InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Alba Iulia

Preschimbare permis de conducere emis de autoritatile straine.Conditii.

(Decizie nr. 359 din data de 09.03.2010 pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia)

Domeniu Circulatie rutiera | Dosare Curtea de Apel Alba Iulia | Jurisprudenta Curtea de Apel Alba Iulia

    Preschimbare permis de conducere emis de autoritatile straine.Conditii.
    
      Art. 5 lit. d din O.M.A.I. nr. 1480/2006
      Art. 116 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 195/2002
     
Art. 5 lit. d din O.M.A.I. nr. 1480/2006 nu poate fi interpretat in sensul ca preschimbarea permisului de conducere ar fi permisa in cazul reglementat cu conditia sustinerii examenului de conducere, intrucat n-ar fi un caz de preschimbare, ci de efectiva obtinere a unui nou permis de conducere, urmare a promovarii acestui examen, iar aceasta norma introduce o exceptie „in cazurile cand a intervenit una din situatiile prevazute de art. 116 alin. 1” si nu in ipoteza reglementata de art. 116 alin. 1, care ar fi justificat o atare interpretare.

Sectia de contencios administrativ si fiscal - Decizia nr. 359/CA/09  martie 2010
     
     Pe rolul Tribunalului Alba – sectia comerciala si de contencios administrativ – s-a inregistrat sub nr. 2721 din 16.06.2009 actiunea in contencios administrativ formulata de reclamantul D.N. in contradictoriu cu paratii Institutia Prefectului judetului Alba – Serviciul Public Comunitar Regim Permise De Conducere Si Inmatriculare a Vehiculelor si Inspectoratul de Politie al judetului Alba, solicitandu-se ca prin hotararea ce se va pronunta in cauza sa se dispuna anularea dispozitiei de anulare a permisului de conducere emis de autoritatile statului german, pentru categoriile A, B si C si obligarea paratilor sa-i elibereze un permis de conducere pentru aceleasi categorii.
     In motivarea actiunii reclamantul a sustinut ca la data de 27.01.2009 a depus la Serviciul public comunitar – Regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor o cerere in vederea preschimbarii permisului de conducere emis in Germania, insotita de actele necesare, iar  I.P.J. Alba i-a comunicat ca i-a fost anulat dreptul de a conduce, incepand cu data de 05.12.2003.
     S-a mai sustinut de reclamant ca prin sentinta penala nr. 734/2003 pronuntata de Judecatoria Campeni a fost condamnat pentru conducere pe drumurile publice a unui vehicul neinmatriculat, insa instanta nu a instituit masura anularii permisului de conducere.
     S-a mai invederat ca reclamantul la data condamnarii nu detinea permis de conducere, iar masura anularii permisului eliberat de autoritatile germane a fost luata cu nerespectarea termenului de prescriptie de 3 ani.
     In drept s-a invocat Legea nr. 554/2004, Ordinul M.A.I. nr. 1480/2006 si O.U.G. nr. 195/2002.
     Prin sentinta administrativa nr. 982 din 28.10.2009 pronuntata de Tribunalul Alba a fost admisa actiunea reclamantului si in consecinta s-a dispus anularea referatului nr. 60.607/02.03.2009 emis de I.P.J. Alba – Serviciul Politiei Rutiere si a obligat Institutia Prefectului judetului Alba sa preschimbe permisul de conducere emis reclamantului de autoritatile germane pentru categoriile A, B, C/1 cu un document similar romanesc .
     Pentru a pronunta aceasta hotarare instanta de fond a retinut in esenta ca reclamantul a fost condamnat definitiv pentru o infractiune la regimul circulatiei pe drumurile publice care justifica anularea permisului de conducere, conform art. 116 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 195/2002. Insa, pedeapsa aplicata reclamantului de 2 ani inchisoare a fost executata cel tarziu la data de 5.01.2006, considerandu-se implinita perioada de 6 luni prevazuta de art. 116 alin. 1 lit. a din O.U.G. nr. 195/2002, astfel ca a intervenit una din situatiile legale de exceptie care justifica solutionarea favorabila a cererii reclamantului.
     Impotriva acestei hotarari a declarat recurs Institutia Prefectului judetului Alba – serviciul public comunitar – regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor solicitand modificarea sentintei recurate in sensul respingerii actiunii reclamantului.
     In motivarea recursului recurenta sustine ca in baza art. 5 din Ordinul M.A.I. nr. 1480/2006, art. 24 alin. 6, art. 114 alin. 1 lit. b si art. 116 alin. 1 din OUG nr. 195/2002 in mod corect i-a fost anulat reclamantului permisul de conducere eliberat de autoritatile germane, iar acesta pentru a dobandi un permis de conducere pentru categoriile auto mentionate este obligat sa participe la examen.
     In drept, se invoca prevederile art. 299, art. 3021 si art. 304 pct. 9 Cod procedura civila, O.U.G. nr. 195/2002, O.M.A.I. nr. 1480/2006 si Legea nr. 554/2004.
     Prin intampinare reclamantul a solicitat respingerea recursului paratei Institutia Prefectului sustinand temeinicia si legalitatea hotararii atacate.
     Recursul este nefondat .
     Reclamantul a stabilit cadrul procesual in raport de un consortiu procesual independent format din Inspectoratul de Politie al Judetului Alba pentru capatul de cerere privind anularea dispozitiei de anulare a permisului de conducere si din Institutia Prefectului judetului Alba - serviciul public comunitar – regim permise de conducere si inmatriculare a vehiculelor pentru cererea de obligare a acestei institutii la preschimbarea permisului eliberat de autoritatile germane intr-unul romanesc pentru aceleasi categorii de autovehicule.
Instanta de fond, respectand cadrul procesual fixat prin cererea de chemare in judecata, a dispus in contradictoriu cu I.P.J. Alba anularea referatului nr. 60.607/02.03.2009 ce continea propunerea anularii permisului reclamantului si aprobarea acestei masuri de functionarii publici ai acestei institutii.
Paratul I.P.J. Alba nu a declarat recurs impotriva sentintei administrative nr. 982/CAF/2009, prezumandu-se din neexercitarea acestei cai de atac ca a achiesat la dispozitia instantei de fond relative la actul administrativ emis de I.P.J., aceasta dispozitie devenind irevocabila si impunandu-se cu autoritate de lucru judecat tuturor partilor in proces. De aceasta calitate trebuie sa tina seama si instanta de recurs, considerand, in virtutea dispozitiei instantei de fond, permisul de conducere al reclamantului emis de autoritatile germane deplin valabil.
Potrivit art. 5 din Ordinul M.A.I. nr. 1480 din 19.10.2006 „ Nu pot fi preschimbate cu documente similare romanesti, chiar daca au fost emise in statele prevazute in anexele 1 si 2 ( inclusiv Germania ), urmatoarele categorii de documente :

