InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti

plangere contraventionala - circulatie

(Hotarare nr. **** din data de 18.05.2015 pronuntata de Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti)

Domeniu Circulatie rutiera | Dosare Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti | Jurisprudenta Judecatoria Sectorului 4 BucurestiDosar ………….

SENTINTA CIVILA NR. ……..
Sedinta publica din data  de 18.05.2015
INSTANTA CONSTITUITA DIN:
PRESEDINTE:  ………..
GREFIER:  ………


Pe rol solutionarea asupra cererii de chemare in judecata formulata de petenta ………. in contradictoriu cu intimata  ……………, si …………….., avand ca obiect plangere contraventionala.
La apelul nominal  facut in sedinta publica, au raspuns petenta, personal, intervenienta personal si asistata de avocat si martorii ………. si ………, lipsa fiind intimata.
          Procedura de citare este legal indeplinita.
          S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta.
Intervenienta, prin avocat, depune la dosar planse foto si schita cu locul producerii accidentului.
Instanta, in temeiul art. 318-319 cod procedura civila, procedeaza la audierea,  pe rand, a martorelor  ……… si ……………, dupa legitimare si depunerea juramantului de catre acestea, declaratiile celor doua martore fiind consemnate si atasate la dosarul cauzei, dupa semnare.
 Intervenienta, prin avocat, arata ca dupa accident, masina sa nu era deplasabila pentru ca era rupta fuzeta. Mai invedereaza instantei faptul ca si-a reparat masina pe cheltuiala ei.
La intrebarea instantei, petenta arata ca si-a reparat, la randul sau,  masina.
Instanta, in baza art. 244 NCPC declara terminata cercetarea procesului si trece la dezbateri in fond.
Petenta, personal, solicita admiterea plangerii,  anularea procesului-verbal de contraventie   si restituirea amenzii precum si anularea masurii complementare de retinere a permisului de conducere.
Intervenienta, prin avocat, solicita respingerea plangerii ca neintemeiata si mentinerea procesului-verbal de contraventie, sa se aiba in vedere ca situatia reala este cea retinuta  prin procesul-verbal de contraventie. Cu cheltuieli de judecata onorariu de avocat sens in care, depune chitanta la dosar. 
In temeiul 394 Cod procedura civila, constatand ca au fost lamurite toate aspectele de fapt si de drept, instanta declara inchise dezbaterile si retine cauza spre solutionare.
 

