InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti

ordonanta presedintiala exercitare autorit parinteasca si stabilire locuinta minori

(Hotarare nr. **** din data de 25.02.2015 pronuntata de Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti)

Domeniu Ordonanta Presedintiala | Dosare Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti | Jurisprudenta Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti

DOSAR NR. …………/2014
ROMANIA
JUDECATORIA SECTORULUI 4 BUCURESTI - SECTIA CIVILA
Sentinta civila nr. ……….
Sedinta publica de la Februarie 2015
Presedinte: ……
Grefier: ………

Pe rol se afla solutionarea cauzei civile, avand ca obiect ordonanta presedintiala - exercitare autoritate parinteasca si stabilire locuinta minori, formulata de reclamanta X in contradictoriu cu paratul Y, cu participarea Autoritatii Tutelare din cadrul Primariei sectorului 4 Bucuresti.
La apelul nominal facut in sedinta publica, la prima strigare a cauzei, la ordine, a raspuns reclamanta, personal si asistata de avocat Z, cu imputernicire avocatiala la dosarul cauzei (fila 5), lipsa fiind paratul.
Procedura de citare este legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care:
Avocatul reclamantei depune la dosar dovada achitarii onorariului pentru curatorul special desemnat pentru parat si dovada citarii paratului printr-un ziar de larga circulatie, ambele in original, precum si copie contract de inchiriere, intocmit in limba araba si tradus in limba romana. Arata ca a luat legatura telefonic cu doamna avocat C, curatorul special desemnat pentru parat, care i-a comunicat ca va fi prezenta la termenul de judecata de azi.
Fata de lipsa curatorului special desemnat pentru parat, citat prin publicitate in conditiile art. 167 din Noul Cod de procedura civila, instanta dispune lasarea cauzei la a doua strigare.
La apelul nominal facut in sedinta publica, la a doua strigare a cauzei, au raspuns reclamanta, personal si asistata de avocat Z…, cu imputernicire avocatiala la dosarul cauzei (fila 5), si paratul, prin curator special C….
Procedura de citare este legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care:
Nefiind cereri prealabile de formulat sau exceptii de invocat, instanta acorda cuvantul partilor asupra propunerii de probe:
Avand cuvantul, avocatul reclamantei solicita incuviintarea probelor cu inscrisuri si cu audierea a doi martori, respectiv E… si F…., despre care arata ca au cunostinta de relatia pe care reclamanta a avut-o cu paratul si ca sunt prezenti in sala de judecata.
Avand cuvantul, curatorul paratului solicita incuviintarea probei cu inscrisuri.
Deliberand, in temeiul art. 255 din Noul Cod de procedura civila, instanta incuviinteaza pentru reclamanta probele cu inscrisuri si cu audierea unui martor, iar pentru parat proba cu inscrisuri, apreciindu-le legale, verosimile, pertinente si concludente solutionarii cauzei si considerand ca audierea unui singur martor pentru reclamanta este suficienta, cata vreme cei doi martori propusi cunosc aspecte similare despre relatia partilor.
La intrebarea instantei privind martorul pe care il propune pentru audiere, avocatul reclamantei o indica pe martora E….
In continuare, instanta procedeaza la audierea sub prestare de juramant religios a martorei E…, propusa de reclamanta, declaratia acesteia fiind consemnata si atasata la dosarul cauzei, dupa citire si semnare.
Nemaifiind alte cereri de formulat sau probe de administrat, instanta constata cauza in stare de judecata si acorda partilor cuvantul in cadrul dezbaterilor:
Avand cuvantul, avocatul reclamantei solicita admiterea cererii, aratand ca pasapoartele minorilor nu sunt false, astfel cum martora gresit a inteles si a afirmat in fata instantei, ci au fost retinute de autoritatile romane la trecerea frontierei, intrucat s-a descoperit ca tatal minorilor a promovat doua actiuni de recunoastere a paternitatii, motiv pentru care s-a solicitat reclamantei sa obtina acordul tatalui pentru eliberarea unor noi pasapoarte pentru minori. Solicita stabilirea locuintei minorilor la reclamanta, cu posibilitatea pentru aceasta de a-si duce copiii in Dubai. Mai solicita exercitarea autoritatii parintesti exclusiv de catre reclamanta, pana la solutionarea dosarului de fond dintre parti, precum si autorizarea reclamantei de a obtine noi pasapoarte pentru minori si de a se deplasa cu acestia in strainatate. Arata ca reclamanta nu solicita cheltuieli de judecata si depune concluzii scrise la dosar.