d) Permisele de conducere ale persoanelor care au fost condamnate prin hotarare judecatoreasca ramasa definitiva pentru una din  infractiunile la art. 6 alin. 6 din O.U.G. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, republicata, cu modificarile  si completarile ulterioare, cu exceptia cazurilor cand a intervenit una din situatiile prevazute la art. 116 alin. 1 actul normativ susmentionat”.
Situatiile la care se face trimitere prin norma susmentionata sunt cazurile in care legiuitorul permite persoanei al carei permis a fost anulat urmare a unei condamnari definitive pentru faptele prevazute la art. 114 alin. 1 si la art. 115 alin. 1 din O.U.G. 195/2002 sa participe la examen pentru obtinerea unui permis de conducere.
Situatia aplicabila reclamantului reglementata de art. 116 alin. 1 din O.U.G. nr. 195/2002 este cea prevazuta la lit. b si anume daca „au trecut 6 luni de la data executarii pedepsei amenzii sau a pedepsei in regim de privare de libertate ori la locul de munca.
Asa cum corect a retinut instanta de fond, pedeapsa aplicata reclamantului era considerata executata cel tarziu la data de 5.01.2006, astfel ca la data formularii cererii de preschimbare a permisului era implinit termenul prohibitiv de 6 luni reglementat de norma susmentionata, asa incat reclamantul era indreptatit la preschimbarea permisului in forma solicitata.
Art. 5 lit. d din O.M.A.I. nr. 1480/2006 nu poate fi interpretat in sensul ca preschimbarea permisului de conducere ar fi permisa in cazul reglementat cu conditia sustinerii examenului de conducere, intrucat n-ar fi un caz de preschimbare, ci de efectiva obtinere a unui nou permis de conducere, urmare a promovarii acestui examen, iar aceasta norma introduce o exceptie „in cazurile cand a intervenit una din situatiile prevazute de art. 116 alin. 1” si nu in ipoteza reglementata de art. 116 alin. 1, care ar fi justificat o atare interpretare.
Nu in ultimul rand, chiar in interpretarea data de recurenta art. 5 lit. d din O.M.A.I. nr. 1480/2006 nu este aplicabil situatiei reclamantului, acesta suferind o condamnare sub incidenta Decretului 328/1966 si nu a O.U.G. nr. 195/2002. Aceasta norma are caracterul unei sanctiuni pentru persoanele ce intra sub incidenta ei, asa incat vointa legiuitorului este de stricta interpretare. Chiar daca infractiunile reglementate de Decretul nr. 328/1966 au fost preluate de O.U.G. nr. 195/2002, sunt acte normative distincte, iar neincluderea in sfera normei susmentionate si a condamnarilor suferite sub incidenta D. 328/1966 presupune intentia legiuitorului, de orice nivel ierarhic ar fi el, de a excepta aceste situatii juridice de la reglementare.
Toate aceste consideratiuni  au condus  la concluzia ca hotararea atacata, in masura in care a fost supusa cenzurii instantei de recurs, este temeinica si legala, astfel ca a fost  mentinuta prin respingerea recursului in temeiul art.312 alin.1 Cod procedura  civila.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Circulatie rutiera