INSTANTA
 

Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:
Prin plangerea inregistrata pe rolul Judecatoriei sectorului 4 Bucure?ti la data de 11.11.2014, sub nr……….2013, petentul ……….. a contestat procesul-verbal de contraventie seria ……. nr. ………..28.10.2014 incheiat de catre intimatul …………….., solicitand instantei anularea procesului-verbal de contraventie, exonerarea de plata amenzii.
In fapt, petentul a aratat ca la data de 27.10.2014  a plecat de la gradini?a  nr ……..si circula pe strada ………cu autoturismul  cu nr …… deplasandu-se spre sos ……., fiind impreuna cu fiul ei in varsta de 3 ani  si cu nepo?ica si soacra fratelui sau. Pe strada …………la nr ….. locuiesc parintii reclamantei care se aflau in fata blocului , iar strada in cauza este una cu prioritate, iar la intersectia cu strada ….. a fost lovita de autoturismul  marca …… cu nr ………. care circula  cu viteza din spate si a efectuat manevra de depasire in intersectie. Impactul s-a produs chiar in mijlocul intersectiei, reclamanta fiind lovita in partea stanga fata a ma?inii, dupa care a fost proiectat in bordura de pe partea dreapta, in urma coliziunii ma?ina fiind nedeplasabila, transportul la sediul  politiei rutiere fiind realizat cu platforma. In acest timp conducatorul celuilalt autoturism a ramas la fata locului  si a sunat pe cineva care a venit cu o piesa si a reparat ma?ina.
 Reclamanta apreciaza ca agentul de politie s-a aflat intr-o grava eroare atunci cand a stabilit situatia de fapt, re?inand eronat ca strada pe care circula si directiile de deplasare ale celor doua vehicule. Este imposibil ca reclamanta sa fi acro?at autoturismul BMW ?inand cont de locul producerii accidentului si de avariile celor doua vehicule, in fapt autovehiculul reclamantei a fost acrosat de cel al intervenientei, culpa revenind acesteia intrucat nu se deplasa regulamentar in spatele sau si nu a respectat  distanta legala dintre vehicule si inten?ionand sa efectueze manevra de depasire in intersectie, incalcand prevederile  art. 51 din OUG 195/2002 de asemenea aceasta trebuia sa semnalizeze intentia sa cu 50 m inainte si trebuia sa se asigure pentru efectuarea manevrei, obliga?ii pe care nu le-a respectat si a condus la producerea accidentului.
Pe de alta parte agentul nu a constatat personal savarsirea contraventiei si nici prin intermediul unui mijloc tehnic certificat sau omologat care sa sustina situatia de fapt retinuta, astfel ca procesul verbal nu se bucura de prezumtia de temeinicie. Din descrierea faptei rezulta incertitudinea agentului , ceea ce creeaza un dubiu cu privire la existenta faptei contraventionale.
Reclamanta a solicitat introducerea in cauza si a celuilalt conducator auto, Frincu Cristina Nicoleta
In drept au fost invocate prev. art. 118 din OUG 195/2002
In sustinerea actiunii au fost depuse la dosar carte de identitate, certificat de inmatriculare, dovada, procesul verbal de contraventie.
Plangerea a fost legal timbrata cu taxa judiciara de timbru in suma de 20 lei..
Intimatul ………. a formulat intampinare (fila nr. 46) prin care a solicitat respingerea plangerii ca netemeinica si nelegala si mentinerea procesului-verbal de contraventie astfel cum a fost intocmit de agentul constatator.
In fapt intimatul a aratat ca motivele invocate de petent sunt neintemeiate intrucat savarsirea faptei rezulta din procesul-verbal de constatare a contraventiei.  Care cuprinde toate elementele obligatorii, iar situa?ia de fapt a fost stabilita dupa ce agentul constatator s-a deplasat la fata locului  si a confruntat avariile celor doua vehicule stabilind ca acestea corespund ca inal?ime si dinamica  cu situa?ia de fapt retinuta. In fapt intimata arata ca simpla negare a petentului  nu il exonereaza de raspundere si nu inseamna ca nu a savarsit fapta.
In drept intimatul a invocat prevederile art. 115-118 Cod proc.civ. si O.G. nr. 2/2001
In dovedirea celor sustinute prin intampinare intimatul a solicitat incuviintarea probei cu inscrisuri si audierea celui de-al doilea conducator auto in calitate de intervenient. Au fost depuse la dosar declara?iile celor doi conducatori auto, autorizatii de reparatie, istoric sanctiuni, declaratiile martorilor, proces verbal de deplasare la fata locului.
Instanta in temeiul prevederilor art. 33 alin. (2) din OG 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor si, respectiv art. 119 din OUG 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice a dispus si a introdus in cauza pe intervenientul ……………… .
Instanta a incuviin?at proba cu inscrisurile depuse la dosar si proba testimoniala cu cate un martor pentru reclamanta si intervenienta. Acestea au completat proba cu inscrisuri prin depunerea de schi?e si plan?e fotografice efectuate dupa coliziunea celor doua vehicule.
 
