aplicare art. 406 cod.proc.civ. instanta va lua act de renun?area la judecata a reclaman?ilor la cererea avand ca obiect partaj.
 
Pe fond:
Reclamantii prin cererea adresata instantei solicita anularea CM …./07.07.2014 emis de Societatea Profesionala …… in favoarea para?ilor, apreciind ca imobilele care compun masa succesorala nu au fost detinute  niciodata in proprietate de defunctul ………. sau de autorul acesteia …., certificatul de mo?tenitor  mentionat fiind emis cu incalcarea si in frauda legii in lipsa unui titlu de proprietate.

In fapt, CM ……07.07.2014 atesta ca in urma defunctului ……, decedat la data de 06.06.2014 au ramas ca si mo?tenitori legali parata …….. in calitate de sotie supravie?uitoare cu o cota de 2/8 si cei doi copii ………….. si ……., fiecare cu o cota de 3/8 din masa succesorala.
Certificatul atesta ca din masa succesorala fac parte, intre altele si imobilul situat in strada …….. compus din terenul in suprafata de 382,78mp si constructiile edificate pe acesta reprezentate de Corpul A compus din 2 camere si marchiza in suprafa?a de 37,32 mp si Corpul B compus din 2 camere, hol, bucatarie, camara, baie si pivni?a, in suprafa?a de 56,70 mp , garaj si WC. 
In certificat se retine ca defunctul a dobandit imobilul ca bun propriu, prin uzucapiune si accesiune imobiliara, in calitate de mostenitor al autorului sau ……., prin sentinta civila …/09.02.2010 emisa de Tribunalul Bucuresti Sec?ia a III-a civila ramasa definitiva si irevocabila. 
In consecinta in baza acestui certificat de mostenitor rezulta ca para?ii detin prin mostenire de la defunctul …… bunurile imobile sus precizate.
Cu toate acestea, analizand actele care au stat la baza emiterii certificatului de mo?tenitor contestat,  mai exact …./2010 instanta constata ca aceasta nu constituie un titlu de proprietate in favoarea defunctului … pentru imobilele in litigiu, intrucat ac?iunea  acestuia a fost respinsa. Cererea sa a fost admisa numai in prima instanta, in caile de atac solu?ia fiind modificata iar ac?iunea a fost respinsa a?a cum rezulta din Decizia Civila 4……/21.06.2010 emisa de Curtea de Apel Bucuresti –f170. De asemenea recursul formulat impotriva acestei decizii a fost anulat de catre ICCJ-f171, astfel ca la finalul ciclului  procesual complet, in fapt ac?iunea avand ca obiect uzucapiune si accesiune a fost respinsa in mod irevocabil si astfel nu a fost recunoscuta pe cale judiciara calitatea de proprietar a defunctului ……. asupra terenului si construc?iilor ce fac obiectul si prezentului litigiu. Cu toate ca sentinta in cauza a fost prezentata la biroul notarial in copie legalizata avand men?iunile privind solu?iile dispuse in caile de atac, respectiv: definitiva si irevocabila prin admiterea apelului  Dec …../2010 si constatarea recursului nul Dec ……../2011, acestea nu au fost observate sau nu au fost analizate cu aten?ie, fiind retinuta numai solu?ia pronun?ata in prima instanta. Acesta imprejurare a condus la re?inerea sentin?ei in cauza drept titlu de proprietate si la includerea in masa succesorala a bunurilor imobile de?i acestea nu au fost de?inute niciodata in proprietate de catre defunct sau de catre tatal acestuia ….. In caz contrar ace?tia nu ar mai fi fost nevoi?i sa solicite pe cale judiciara constatarea calitatii lor de proprietari.
