InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Brasov

Inlocuire sanctiune contravetionala cu amenda in avertisment

(Decizie nr. 913/R/C din data de 09.10.2009 pronuntata de Tribunalul Brasov)

Domeniu Contraventii. Inchisoare contraventionala | Dosare Tribunalul Brasov | Jurisprudenta Tribunalul Brasov

DECIZIA CIVILA NR.913/R

       Pentru astazi fiind amanata pronuntarea asupra recursului declarat de petenta  SC D. SRL impotriva sentintei civile nr. 12649 din data de 12 decembrie 2008, pronuntata de Judecatoria B., in dosarul nr.13463/197/2008 in contradictoriu cu intimata G.N.M. C. J. B..
La apelul nominal facut in sedinta publica la pronuntare se constata lipsa partilor.
Procedura indeplinita.
S-a facut referatul cauzei dupa care;
       Dezbaterile in  cauza de fata au avut loc in sedinta publica din de 2 octombrie 2009, in sensul celor consemnate prin incheierea de sedinta din acea zi care face parte din prezenta, iar  instanta din lipsa de timp pentru deliberare a amanat pronuntarea cauzei pentru data de 9 octombrie 2009.
       
T R I B U N A L U L

Asupra recursului de fata:
Constata ca, prin sentinta civila nr. 12649/12.12.2008 pronuntata de Judecatoria B. a fost respinsa  plangerea formulata de petenta SC D. SRL impotriva procesului verbal seria GNM nr. 006334/11.09.2008 intocmit de G. N. M.  C. J. B..
Pentru a pronunta aceasta sentinta, prima instanta a retinut ca  prin procesul verbal seria GNM nr.006334 emis la data de 11 septembrie 2008, incheiat de G.N.M. C.J. B., petenta SC D. SRL a fost sanctionata contraventional deoarece nu a depozitat deseurile lemnoase pe platforma betonata special amenajata. In sarcina petentei s-a retinut contraventia prevazuta de art. 3 alin.1 lit. b din HG nr.2293/2004.
Potrivit art. 3 alin.1 lit. b din HG nr. 2293/2004,  in gestionarea deseurilor lemnoase detinatorii de deseuri lemnoase au urmatoarele obligatii  specifice  sa depoziteze deseurile lemnoase care se incadreaza in categoria celor definite la art. 2 pct. 2 lit. b) in mod selectiv, pe platforme betonate, special amenajate.
Instanta a constatat ca procesul verbal intruneste conditiile de forma impuse de art. 16 din OG nr.2/2001 si ca nu exista vreo cauza de nulitate absoluta prevazuta de art. 17 din acelasi ac t normativ.
Totodata, procesul verbal prin care contravenientul a fost sanctionat face dovada deplina cu privire la situatia de fapt retinuta in cuprinsul sau, bucurandu-se  de prezumtia de legalitate si veridicitate, pana la proba  contrarie, proba ce revine conform art. 1169 Cod civil petentului.
In speta, nu s-a facut dovada contrara celor retinute de organul constatator, cu atat mai mult cu cat petentul a recunoscut fapta contraventionala prin plangerea contraventionala , sustinand ca va face dovada executiei platformei respective la prima zi de infatisare. Petentul nu a depus nici pana la ultimul termen de judecata o altfel de dovada.
Pentru aceste considerente, vazand si dispozitiile art. 34 din O.G nr. 2/2001, instanta a respins plangerea contraventionala formulata de petenta SC D. SRL, in contradictoriu cu intimata G. N. M. C.J.B., ca neintemeiata.
Impotriva aceste sentintei a formulat recurs petenta, aratand ca se impune inlocuirea amenzii cu avertismentul in situatia in care nu se va dispune casarea sentintei cu trimitere  spre rejudecare,  datorita neindeplinirii procedurii de citare.
Precizeaza ca in data de 26 septembrie 2008 administratorul al societatii a depus plangere impotriva procesului verbal, iar la primul termen de judecata a solicitat un termen in vederea angajarii unii aparator.
In data de 11 decembrie 2008 acesta nu s-a putut prezenta intrucat a fost internat in spital si nu a reusit sa trimit un inscris in acest sens intrucat internarea s-a facut in regim de urgenta, imediat dupa primul termen de judecata.
In cuprinsul plangerii formulate a aratat ca doreste sa i se dea posibilitatea de a depune dovada faptului ca a indeplinit tot ceea ce i s-a cerut de  catre organul de control G.M..
Lipsa de la acest termen de judecata putea fi usor demonstrat cu acte medicale daca instanta, in baza rolului activ, ar fi dispus acordarea unui nou termen fata de sustinerile facute in plangere.
Asadar pentru ultimul termen de judecata procedura nu a fost legal indeplinita intrucat  administratorul se afla  in spital.
Solicita instantei de recurs sa-i dea posibilitatea de a dovedi cele mentionate in plangere.
In subsidiar,  in masura  in care instanta va aprecia ca nu se impune casarea dosarului cu trimitere spre rejudecare, solicita ca analizand probele ce se vor administra, sa se dispuna inlocuirea sanctiunii cu avertisment.
Societatea D. SRL este o societate mica,  isi desfasoara activitatea in deplina concordanta  cu cerintele legii, iar sanctiunea aplicata de G. M. , in masura in care va fi mentinuta creeaza mari probleme : suma de 5000 lei este o suma uriasa vis a  vid de continutul concret al faptei retinute.
  Deseurile de care se vorbeste  in procesul verbal erau de fapt simple vreascuri rezultate, cantitatea acestora nefiind mare.
Imediat dupa ce a fost  sesizata in privinta obligativitatii depozitarii acestor resturi lemnoase pe o platforma betonata, a indeplinit aceasta cerinta.
Analizand actele si lucrarile dosarului, Tribunalul constata urmatoarele:
Reprezentantul recurentei petente nu a solicitat in fata instantei de fond amanarea solutionarii cauzei justificat de existenta unor motive de ordin  medical si nici nu a depus in recurs dovada existentei unor astfel de motive, neputandu-se retine intr-o  atare situatie neindeplinirea procedurii de citare cu  petenta la data solutionarii cererii de judecatorie.
Cu privire la cererea de inlocuire a amenzii cu avertismentul Tribunalul considera ca aceasta este intemeiata, din probele depuse la dosar rezultand ca recurenta a realizat intre timp platforma betonata pentru  lipsa careia a fost sanctionata.
Vazand si dispozitiile art. 312 Cod procedura civila, Tribunalul va admite recursul.