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine  urmatoarele:
Prin procesul-verbal de contraventie seria …….. nr. ……… incheiat de catre un agent constatator din cadrul intimatei s-a retinut ca din declara?iile celor doi conducatori auto si din avariile existente rezulta ca ……… a condus auto  …….. pe str. ……… si la intersectie cu str. ….. nu a respectat semnificatia indicatorului cedeaza trecerea, tamponandu-se cu auto …. condus pe drum cu prioritate de ……….. .
  Petenta a semnat procesul verbal cu obiectiuni men?ionand ca nu se considera vinovata.
Pentru aceasta fapta petentul a fost sanctionat cu amenda contraventionala in cuantum de 540 lei, fiind dispusa si masura complementara a suspendarii dreptului de a conduce pe o perioada de 60 zile, in temeiul prevederilor art. 57 alin 2 si art. 101 alin 3 lit. a din OUG nr. 195/2002.
Instanta retine ca in conformitate cu dispozitiile art. 101 alin. (3) lit. a) din O.U.G. nr. 195/2002 ,, Constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda prevazuta in clasa a III-a de sanctiuni si cu aplicarea sanctiunii contraventionale complementare a suspendarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 60 de zile savarsirea de catre conducatorul de autovehicul sau tramvai a urmatoarelor fapte: 
    a) nerespectarea regulilor privind prioritatea de trecere, depasirea sau trecerea la culoarea rosie a semaforului, daca prin aceasta s-a produs un accident de circulatie din care au rezultat avarierea unui vehicul sau alte pagube materiale; 
De asemenea, potrivit dispozitiilor art. 98 alin. (4) din O.U.G. nr. 195/2002 ,,clasele de sanctiuni sunt urmatoarele: (...) b) clasa a III-a –  de la 6 la 8  puncte-amenda (...)” 
Instanta constata ca procesul-verbal incheiat de intimat intruneste conditiile de forma impuse de art. 16 din O.G. nr. 2/2001 si ca nu exista vreo cauza de nulitate absoluta prevazuta de art. 17 din acelasi act normativ. De altfel petenta nici nu a invocat motive de nelegalitate.

