InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti

Anulare proces verbal contraventie

(Sentinta civila nr. 4164 din data de 27.05.2010 pronuntata de Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti)

Domeniu Contraventii. Inchisoare contraventionala | Dosare Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti | Jurisprudenta Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti

        Dosar nr. ……………………
        
        
        
        JUDECATORIA SECTORULUI 4 BUCURESTI
        SECTIA CIVILA
        SENTINTA CIVILA NR. ……………………
        SEDINTA PUBLICA DIN DATA DE ………………..
        Instanta constituita din:
        PRESEDINTE: ……………………..    
        GREFIER: …………………………………..
        
        
        Pe rol se afla solutionarea cauzei civile formulata de contestatorul  ……………….in contradictoriu cu intimata ……………………, avand ca obiect anulare proces-verbal de contraventie.
        La apelul nominal facut in sedinta publica  a raspuns contestatorul personal si asistat de avocat ……………., cu imputernicire avocatiala la fila ………… din dosar, lipsind intimata.
        Procedura de citare este legal indeplinita.
        S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care,
        Instanta, in temeiul dispozitiilor art. 192, 193, 196 si 198 Cod procedura civila, procedeaza la audierea martorului …………………., declaratia acesteia fiind consemnata si atasata la dosarul cauzei.
        Nemaifiind probe de administrat si exceptii de invocat instanta apreciaza cauza in stare de judecata si acorda cuvantul asupra fondului cauzei.
        Avocatul contestatorului solicita admiterea plangerii si anularea procesului verbal si a sanctiunii aplicate. Agentul de politie l-a oprit abuziv, a incheiat procesul verbal in lipsa petentului, a scris cu mana lui ca nu exista obiectiuni,  petentul nu a semnat procesul verbal, astfel incat nu poate fi pastrat ca valabil; de asemenea, este fals ca petentul si-a abandonat actele. Se impune aplicarea prezumtiei de nevinovatie, astfel cum rezulta din jurisprudenta CEDO; fara cheltuieli de judecata.
        