Avand cuvantul, curatorul paratului solicita respingerea actiunii fata de probele administrate in cauza.
Instanta retine cauza spre solutionare. 

INSTANTA,

Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:
Prin actiunea inregistrata pe rolul acestei instante sub numarul de mai sus la data de  dec.2014, reclamanta X… a chemat in judecata pe paratul Y…., solicitand ca, prin hotararea ce se va pronunta, sa se dispuna, pe calea ordonantei presedintiale, pana la solutionarea dosarului de fond al partilor, nr. …../2014 al Judecatoriei sectorului 4 Bucuresti, exercitarea exclusiv de catre mama a autoritatii parintesti cu privire la minorii XY…, nascut la data de ….2001, si YX…., nascut la data de …..2002, stabilirea locuintei minorilor la reclamanta si deplasarea minorilor, alaturi de mama lor, in strainatate. 
In motivarea actiunii, reclamanta a aratat ca l-a cunoscut pe paratul Y… in anul 1999, moment in care a intrat intr-o relatie de concubinaj cu acesta. A mai aratat reclamanta ca din aceasta relatie au rezultat minorii XY..., nascut la data de …..2001, si YX…, …….2002, pe care paratul nu i-a putut recunoaste ca fiind copiii sai, intrucat la momentul nasterii lor, nu avea pasaport si nu locuia legal in Romania.
A invederat reclamanta ca in anul 2004 s-a despartit de parat, iar in anul 2005 a plecat in Dubai impreuna cu cei doi copii minori, carora le-a facut pasapoarte fara nici un impediment, fiind singurul parinte care figura in certificatele de nastere ale acestora. A sustinut  reclamanta ca paratul a fost inexistent in viata sa si a minorilor, fiind complet dezinteresat de soarta copiilor. A mentionat reclamanta ca din anul 2005, locuieste in Dubai impreuna cu minorii si ca datorita salariului lunar pe care il obtine, acestia beneficiaza de un nivel de trai mai mult decat decent.
Reclamanta a aratat ca in luna noiembrie 2013, unul din certificatele de nastere ale minorilor s-a degradat si ca venind in tara pentru a solicita un duplicat al acestuia, a descoperit ca paratul recunoscuse ambii copii, respectiv pe minorul YX prin sentinta civila nr. …/.2006 pronuntata de Judecatoria sectorului 6 Bucuresti in dosarul nr. ……./2006, iar pe minorul YX… prin sentinta civila nr. …..2007 pronuntata de Judecatoria Sectorului 6 Bucuresti in dosarul nr. ………./2007. A invederat reclamanta ca, in baza hotararilor judecatoresti mentionate, au fost eliberate noi certificate de nastere pentru minori, in continutul carora, la rubrica „tata”, este trecut numele paratului.
Reclamanta a mentionat ca in contextul aratat a formulat actiunea ce face obiectul dosarului nr. …./2014 al Judecatoriei sectorului 4 Bucuresti. A aratat reclamanta ca in cursul acestui proces, minorii XY… si YX… au intrat in Romania impreuna cu mama lor in baza vechilor pasapoarte, eliberate inainte de recunoasterea paternitatii de catre parat, si ca la punctul de frontiera de pe aeroportul Otopeni, aceste pasapoarte au fost ridicate de autoritatile romane, ce au solicitat refacerea lor cu acordul tatalui. Reclamanta a sustinut ca nu a reusit sa il gaseasca pe parat, nestiind unde domiciliaza acesta.