Asupra temeiniciei procesului-verbal de contraventie instanta retine in primul rand ca starea de fapt expusa de catre cei doi conducatori auto este contradictorie, aceea?i situa?ie fiind relatata si  in fata agentului de politie cu ocazia intocmirii procesului verbal de contraven?ie. Pe de alta parte agentul de politie nu a observat personal momentul  producerii contraven?iei si nu a constatat personal comiterea faptei, aceasta fiind stabilita ulterior in baza declara?iilor contradictorii ale partilor si ca urmare a deplasarii la fata locului pentru clarificarea acestora, fara insa ca procesul verbal intocmit cu acesta ocazie sa realizeze o  astfel de clarificare. Cu toate acestea din procesul verbal de deplasare la fata locului men?ionat, instanta retine ca in intersectie nu au fost identificate urme de franare sau alte elemente rezultate in urma accidentului.
In fapt instanta retine ca situa?ia de fapt descrisa in procesul verbal nu se coroboreaza cu elementele probatorii aflate la dosar si mai ales cu avariile existente asupra celor doua vehicule astfel cum sunt ele prezentate in plan?ele fotografice depuse la dosar de cei doi conducatori auto.
 Instanta apreciaza ca in fapt reclamanta se deplasa in aceea?i direc?ie cu intervenienta, pe strada ….., iar la intersectie cu strada ……….reclamanta a virat la stanga rotile autoturismului, inten?ionand sa se deplaseze spre strada …… pentru a o transporta la domiciliu pe martora si pe nepotul acesteia minor. Cel mai probabil reclamanta nu s-a asigurat si nu a semnalizat inten?ia de schimbare a direc?iei de mers, aspecte care o culpabilizeaza, acesta fiind si motivul pentru care nu a declarat organelor de politie direc?ia reala de deplasare. In acest timp intervenienta care circula din spate a efectuat in intersectie manevra de depa?ire, iar in momentul in care a ajuns in dreptul vehiculului Logan a fost surprinsa de virajul ro?ilor, si de manevra reclamantei, producandu-se coliziunea. Pentru a retine acesta stare de fapt instanta are in vedere urmatoarele argumente:
 Reclamanta a declarat ca la momentul respectiv se intorcea de la gradini?a …..de unde il luase pe fiul sau si pe fiul fratelui ei, fiind inso?ita si de martora ………- soacra fratelui, deplasandu-se de la gradini?a inspre intersec?ia cu strada …………. si ulterior in continuare pe strada ……… pana la intersectia cu strada ………., unde a avut loc impactul. Instanta apreciaza ca fiind verosimile aceste sus?ineri, reclamanta fiind in ma?ina cu cei doi minori, gradini?a in cauza este situata exact in direc?ia opusa de deplasare indicata, iar accidentul a avut loc in jurul orei 14,00, fiind astfel foarte plauzibil  ca reclamanta sa fi venit de la gradini?a cu cei doi copii la ora respectiva.  Este la fel de plauzibil ca reclamanta sa fi urmat traseul men?ionat care  este cel mai scurt, fiind in linie dreapta, cum de altfel a si declarat in fata organelor de politie inca de la inceput. Nu exista nici o justificare si nu a fost prezentat nici un fel de argument pentru care reclamanta ar fi ales un traseu ocolitor si incomod prin strada …., mai ales ca parintii ei locuiesc pe strada ….., si de altfel se si aflau in fata blocului, astfel ca nu exista nici un motiv pentru care reclamanta sa fi circulat pe strada …… .
 Prin urmare apreciem ca fiind cert faptul ca reclamanta se deplasa pe strada ….. venind dinspre strada ……, astfel ca nu avea cum sa circule pe strada ….. asa cum se men?ioneaza in procesul verbal.
 Pe de alta parte examinand fotografiile cu avariile celor doua vehicule instanta apreciaza ca ele nu puteau fi realizate in modalitatea descrisa in procesul verbal(care coincide cu cea sustinuta de intervenienta).
 Astfel, din fotografia detaliata, din plan apropiat, a par?ii din stanga fata a barii autoturismului BMW, condus de intervenienta, se observa ca acesta prezinta impresiuni de culoare neagra si nu de culoare albastra cum este vehiculul reclamantei, amprenta impresiunilor descriind linii uniforme, paralelele si echidistante cu spatii libere de aceea?i dimensiune, ceea ce semnifica faptul ca obiectul care a realizat aceste impresiuni are o configura?ie regulata. De fapt singurul obiect existent pe vehiculul reclamantei care ar fi putut genera aceste impresiuni este o anvelopa, partea de rulare a acesteia avand o configura?ie regulata cu spatii libere, de dimensiuni egale, similare ca forma si dimensiune cu impresiunile de pe bara. Este cert astfel ca impresiunile de pe bara autoturismului BMW au rezultat ca urmare a ac?iunii de frecare cu anvelopa fata dreapta a vehiculului reclamantei, ac?iune care nu se putea realiza decat in situa?ia in care rotile autoturismului Logan erau virate spre stanga, pentru a se putea realiza contactul cu partea/banda de rulare a anvelopei. In cazul in care reclamanta ar fi circulat pe direc?ia inainte(continuand deplasarea pe strada ………) rotile ar fi fost orientate pe direc?ia inainte si chiar daca autoturismul BMW ar fi circulat lipit de vehiculul reclamantei nu ar fi avut cum sa loveasca cu bara fata vreuna dintre rotile acestuia si in nici un caz nu ar fi avut cum sa se produca un contact cu banda de rulare a anvelopei. Pe de alta parte  impresiunile de pe bara indica un impact cu o anvelopa statica, in timp ce varianta indicata de reclamanta are in vedere in mod implicit o anvelopa in mi?care.
De asemenea nu se poate retine ca impresiunile de pe bara autoturismului BMW au fost realizate in urma ac?iunii de frecare cu bara auto Logan. De?i aceasta bara are si elemente de culoare neagra ele sunt netede si nu ar fi putut crea impresiuni multiple si regulate de mici dimensiuni ci ar fi descris o urma de frecare ampla de culoare neagra si albastra, si nu doar neagra.
Pe de alta parte daca reclamanta ar fi circulat dinspre dreapta venind de pe strada ………. cum se men?ioneaza in procesul verbal, impactul asupra elementelor de caroserie al celor doua vehicule ar fi fost mult mai violent si mai vizibil, in timp ce avariile celor doua vehicule prezinta numai deformari u?oare, exclusiv pe partea laterala fata si nu la partea frontala.
