InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Podu Turcului

Plangere contraventionala

(Sentinta civila nr. 658 din data de 02.09.2010 pronuntata de Judecatoria Podu Turcului)

Domeniu Circulatie rutiera | Dosare Judecatoria Podu Turcului | Jurisprudenta Judecatoria Podu Turcului

Dosar nr. 691/829/2010

R O M A N I A
JUDECATORIA PODU TURCULUI
.SENTINTA CIVILA Nr. 658
       Sedinta publica de la 02.09.2010?????
Completul compus din:
PRESEDINTE : JUDECATOR PANFIL SIMONA CARMEN
       GREFIER : BRADEA ANGELICA?????

     Pe rol judecarea cauzei civile privind pe petentul A.F.C. si pe intimatul Inspectoratul de Politie al Judetului Bacau, avand ca obiect plangere contraventionala O.U.G. 195/2002.
     La apelul nominal facut in sedinta publica au lipsit petentul A. F. C. si intimata Inspectoratul de Politie al Judetului Bacau.
     Procedura legal indeplinita.
     S-a facut referatul cauzei de catre grefier, dupa care:
     Instanta constata ca prin serviciul registratura petentul a facut dovada ca urmeaza cursurile la zi  a Colegiului „Mihai Eminescu” Bacau si a depus la dosar in original adeverinta nr. 4006/23.07.2010.
     Instanta constata ca intimata prin intampinare a solicitat judecata in lipsa.
     Nemaifiind alte cereri de formulat si alte probe de administrat in cauza, instanta contata cauza in stare de judecata si ramane in pronuntare pe plangerea formulata de petent.
     S-au declarat dezbaterile inchise, trecandu-se la deliberare.
     
INSTANTA

Deliberand asupra plangerii contraventionale, constata urmatoarele:
     Prin plangerea inregistrata pe rolul Judecatoriei Podu Turcului sub nr. 691/829/08.06.2010, petentul A.F.C. a formulat in contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de Politie al Judetului Bacau, plangere contraventionala impotriva procesului verbal seria CC nr.6229078/02.06.2010.
     Plangerea a fost formulata in termen legal si este scutita de plata taxei de timbru.
     In motivarea plangerii petentul  arata in esenta ca, aflandu-se la volanul autoturismului BC 62 KRY, la data de 2.06.2010 a fost oprit pe raza localitatii Podu Turcului de catre un echipaj al Politiei Rutiere care a luat impotriva sa masura sanctionarii contraventionale conform art. 148/12 HG 1391/2006 si  art. 101/1/10 OUG 195/2002 cu amenda in valoare de 360 lei pentru faptul ca avea folie pe geamurile din fata ale autoturismului pe care il conducea, considerand amenda in cuantum de 360 de lei prea mare si solicita aplicarea unui avertisment, intrucat este elev si nu realizeaza venituri.
In sustinerea plangerii petentul a inteles sa formuleze proba cu inscrisuri, depunand in copie procesul verbal de contraventie seria CC nr. 6229078/02.06.2010, adeverinta de elev nr. 2676/12.03.2010, cartea de identitate seria XC nr. 128487.
Legal citat, petentul  s-a prezentat in instanta.
Organul constatator, legal citat, a formulat intampinare prin care a solicitat respingerea plangerii, aratand ca mentiunile inserate in procesul verbal fac dovada deplina a comiterii faptei, ca amenda a fost aplicata in limitele stabilite de lege si proportional cu gradul de pericol social al faptei.
Din actele si lucrarile dosarului instanta retine:
     Prin procesul verbal de constatare a contraventiei seria  CC  nr. 6229078/02.06.2010, organul constatator  I.P.J. Bacau, a aplicat petentului A. F.C. o amenda contraventionala in cuantum de 360 lei pentru savarsirea faptelor prevazute de art. 148/12 din HG 1391/2006 si sanctionata  de art. 101 alin. 1 pct. 10 din OUG 195/2002. S-a retinut in sarcina petentului faptul in data de 02.06.2010, aflandu-se in DJ 241 Podu Turcului a condus autoturismul cu nr. BC 62 KRY in localitatea Podu Turcului avand aplicate pe geamurile laterale fata care estompeaza vizibilitatea.
     In temeiul art. 34 din O.G. 2/2001, instanta urmeaza a proceda la verificarea legalitatii si temeiniciei procesului-verbal.
     Cu privire la legalitatea procesului verbal, instanta retine ca acesta a fost intocmit cu respectarea dispozitiilor articolelor 16 si 17 din O.G. 2/2001 cuprinzand toate mentiunile prevazute de lege sub sanctiunea nulitatii absolute.
     Cu privire la temeinicia procesului verbal, instanta constata pentru inceput ca prezentul litigiu trebuie sa ofere garantiile procesuale recunoscute si garantate de articolul 6 din Conventia europeana a drepturilor omului (care face parte din dreptul intern in baza articolului 11 din Constitutia Romaniei si are prioritate in temeiul articolului 20 alin. 2 din legea fundamentala).
     Petentul, in fata instantei nu a mai negat faptele consemnate in procesul verbal, a aratat ca regreta savarsirea lor si a solicitat aplicarea unei sanctiuni cu avertisment, aratand ca are o situatie financiara precara, ca este inscris la liceu, cursuri de zi, asa cum atesta adeverinta nr. 4006/23.07.2010, eliberata de Colegiul „Mihai Eminescu”, atasata la dosar.
     Privitor la sanctiunea aplicata, instanta retine ca in dreptul nostru intern, amenda (sanctiunea contraventionala aplicabila) urmareste un scop preventiv si represiv. Astfel, instanta apreciaza ca aplicarea sanctiunii avertismentului, este suficienta pentru atingerea scopului sanctiunii, avand in vedere pozitia petentului. Sanctiunea aplicata trebuie individualizata, la individualizarea sa tinandu-se cont atat de gravitatea faptei cat si de persoana petentului.
     Aceasta individualizare trebuie facuta, fiind consacrat in doctrina dar si in practica recenta a instantelor dinamizata de hotararile pronuntate de CEDO, faptul ca aceste contraventii sunt situate la granita dintre dreptul penal si cel civil.
     Astfel, instanta, in temeiul art. 6 si 7 din OG 2/ 2001, va dispune inlocuirea sanctiunii amnezii cu avertisment, urmand a atrage atentia petentului atat asupra gravitatii faptei prin repercusiunile pe care le are asupra sigurantei consumului cat si asupra faptului ca eventuale alte abateri nu vor mai putea fi considerate ca fiind suficient sanctionate cu sanctiunea avertismentului.
     Pe cale de consecinta, instanta va admite plangerea si va modifica procesul verbal, asa cum s-a retinut in considerentele anterioare.
     
PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

Admite plangerea formulata de petentul A. F. C., domiciliat in com. P.T., judetul Bacau formulata in contradictoriu cu intimatul Inspectoratul de Politie al Judetului Bacau cu sediul in Bacau, str. Alexei Tolstoi nr. 2, jud. Bacau.
Modifica procesul-verbal de contraventie  seria CC nr. 6229078 din 02.06.2010, incheiat de M.A.I., Politia Rutiera, privind pe Andronache Florin Costel, in sensul ca inlocuieste sanctiunea amenzii in cuantum de 360 de lei cu AVERTISMENT.
Definitiva.
Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
     Pronuntata in sedinta publica, azi, 02.09.2010.
     
     Presedinte,                                                                                Grefier,
     
Red./Tehnored. 4 ex.
P.S.C./B.A.
14.09.2010
           Sentinta civila a ramas definitiva  la data de 02.09.2010 si a devenit irevocabila la data de 07.10.2010.

??

??

??

??
1


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Circulatie rutiera

conducere a unui vehicul fara permis - Sentinta penala nr. xxx din data de 19.04.2018
conducerea sub influenta bauturilor alcoolice - Hotarare nr. 13159 din data de 14.12.2017
Masura blocarii rotilor unui autovehicul. Competenta - Decizie nr. 370/R/2010 din data de 29.03.2010
1 .Contencios administrativ. Plangere contraventionala. Neprecizarea obiectiunilor in mod distinct in procesul - verbal de constatare a contraventiei. - Sentinta comerciala nr. speta 11 din data de 14.01.2008
Vatamare corporala din culpa. Culpa comuna a partii civile si a inculpatului. Respingerea recursului cu privire la majorarea daunelor materiale ?i morale - Decizie nr. 61 din data de 31.12.2013
Aprecierea daunelor morale . Criterii . Majorarea cuantumului in apel - Decizie nr. 65 din data de 22.03.2010
Alcolemie. Analiza toxicologica a probelor de sange la mai mult de trei zile de la recoltare. Sanctiune. - Decizie nr. 30 din data de 15.02.2010
Succesiune - Sentinta civila nr. 711 din data de 19.09.2012
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 681 din data de 12.09.2012
Ordin de protectie - Sentinta civila nr. 5C din data de 03.10.2012
Perfectare act - Sentinta civila nr. 683 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Servitute - Sentinta civila nr. 634 din data de 02.08.2012
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 575 din data de 20.06.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 688 din data de 13.09.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 690 din data de 13.09.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 662 din data de 05.09.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 622 din data de 05.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 488 din data de 30.05.2012