InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Brasov

Inlocuire sanctiune amenda contraventionala cu avertisment

(Decizie nr. 1270/R din data de 13.11.2009 pronuntata de Tribunalul Brasov)

Domeniu Contraventii. Inchisoare contraventionala | Dosare Tribunalul Brasov | Jurisprudenta Tribunalul Brasov             DECIZIA CIVILA NR. 1270 /Rc            


         Pentru astazi fiind amanata pronuntarea asupra recursului formulat de petenta V. A. I. impotriva sentintei civile nr. 4930 pronuntata la data de 11.05.2009, de Judecatoria B.in dosarul nr. 16878/197/2008 avand ca obiect anulare proces verbal de contraventie, in contradictoriu cu intimatul CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI B. – DIRECTIA POLITIA COMUNITARA B..
         La apelul nominal facut in sedinta publica, se constata lipsa partilor .
         Procedura legal indeplinita.
         Dezbaterile asupra recursului de fata au avut loc in sedinta publica din  data de 13 noiembrie 2009, cand partile au pus concluzii in sensul celor consemnate in incheierea de sedinta din aceea zi, care face parte integranta din prezenta, iar instanta din lipsa de timp, in baza art. 260 ind. 1  Cod procedura civila, a amanat pronuntarea pentru data de 20 noiembrie 2009.
                                                         
                                                 T R I B U N A L U L
         
         Asupra recursului de fata:
         Constata ca prin sentinta civila nr., 4930/11.05.2009 a Judecatoriei B. a fost respinsa plangerea formulata de petenta V. A. I. impotriva procesului verbal de contraventie nr. 041309/27.07.2008 emis de intimata Directia Politia Comunitara B., in considerentele sentintei retinandu-se ca prin procesul verbal de constatare si sanctiune a contraventiei seria BVDPC nr. 041309 incheiat la data de 27.07.2008 s-a retinut in sarcina petentei, ca in noaptea de 27.07.2008 a fotografiat ursi pe str. J. din mun. B., cu un aparat generator de efecte luminoase ce poate constitui un pericol iminent de atac, accidentare sau ranire.
         Pe considerentul ca fapta retinuta in sarcina petentei intruneste elementele constitutive ale contraventiei prevazuta de art. 3 din H.C.L.  B. nr. 542/2004 i s-a aplicat petentei o amenda contraventionala in cuantum de 1.000 lei.
         Art. 21 lin. 3 din O.G nr. 2/2001 aprobat cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002 prevede ca „ sanctiunea se aplica in limitele prevazute de actul normativ si trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savarsite, tinandu-se seama de imprejurarile in care a fost savarsita fapta, de modul si de circumstantele personale ale contravenientului precum si de celelalte date inscrise in procesul verbal „.
         In speta, fapta contraventionala savarsita de petenta este grava intrucat fotografierea ursilor cu aparate cu efecte luminoase poate constitui un pericol iminent de atac al usilor, cu consecinte deosebite de grave pentru persoanele aflate in zona.
         Petenta, prin fapta sa, si-a pus in pericol viata acesteia si a persoanei cu care se afla in autoturism, dand dovada de inconstienta.
         N-are importanta daca exista sau nu indicatoare de avertizare in zona, intrucat este de notorietate faptul ca este interzis sa fotografiezi ursii din zona respectiva, tocmai datorita incidentelor care au avut loc.
         In consecinta, individualizarea sanctiunii este in deplina concordanta cu dispozitiile art. 21 alin. 3 din O.G. nr. 2/2001 cu modificarile si completarile ulterioare.
         Disponibilitatilor financiare reduse ale petentei nu inlatura caracterul  contraventional al faptei retinuta in sarcina acesteia, nu constituie motiv de anulare a procesului verbal si nici de inlocuire a sanctiunii aplicate.
         Impotriva acestei sentinte a declarat recurs petenta V. A. I. criticand-o pentru nelegalitate si netemeinicie, iar in dezvoltarea motivelor de recurs se arata ca prin procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiei seria BVDPC nr. 041309 incheiat la data de 27.07.2008 a fotografiat ursi pe str. J. din mun. B., cu un aparat generator de efecte luminoase ce poate constitui un pericol iminent de atac, accidentare sau ranire.
In motivarea plangerii petenta a aratat ca nu avea cunostinta de faptul ca nu are voie sa fotografieze ursi, intrucat nu era nici un panou de avertizare in acest sens si ca ar fi fost corect sa fie sanctionata cu avertisment.
Instanta de judecata la 16.03.2009 si 04.05.2009 a incuviintat si a administrat numai proba cu inscrisuri si a respins proba testimoniala cu numitul S. R. pentru considerentele de fapt si de drept retinute in incheierea de sedinta de termenul respectiv.
Instanta de fond a incalcat dreptul petentei la aparare impotriva sustinerilor aduse in procesul verbal de contraventie .
Instanta gresit a constatat ca n-are importanta daca exista sau nu indicatoare de avertizare in zona str. J. din mun. B., intrucat nu este interzis fotografierea ursilor si a altor animale, decat pe anumite zona stabilita prin hotararile Consiliului Local B..
Prin teza probatorie din data de 16.03.2009 s-a aratat ca este necesar incuviintarea probei testimoniale pentru a dovedi faptul ca petenta era in autoturism cu numitul S. R. care poate atesta faptul ca nu erau indicate de avertizare, desi in actele contestatoare al contraventiei s-a mentionat ca nu exista nici un martor la fata locului si faptul ca in zona erau prevazute indicatoare ce aduc la cunostinta prevederile H.C.L. nr. 542/2004.
Analizand actele si lucrarile dosarului, sentinta atacata si motivele de recurs invocate se constata ca recursul este fondat urmand a fi admis.
Prin procesul – verbal de contraventie nr. 041309/27.07.2008 intocmit de intiamta Directia Politiei Comunicate B., petenta V. A. I. a fost sanctionata contraventional pentru contraventia prevazuta de art. 3 din HCL nr. 542/2004, in fapt retinandu-se ca petenta a fotografiat ursi, cu efecte luminoase ce pot constitui un pericol iminent de atac, accidente sau ranire.
Potrivit art. 21 alin. 3 din O.G. nr. 2 /2001 privind regimul juridic al contraventiilor :
„(3) Sanctiunea se aplica in limitele prevazute de actul normativ si trebuie sa fie proportionala cu gradul de pericol social al faptei savarsite, tinandu-se seama de imprejurarile in care a fost savarsita fapta, de modul si mijloacele de savarsire a acesteia, de scopul urmarit, de urmarea produsa, precum si de circumstantele personale ale contravenientului si de celelalte date inscrise in procesul – verbal.”
Potrivit art. 7 din O.G. nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor:
„(1) Avertismentul consta in atentionarea verbala sau scrisa a contravenientului asupra pericolului social al faptei savarsite, insotita de recomandarea de a respecta dispozitiile legale.
(2) Avertismentul se aplica in cazul in care fapta este de gravitate redusa.
(3) Avertismentul se poate aplica si in cazul in care actul normativ de stabilire si sanctionare a contraventiei nu prevede aceasta sanctiune:
Sanctiunea contraventionala nu reprezinta un scop in sine, ci dor un mijloc prin care se protejeaza relatiile sociale si se formeaza un spirit de responsabilitate.
Ca si natura, avertismentul reprezinta o sanctiune pur morala ce se aplica in cazul contraventiilor ce prezinta un grad de pericol social redus, instanta putand dispune inlocuirea sanctiunii amenzii contraventionale cu cea a avertismentului pentru plangerea contraventionala prin care se invoca netemeinicia aplicarii sanctiunii amenzii contraventionale.
Ori, in conditiile in care, fotografierea ursilor s-a facut din masina iar in zona nu se afla alte persoane ( in procesul – verbal mentionandu-se ca „ nu a fost de fata nici un martor deoarece era o ora tarzie”), fapta retinuta in sarcina petentei are un grad redus de pericol social.
Fata de aceste considerente, instanta in baza prevederilor art. 312 Cod procedura civila, urmeaza sa admita recursul formulat de recurenta V. A. I. si sa modifice in tot sentinta atacata in sensul admiterii in parte a plangerii formulate de petenta V. A. I. si al inlocuirii sanctiunii amenzii contraventionale aplicate petentei prin procesul – verbal contestat cu sanctiunea „ avertisment”.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
D E C I D E