Nu in ultimul rand instanta retine ca ambele vehicule au suferit avarii serioase la elementele de direc?ie ale rotilor, ceea ce in fapt confirma argumentul ca impactul principal a fost realizat in zona ro?ilor care au si absorbit mare parte din socul coliziunii. In fapt autoturismul BMW a avut bra?ul inferior de la angrenajul rotii dreapta fata rupt, iar auto Logan a necesitat inlocuirea fuzetei si amortizorului stanga fata care de asemenea fac parte din angrenajul rotii. In cazul in care accidentul ar fi avut loc in circumstantele indicate de reclamanta, este improbabila existenta unor avarii atat de grave la nivelul ro?ilor, ci cu preponderenta la nivelul elementelor de caroserie. Chiar si in acest caz avarierea caroseriei ar fi trebuit sa fie una u?oara din moment ce ambele vehicule erau in mi?care cu viteze aproximativ egale, astfel ca la cea mai mica atingere ?oferii ar fi efectuat manevre evazive. Avariile celor doua vehicule nu sunt congruente cu modul de producere sustinut de reclamanta. 
 De asemenea, la fata locului nu au fost evidentiate urme de franare de nici unul dintre vehicule, care ar fi trebuit sa existe cel pu?in pentru auto BMW, conducatorul acestuia ac?ionand instinctual  frana in momentul in care ar fi observat impactul iminent cu un vehicul care se apropie dinspre dreapta. Este evident ca intervenienta nu a ac?ionat frana intrucat nu a observat si nici nu se a?tepta la vreun un impact, fiind complet surprinsa de autoturismul Logan care circula in aceea?i direc?ie si intentiona sa vireze la stanga.
  Intentia reclamantei de a efectua in intersectie un viraj la stanga este plauzibila din moment ce locuin?a martorei ………….(soacra fratelui reclamantei) se afla tocmai in acesta direc?ie, pe strada …………. Pentru aceste motive instanta apreciaza ca fiind neverosimila sustinerea reclamantei si ale martorei ca intentionau sa se deplaseze cu copii pe sos ………. la o cofetarie, mai ales ca martora nu a indicat care este acesta cofetarie si unde este situata. Martora a sustinut ca nu poate indica adresa intrucat nu este din Bucure?ti si nu cunoa?te foarte bine strazile, insa instanta apreciaza ca nefiind plauzibila sustinerea, martora cunoscand foarte bine strazile unde s-a produs accidentul respectiv unde se afla gradini?a si propria locuin?a, relatand amanuntit instantei situarea si amplasarea acestora, astfel ca este improbabil sa nu cunoasca detalii legate de sos …………. care este o artera principala( spre deosebire de cele doua strazi  de cartier, secundare, unde s-a produs impactul) situata la mica distanta de locul coliziunii.
De?i nici una dintre parti nu a relatat un eventual viraj la stanga al autoturismului Logan, apreciem ca intervenienta nu avea cuno?tin?a de acesta intentie si a declarat ca impactul s-a produs din lateral fie pentru ca nu a fost atenta la trafic fie pentru a nu se autoincrimina pentru ca nu s-a asigurat corespunzator la efectuarea manevrei de depa?ire ori pentru ca nu cunoaste bine regulile de circula?ie cu privire la depa?irea in intersectiile dirijate. Reclamanta de?i sustine ca circula pe aceea?i direc?ie nu a declarat ca dorea sa vireze la stanga fie pentru ca nu s-a asigurat ori nu a semnalizat inten?ia de schimbare a direc?iei de mers dorind in aceea?i masura sa nu se autoincrimineze. Toate aceste elemente au condus la declara?ii contradictorii din partea celor doua conducatoare auto care nu au putut fi coroborate  de agentul de politie pentru stabilirea corecta a situa?iei de fapt. Aceasta a fost stabilita de instan?a in principal pe baza avariilor vehiculelor si prin aplicarea prezum?iilor si ra?ionamentelor logice mentionate.
Prin urmare, fata de cele de mai sus, rezulta ca  situa?ia de fapt descrisa in procesul verbal nu corespunde cu situa?ia de fapt reala, accidentul avand loc in alte circumstante decat cele descrise de  agentul de politie, fiind cert ca reclamanta nu avea cum sa circule pe strada …………. dinspre dreapta, ci acesta circula in aceea?i direc?ie cu intervenienta pe ………….., avand intentia de a efectua  un viraj la stanga spre strada ……….. pentru a o transporta la domiciliu pe martora si nepotul acesteia.
In condi?iile in care fapta nu a fost observata personal de agentul de politie, nici procesul verbal intocmit de acesta nu se bucura de prezum?ia de temeinicie recunoscuta in general actelor de constatare. Mai mult, situa?ia descrisa de acesta nu se coroboreaza cu elementele probatorii de la dosar si cu avariile vehiculelor, care indica o alta modalitate de producere a accidentului, astfel ca pentru aceste motive instanta considera ca nu a fost probata temeinicia celor consemnate in cuprinsul procesului verbal, acesta urmand a fi anulat din aceste considerente.
 In prezenta procedura instanta nu este abilitata ca in raport de noua situa?ie de fapt sa stabileasca culpa vreunuia din cei doi conducatori auto, nu poate modifica procesul verbal prin restabilirea situa?iei de fapt , nu poate aplica o noua contraven?ie si nici nu poate face o alta incadrare juridica a abaterilor comise de conducatorul/ii auto, fiind ?inuta exclusiv sa verifice daca cele consemnate corespund realita?ii, iar in caz contrar sa dispuna anularea procesului verbal. Prin urmare chiar daca reclamanta ar fi vinovata de producerea accidentului, sau daca si intervenienta are o culpa, instanta nu poate dispune masuri in acesta privin?a ele fiind necesar a fi stabilite mai intai de agentul de politie in cuprinsul procesului verbal si ulterior suspuse verificarii instantei.
Pentru considerentele expuse in temeiul dispozitiilor art. 34 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001 instanta va admite plangerea contraventionala formulata de petenta si va anula procesul-verbal apreciind ca acesta este netemeinic .
Instanta va lua act ca nu au fost solicitate cheltuieli de judecata .


PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:

Admite plangerea contraventionala formulata de petentul …………. in contradictoriu cu intimata …………. si intervenienta ……………….
Anuleaza procesul-verbal de constatare a contraventiei seria ………. nr. ………., incheiat de catre intimata.
Ia act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.
Cu drept de apel in 30 zile de la comunicare.
Cererea de apel se depune la Judecatoria Sectorului 4
Pronuntata in sedinta publica, astazi 18.05.2015.

                  PRESEDINTE,                        GREFIER,


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Circulatie rutiera

conducere a unui vehicul fara permis - Sentinta penala nr. xxx din data de 19.04.2018
conducerea sub influenta bauturilor alcoolice - Hotarare nr. 13159 din data de 14.12.2017
Masura blocarii rotilor unui autovehicul. Competenta - Decizie nr. 370/R/2010 din data de 29.03.2010
1 .Contencios administrativ. Plangere contraventionala. Neprecizarea obiectiunilor in mod distinct in procesul - verbal de constatare a contraventiei. - Sentinta comerciala nr. speta 11 din data de 14.01.2008
Vatamare corporala din culpa. Culpa comuna a partii civile si a inculpatului. Respingerea recursului cu privire la majorarea daunelor materiale ?i morale - Decizie nr. 61 din data de 31.12.2013
Aprecierea daunelor morale . Criterii . Majorarea cuantumului in apel - Decizie nr. 65 din data de 22.03.2010
Alcolemie. Analiza toxicologica a probelor de sange la mai mult de trei zile de la recoltare. Sanctiune. - Decizie nr. 30 din data de 15.02.2010
Plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 658 din data de 02.09.2010
Infractiuni privind circulatia pe drumurile publice - Sentinta penala nr. 6 din data de 07.01.2010
Conducerea unui autovehicul sub influenta bauturilor alcoolice - Sentinta penala nr. 58 din data de 20.05.2010
infractiuni privind circulatia pe drumurile publice - Sentinta penala nr. 32 din data de 03.03.2010
plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 452 din data de 14.10.2009
plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 439 din data de 08.10.2009
conducere fara permis - Sentinta penala nr. 1 din data de 07.01.2009
Conducere sub influenta bauturilor alcoolice, parasire a locului accidentului - Sentinta penala nr. 101 din data de 02.10.2007
Ucidere din culpa - Sentinta penala nr. 7 din data de 21.01.2009
Gresita apreciere a probelor administrate cu consecinta achitarii unui inculpat. - Decizie nr. 673 din data de 02.06.2011
Gresita achitare. Aprecierea categoriilor de drumuri publice. - Decizie nr. 727 din data de 16.06.2011
Exceptia de nelegalitate a art.3 din HCL nr.505/2008, precum si a art. 9 si 13 din Regulamentul privind reglementarea activitatii de imobilizare/blocare a rotilor vehiculelor si remorcilor, oprite sau stationate neregulamentar pe drumurile publice s... - Decizie nr. 2050 din data de 27.10.2010
Preschimbare permis de conducere emis de autoritatile straine.Conditii. - Decizie nr. 359 din data de 09.03.2010