InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Alba Iulia

Exceptia de nelegalitate a art.3 din HCL nr.505/2008, precum si a art. 9 si 13 din Regulamentul privind reglementarea activitatii de imobilizare/blocare a rotilor vehiculelor si remorcilor, oprite sau stationate neregulamentar pe drumurile publice s...

(Decizie nr. 2050 din data de 27.10.2010 pronuntata de Curtea de Apel Alba Iulia)

Domeniu Circulatie rutiera | Dosare Curtea de Apel Alba Iulia | Jurisprudenta Curtea de Apel Alba Iulia

     Exceptia de nelegalitate a  art.3 din HCL nr.505/2008, precum si a art. 9 si 13 din Regulamentul privind reglementarea activitatii de imobilizare/blocare a rotilor vehiculelor si remorcilor, oprite sau stationate neregulamentar pe drumurile publice sau pe domeniul public si privat al municipiului Deva si a activitatii de ridicare, transport, depozitare, eliberare a acestor vehicule si remorci, cat si a celor abandonate sau fara stapan – anexa la HCL Deva nr.505/2008, in ce priveste competenta atribuita agentilor constatatori ai Directiei Politia Comunitara Deva de „constatare a opririi/stationarii neregulamentare pe drumurile publice si de a dispune blocarea/deblocarea/ridicarea vehiculelor/remorcilor” .
     
     Sectia de contencios administrativ si fiscal - Decizia nr.2050/27 octombrie   2010
     
     Judecatoria Deva a sesizat sectia de contencios administrativ a Tribunalului Hunedoara, prin incheierea sedintei publice din data de 1.06.2010 cu solutionarea exceptiei de nelegalitate a dispozitiilor art.3 din Hotararea Consiliului local Deva cu nr.505/2008, art. 9 si art. 13 din Regulamentul privind reglementarea activitatii de imobilizare/blocare a rotilor vehiculelor si remorcilor oprite sau stationate neregulamentar pe drumurile publice sau pe domeniul public si privat al municipiului Deva si a activitatii de ridicare, transport, depozitare, eliberare a acestor vehicule si remorci, cat si a celor abandonate sau fara stapan – anexa la HCL Deva nr.505/2008; totodata, a suspendat judecarea cauzei pana la solutionarea definitiva a exceptiei de nelegalitate.
     Pentru a pronunta aceasta hotarare, Judecatoria a retinut, in esenta, ca:
     -  prin nota de constatare nr. 0000402/29.04.2009 intocmita de Directia Politia Comunitara D.  s-a constatat ca autovehiculul petentului C.A.  a fost oprit neregulamentar pe B-dul Decebal din D., pe trotuarul din fata magazinului H.K.
     - conform art.142 lit. n) din Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr. 195/2002, se interzice oprirea voluntara a vehiculelor pe trotuar, daca nu se asigura spatiu de cel putin 1 m pentru circulatia pietonilor; fapta constituie contraventie si se sanctioneaza potrivit disp. art. 108 alin.1 lit. a pct. 8 raportat la art. 99 alin.2 din O.U.G nr.195/2002;
     - in conformitate cu prevederile art. 109 alin.1 din O.U.G. nr.195/2002,  constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac direct de catre politistul rutier, in timp ce, potrivit prevederilor art. 64 alin.1 din acelasi act normativ,  ridicarea vehiculelor stationate neregulamentar pe partea carosabila poate fi dispusa de Politia rutiera.
     -  s-a mai retinut de catre prima instanta  ca, in conformitate cu dispozitiile art.177 din Regulamentul de aplicare a O.U.G. nr.195/2002, controlul respectarii normelor privind circulatia pe drumurile publice si luarea masurilor legale in cazul in care se constata incalcari ale acestora se realizeaza de catre politistii rutieri din cadrul Politiei Romane, care sunt ofiterii si agentii de politie specializati si anume desemnati prin dispozitie a inspectorului general al Inspectoratului General al Politiei Romane.