       Admite recursul declarat de recurenta V. A. I. impotriva sentintei civile nr. 4930/11.05.2009 a Judecatoriei B. pe care o modifica in parte in sensul ca:
Admite in parte plangerea formulata de petenta V. A. I. impotriva procesului verbal de contraventie nr. 041309/27.07.2008 emis de intimata Directia Politia Comunitara B. si dispune inlocuirea amenzii contraventionale in suma de 1.000 lei aplicata prin acest proces – verbal de contraventie cu sanctiunea „ avertisment”.
Irevocabila.
Pronuntata in sedinta publica azi 20.11.2009.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contraventii. Inchisoare contraventionala

Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contraven?ie de a solicita instan?ei de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea ac?iunii intemeiata pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004. - Hotarare nr. 1489 din data de 19.05.2017
Contraventii. Confirmare de primire. Obiectiuni. - Decizie nr. 99/R/2010 din data de 01.02.2010
Asigurare paza unitate. Subiect activ. - Decizie nr. 330/R/2010 din data de 15.03.2010
Rovinieta. Persoana responsabila. Leasing - Decizie nr. 136/R/2010 din data de 05.02.2010
Anulare proces verbal de contraventie. - Decizie nr. 118/CA din data de 01.02.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 28/CA din data de 08.01.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 36/CA din data de 15.01.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 25/CA din data de 08.01.2010
- Sentinta penala nr. din data de 26.03.2008
Nu este permisa detinerea simultana a doua permise de conducere, din care unul eliberat de autoritatile altui stat.Potrivit art. 102 alin 1 pct.8 din O.U.G. nr. 195/2002, constituie contraventie detinerea simultana a doua permise de conducere nationale - Decizie nr. 5649 din data de 15.11.2013
Propunere arestare preventiva – respingere - Sentinta penala nr. I N C H E I E R E A NR. 4 din data de 30.01.2013
Esalonare amenda penala art. 425 alin.2 din Codul de procedura penala - Sentinta penala nr. 93/S din data de 28.03.2012
REVIZUIRE, ART. 3201 Cod Procedura Penala, INADMISIBILITATE - Sentinta penala nr. 76/S din data de 19.03.2013
Fals si uz de fals - Sentinta penala nr. 154/S din data de 04.06.2013
OMOR DEOSEBIT DE GRAV - CONDAMNARE - Sentinta penala nr. 96/S din data de 01.04.2013
Inselaciune rejudecare 5221 Cod procedura penala - Sentinta penala nr. 138/S din data de 24.05.2013
LIBERARE PROVIZORIE SUB CONTROL JUDICIARE - ADMITERE - Sentinta penala nr. IN C H E I E R E din data de 24.05.2013
PLANGERE ORDONANTA PROCUROR, ADMITERE - Sentinta penala nr. Sedinta Camerei de Consiliu din data de 16.05.2013
INFRACTIUNEA DE OMOR, SOLUTIE DE CONDAMNARE - Sentinta penala nr. 81/S din data de 19.03.2013
Plangere contraventionala - Decizie nr. 188/R din data de 15.02.2013