A mai aratat reclamanta ca minorii sunt inscrisi la scoli din Dubai, acolo unde locuiesc impreuna cu mama lor, si ca absenta lor indelungata de la cursuri face tot mai grea recuperarea materiei predate intre timp, existand posibilitatea ca minorii sa piarda acest an scolar, motiv pentru care actiunea de fata reclama urgenta.
In drept, reclamanta a invocat prevederile art. 919 din Noul Cod de procedura civila.
In dovedirea cererii, reclamanta a solicitat incuviintarea probelor cu inscrisuri si cu martori si a depus la dosar, in copie, certificat de angajare privind pe reclamanta, permis de munca privind pe reclamanta, contract de inchiriere din data de ...2014, certificate de nastere ale minorilor XY si YX, certificat de nastere reclamanta, pasaport parat, sentinta civila nr. ……...2006 pronuntata de Judecatoria sectorului 6 Bucuresti in dosarul nr………./2006, sentinta civila nr. ………./.2007 pronuntata de Judecatoria sectorului 6 Bucuresti in dosarul nr. ……../2007, incheierea de indreptare eroare materiala pronuntata in data de ……...2008 de Judecatoria sectorului 6 Bucuresti in dosarul nr. ……../2007, pasaport reclamanta, situatie scolara minori, pasapoarte minori, carte de identitate reclamanta, contract de munca privind pe reclamanta si carte de identitate pentru rezidenti privind pe reclamanta.
Actiunea a fost legal timbrata cu suma de 60 lei taxa judiciara de timbru.
Paratul, citat in cauza prin publicitate, conform art. 167 din Noul Cod de procedura civila, nu a formulat intampinare.
La data de ………...2015, instanta a procedat la ascultarea in camera de consiliu a minorilor XY… si YX…, in absenta reclamantei, declaratiile acestora, luate cu ajutorul unui traducator de limba engleza, copii nestiind limba romana, fiind consemnate in procesul-verbal intocmit la acea data.
La termenul de judecata de la ……..2015, instanta a incuviintat pentru reclamanta probele cu inscrisuri si cu martora E…….., iar pentru parat proba cu inscrisuri.
La acelasi termen de judecata, instanta a procedat la audierea martorei E………, propusa de reclamanta, declaratia acesteia fiind consemnata si atasata la dosarul cauzei, dupa citire si semnare.
In cadrul probei cu inscrisuri, reclamanta a mai depus la dosar contract de inchiriere, in copie.
Reclamanta a depus la dosar concluzii scrise.
Analizand materialul probator administrat in cauza, instanta retine urmatoarele:
Reclamanta X……, cetatean roman, si paratul Y….., cetatean iranian, au avut o relatie de scurta durata, desfasurata in perioada 1999-2004, relatie din care au rezultat minorii XY….., nascut la data de …….2001, si YX…., nascut la data de ………2002. Relatia partilor s-a desfasurat pe teritoriul Romaniei, unde s-au nascut si cei doi copii.
Initial, copiii nu au fost recunoscuti de catre tatal lor, astfel ca la nastere, acestia au fost inregistrati in evidentele autoritatilor romane ca fiind cetateni romani, cu numele de familie X…, numele mamei lor, si cu tatal necunoscut, in acest sens fiind certificatul de nastere seria ….. nr. ……, eliberat de Primaria sectorului 6 Bucuresti la data de …..2001 (pentru minorul XY) si certificatul de nastere seria …. nr. ………, eliberat de Primaria sectorului 5 Bucuresti la data de ………..2002 (pentru minorul YX).