     - s-a apreciat ca fata de dispozitiile legale anterior mentionate,  si tinand seama de principiul ierarhiei si fortei juridice a actelor normative, consacrat de art. 1 alin.5 din Constitutia Romaniei si art. 4 alin.3 din Legea nr.24/2000 privind normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative - conform caruia actele normative date in executarea legilor, ordonantelor sau a hotararilor Guvernului se emit in limitele si potrivit normelor care le ordona - prin reglementarea de catre HCL Deva nr. 505/2008 si a Regulamentului anexa la HCL a posibilitatii altor agenti constatatori decat cei din cadrul Politiei Rutiere, in speta politisti ai Directiei Politiei Comunitare, de a constata, de a sanctiona oprirea neregulamentara si de a dispune ridicarea vehiculelor, s-a creat o neconcordanta a actului administrativ analizat cu actul normativ cu forta juridica superioara, O.U.G. nr.195/2002; totodata, au fost nerespectate si dispozitiile art. 2 alin.2 din O.G. nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, potrivit carora „Prin hotarari ale autoritatilor administratiei publice locale sau judetene se stabilesc si se sanctioneaza contraventii in toate domeniile de activitate pentru care acestora le sunt stabilite atributii prin lege, in masura in care in domeniile respective nu sunt stabilite contraventii prin legi, ordonante sau hotarari ale Guvernului.”
     Fata de considerentele enuntate, in temeiul art. 4 raportat la art. 11 alin.4 din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, Judecatoria a apreciat necesara sesizarea Tribunalului Hunedoara – Sectia Comerciala si de Contencios Administrativ si Fiscal cu solutionarea exceptiei de nelegalitate a dispozitiilor art. 3 din Hotararea Consiliului Local Deva nr. 505/2008, art. 9 si art. 13 din Regulamentul privind reglementarea activitatii de imobilizare/blocare a rotilor vehiculelor si remorcilor, oprite sau stationate neregulamentar pe drumurile publice sau pe domeniul public si privat al municipiului Deva si a activitatii de ridicare, transport, depozitare, eliberare a acestor vehicule si remorci, cat si a celor abandonate sau fara stapan – anexa la HCL Deva nr.505/2008.
Sectia de contencios administrativ a Tribunalului Hunedoara prin sentinta nr. 1180/CA/2010 a admis in parte exceptia de nelegalitate invocata din oficiu de Judecatoria Deva si a constatat nelegalitatea art.3 din HCL nr.505/2008, precum si a art. 9 si 13 din Regulamentul privind reglementarea activitatii de imobilizare/blocare a rotilor vehiculelor si remorcilor, oprite sau stationate neregulamentar pe drumurile publice sau pe domeniul public si privat al municipiului Deva si a activitatii de ridicare, transport, depozitare, eliberare a acestor vehicule si remorci, cat si a celor abandonate sau fara stapan – anexa la HCL Deva nr.505/2008, in ce priveste competenta atribuita agentilor constatatori ai Directiei Politia Comunitara D.  de „constatare a opririi/stationarii neregulamentare pe drumurile publice si de a dispune blocarea/deblocarea/ridicarea vehiculelor/remorcilor”; a fost respinsa in rest, exceptia invocata.
Instanta a retinut prin considerentele expuse ca art.3 din HCL nr.505/2008, art.9 si 13 din Regulamentul privind reglementarea activitatii de imobilizare a rotilor autovehiculelor stationate neregulamentar pe domeniul public sau privat al municipiului Deva si a activitatii de ridicare , transport, depozitare si eliberare a acestor vehicule sunt nelegale fata de dispozitiile art. 1 al.1 si 3, 2, 134 al.1  din OUG nr.195/2002, HG nr.195/2002, in sensul ca agentii constatatori ai Directiei Politiei Comunitare Deva au competenta de a constata oprirea si respectiv stationarea neregulamentara a autovehiculelor, doar in cazul in care aceasta stationare nu are loc pe drumurile publice.
