InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Podu Turcului

plangere contraventionala

(Sentinta civila nr. 452 din data de 14.10.2009 pronuntata de Judecatoria Podu Turcului)

Domeniu Circulatie rutiera | Dosare Judecatoria Podu Turcului | Jurisprudenta Judecatoria Podu Turcului

DOSAR NR. 535/829/2009R O M A N I A
JUDECATORIA PODU TURCULUI
SENTINTA CIVILA NR. 452/14.10.2009
SEDINTA PUBLICA DIN 14.10.2009
Complet format din :
PRESEDINTE  - XX
Cu participare :
GREFIER  - ZZ
      
      Pe rol fiind solutionarea cauzei civile avand ca obiect ”plangere contraventionala” formulata de petentul N. I. in contradictoriu cu intimata Inspectoratul Judetean de Politie B..
      La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns petentul N. I.  lipsa fiind si  intimata Inspectoratul Judetean de Politie  B..
      Procedura legal indeplinita.
      S-a facut referatul cauzei de catre grefier care invedereaza urmatoarele :
      - cauza este la al doilea termen de judecata;
      - procedura de citare a fost legal indeplinita, dupa care :
Petentul prezent in fata instantei de judecata arata ca a savarsit fapta pentru care a fost sanctionat contraventional, insa arata ca nu are posibilitati materiale deoarece in urma cu aproximativ 2 luni i-a ars casa, in acest sens depunand la dosarul cauzei procesul – verbal de interventie din data de 15.08.2009 al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta „Mr. Constantin Ene” al judetului Bacau.
Nemaifiind alte cereri de formulat, instanta constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul.
Petentul, avand cuvantul, solicita admiterea in parte a plangerii, modificarea procesului – verbal de constatare al contraventiei seria CC nr. - incheiat la data de 17.06.2009, si aplicarea unei sanctiuni contraventionale.
S-au declarat dezbaterile inchise, trecandu-se la deliberare.

I N S T A N T A,
Deliberand

      Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:
Prin plangerea inregistrata pe rolul acestei instante sub nr. 535/25.06.2009 petentul N. I. a solicitat in contradictoriu cu intimata IPJ Bacau, anularea procesului verbal de contraventie seria CC nr. - incheiat la data de 17.06.2009, motivand ca nu este vinovat si ca este in imposibilitate de a achita amenda.
Plangerea nu a fost motivata in drept.
Au fost anexate plangerii urmatoarele inscrisuri: procesul verbal de contraventie seria CC nr. -.
Plangerea impotriva procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiei este scutita de taxa judiciara de timbru in temeiul art. 36 din OG 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor. Conform art. 1 alin. 2 din OG 32/1995, nu s-a aplicat timbru judiciar.
Intimata, legal citata, nu a depus intampinare.
Petentul a propus in aparare si instanta a incuviintat proba cu inscrisuri.
Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
Prin procesul verbal de contraventie seria CC nr. - incheiat la data de 17.06.2009  petentul a fost sanctionat cu amenda contraventionala in cuantum de 480 de lei in baza art. 99 alin. 2 si art. 108 alin. 1 lit. a din OUG 195/2002 retinandu-se in sarcina sa savarsirea contraventiilor prevazute de art. 36 alin. 1 si art. 147 pct. 1 din OUG 195/2002, constand in aceea ca la data de 17 iunie 2009, ora 14,42, a condus pe DJ 241, pe raza comunei -, autoturismul Dacia 1310 cu numar de inmatriculare BC 70 GIA, fara a purta centura de siguranta si fara a avea asupra sa actul de identitate, permisul de conducere si certificatul de inmatriculare.
Desi O.G. nr. 2/2001 nu prevede dispozitii exprese cu privire la forta probanta a procesului-verbal de constatare a contraventiilor si de aplicare a sanctiunii, din economia prevederilor art. 34 alin. 1 rezulta ca acesta se bucura de o prezumtie relativa de legalitate si temeinicie.
           Sub aspectul legalitatii,  instanta apreciaza ca procesul-verbal a fost incheiat cu respectarea dispozitiilor legale, neexistand nici una dintre cauzele de nulitate ce pot fi invocate din oficiu, in conformitate cu dispozitiile art. 17 din OG nr. 2/2001.
          Sub aspectul temeiniciei, instanta a luat act de marturisirea petentului ca recunoaste savarsirea acestor contraventii. Insa, in virtutea rolului activ si in baza prevederilor art. 21 alin. 3 din OG 2/2001, instanta va individualiza sanctiunea ce urmeaza a fi aplicata contravenientului pentru cele doua contraventii savarsite si retinute in procesul verbal. Astfel instanta apreciaza ca cele doua contraventii retinute nu prezinta un grad de pericol social foarte mare, nu s-a produs nici un incident, petentul nu a urmarit vreun scop ilicit, iar in ceea ce priveste circumstantele personale ale petentului, din procesul verbal de interventie din 15.08.2009 depus la dosar, rezulta ca imobilul casa apartinand acestuia  a fost avariat in mare parte prin producerea unui incendiu in data de 15.08.2009.
Potrivit dispozitiilor art.7 alin.3 din O.G. nr.2/2001, avertismentul se poate aplica si in cazul in care actul normativ de stabilire si sanctionare a contraventiei nu prevede aceasta sanctiune, in speta instanta apreciind  ca aceasta este masura adecvata in raport de gravitatea faptei savarsite si urmand sa modifice procesul verbal de contraventie si sa inlocuiasca sanctiunea amenzii aplicata petentului cu avertismentul.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NU7MELE LEGII
HOTARASTE :