In anul 2005, reclamanta si cei doi copii ai sai au plecat in Emiratele Arabe Unite, ce le-a devenit tara adoptiva, unde s-au instalat, s-au integrat social si locuiesc si in prezent, in Romania mai venind doar in vizita. Conform inscrisurilor depuse la dosar, din luna octombrie 2008, reclamanta, ce beneficiaza de carte de identitate pentru rezidenti eliberata de autoritatile din Emiratele Arabe Unite si de permis de munca eliberat de Ministerul Muncii din Emiratele Arabe Unite, este angajata companiei G… E….., care, pe langa salariu, ii plateste reclamantei si costurile aferente inchirierii unei locuinte, potrivit contractului de inchiriere din data de ….2014, valabil doi ani, adresa actuala a reclamantei si a copiilor fiind in orasul HH….. De asemenea, minorii XY si YX urmeaza cursurile Scolii din …….., primul in clasa a VII-a, iar al doilea in clasa a VI-a.
Conform declaratiei martorei E…., prietena cu reclamanta din anul 1988, dupa despartirea partilor, paratul nu i-a mai cautat nici pe reclamanta si nici pe cei doi copii minori, rupand orice legatura cu acestia. A mai aratat aceeasi martora ca reclamanta nu mai stie din acel moment nimic despre parat si ca minorii nu vorbesc despre tatal lor si nici nu vor sa auda despre acesta, paratul fiindu-le practic necunoscut. Potrivit martorei, minorii au o relatie minunata cu mama lor.
Ascultati de instanta cu ajutorul unui traducator de limba engleza, minorii YX si XY, care nu cunosc limba romana, au aratat ca nu stiu unde locuieste tatal lor si ca nu l-au mai vazut pe acesta de 10 ani. Au mai aratat minorii ca locuiesc impreuna cu mama lor in Emiratele Arabe Unite, unde s-au mutat in anul 2005 si unde au o locuinta, iar mama lor un loc de munca, si ca acum este a treia oara cand revin in Romania, unde au rude. Minorii au invederat ca merg la scoala in Emiratele Arabe Unite, unde predarea se face in limba engleza, iar unele materii si in limba araba. Au mentionat minorii ca le place in Romania, insa numai ca destinatie turistica, viata lor desfasurandu-se in Emiratele Arabe Unite, unde doresc sa se intoarca, mai ales ca intre timp a inceput scoala. Minorii au mai aratat ca vor sa ramana alaturi de mama lor si ca tatal lor nu ar trebui sa se implice deloc in viata lor.
In ciuda faptului ca asa cum s-a aratat mai sus, dupa despartirea de reclamanta in anul 2004, paratul nu a mai fost prezent in viata copiilor sai, relatia dintre tata si copii fiind din pacate, ca urmare a atitudinii pasive a paratului, una practic inexistenta, in anii 2006 si 2007, paratul a demarat procedura judiciara in vederea stabilirii paternitatii celor doi minori.
Astfel, prin sentinta civila nr. ………/.2006 pronuntata de Judecatoria sectorului 6 Bucuresti in dosarul nr. ……/2006, s-a luat act de recunoasterea de catre numitul Y…. a faptului ca este tatal minorului YX….. De asemenea, prin sentinta civila nr. ./.2007 pronuntata de Judecatoria sectorului 6 Bucuresti in dosarul nr. ……./2007, astfel cum a fost indreptata prin incheierea de indreptare a erorii materiale din data de ……..2008 pronuntata de Judecatoria sectorului 6 Bucuresti in acelasi dosar, s-a luat act de recunoasterea de catre numitul Y a faptului ca este tatal minorului XY….. Ambele procese s-au desfasurat in lipsa mamei copiilor, citata la o adresa din Romania, desi aceasta locuia la acel moment, asa cum s-a aratat, in Emiratele Arabe Unite.
In urma pronuntarii celor doua sentinte, numitul Y.. a fost trecut in actele de nastere ale celor doi minori ca tata al acestora, astfel cum rezulta din certificatul nastere seria …. nr. ……., eliberat de Consiliul Local al sectorului 6 Bucuresti la in luna noiembrie 2013 (pentru minorul xy………) si din certificatul de nastere seria ….. nr. …….., eliberat de Primaria sectorului 5 Bucuresti in luna decembrie 2013 (pentru minorul yx).