Impotriva acestei sentinte a declarat recurs paratul Consiliul local solicitand modificarea hotararii si respingerea exceptiei de nelegalitate. Paratul a invocat prin motivele de recurs ca retinerea instantei ca odata cu intrarea in vigoare a O.U.G. nr.195/2002, dispozitiile H.G. nr. 147/1992, competentele politiei comunitare trebuie restranse doar la acele situatii in care nu sunt implicate drumurile publice, se apreciaza ca nefondata, deoarece Curtea Constitutionala prin Decizia nr. 410/2005 a respins ca inadmisibila exceptia de neconstitutionalitate a dispozitiilor H.G. nr.147/1992 . In sprijinul acestei teze se invoca dispozitiile art.7 lit. f din Legea  nr.371/2004 privind functionarea politiei comunitare. Politia comunitara a municipiului D. constata contraventii conform HCL nr.505/2008, iar politia rutiera potrivit competentelor stabilite prin O.U.G. nr.195/2002. Hotararea Consiliului local a fost adoptata in conditii de legalitate, cu respectarea avizului comisiilor de specialitate, al Serviciului politiei rutiere si Prefectului.
In drept s-au invocat dispozitiile art. 304 din Codul de procedura civila.
Curtea de Apel, analizand sentinta atacata sub aspectul recursului declarat constata ca este nefondat pentru urmatoarele considerente:
Judecatoria Deva a invocat nelegalitatea urmatoarelor dispozitii din actul administrativ normativ de reglementare elaborat de consiliul local  si anume :
     - art. 3 din Hotararea Consiliului Local Deva nr.505/2008 - „Constatarea opririi/stationarii neregulamentare (atat pe drumurile publice, cat si pe trotuare, zone verzi etc.) si dispunerea blocarii/deblocarii/ridicarii vehiculelor/remorcilor se efectueaza de catre agentii constatatori ai Directiei Politia Comunitara sau ai Serviciului Politiei Rutiere din cadrul I.P.J.  H.”
     - art. 9 din Regulamentul – anexa la HCL Deva nr.505/2008, „Constatarea opririi/stationarii neregulamentare (atat pe drumurile publice, cat si pe trotuare, zone verzi etc.) si dispunerea blocarii/deblocarii/ridicarii vehiculelor/remorcilor se efectueaza de catre agentii constatatori ai Directiei Politia Comunitara D. sau ai Politiei Rutiere”
     -  art. 13 din Regulamentul – anexa la HCL Deva nr.505/2008, „ Vehiculele/remorcile oprite sau stationate neregulamentar vor fi imobilizate/blocate si ridicate dupa caz, de operatorul autorizat de Primaria municipiului D., iar proprietarii sau utilizatorii acestora vor fi sanctionati contraventional conform prevederilor prezentului regulament, de catre agentii constatatori ai Directiei Politia Comunitara D. si Politia Rutiera”.
     ORDONANTA DE URGENTA nr.195 din 12 decembrie 2002 privind circulatia pe drumurile publice, stabileste prin art.1 (1) ca  circulatia pe drumurile publice a vehiculelor, pietonilor si a celorlalte categorii de participanti la trafic, drepturile, obligatiile si raspunderile care revin persoanelor fizice si juridice, precum si atributiile unor autoritati ale administratiei publice, institutii si organizatii sunt supuse dispozitiilor prevazute in prezenta ordonanta de urgenta. Dispozitiile prevazute in prezenta ordonanta de urgenta au ca scop asigurarea desfasurarii fluente si in siguranta a circulatiei pe drumurile publice, precum si ocrotirea vietii, integritatii corporale si a sanatatii persoanelor participante la trafic sau aflate in zona drumului public, protectia drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor respective, a proprietatii publice si private, cat si a mediului. Autoritatea competenta in domeniul circulatiei pe drumurile publice privind initierea si avizarea unor reglementari, precum si aplicarea si exercitarea controlului privind respectarea normelor din acest domeniu este Ministerul Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul General al Politiei Romane. Reglementarile privind circulatia pe drumurile publice se emit, dupa caz, de catre autoritatile publice centrale sau locale cu atributii in acest domeniu, numai cu avizul Inspectoratului General al Politiei Romane si cu respectarea acordurilor si conventiilor internationale la care Romania este parte.
  Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor se fac direct de catre politistul rutier, iar in punctele de trecere a frontierei de stat a Romaniei, de catre politistii de frontiera-art. 109 din Ordonanta.