Admite in parte plangerea formulata de petentul N. I.,  domiciliat in comuna G., judetul B. in contradictoriu cu intimata Inspectoratul Judetean de Politie B..
Modifica procesul – verbal seria CC nr. 3400945 incheiat la data de 17.06.2009 in sensul ca inlocuieste sanctiunea contraventionala principala aplicata in cuantum de 48 de lei (8 puncte amenda) cu sanctiunea „avertisment”.
      Cu recurs in 15 zile de la comunicare.
      Pronuntata in sedinta publica azi, 14.10.2009.
      
            PRESEDINTE,                                            GREFIER ,
          
      
XX/YY
19/19.10.2009
Ex. 4


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Circulatie rutiera

conducere a unui vehicul fara permis - Sentinta penala nr. xxx din data de 19.04.2018
conducerea sub influenta bauturilor alcoolice - Hotarare nr. 13159 din data de 14.12.2017
Masura blocarii rotilor unui autovehicul. Competenta - Decizie nr. 370/R/2010 din data de 29.03.2010
1 .Contencios administrativ. Plangere contraventionala. Neprecizarea obiectiunilor in mod distinct in procesul - verbal de constatare a contraventiei. - Sentinta comerciala nr. speta 11 din data de 14.01.2008
Vatamare corporala din culpa. Culpa comuna a partii civile si a inculpatului. Respingerea recursului cu privire la majorarea daunelor materiale ?i morale - Decizie nr. 61 din data de 31.12.2013
Aprecierea daunelor morale . Criterii . Majorarea cuantumului in apel - Decizie nr. 65 din data de 22.03.2010
Alcolemie. Analiza toxicologica a probelor de sange la mai mult de trei zile de la recoltare. Sanctiune. - Decizie nr. 30 din data de 15.02.2010
Succesiune - Sentinta civila nr. 711 din data de 19.09.2012
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 681 din data de 12.09.2012
Ordin de protectie - Sentinta civila nr. 5C din data de 03.10.2012
Perfectare act - Sentinta civila nr. 683 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Servitute - Sentinta civila nr. 634 din data de 02.08.2012
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 575 din data de 20.06.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 688 din data de 13.09.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 690 din data de 13.09.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 662 din data de 05.09.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 622 din data de 05.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 488 din data de 30.05.2012