Nici ulterior obtinerii celor doua hotarari judecatoresti paratul nu a incercat sa ia legatura cu cei doi copii, desi cunostea locul unde se afla acestia, fapt dedus din imprejurarea ca intre-unul dintre procesele de la Judecatoria sectorului 6 Bucuresti a propus ca martora pe sora numitei X………, ce a si fost audiata in aceasta calitate.
Afland despre actiunile intreprinse de parat, la data de ……..2014, reclamanta X……. a sesizat Judecatoria sectorului 4 Bucuresti cu o actiune de drept comun, avand ca obiect exercitarea exclusiv de catre mama a autoritatii parintesti fata de minorii XY si YX si stabilirea locuintei acestora la reclamanta, aceasta actiune formand obiectul dosarului nr. ……./2014.
In vederea solutionarii dosarului anterior mentionat, reclamanta a venit in Romania impreuna cu cei doi copii minori, la granita autoritatile romane retinand pasapoartele romanesti ale copiilor, intre timp recunoscuti de tatal lor, si punand in vedere reclamantei sa obtina noi pasapoarte, cu acordul prealabil al tatalui minorilor.
Paratul Y………, tatal copiilor, este insa de negasit, adresa la care locuieste in prezent nefiind cunoscuta. In dosarele ce s-au aflat pe rolul Judecatoriei sectorului 6 Bucuresti, mai sus mentionate, paratul si-a indicat adresa in ……., la avocatul sau din acele procese. Conform ultimelor informatii obtinute de reclamanta, paratul s-ar afla in prezent in Olanda, la o adresa necunoscuta insa.
In acest context, la data de ……...2014, reclamanta X.. a formulat prezenta cerere de ordonanta presedintiala, obiect al dosarului nr. ………/2014, prin care a solicitat sa se dispuna, pana la solutionarea dosarului nr. ……../2014 al Judecatoriei sectorului 4 Bucuresti, exercitarea exclusiv de catre mama a autoritatii parintesti fata de minorii XY..si YX…., stabilirea locuintei acestora la reclamanta si suplinirea consimtamantului paratului Y… in procedura obtinerii pasapoartelor pentru minori, precum si la deplasarea minorilor, alaturi de mama lor, in tara in care acestia locuiesc.
Potrivit art. 996 alin. 1 din Noul Cod de procedura civila, „Instanta de judecata, stabilind ca in favoarea reclamantului exista aparenta de drept, va putea sa ordone masuri provizorii in cazuri grabnice, pentru pastrarea unui drept care s-ar pagubi prin intarziere, pentru prevenirea unei pagube iminente si care nu s-ar putea repara, precum si pentru inlaturarea piedicilor ce     s-ar ivi cu prilejul unei executari.”
Asadar, pentru admisibilitatea cererii de ordonanta presedintiala, art. 996 alin. 1 din Noul Cod de procedura civila impune indeplinirea cumulativa a patru conditii: 1. existenta aparentei dreptului in favoarea reclamantului; 2. urgenta masurii solicitate a se lua pe aceasta cale; 3. caracterul vremelnic al masurii respective; 4. neprejudecarea fondului prin luarea masurii pe aceasta cale.
In cauza fiind vorba de relatiile personale dintre parinti si copiii lor minori, de modul de implicare a parintilor in procesul de crestere si educare a copiilor atat in planul luarii deciziilor sub acest aspect, cat si in planul stabilirii locuintei minorilor la unul dintre acestia, dat fiind ca partile nu mai locuiesc impreuna, cu consecinte profunde asupra dezvoltarii si stabilitatii emotionale a copiilor, instanta, tinand cont si de situatia de fapt mai sus expusa, apreciaza indeplinite conditiile stabilite de art. 996 alin. 1 din Noul Cod de procedura civila pentru admisibilitatea ordonantei presedintiale.
Astfel, in ce priveste aparenta dreptului, instanta o considera a fi in favoarea reclamantei in privinta tuturor solicitarilor acesteia, cata vreme inca de la despartirea partilor in anul 2004, aceasta a fost cea care s-a ocupat in mod exclusiv de cei doi copii minori, preocupandu-se sa le ofere cele mai bune conditii de viata, de crestere si de educatie, paratul alegand sa nu se mai intereseze de minori si sa nu faca parte din viata acestora.