Pentru aceste motive,
     In numele legii,
        D E C I D E    

Admite recursul formulat de recurenta  SC D. SRL, cu sediul in comuna V. B. Sat D. nr. 550 Judetul B., impotriva sentintei civile nr. 12649/12.12. 2008  pronuntata de Judecatoria B., pe care o modifica in tot, in sensul ca admite plangerea formulata de petenta SC D. SRL impotriva procesului verbal seria GNM nr.06334/11.09.2008 incheiat de G. N.  M. C. J.B. si inlocuieste amenda in suma de 5.000 lei cu sanctiunea avertisment.
Irevocabila.
Pronuntata in sedinta publica azi, 9 octombrie 2009.Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contraventii. Inchisoare contraventionala

Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contraven?ie de a solicita instan?ei de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea ac?iunii intemeiata pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004. - Hotarare nr. 1489 din data de 19.05.2017
Contraventii. Confirmare de primire. Obiectiuni. - Decizie nr. 99/R/2010 din data de 01.02.2010
Asigurare paza unitate. Subiect activ. - Decizie nr. 330/R/2010 din data de 15.03.2010
Rovinieta. Persoana responsabila. Leasing - Decizie nr. 136/R/2010 din data de 05.02.2010
Anulare proces verbal de contraventie. - Decizie nr. 118/CA din data de 01.02.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 28/CA din data de 08.01.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 36/CA din data de 15.01.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 25/CA din data de 08.01.2010
- Sentinta penala nr. din data de 26.03.2008
Nu este permisa detinerea simultana a doua permise de conducere, din care unul eliberat de autoritatile altui stat.Potrivit art. 102 alin 1 pct.8 din O.U.G. nr. 195/2002, constituie contraventie detinerea simultana a doua permise de conducere nationale - Decizie nr. 5649 din data de 15.11.2013
Propunere arestare preventiva respingere - Sentinta penala nr. I N C H E I E R E A NR. 4 din data de 30.01.2013
Esalonare amenda penala art. 425 alin.2 din Codul de procedura penala - Sentinta penala nr. 93/S din data de 28.03.2012
REVIZUIRE, ART. 3201 Cod Procedura Penala, INADMISIBILITATE - Sentinta penala nr. 76/S din data de 19.03.2013
Fals si uz de fals - Sentinta penala nr. 154/S din data de 04.06.2013
OMOR DEOSEBIT DE GRAV - CONDAMNARE - Sentinta penala nr. 96/S din data de 01.04.2013
Inselaciune rejudecare 5221 Cod procedura penala - Sentinta penala nr. 138/S din data de 24.05.2013
LIBERARE PROVIZORIE SUB CONTROL JUDICIARE - ADMITERE - Sentinta penala nr. IN C H E I E R E din data de 24.05.2013
PLANGERE ORDONANTA PROCUROR, ADMITERE - Sentinta penala nr. Sedinta Camerei de Consiliu din data de 16.05.2013
INFRACTIUNEA DE OMOR, SOLUTIE DE CONDAMNARE - Sentinta penala nr. 81/S din data de 19.03.2013
Plangere contraventionala - Decizie nr. 188/R din data de 15.02.2013