In consecinta, instanta retine ca certificatul de mo?tenitor …..07.07.2014  a fost emis in mod nelegal, cu nerespectarea dispozitiilor imperative ale legii, art. 1133 cod civil stabilind ca certificatul de mostenitor face dovada calitatii de mostenitor, legal sau testamentar, precum si dovada dreptului de proprietate al mostenitorilor acceptanti asupra bunurilor din masa succesorala, in cota care se cuvine fiecaruia. Aceeasi prevedere este cuprinsa si in art. 114 alin. 3 din legea 36/1995 republicata. De asemenea conf. art. 238 lit. e din regulamentul de aplicare al legii,  prevede ca pana la termenul stabilit pentru dezbateri, notarul public are obligatia de a solicita si a obtine documentatia necesara cu privire la:  e) situatia juridica si fiscala a bunurilor care fac obiectul masei succesorale, rezultata din titluri de proprietate, extrase de carte funciara de informare pentru bunurile intabulate, certificate de atestare fiscala si alte acte referitoare la situatia bunurilor defunctului;
Prin urmare raportat la aceste prevederi legale rezulta ca includerea in masa succesorala a unor bunuri imobile nu se poate face decat in condi?iile dovedirii dreptului de proprietate al defunctului asupra acestora, certificatul de mostenitor eliberat urmand a dovedi astfel calitatea de proprietar a succesibilului acceptant. In caz contrar s-ar conferi astfel in temeiul legii un drept de proprietate unei persoane in lipsa unui document justificativ.
In consecinta instanta retine ca certificatul de mostenitor a fost emis, fara a se stabili in mod corect calitatea de proprietar a defunctului asupra imobilelor incluse in masa succesorala, de?i o astfel de obliga?ie era prevazuta expres de lege. Imobilele in cauza, respectiv terenul in suprafata si construc?iile aferente amplasate pe acesta nu pot face parte din masa succesorala intrucat nu au fost niciodata proprietatea defunctului sau a autorilor acesteia iar in condi?iile in care certificatul de mostenitor trebuie sa reprezinte o dovada a dreptului de proprietate, men?inerea in fiinta a acestuia nu poate fi admisa.
Pentru aceste considerente instanta va admite cererea reclamantilor si va dispune anularea in parte a certificatului de mo?tenitor CM ……/07.07.2014,  numai in ceea ce prive?te  includerea in masa succesorala a terenului in suprafata de 382,78 mp situat in strada Condurache Gheorghe nr 46, Sector 4 si  a construc?iilor amplasate pe acesta: Corp A , Corp B, garaj si WC. Cu privire la celelalte bunuri incluse in masa succesorala si men?ionate in acest certificat instanta constata ca nu fac obiectul analizei in prezenta cauza, astfel ca in privinta acestora certificatul urmeaza sa isi men?ina valabilitatea si legalitatea.

In ceea ce prive?te restituirea taxei judiciare de timbru, instanta constata ca in fapt, reclaman?ii solicita restituirea integrala a sumei in valoare de 9505 lei achitata cu acest titlu pentru capetele de cerere ale ac?iunii ini?iale.
Conf. art. 45 din OUG 80/2013 sumele achitate cu titlu de taxe judiciare de timbru se restituie, dupa caz, integral, partial sau proportional, la cererea petitionarului, in urmatoarele situatii:    a) cand taxa platita nu era datorata;
    b) cand s-a platit mai mult decat cuantumul legal;
    c) cand actiunea sau cererea ramane fara obiect in cursul procesului, ca urmare a unor dispozitii legale;
    d) cand actiunea corect timbrata a fost anulata in conditiile art. 200 alin. (3) din Codul de procedura civila sau cand reclamantul a renuntat la judecata pana la comunicarea cererii de chemare in judecata catre parat;
    e) cand, in procesul de divort, partile au renuntat la judecata ori s-au impacat;
    f) cand contestatia la executare a fost admisa, iar hotararea a ramas definitiva;
    g) in cazul in care instanta de judecata se declara necompetenta, trimitand cauza la un alt organ cu activitate jurisdictionala, precum si in cazul respingerii cererii, ca nefiind de competenta instantelor romane;
    h) cand probele au fost administrate de catre avocati sau consilieri juridici;
    i) in cazul in care participantul la proces care a fost recuzat se abtine sau daca cererea de recuzare ori de stramutare a fost admisa;
    j) in alte cauze expres prevazute de lege.