Tinand cont de aceste aspecte, de faptul ca, din propria culpa, paratul nu ii cunoaste pe copii si nu stie care sunt nevoile acestora, si mai ales de faptul ca paratul este de negasit, locuinta sa actuala nefiind cunoscuta, instanta considera ca interesul copiilor, a caror crestere si educare impune luarea de decizii importante si uneori urgente referitoare la ingrijirea, pregatirea lor scolara si sanatatea lor, reclama ca autoritatea parinteasca, astfel cum aceasta este definita de art. 483 si art. 487 din Noul Cod civil, sa fie exercitata exclusiv de catre reclamanta. De altfel, in conditiile aratate, aplicarea regulii exercitarii in comun a autoritatii parintesti, la care se refera art. 397 si art. 398 din Noul Cod civil, nici nu ar fi posibila, cata vreme paratul nepastrand legatura cu reclamanta si cu copiii lor, consultarea acestuia in luarea deciziilor importante referitoare la copii nu s-ar putea realiza, ceea ce ar conduce la un blocaj in procesul de crestere si ingrijire al minorilor.
Aceleasi aspecte converg si spre concluzia necesitatii stabilirii provizorii a locuintei minorilor la mama, cu care acestia au o relatie foarte buna, care este o persoana responsabila si o mama iubitoare si care are In Emiratele Arabe Unite o locuinta stabila si un loc de munca stabil. Instanta mai retine si faptul ca inca de la nastere minorii au locuit numai cu mama lor, impreuna cu care din anul 2005 s-au stabilit in Emiratele Arabe Unite, unde s-au integrat pe toate planurile, au invatat limba locala si si-au facut prieteni. Asa cum a rezultat din probele administrate in cauza, paratul reprezinta pentru copii un strain, acestia nedezvoltand nici o relatie, fapt ce nu poate fi imputat reclamantei. In plus, conditiile de viata si cele locative ale paratului nu sunt cunoscute, necunoscandu-se nici date despre personalitatea acestuia si despre comportamentul sau in societate. Prin urmare, in raport de prevederile art. 496 din Noul Cod civil, tinand cont si de dorinta manifestata de copii cu ocazia ascultarii lor, instanta considera ca locuinta acestora trebuie sa ramana, pana la solutionarea dosarului de fond cu acelasi obiect dintre parti, la mama lor.
Aparenta dreptului este in favoarea reclamantei si in ce priveste solicitarea de suplinire a consimtamantului paratului in procedura obtinerii pasapoartelor pentru minori, precum si la deplasarea minorilor, alaturi de mama lor, in tara in care acestia locuiesc, din moment ce, potrivit dispozitiilor art. 23 alin. 2 din Legea nr. 272/2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului si ale Legii nr. 248/2005 privind regimul liberei circulatii a cetatenilor romani in strainatate, pentru a obtine noi pasapoarte pentru copii, cele vechi fiind retinute de autoritatile romane, si a se intoarce cu acestia in Emiratele Arabe Unite, unde locuiesc, reclamanta are nevoie de acordul paratului, acord care este insa imposibil de obtinut atata timp cat din motive obiective, reclamanta nu il poate localiza pe parat.
Masurile solicitate de reclamanta pe calea ordonantei presedintiale au caracter urgent, caracter dat de faptul ca procesul de crestere si educare a copiilor implica, asa cum deja s-a aratat, luarea frecventa de decizii importante referitoare la acestia, inclusiv sub aspectul locuintei lor, decizii care sunt blocate insa, prin aplicarea regulii exercitarii in comun a autoritatii parintesti, incidenta actualmente pe teritoriul Romaniei in privinta minorilor, de imposibilitatea contactarii paratului, ceea ce afecteaza grav interesul superior al copiilor. In ce priveste obtinerea de noi pasapoarte pentru copii si deplasarea lor in Emiratele Arabe Unite, instanta constata ca urgenta este data de faptul ca in tara mentionata copiii si mama lor locuiesc stabil inca din anul 2005 si ca imposibilitatea intoarcerii lor rapide in aceasta tara, ce reprezinta locul cu care copiii se identifica si cu care acestia au cele mai multe legaturi, afecteaza stabilitatea lor emotionala si, totodata, procesul lor educativ, minorii, ce nu vorbesc limba romana, fiind privati de dreptul de a merge la scoala pe care o urmeaza in Emiratele Arabe Unite, ale carei cursuri sunt in derulare.