        I N S T A N T A
        
        
        Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:
        Prin plangerea contraventionala inregistrata pe rolul acestei instante sub nr. ………………. la data de …………….., petentul ………………….. a contestat procesul verbal de contraventie seria ……………… incheiat la data de ……………… de catre intimata ……………..
        In motivarea plangerii, petentul a invederat ca procesul verbal atacat este nelegal si netemeinic intrucat a fost incheiat in lipsa sa si in lipsa oricarui martor asistent; agentul constatator a mentionat ca nu are obiectiuni, desi a refuzat semnarea procesului verbal tocmai pentru faptul ca avea obiectiuni si nu era multumit cu sanctiunea acordata; este nereala constatarea conform careia si-ar fi abandonat actele de identitate, permisul l-a predat agentului odata cu aplicarea sanctiunii, iar cartea de identitate i-a fost inapoiata dupa intocmirea procesului verbal. Petentul a invocat prezumtia de nevinovatie astfel cum rezulta din jurisprudenta CEDO impotriva Romaniei, sarcina probei fiind in sarcina intimatei. Se mentioneaza de catre petent ca  nu a trecut pe culoarea rosie a semaforului, in momentul patrunderii in intersectie aceasta fiind verde si  nici nu era o zi in care traficul era aglomerat.
        In drept au fost invocate disp. art. 118 alin. 1 din OUG 195/2002.
        In dovedirea plangerii, petentul a solicitat proba cu acte si cu martorul …………………. si a depus la dosar procesul-verbal contestat.
        Prin intampinare intimata a solicitat respingerea plangerii ca neintemeiata.
        In motivare s-a aratat ca petentul a savarsit contraventia retinuta in sarcina sa, procesul verbal a fost incheiat cu respectarea conditiilor de fons si de forma legale,nu este afectat de nicio nulitate, iar sanctiunea aplicata este proportionala cu gravitatea faptei savarsite.
        In dovedire, s-a solicitat proba cu acte.
        In cauza au fost administrate probele cu inscrisuri si cu martorul ……………. declaratia acesteia data sub prestare de juramant fiind atasata la dosar dupa semnare.
        Analizand materialul probator aflat la dosar, instanta retine ca plangerea este intemeiata, urmand a o admite pentru urmatoarele considerente:
        Petentul …………………………. a fost sanctionat contraventional cu amenda in cuantum de …………. lei pentru savarsirea contraventiei prev. de art. 52 alin. 1 din Regulamentul de aplicare a OUG. nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice prin procesul-verbal de contraventie seria ……………… incheiat la data de ……………… de catre intimata ………………….. Totodata, a fost aplicata sanctiunea contraventionala complementara a suspendarii exercitarii dreptului de a conduce pentru o perioada de 30 de zile in baza art. 100 alin. 3 lit. d din OUG nr. 195/2002.
        S-a retinut in sarcina contravenientului ca la data de ……….., in jurul orelor …………, a condus autoturismul cu nr. de inmatriculare ………. pe  B-dul ………….. iar la intersectie cu ……………  a circulat pe culoarea rosie a semaforului electric care functiona normal.
        Examinand modul de incheiere a procesului-verbal atacat, instanta constata ca acesta a fost intocmit cu respectarea conditiilor prevazute de lege, nefiind incident niciunul din cazurile de nulitate absoluta reglementate de O.G. nr. 2/2001.
        In ce priveste motivul de nelegalitate a procesului verbal referitor la incalcarea alin. 1 si 3 ale art. 19 din O.G. nr. 2/2001, respectiv incheirea procesului-verbal in lipsa petentului, situatie ce nu a fost adeverita de un martor semnatar, instanta apreciaza ca acesta nu este o neregularitate care sa conduca la nulitatea actului. Rolul martorului asistent nu este acela de a confirma situatia de fapt retinuta de catre agentul constatator, el nu trebuie sa fie prezent la constatarea faptei contraventionale, ci la intocmirea procesului-verbal. Rolul sau este acela de a arata ca procesul verbal s-a incheiat in vreuna din situatiile prevazute de art. 19 din O.G. nr. 2/2001, respectiv contravenientul nu se afla de fata, refuza sau nu poate sa semneze; de altfel, chiar in situatia in care agentul constatator nu a respectat dispozitiile art. 19 alin. 3, ca in speta de fata, sanctiunea este nulitatea relativa, care opezereaza doar in situatia in care se dovedeste o vatamare care sa poata fi inlaturata numai prin anularea actului, vatamare pe care petentul nu a dovedit-o in cauza.
        Pentru stabilirea situatiei de fapt, instanta retine pozitia procesuala a petentului, in sensul nerecunoasterii faptei imputate. De asemenea, instanta are in vedere declaratia martorului Rusu George Laurentiu,  care a aratat ca petentul a trecut pe culoarea verde a semaforului.
        In ceea ce priveste sustinerile petentului conform caruia beneficiaza de prezumtia de nevinovatie, astfel incat sarcina probei incumba organelor de politie, instanta retine faptul ca faptul ca domeniul contraventional este supus aplicabilitatii art.6 CEDO, in latura sa penala, constituind o “acuzatie in materie penala” atragand astfel incidenta tuturor garantiilor oferite de CEDO in materie penala. Asa cum a aratat ………….. “distinctia intre contraventii si infractiuni existenta in legislatia interna a unora dintre statele semnatare ale Conventiei, nu poate avea ca efect scoaterea unei categorii de fapte din sfera de aplicare a garantiilor oferite de art. 6 din Conventie acuzatiilor in materie penala” (Hotararea pronuntata in cauza Ozturk contra Germaniei, 21 februarie 1984, paragr. 50-56); Astfel, faptul ca in dreptul intern faptele care constituie contraventii au fost scoase in afara ilicitului penal, nu poate avea ca efect lipsirea petentului ……………… de dreptul de a beneficia de garantiile oferite de art. 6 CEDO, in latura sa penala.
          Pentru a determina daca o contraventie poate fi calificata ca avand un caracter "penal" in sensul prevederilor Conventiei, prima chestiune care trebuie determinata este daca textul normei de drept care defineste fapta apartine, in sistemul legal al statului reclamat, legii penale; apoi trebuie determinata natura faptei si, in sfarsit, natura si gradul de severitate al pedepsei care poate fi aplicata persoanei care se face vinovata de comiterea contraventiei (Hotararea pronuntata in cauza Ziliberberg impotriva Moldovei din 1 februarie 2005, paragr. 29);
          Criteriile enuntate, de regula, nu sunt analizate cumulativ, dar daca analiza separata nu permite a se ajunge la o concluzie clara, atunci se impune abordarea cumulativa (Hotararea pronuntata in cauza Garyfallou AEBE contra Greciei din 22 septembrie 1998, paragr. 56)
          In ipoteza in care norma legala pretins a fi fost incalcata se adreseaza tuturor cetatenilor si nu vizeaza doar o categorie de persoane cu statut special, iar scopul aplicarii sanctiunii este de prevenire si pedepsire, suntem in prezenta unei acuzatii in materie penala (Hotararea pronuntata in cauza Ziliberberg impotriva Moldovei din 1 februarie 2005, paragr. 32);
          Natura si gravitatea sanctiunii aplicate precum si sanctiunea ce ar fi putut fi aplicata trebuie analizate prin raportare la obiectul si scopul art. 6 din Conventie (Decizia pronuntata in cauza Dorota Szott-Medinska si altii impotriva Poloniei din 09.10.2003);
          Recent, chiar Romania a fost condamnata de Curtea Europeana a Drepturilor Omului, in cauza Anghel impotriva Romaniei, pe motiv ca s-a incalcat prezumtia de nevinovatie intr-o procedura contraventionala (paragr. 66-69 din Hotararea Anghel impotriva Romaniei). In speta se constata ca norma in baza careia s-a constatat fapta are caracter general, iar amenda aplicata, precum si masura  retinerii permisului nu are scop reparator, ci scop de prevenire si pedepsire.
          Fata de cele expuse mai sus, acuzatia care este adusa petentului ………….. este o acuzatie penala in sensul Conventiei, iar acesta beneficiaza si in procedura contraventionala de prezumtia de nevinovatie, care a fost instituita cu scopul de a proteja indivizii fata de posibilele abuzuri din partea autoritatilor, motiv pentru care sarcina probei in procedura contraventionala desfasurata in fata instantei de judecata revine in primul rand organului constatator si nu petentului.
          In privinta probatiunii, este de remarcat ca petentul ar trebui sa faca dovada contrarie celor consemnate in procesul-verbal doar in situatia in care probele administrate de organul constatator pot convinge instanta in privinta vinovatiei "acuzatului" dincolo de orice indoiala rezonabila, acesta fiind standardul Curtii EDO in materie penala.
          In ceea ce priveste prezumtia de legalitate si temeinicie recunoscuta proceselor-verbale intocmite de agentii statului, Curtea Edo a aratat ca in principiu astfel de prezumtii pot sa aiba o valoare probatorie in procedura interna, insa acestea nu trebuie sa aiba o valoare absoluta. Astfel, desi, prezumtia de legalitate si temeinicie a procesului-verbal de constatare a contraventiei este recunoscuta in principiu de catre instanta, aceasta nu poate infrange prezumtia de nevinovatie, astfel cum este instituita de art. 6 paragraf 2 CEDO. Pentru a forma convingerea instantei, dincolo de  orice indoiala rezonabila, ca petentul ar fi savarsit fapta retinuta in sarcina sa prin procesul-verbal de constatare a contraventiei, prezumtia de legalitate si temeinicie a acestuia ar trebui sustinuta si cu alte elemente probatorii, in vederea coroborarii acestora. Or, in cauza, intimata …………………….nu a probat acuzatia adusa petentului in niciun fel. Pe de alta parte, desi nu avea obligatia de a isi proba nevinovatia,  petentul a propus probe, care au fost administrate de catre instanta, declaratia martorului …………………………….. fiind de natura a sustine prezumtia de nevinovatie a petentului si de a infrange prezumtia de legalitate si temeinicie a procesului-verbal de constatare a contraventiei.
          In lumina consideratiilor expuse, apreciind ca plangerea petentului este intemeiata, instanta urmeaza sa o admita si sa anuleze procesul-verbal de constatare  a contraventiei seria ……………, intocmit la data de ……………………….
          De asemenea, instanta urmeaza sa ia act de faptul ca petentul nu a solicitat cheltuieli de judecata.
        PENTRU ACESTE MOTIVE
        IN NUMELE LEGII
        HOTARASTE:
           