Revizuire. Inscrisuri doveditoare. - Decizie nr. 106 din data de 20.06.2018
Revizuire. Existenta unor hotarari potrivnice. - Decizie nr. 405 din data de 25.04.2018
Personal bugetar. Salarizare. Sporuri. - Decizie nr. 716 din data de 27.06.2018
Expropriere. Termenul de emitere a hotararilor de stabilire a cuantumului despagubirilor de catre expropriator - Decizie nr. 522 din data de 16.05.2018
Concediere. Desfiintare post. Cauza reala si serioasa. - Decizie nr. 433 din data de 25.04.2018
Amnistie potrivit Legii nr.125/2014. Neincludere indemnizatie aferenta stabilirii domiciliului obligatoriu. - Decizie nr. 435 din data de 25.04.2018
Cerere de chemare in garantie. Conditii de admisibilitate. - Decizie nr. 232 din data de 07.03.2018
Salarizare. Existenta unor hotararii judecatoresti irevocabile prin care s-a stabilit dreptul de a avea inclus in indemnizatie indexarile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 10/2007. - Decizie nr. 219 din data de 07.03.2018
Competenta materiala. Aplicarea Deciziei (RIL) nr. 18/2016 a Inaltei Cur?ii de Casa?ie ?i Justi?ie. - Sentinta civila nr. 34 din data de 13.02.2018
Salarizare. Situatia in care se pastreaza salariul de baza aferent lunii iulie 2016. - Decizie nr. 13 din data de 09.02.2018
Actiune in constatare. Competenta materiala. - Sentinta civila nr. 32 din data de 08.02.2018
Legalitatea ordinului prefectului avand ca obiect cuantumul sporului pentru condi?ii vatamatoare acordat func?ionarilor publici in baza art. 3^1 alin. 1 din OUG 57/2015. - Decizie nr. 4718 din data de 27.11.2017
Limitele dreptului de apreciere al organului fiscal in stabilirea cuantumului onorariului de avocat. - Decizie nr. 3313 din data de 13.10.2017
Recunoa?terea dreptului de deducere cu privire la cheltuielile aferente edificarii imobilelor care au facut obiectul unor tranzac?ii. Importan?a folosirii imobilului ca locuin?a personala. - Decizie nr. 3385 din data de 18.10.2017
Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Modificare documenta?ie de urbanism vs. indreptare eroare materiala. - Decizie nr. 2746 din data de 26.09.2017
Masurile de remediere luate de autoritatea contractanta in conf. cu art.3 din Legea nr.101/2016. Posibilitatea de revenire asupra raportului procedurii aprobat de conducatorul acesteia. - Decizie nr. 2295 din data de 23.08.2017
Obliga?ia ter?ului poprit de a plati penalita?i de intarziere. Momentul datorarii acestora. - Decizie nr. 2288 din data de 09.08.2017
Timbrul de mediu achitat pentru transcrierea unui autoturism cumparat din Romania. Legalitatea refuzului de restituire. - Hotarare nr. 1883 din data de 14.06.2017
Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contraven?ie de a solicita instan?ei de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea ac?iunii intemeiata pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004. - Hotarare nr. 1489 din data de 19.05.2017