Masurile ce se vor stabili pe calea prezentei hotarari nu prejudeca fondul si au caracter provizoriu, respectiv numai pana la pronuntarea unei hotarari executorii pe fondul cauzei, in actiunea de drept comun ce formeaza obiectul dosarului nr. ………./2014 al Judecatoriei sectorului 4 Bucuresti, in care se va transa pe fond litigiul dintre parti cu privire la relatiile lor personale cu cei doi copii. Desi suplinirea consimtamantului paratului in procedura de obtinere de catre reclamanta a pasapoartelor pentru cei doi copii minori, precum si la deplasarea minorilor, alaturi de mama lor, in tara in care acestia locuiesc, par a avea, din cauza consecintelor pe care le produc, efecte definitive,  acordarea acestor masuri pe calea ordonantei presedintiale este permisa, cata vreme deplasarea in strainatate le este imperios necesara copiilor, urmarind satisfacerea unor nevoi stringente ale acestora, iar acordul tatalui in vederea luarii acestor masuri este imposibil de obtinut din motive obiective, independente de vointa reclamantei.
Fata de toate cele expuse anterior, instanta va admite actiunea formulata de reclamanta X…. in contradictoriu cu paratul Y… si va dispune ca in mod provizoriu, pana la solutionarea in prima instanta a dosarului de fond dintre parti cu acelasi obiect, nr. ……..2014 al Judecatoriei sectorului 4 Bucuresti, exercitarea autoritatii parintesti cu privire la minorii XY, nascut la data de ...2001, si YX.., nascut la data de …2002,  sa se faca exclusiv de catre reclamanta. Totodata, instanta va stabili locuinta minorilor XY……, nascut la data de ….2001, si YX…, nascut la data de ….2002, la reclamanta, masura provizorie, valabila pana la solutionarea in prima instanta a dosarului de fond dintre parti cu acelasi obiect, nr. ………./2014 al Judecatoriei sectorului 4 Bucuresti. De asemenea, instanta va suplini consimtamantul paratului in procedura de obtinere de catre reclamanta a pasapoartelor pentru cei doi copii minori, precum si la deplasarea minorilor, alaturi de mama lor, in tara in care acestia locuiesc.
In baza art. 453 din Noul Cod de procedura civila, instanta va lua act ca reclamanta nu a solicitat cheltuieli de judecata.
PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII,
HOTARASTE:

Admite actiunea formulata de reclamanta X………, cu domiciliul in ………, sector 4, in contradictoriu cu paratul Y……, citat in cauza prin publicitate, conform art. 167 din Noul Cod de procedura civila, respectiv prin afisarea citatiei la ultimul domiciliu cunoscut - ………….., sector 6, prin afisarea citatiei la usa instantei de judecata si pe portalul acesteia, precum si la curatorul special desemnat in cauza - avocat C……., in ………., sector 1, dar si la adresele din ………., sector 6 (la Cabinetul de Avocat „………..”) si din Bucuresti, ……….., sector 6 (la Fundatia Centrul ……….), cu participarea Autoritatii Tutelare din cadrul Primariei sectorului 4 Bucuresti, cu sediul in Bucuresti, …………., sector 4.
Dispune ca in mod provizoriu, pana la solutionarea in prima instanta a dosarului de fond dintre parti cu acelasi obiect, nr. ……./2014 al Judecatoriei sectorului 4 Bucuresti, exercitarea autoritatii parintesti cu privire la minorii YX……., nascut la data de ….2001, si XY…….., nascut la data de ……..2002,  sa se faca exclusiv de catre reclamanta.