    (2) In cazul prevazut la alin. (1) lit. d), e) si i) se restituie jumatate din taxa platita, iar in cazul prevazut la alin. (1) lit. f) taxa se restituie proportional cu admiterea contestatiei. In cazul prevazut la alin. (1) lit. h) se restituie jumatate din taxa platita, indiferent de modalitatea in care a fost solutionat procesul, dupa ramanerea definitiva a hotararii judecatoresti.
 Fata de aplicarea acestor prevederi legale instanta constata ca cererea reclaman?ilor este nefondata in cauza nefiind incident nici una dinte situa?iile expres si limitativ prevazute de norma legala.
Astfel cererea avand ca obiect nulitatea certificatului de  mo?tenitor este patrimoniala si se timbreaza conf. art. 3 alin. 2 lit. a care prevede expres: se taxeaza potrivit alin. (1) si urmatoarele categorii de actiuni: a) in constatarea nulitatii, anularea, rezolutiunea sau rezilierea unui act juridic patrimonial. cererea privind repunerea partilor in situatia anterioara este scutita de taxa de timbru daca este accesorie acestor cereri.  Imprejurarea ca reclaman?ii nu au cerut si repunerea in situa?ia anterioara este nerelevanta intrucat nu a fost stabilita nici o taxa de timbru in acest sens, o astfel de cerere fiind evident scutita in condi?iile date, insa scutirea are in vedere numai cererea accesorie, ea nu se extinde si asupra cererii principale.
 Cu privire la cererea de renun?are la judecata a cererii avand ca obiect partaj, instanta retine ca acesta trebuia sa fi intervenit mai inainte de comunicarea actiunii catre para?i, insa reclaman?ii au renuntat la al treilea termen de judecata. Chiar si in acest caz nu erau indrepta?i?i decat la recuperarea a jumatate din valoarea taxei.
Fata de aceste considerente instanta va admite actiunea reclamantilor, va dispune anularea in parte a certificatului de mo?tenitor ……./07.07.2014  emis de Societatea Profesionala ……… in ceea ce prive?te  includerea in masa succesorala a bunurilor imobile reprezentate de terenul in suprafata de 382,78 mp situat in ……… si constructiile: Corp A , Corp B, garaj si WC, amplasata pe acesta si va lua act de renuntarea reclaman?ilor la cererea avand ca obiect partaj. Totodata va respinge cererea de restituire a taxei de timbru si va indrepta incheierea de ?edin?a din data de 19.10.2015.
Cu privire la cheltuielile de judecata, instanta, avand in vedere admiterea ac?iunii reclaman?ilor, in raport de prev. art. 453 cod.proc.civ. va dispune obligarea para?ilor  la plata taxei judiciare de timbru in suma de 3505 lei aferenta capatului de cerere privind anularea certificatului de mo?tenitor la care se adauga  onorariul avoca?ial in suma de 1000 lei dovedit cu chitanta  depusa la dosar. Instanta nu va acorda si cheltuielile de judecata aferente cererii privind ie?irea din indiviziune, respectiv taxa judiciara de timbru in suma de 6000 lei, intrucat fata de aceasta para?ii nu au cazut in preten?ii, reclaman?ii renun?and la judecata.
 
PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII,
HOTARA?TE :

Admite actiunea formulata de reclamantii reclaman?ii  ………….. domiciliat …………., …….. domiciliata in ………. si ………, domiciliata …….. in contradictoriu cu paratii ………… toti cu domiciliul …….. si in consecinta:
 Dispune anularea in parte a certificatului  de mostenitor nr  ……./07.07.2014 emis de Societatea Profesionala ……… in ceea ce prive?te bunurile imobile reprezentate de terenul in suprafata de 382,78 mp situat …… si constructiile: Corp A , Corp B, garaj si WC, amplasata pe acesta.
In baza art. 442 cod.proc.civ. dispune indreptarea incheierii de ?edin?a de la data de 19.10.2015 in sensul ca, in  paragraful 1 din dispozitiv,  in loc de ie?irea din indiviziune se va retine respingerea ca tardiva a cererii completatoare avand ca obiect constatarea unui drept de creanta.
Ia act de renuntarea reclamantilor la cererea avand ca obiect partaj.
Respinge cererea de restituire a taxei judiciare de timbru ca nefondata.
