InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Sibiu

Anulare proces verbal de contraventie

(Decizie nr. 25/CA din data de 08.01.2010 pronuntata de Tribunalul Sibiu)

Domeniu Contraventii. Inchisoare contraventionala | Dosare Tribunalul Sibiu | Jurisprudenta Tribunalul Sibiu

Prin plangerea inregistrata la Judecatoria Avrig la 22.05.2005, urmare a declinarii competentei de catre Judecatoria Sibiu, prin sentinta civila nr. 3932/306/2009 petenta a solicitat anularea procesului verbal de contraventie seria AIR, nr.0123 659,incheiat de A.R.R. la 9.02.2009.
Judecatoria Avrig in dosar nr. 3932,prin sentinta civila nr.465 din 30.06.2009 a respins exceptia…….amenzii, a admis plangerea petentei si a anulat procesul verbal de contraventie atacat.
Pentru a pronunta aceasta hotarare, instanta de fond  a retinut ca dispozitiile art.14 din OG 2/2001 nu au fost indeplinite, iar pe fondul cauzei procesul verbal de contraventie atacat este nelegal si netemeinic intrucat in raport de actele dosarului, avand in vedere dispozitiile art. 7 si 11 din H.G.nr.899/2003, rezulta ca verificarea periodica a tahografului montat pe autovehicul se efectueaza la cel mult 2 ani de catre Regia Autonoma „Registrul Auto Roman” sau de catre agenti economici autorizati de Regia Autonoma „Registrul Auto Roman” conform reglementarilor specifice in vigoare, la fel verificarea si periodica a functionarii limitatorului de viteza montat pe autovehicule  referitoare la viteza reglata, trebuie efectuata cel mult 2 ani de catre Regia Autonoma „Registrul Auto Roman” sau de catre agenti economici autorizati de Regia Autonoma „Registrul Auto Roman”, conform reglementarilor specifice in vigoare.
In cauza nu s-a facut dovada de catre intimata a faptului ca autoutilitara nu ar fi fost la prima inmatriculare, respectiv ca nu ar fi fost un vehicul nou in circulatie.
Documentul depus  de catre intimata la fila 21, demonstreaza faptul  ca in dreptul V-set este barat, nu este integral, partea de sus nu apare pentru a se putea observa ce reprezinta acesta.
Impotriva acestei hotarari in termenul legal prevazut  de art.301 C.p.c. a declarat recurs  intimata A. R. R. solicitand admiterea recursului, modificarea hotararii recurate cu retinerea spre rejudecare , iar pe fond respingerea plangerii contraventionale ca netemeinica si nelegala, cu consecinta mentinerii procesul verbal de contraventie ca temeinic si legal.
In motivarea recursului recurentul  intimat invoca disp.art.304 C.p.c sustinand: ca prima instanta a retinut gresit ca in materia dreptului contraventional sarcina probei revine  organului constatator si nu petentei,conform art.1169 CC. In cauza petenta nu a facut proba contura faptelor retinute prin procesul verbal de contraventie incheiat de organul contestator.
Examinand recursul intimatei, prin prisma criticilor invocate, precum si din oficiu, potrivit dispozitiilor art.3041C.p.c. constata recursul nefundat pentru considerentele ce vor urma:
Prevederile art.34 alin 1 din OG 2/2001 in modul si cum sunt formulate, pot fi interpretate prin raportare la jurisprudenta C.E.D.O. ca derogand de la dispozitiile dreptului comun care instituie obligativitatea probarii pretentilor de catre persoana care sesizeaza instanta.
Instanta de fond nu a motivat solutia data pe temeiul art.1169 CC,cum gresit a interpretat intimata recurenta.
Conform art.34 din O.G.2/2001, instanta are obligatia de a administra toate probele  necesare in vederea stabilirii unei stari de fapt cat mai corecte.
In cauza, instanta a analizat probatoriul administrat si a dat eficienta dispozitiilor art.7 si 11 din H.G.899/2003, demonstrand ca starea de fapt retinuta prin procesul verbal de contraventie  atacat este diferita de cea reala, organul constatator neputand prezenta acele documente era sa poata conduce la temeinicia faptei contraventionale.
Prin urmare agentul contestator avea obligatia  sa prezinte dovada ca autoutilitara se incadreaza cerintelor art.12 lit. c din H.G.899/2003.
De astfel,in cauza se impunea ca procesul verbal de contraventie sa fie incheiat in prezenta a cel putin a unui martor.
Jurisprudenta infirma practicile prin care se eludeaza dispozitiile cu privire la martorii asistenti.
Procesul verbal de contraventie  a fost incheiat la 9 februarie 2009,iar fapta a fost retinuta ca fiind savarsita la 6.02.2009, procesul verbal de contraventie fiind incheiat in lipsa contravenientului si a unui martor, mentionandu-se,, ca de fata sunt numai agenti constatatori, celelalte persoane au plecat refuzand sa-si asume calitatea de martor’’. Fata de caracterul imperativ al disp.art.19 alin 1din OG 2/2001 si scopul instituirii acestora Tribunalul constata ca incheierea procesul verbal de contraventie fara o justificare legala a imposibilitatii prezentei unui martor, atrage nulitatea actului sanctionator.
Pentru aceste considerente si completand  considerentele sentintei recurate cu cele ce preced, Tribunalul apreciaza solutia instantei de fond  de respingere a exceptiei prescriptiei executarii sanctiunii si pe fond  admiterea plangerii cu consecinta anularii procesul verbal de contraventie ca o corecta si legala , considerent pentru care in baza dispozitiilor art.312 C.p.c. recursul se va respinge ca nefondat.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
           D E C I D E
Respinge recursul formulat de recurenta impotriva sentintei civile nr.465/30.06.2009, pronuntata de Judecatoria  Avrig in dosar nr. 3932/306/2009 pe care o mentine.
IREVOCABILA.
Pronuntata in sedinta publica,azi  8 ianuarie 2010.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contraventii. Inchisoare contraventionala

Obligatia aducerii la cunostinta proprietarului plata TVA a terenurilor construibile - Sentinta civila nr. 301 din data de 27.04.2018
FALIMENT - Sentinta civila nr. 123 din data de 20.03.2018
ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
OMOR - Sentinta penala nr. 24 din data de 14.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
LOVIRI SAU VATAMARI CAUZATOARE DE MOARTE - Sentinta penala nr. 25 din data de 31.03.2017
CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT - Sentinta penala nr. 37 din data de 27.04.2017
Reziliere contract de inchiriere - Sentinta civila nr. 126 din data de 16.02.2017
SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contraven?ie de a solicita instan?ei de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea ac?iunii intemeiata pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004. - Hotarare nr. 1489 din data de 19.05.2017
Contraventii. Confirmare de primire. Obiectiuni. - Decizie nr. 99/R/2010 din data de 01.02.2010
Asigurare paza unitate. Subiect activ. - Decizie nr. 330/R/2010 din data de 15.03.2010
Rovinieta. Persoana responsabila. Leasing - Decizie nr. 136/R/2010 din data de 05.02.2010
TENTATIVA DE OMOR - Sentinta penala nr. 23 din data de 27.03.2017
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 1003 din data de 23.09.2015
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 180 din data de 24.02.2016