InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Sibiu

Anulare proces verbal de contraventie

(Decizie nr. 36/CA din data de 15.01.2010 pronuntata de Tribunalul Sibiu)

Domeniu Contraventii. Inchisoare contraventionala | Dosare Tribunalul Sibiu | Jurisprudenta Tribunalul Sibiu

Tribunalul asupra contestatiei in anulare constata:
Prin contestatia in anulare inregistrata la Tribunalul Sibiu la data de 23.06.2009 contestatorul a solicitat retractarea deciziei civile nr.84/C/5.02.2009,pronuntata  de Tribunalul Sibiu in dosar nr.914/787/2007.
In motivarea cererii contestatorul sustine ca Tribunalul Sibiu in recurs a cercetat unul dintre motivele invocate, respectiv cel privitor la toleranta de +/-3% a aparatelor radar, toleranta care trebuia  sa conduca la o alta sanctiune, astfel ca aceasta omisiune i-a creat o defavoare atat la Judecatori cat si in recurs.
In drept se invoca dispozitiile  art.318 alin 1 teza 8  C.p.c.
Tribunalul analizand contestatia in anulare  prin prisma criticilor invocate si in raport de dispozitiile art.318 alin 1 teza 2 C.p.c constata contestatia netemeinica pentru considerentele ce vor urma :
Prin sentinta civila nr.121 din 26.02.2006 pronuntata de Judecatoria  Avrig a fost respinsa plangerea petentului lui impotriva procesului verbal de contraventie seria PCA, nr.2513239 incheiat la data de 27.09.2007 de catre Inspectoratul de Politie Judetului Sibiu .
Pentru a pronunta aceasta hotarare prima instanta a retinut ca procesul verbal de contraventie  intruneste conditiile impuse  de art.109 din OUG 195/2002, ca fata de conditiile in care s-a constatat incalcarea normelor legale privitor la circulatia rutiera-nerespectarea vitezei maxime admise pe sectorul de drum-cu un mijloc tehnic certificat, omologat si verificat metrologic nu poate conduce la o situatie contura celei retinute prin procesul verbal de contraventie contestat.
Impotriva acestei hotarari petentul contestator a formulat recurs sustinand netemeinicia si nelegalitatea acesteia aratand  ca aparatele radar au o toleranta de +/- 3% aspect neavut in vedere de instanta de fond.
Prin Decizia civila nr.84/C/5.02.2009 Tribunalul Sibiu a respins recursul petentului retinand temeinicia si legalitatea sentintei recurate.
In considerentele deciziei contestate, instanta de recurs  a reexaminat cauza sub toate motivele de recurs  si din oficiu retinand  ca dovada starii de fapt s-a facut prin plansa foto realizata cu aparat radar, omologat si verificat metrologic, conform buletinului de verificare metrologica nr.0099972/2007 ,mijloc prin care se certifica viteza de rulare a autoturismului condus  de contestator, ca procesul verbal de contraventie respecta cerintele de validitate ale actului administrativ, respingand critica privind incadrarea in limita de viteza admisa pe acel sector de drum, intrucat plansa foto a surprins autoturismul avand  o viteza de 102 km/h, limita maxima admisa fiind de 50 km/ora.
In aceste conditii, Tribunalul apreciaza ca in raport de dispozitiile art.318 alin 1 teza 2 C.p.c.,invocat de contestator, pentru ca o contestatie in anulare sa poata fi admisa trebuie sa se aiba in vedere omisiunea de a examina unul din motivele de casare prevazute de art.304 C.p.c, iar nu argumentele de fapt  si de drept invocate de parte.
In cauza instanta de recurs a raspuns criticilor invocate in recurs, neavand obligatia de a analiza fiecare argument cuprins in motivele de recurs, ci de a analiza fiecare motiv de casare, obligatie pe care instanta de recurs si-a indeplinit-o.
Fata de aceste considerente in raport de dispozitiile art.318 alin 1 teza 2 C.p.c. contestatia in anulare formulata de contestatorul se va respinge.PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII

                                                                DECIDE

Respinge contestatia in anulare formulata de contestatorul in contradictoriu cu intimatul impotriva deciziei civile nr.84/C/05.02.2009 pronuntata de Tribunalului Sibiu in dos. nr. 914/787/2007.                                                                                                                                                               
IREVOCABILA.
Pronuntata in sedinta publica azi, 15 ianuarie 2010.Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contraventii. Inchisoare contraventionala

Obligatia aducerii la cunostinta proprietarului plata TVA a terenurilor construibile - Sentinta civila nr. 301 din data de 27.04.2018
FALIMENT - Sentinta civila nr. 123 din data de 20.03.2018
ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
OMOR - Sentinta penala nr. 24 din data de 14.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
LOVIRI SAU VATAMARI CAUZATOARE DE MOARTE - Sentinta penala nr. 25 din data de 31.03.2017
CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT - Sentinta penala nr. 37 din data de 27.04.2017
Reziliere contract de inchiriere - Sentinta civila nr. 126 din data de 16.02.2017
SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contraven?ie de a solicita instan?ei de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea ac?iunii intemeiata pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004. - Hotarare nr. 1489 din data de 19.05.2017
Contraventii. Confirmare de primire. Obiectiuni. - Decizie nr. 99/R/2010 din data de 01.02.2010
Asigurare paza unitate. Subiect activ. - Decizie nr. 330/R/2010 din data de 15.03.2010
Rovinieta. Persoana responsabila. Leasing - Decizie nr. 136/R/2010 din data de 05.02.2010
TENTATIVA DE OMOR - Sentinta penala nr. 23 din data de 27.03.2017
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 1003 din data de 23.09.2015
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 180 din data de 24.02.2016