     H.G. nr.147 din 26 martie 1992 privind blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea si eliberarea autovehiculelor sau remorcilor stationate neregulamentar pe drumurile publice, stabileste prin art. 1 ca autovehiculele sau remorcile stationate neregulamentar pot fi blocate sau ridicate, transportate si depozitate in spatii de parcare fixate de primarii, pana la eliberarea acestora proprietarilor.
  Constatarea stationarii neregulamentare a autovehiculelor sau remorcilor se efectueaza de ofiterii sau subofiterii de politie, de primari, precum si de imputernicitii consiliului local pe raza caruia s-a petrecut fapta contraventionala, care aplica si sanctiunea, conform prevederilor legale in vigoare. Agentii constatatori prevazuti la alin.1 dispun in scris masurile de blocare sau ridicare a vehiculelor prevazute la art. 1 si asista la aceste operatiuni.  Blocarea, ridicarea, transportul si depozitarea autovehiculelor se efectueaza de unitatile autorizate prin dispozitia primarului. Unitatile autorizate potrivit art. 3 raspund pentru eventualele avarii cauzate autovehiculelor, in conditiile prevazute de lege. Deblocarea ori restituirea autovehiculelor sau remorcilor se efectueaza de unitatile autorizate, dupa ce se face dovada achitarii amenzii contraventionale si a taxei speciale stabilite de consiliul local, potrivit legii, precum si a cheltuielilor reprezentand contravaloarea operatiunilor efectuate-art. 2,3,4,5 din H.G. nr. 147/1992.
     Este adevarat ca prin H.G. nr.147/1992 au fost stabilite reglementari in domeniul privind blocarea, ridicarea, transportul, depozitarea si eliberarea autovehiculelor sau remorcilor stationate neregulamentar pe drumurile publice, dar acest act normativ este un act administrativ normativ de reglementare cu forta juridica inferioara  Codului rutier, care in acesta caz are valoare de lege. <LLNK 52000    24 11 21  0> Legea  nr. 24 din 27 martie 2000 stabileste   normele de tehnica legislativa pentru elaborarea actelor normative.
      Actele normative se elaboreaza in functie de ierarhia lor, de categoria acestora si de autoritatea publica competenta sa le adopte. Categoriile de acte normative si normele de competenta privind adoptarea acestora sunt stabilite prin Constitutia Romaniei si prin celelalte legi. Actele normative date in executarea legilor, ordonantelor sau a hotararilor Guvernului se emit in limitele si potrivit normelor care le ordona-art.4 din lege.
      Proiectul de act normativ trebuie sa instituie reguli necesare, suficiente si posibile care sa conduca la o cat mai mare stabilitate si eficienta legislativa. Solutiile pe care le cuprinde trebuie sa fie temeinic fundamentate, luandu-se in considerare interesul social, politica legislativa a statului roman si cerintele corelarii cu ansamblul reglementarilor interne, precum si ale armonizarii legislatiei nationale cu legislatia comunitara si cu tratatele internationale la care Romania este parte. Pentru fundamentarea noii reglementari se va porni de la dezideratele sociale prezente si de perspectiva, precum si de la insuficientele legislatiei in vigoare. Proiectele de acte normative se supun spre adoptare insotite de o expunere de motive, o nota de fundamentare sau un referat de aprobare, precum si de un studiu de impact, dupa caz-art.6 din lege  .
      Ordinele cu caracter normativ, instructiunile si alte asemenea acte ale conducatorilor ministerelor si ai celorlalte organe ale administratiei publice centrale de specialitate sau ale autoritatilor administrative autonome se emit numai pe baza si in executarea legilor, a hotararilor si a ordonantelor Guvernului-art.77 din lege.
     In capitolul  IX din lege, sunt stabilite  Norme cu privire la actele normative adoptate de autoritatile administratiei publice locale.
  Actele normative ale autoritatilor administratiei publice locale se adopta ori se emit pentru reglementarea unor activitati de interes local, in limitele stabilite prin Constitutie si prin lege si numai in domeniile in care acestea au atributii legale-art.80 din lege.