Stabileste locuinta minorilor XY…, nascut la data de …….2001, si YX…., nascut la data de ….2002, la reclamanta, masura provizorie, valabila pana la solutionarea in prima instanta a dosarului de fond dintre parti cu acelasi obiect, nr. ………/2014 al Judecatoriei sectorului 4 Bucuresti.
Suplineste consimtamantul paratului in procedura de obtinere de catre reclamanta a pasapoartelor pentru cei doi copii minori, precum si la deplasarea minorilor, alaturi de mama lor, in tara in care acestia locuiesc.
Ia act ca reclamanta nu a solicitat cheltuieli de judecata.
Provizorie si executorie.
Numai cu drept de apel in termen de 5 de zile de la pronuntare. Cererea de apel se depune la Judecatoria sectorului 4 Bucuresti.        
          Pronuntata in sedinta publica azi, ………. 2015.

      PRESEDINTE,                                                                             GREFIER,Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Ordonanta Presedintiala

Ordonanta presedintiala - Decizie nr. 541 din data de 31.07.2017
Obligarea parintelui la exprimarea acordului de vointa in vederea parasirii teritoriului tarii a copilului minor - Sentinta civila nr. 734 din data de 12.12.2016
Conditii de admisibilitate. Efectuarea unor lucrari de intretinere imobil. Urgenta justificata prin producerea unui prejudiciu si cauzarea unor costuri suplimentare viitoare - Decizie nr. 947 din data de 02.12.2015
Suspendarea unei decizii de debit privind recuperarea sumelor incasate necuvenit cu titlu de prestatii de asigurari sociale pe calea ordonantei presedentiale - Sentinta civila nr. 434 din data de 22.04.2013
Suspendarea deciziei de recalculare a pensiei prin ordonanta presedentiala - Sentinta civila nr. 1110 din data de 09.11.2010
Neindeplinirea conditiilor de admisibilitate in cazul ordonantei presedintiale avand ca obiect evacuarea - Decizie nr. 533 din data de 08.07.2010
Neindeplinirea conditiilor ordonantei presedentiale - Decizie nr. 534 din data de 08.07.2010
Cerere de ordonanta presedintiala. Conditii de admisibilitate. - Sentinta civila nr. 45 din data de 16.01.2009
Ordonanta presedintiala pentru modificarea programului de vizitare a minorului. Neindeplinirea conditiilor ordonantei presedintiale. - Decizie nr. 96 din data de 11.02.2010
Ordonanta presedintiala - Sentinta comerciala nr. 1263/C din data de 13.10.2009
Incredintare minor - Sentinta civila nr. 1415 din data de 16.11.2011
Evacuare - Sentinta civila nr. 1276 din data de 09.12.2010
Ordonanta presedintiala - Sentinta comerciala nr. 55 din data de 30.04.2009
Ordonanta presedentiala de suspendare a hotararii adunarii creditorilor in procedura insolventei - Hotarare nr. 2367/sind din data de 04.09.2009
Insolventa- ordonanta presedentiala- suspendare organizare prima sedinta a adunarii creditorilor - Sentinta civila nr. 2367 din data de 04.12.2009
Insolventa- ordonanata presedentiala- ridicare interdictie blocare conturi debitor in perioada de observatie - Sentinta civila nr. 20/CC din data de 18.12.2009
Evacuare pe calea ordonantei presedintiale. Conditii de admisibilit - Decizie nr. 540/R din data de 23.08.2007
Luarea unor masuri urgente in cazuri grabnice pe calea ordonantei presedintiale. - Decizie nr. 13 din data de 13.01.2012
Ordonanta presedintiala. Inadmisibilitate. - Decizie nr. 337 din data de 14.02.2011
Ordonanta presedintiala. Obligarea societatii furnizoare de gaz sa incheie cu reclamantul contract de furnizare de gaze naturale. - Decizie nr. 373 din data de 29.04.2009