        
        Admite plangerea contraventionala formulata de contestatorul  ……………………., in contradictoriu cu intimata …………………………….
        Anuleaza procesul-verbal de contraventie seria ………….. intocmit la data de ………………. 
        Ia act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.
        Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
        Pronuntata in sedinta publica azi, ……………………
        
                  PRESEDINTE,                        GREFIER,  
           
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
           .
        
        
        
1


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contraventii. Inchisoare contraventionala

Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contraven?ie de a solicita instan?ei de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea ac?iunii intemeiata pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004. - Hotarare nr. 1489 din data de 19.05.2017
Contraventii. Confirmare de primire. Obiectiuni. - Decizie nr. 99/R/2010 din data de 01.02.2010
Asigurare paza unitate. Subiect activ. - Decizie nr. 330/R/2010 din data de 15.03.2010
Rovinieta. Persoana responsabila. Leasing - Decizie nr. 136/R/2010 din data de 05.02.2010
Anulare proces verbal de contraventie. - Decizie nr. 118/CA din data de 01.02.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 28/CA din data de 08.01.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 36/CA din data de 15.01.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 25/CA din data de 08.01.2010
- Sentinta penala nr. din data de 26.03.2008
Nu este permisa detinerea simultana a doua permise de conducere, din care unul eliberat de autoritatile altui stat.Potrivit art. 102 alin 1 pct.8 din O.U.G. nr. 195/2002, constituie contraventie detinerea simultana a doua permise de conducere nationale - Decizie nr. 5649 din data de 15.11.2013
Inlocuire sanctiune amenda contraventionala cu avertisment - Decizie nr. 1270/R din data de 13.11.2009
Prescriptia aplicarii sanctiunii contraventionale - Decizie nr. 1095/R/C din data de 30.10.2009
Inlocuire sanctiune contravetionala cu amenda in avertisment - Decizie nr. 913/R/C din data de 09.10.2009
anulare act - Hotarare nr. **** din data de 25.06.2015
ordonanta presedintiala exercitare autorit parinteasca si stabilire locuinta minori - Hotarare nr. **** din data de 25.02.2015
ordonanta presedintiala modificare program vizita si obligatie de a face - Hotarare nr. **** din data de 06.02.2015
partaj bunuri comune - Hotarare nr. **** din data de 12.10.2015
plangere contraventionala - circulatie - Hotarare nr. **** din data de 18.05.2015
act in constatare clauze abuzive, lipsa calitatii procesuale pasive, prescriptie - Hotarare nr. **** din data de 14.04.2014
actiune in constatare - Hotarare nr. **** din data de 02.03.2014