In temeiul art. 427 alin. 3 cod.proc.civ. dispune comunicarea hotararii catre ……., dupa ramanerea definitiva a acesteia.
Obliga para?ii la plata cheltuielilor de judecata in suma de 4505 lei catre reclamanti
Cu drept de apel in termen de 30 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica din data de ……….2015.                    PRESEDINTE,                        GREFIER,
….
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete

Reziliere contract de concesiune - Conditii - Decizie nr. 132/R din data de 07.02.2014
Rectificare carnet de munca. Dispozitii legale - Sentinta civila nr. 651/LM din data de 13.03.2014
Divort. Exerxitarea autoritatii parintesti - Decizie nr. 503/A din data de 25.09.2014
Atribuire folosinta imobil. O.P. - conditii de admisibilitate - Decizie nr. 404/A din data de 18.07.2014
Rezolutie antecontract de vanzare cumparare - Decizie nr. 607/R din data de 24.11.2014
trafic de droguri - Sentinta penala nr. 9 din data de 22.01.2014
Acordul de recunoa?tere a vinova?iei incheiat de procurorul militar cu inculpatul cercetat pentru savar?irea infrac?iunii de conducere a unui vehicul sub influenta alcoolului sau a altor substante prev. de art.336 alin.1 C.pen. Amanarea aplicarii pedepsei - Sentinta penala nr. 8 din data de 16.02.2016
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 1230/Ap din data de 30.06.2017
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 771/Ap din data de 04.05.2017
Insolventa. Anulare acte frauduloase. - Sentinta civila nr. 510/Ap din data de 22.04.2017
Contractele individuale de munca incheiate intre persoane fizice in calitate de experti desemnati si persoane juridice in derularea unor proiecte POSDRU finantate din Fondul Social European au natura unor contracte atipice de munca - Sentinta civila nr. 496/A din data de 16.04.2017
Insolventa. Art. 72 din Legea nr. 85/2014. Respingerea cererii de deschiderea procedurii insolventei formulata impotriva garantului ipotecar. Solidaritatea nu se prezuma potrivit art. 1034-1056 Cod civil. - Sentinta civila nr. 473/Ap din data de 16.03.2017
EXPROPRIERE. Art. 26 din Legea nr. 33/1994. Stabilirea valorii despagubirii. Metoda comparatiei directe. Alegerea comparabilei cu cea mai mica ajustare, cu caracteristicile cele mai asemanatoare cu terenul in litigiu. - Sentinta civila nr. 336/AP din data de 23.02.2017
Expropriere. Reglementand dreptul de retrocedare a imobilelor expropriate, Legea nr. 33/1994 prevede la art. 35 ca „daca bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate in termen de un an potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat, - Sentinta civila nr. 71/Ap din data de 19.01.2017
Solicitare de sesizare a Curtii de Justi?ie a Uniunii Europene cu o intrebare preliminara, in temeiul dispozitiilor art. 276 din Tratatul privind func?ionarea Uniunii Europene. - Hotarare nr. 56/CP din data de 05.07.2017
Aplicarea unei pedepse mai reduse decat cea mentionata in acordul de recunoastere a vinovatiei. - Sentinta penala nr. 107/Ap din data de 14.02.2017
Legatura de cauzalitate intre fapta inculpatului si rezultatul produs. - Sentinta penala nr. 209/Ap din data de 17.03.2017
Reprezentarea succesorala in materia Legii nr. 10/2001. Amenajari de utilitate publica ulterioare notificarii, fara existenta unei autorizatii de constructie. - Decizie nr. 1500/Ap din data de 01.10.2016
Actiune in revendicare inadmisibila in conditiile in care s-a uzat de dispozitiile Legii nr. 10/2001. Imobil revendicat achizitionat in baza Legii nr. 112/1995. Securitatea raporturilor juridice. - Decizie nr. 1033/Ap din data de 15.07.2016
Obligatia de despagubire a A.A.A.S. –art 32 ind. 4 din O.U.G. nr. 88/1997. Contracte incheiate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 137/2002. - Decizie nr. 295/Ap din data de 23.02.2016