La elaborarea proiectelor de hotarari, ordine sau dispozitii se va avea in vedere caracterul lor de acte subordonate legilor, hotararilor si ordonantelor Guvernului si altor acte de nivel superior. Reglementarile cuprinse in hotararile consiliilor locale si ale consiliilor judetene, precum si cele cuprinse in ordinele prefectilor sau in dispozitiile primarilor nu pot contraveni Constitutiei Romaniei si reglementarilor din actele normative de nivel superior-art. 81 din lege .
     In formula introductiva a proiectului de act normativ adoptat sau emis de autoritatile administratiei publice locale se mentioneaza, pe langa temeiurile juridice, prevazute la art. 42 alin. (4), si temeiul legal din <LLNK 12001   215 11 201   0 48>Legea administratiei publice locale nr.215/2001, cu modificarile si completarile ulterioare-art.80-81 din lege.
De asemenea, in  art.108 al.2 din Constitutie, se stabileste ca hotararile se emit pentru organizarea executarii legilor.
Fata de dispozitiile speciale de reglementare in materia activitatii de legiferare , se constata ca dispozitiile enuntate din hotararea consiliului local si din regulament, nu respecta cerintele de elaborare, in sensul ca reglementarea unor activitati de interes local, se realizeaza in limitele stabilite prin Constitutie si prin lege si numai in domeniile in care acestea au atributii legale, fiind respectat caracterul lor de acte subordonate legilor, hotararilor si ordonantelor Guvernului si altor acte de nivel superior. Aceste reglementari nu pot contraveni Constitutiei Romaniei si reglementarilor din actele normative de nivel superior.
In cauza, fata de dispozitiile cuprinse in Codul rutier privind organele cu atributii in constatarea si sanctionarea faptelor de oprire sau stationare neregulamentara pe drumurile publice, singura autoritate abilitata in acest sens este Politia Rutiera. In acelasi sens, si prevederile H.G. nr.195/2002 se interpreteaza si se aplica in contextul dispozitiilor speciale de reglementare cuprinse in Codul rutier.
     Fata de dispozitiile Legii nr.24/2000 si ale art.108 din Constitutie, in mod legal a apreciat instanta de fond ca dispozitiile din hotararea consiliului local sunt nelegale in masura in care atribuie altor agenti constatatori, decat politistii din cadrul Politiei rutiere, competenta de a constata si sanctiona oprirea /stationarea neregulamentara pe drumurile publice.
     Prin decizia nr.410/2005, Curtea Constitutionala a respins ca inadmisibila exceptia de neconstitutionalitate a H.G. nr.147/1992, decizie ce nu are relevanta juridica in cauza , deoarece Curtea a retinut ca , potrivit prevederilor art. 146 lit. d) teza intai din Constitutie, instanta de contencios constitutional "hotaraste asupra exceptiilor de neconstitutionalitate privind legile si ordonantele ridicate in fata instantelor judecatoresti sau de arbitraj comercial", iar potrivit <LLNK 11992    47 11 212  29 39>art. 29 alin. (1) din Legea nr.47/1992 privind organizarea si functionarea Curtii Constitutionale, instanta de contencios constitutional "decid asupra exceptiilor ridicate in fata instantelor judecatoresti sau de arbitraj comercial privind neconstitutionalitatea unei legi sau ordonante ori a unei dispozitii dintr-o lege sau dintr-o ordonanta. In consecinta, Curtea a constatat ca hotararile Guvernului nu pot constitui obiect al controlului de constitutionalitate exercitat de Curtea Constitutionala, acestea putand fi atacate numai pe calea contenciosului administrativ.
     Este adevarat ca prin Legea nr.317/2004 privind Politia comunitara, politistii comunitari pot sa constate contraventiile si sa aplice sanctiuni contraventionale in domeniile expres si limitativ prevazute de lege si anume ordinea si linistea publica, curatenia localitatii, comertul stradal, protectia mediului inconjurator, faptele ce afecteaza climatul social, fara a se referi expres la circulatia pe drumurile publice, domeniu ce are o reglementare specifica.
