InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Brasov

Nu este permisa detinerea simultana a doua permise de conducere, din care unul eliberat de autoritatile altui stat.Potrivit art. 102 alin 1 pct.8 din O.U.G. nr. 195/2002, constituie contraventie detinerea simultana a doua permise de conducere nationale

(Decizie nr. 5649 din data de 15.11.2013 pronuntata de Curtea de Apel Brasov)

Domeniu Contraventii. Inchisoare contraventionala | Dosare Curtea de Apel Brasov | Jurisprudenta Curtea de Apel Brasov

Recurentul-reclamant se incadreaza in aceasta situatie, deoarece detine atat permisul nr.X7586729-H eliberat de autoritatile spaniole, cat si permisul B00376321V eliberat de autoritatile din Romania.
Or, pentru intrarea in legalitate nu  este suficienta  numai aplicarea sanctiunii amenzii, care nu pune capat situatiei nelegale in care se afla cel ce detine doua permise de conducere, ci  se impune si anularea unuia dintre ele. Numai prin anularea unuia dintre cele doua permise  sunt respectate dispozitiile Directivei 2006 /126/CE a Parlamentului European, potrivit carora  nici o persoana nu poate detine mai mult de un permis de conducere.
Cat priveste distinctia pe care recurentul-reclamant o face cu privire la cele doua notiuni (obtinere/eliberare), aceasta este artificiala, deoarece nu tine seama de ambivalenta lor. Ceea ce pentru autoritatea competenta   inseamna eliberarea permisului, pentru persoana fizica implicata in respectivul raport juridic inseamna obtinere.
Astfel, ori de  cate ori texul legal se refera la drepturi sau la conduita persoanelor fizice, foloseste cuvantul  obtinere („persoanele care urmeaza  un curs de pregatire practica, in vederea obtinerii permisului de conducere”; ”pregatirea teoretica si practica a persoanelor in vederea obtinerii permisului de conducere”, „prezentarea la examen in vederea  obtinerii permisului de conducere”; „metodologia  de organizare si desfasurare a cursurilor in vederea obtinerii permisului de conducere”, „procedura de examinare  pentru obtinerea permisului de conducere”).
In schimb, atunci cand se refera la activitatea autoritatii, foloseste cuvantul elibereaza, relevant fiind art. 24  din OUG nr. 195/2002, care foloseste ambele notiuni exact in sensul aratat: Examinarea  pentru obtinerea permisului de conducere si  eliberarea acestuia se realizeaza de autoritatea competenta...
Astfel, ori de cate ori autoritatile elibereaza  permisul de conducere, persoanele fizice  il obtin.
In acest context, este firesc ca Dispozitiile art. 114   sa se refere  la sanctiunea anularii permisului de conducere care se aplica persoanei fizice care l-a obtinut cu incalcarea  normelor legale. Daca permisul de conducere ar fi fost eliberat  cu incalcarea normelor legale, intelesul legii ar fi fost ca autoritatea  este cea care a incalcat legea.
In consecinta, corect a retinut prima instanta ca se impune anularea permisului  romanesc care a fost obtinut  in conditiile in care paratul detinea un permis eliberat de autoritatile spaniole.
Pentru motivele aratate, se constata ca hotararea primei instante este legala  si temeinica, nu sunt motive pentru a fi reformata, urmand ca in baza art. 312   Cod Procedura Civila, sa fie  respins recursul declarat de  paratul G. K.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contraventii. Inchisoare contraventionala

Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contraven?ie de a solicita instan?ei de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea ac?iunii intemeiata pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004. - Hotarare nr. 1489 din data de 19.05.2017
Contraventii. Confirmare de primire. Obiectiuni. - Decizie nr. 99/R/2010 din data de 01.02.2010
Asigurare paza unitate. Subiect activ. - Decizie nr. 330/R/2010 din data de 15.03.2010
Rovinieta. Persoana responsabila. Leasing - Decizie nr. 136/R/2010 din data de 05.02.2010
Anulare proces verbal de contraventie. - Decizie nr. 118/CA din data de 01.02.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 28/CA din data de 08.01.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 36/CA din data de 15.01.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 25/CA din data de 08.01.2010
- Sentinta penala nr. din data de 26.03.2008
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 1230/Ap din data de 30.06.2017
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 771/Ap din data de 04.05.2017
Insolventa. Anulare acte frauduloase. - Sentinta civila nr. 510/Ap din data de 22.04.2017
Contractele individuale de munca incheiate intre persoane fizice in calitate de experti desemnati si persoane juridice in derularea unor proiecte POSDRU finantate din Fondul Social European au natura unor contracte atipice de munca - Sentinta civila nr. 496/A din data de 16.04.2017
Insolventa. Art. 72 din Legea nr. 85/2014. Respingerea cererii de deschiderea procedurii insolventei formulata impotriva garantului ipotecar. Solidaritatea nu se prezuma potrivit art. 1034-1056 Cod civil. - Sentinta civila nr. 473/Ap din data de 16.03.2017
EXPROPRIERE. Art. 26 din Legea nr. 33/1994. Stabilirea valorii despagubirii. Metoda comparatiei directe. Alegerea comparabilei cu cea mai mica ajustare, cu caracteristicile cele mai asemanatoare cu terenul in litigiu. - Sentinta civila nr. 336/AP din data de 23.02.2017
Expropriere. Reglementand dreptul de retrocedare a imobilelor expropriate, Legea nr. 33/1994 prevede la art. 35 ca „daca bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate in termen de un an potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat, - Sentinta civila nr. 71/Ap din data de 19.01.2017
Solicitare de sesizare a Curtii de Justi?ie a Uniunii Europene cu o intrebare preliminara, in temeiul dispozitiilor art. 276 din Tratatul privind func?ionarea Uniunii Europene. - Hotarare nr. 56/CP din data de 05.07.2017
Aplicarea unei pedepse mai reduse decat cea mentionata in acordul de recunoastere a vinovatiei. - Sentinta penala nr. 107/Ap din data de 14.02.2017
Legatura de cauzalitate intre fapta inculpatului si rezultatul produs. - Sentinta penala nr. 209/Ap din data de 17.03.2017
Reprezentarea succesorala in materia Legii nr. 10/2001. Amenajari de utilitate publica ulterioare notificarii, fara existenta unei autorizatii de constructie. - Decizie nr. 1500/Ap din data de 01.10.2016