     Hotararea Consiliului local nr.505/2008 a fost adoptata in conditiile in care a beneficiat de avizul comisiilor de specialitate, al Serviciului Politiei rutiere si prefectului, exigente ce corespund cerintelor  din Legea administratiei publice locale pentru adoptarea in conditii de legalitate, dar aceste imprejurari nu pot impiedica instanta de contencios administrativ sa exercite controlul de legalitate a hotararii, in conditiile art.4 din Legea contenciosului administrativ , art. 126 al.6 din Constitutie, daca sunt respectate exigentele Legii nr.24/2000 in elaborarea actului.
     In consecinta, se apreciaza ca hotararea pronuntata de prima instanta de fond este temeinica si legala, iar recursul paratului Consiliul local este nefondat si urmeaza a fi respins.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Circulatie rutiera

Revizuire. Inscrisuri doveditoare. - Decizie nr. 106 din data de 20.06.2018
Revizuire. Existenta unor hotarari potrivnice. - Decizie nr. 405 din data de 25.04.2018
Personal bugetar. Salarizare. Sporuri. - Decizie nr. 716 din data de 27.06.2018
Expropriere. Termenul de emitere a hotararilor de stabilire a cuantumului despagubirilor de catre expropriator - Decizie nr. 522 din data de 16.05.2018
Concediere. Desfiintare post. Cauza reala si serioasa. - Decizie nr. 433 din data de 25.04.2018
Amnistie potrivit Legii nr.125/2014. Neincludere indemnizatie aferenta stabilirii domiciliului obligatoriu. - Decizie nr. 435 din data de 25.04.2018
Cerere de chemare in garantie. Conditii de admisibilitate. - Decizie nr. 232 din data de 07.03.2018
Salarizare. Existenta unor hotararii judecatoresti irevocabile prin care s-a stabilit dreptul de a avea inclus in indemnizatie indexarile prevazute de Ordonanta Guvernului nr. 10/2007. - Decizie nr. 219 din data de 07.03.2018
Competenta materiala. Aplicarea Deciziei (RIL) nr. 18/2016 a Inaltei Cur?ii de Casa?ie ?i Justi?ie. - Sentinta civila nr. 34 din data de 13.02.2018
Salarizare. Situatia in care se pastreaza salariul de baza aferent lunii iulie 2016. - Decizie nr. 13 din data de 09.02.2018
Actiune in constatare. Competenta materiala. - Sentinta civila nr. 32 din data de 08.02.2018
Legalitatea ordinului prefectului avand ca obiect cuantumul sporului pentru condi?ii vatamatoare acordat func?ionarilor publici in baza art. 3^1 alin. 1 din OUG 57/2015. - Decizie nr. 4718 din data de 27.11.2017
Limitele dreptului de apreciere al organului fiscal in stabilirea cuantumului onorariului de avocat. - Decizie nr. 3313 din data de 13.10.2017
Recunoa?terea dreptului de deducere cu privire la cheltuielile aferente edificarii imobilelor care au facut obiectul unor tranzac?ii. Importan?a folosirii imobilului ca locuin?a personala. - Decizie nr. 3385 din data de 18.10.2017
Decizie de instituire a masurilor asiguratorii. Condi?ia motivarii acesteia de catre organul fiscal. - Decizie nr. 4531 din data de 22.11.2017
Modificare documenta?ie de urbanism vs. indreptare eroare materiala. - Decizie nr. 2746 din data de 26.09.2017
Masurile de remediere luate de autoritatea contractanta in conf. cu art.3 din Legea nr.101/2016. Posibilitatea de revenire asupra raportului procedurii aprobat de conducatorul acesteia. - Decizie nr. 2295 din data de 23.08.2017
Obliga?ia ter?ului poprit de a plati penalita?i de intarziere. Momentul datorarii acestora. - Decizie nr. 2288 din data de 09.08.2017
Timbrul de mediu achitat pentru transcrierea unui autoturism cumparat din Romania. Legalitatea refuzului de restituire. - Hotarare nr. 1883 din data de 14.06.2017
Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contraven?ie de a solicita instan?ei de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea ac?iunii intemeiata pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004. - Hotarare nr. 1489 din data de 19.05.2017