InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Targu Neamt

Inlocuire amenda cu munca in folosul comunitatii

(Sentinta civila nr. 1507/2013 din data de 02.07.2014 pronuntata de Judecatoria Targu Neamt)

Domeniu Contraventii. Inchisoare contraventionala | Dosare Judecatoria Targu Neamt | Jurisprudenta Judecatoria Targu Neamt

Sub nr. xxxx/321/2013 a fost inregistrata pe rolul acestei instante, cererea petentului Inspectoratului de Politie al Judetului Neamt ( in continuare IPJ Neamt), solicitand ca in contradictoriu cu intimatul contravenient U.G. sa se dispuna inlocuirea amenzii aplicate si neexecutate cu sanctiunea obligarii la prestarea unei activitati in folosul comunitatii.
In motivare se arata ca intimatul a fost sanctionat contraventional, nu a achitat amenda in termenul legal si nu poate fi executat silit intrucat acesta nu figureaza in evidentele Primariei X. cu bunuri mobile sau imobile.
In dovedirea cererii petentul a depus la dosar procesul-verbal seria AY nr. 233xxxx/22.04.2007 la care a facut referire in cadrul cererii de chemare in judecata si actele de executare efectuate de Primariei X.
Legal citat paratul nu s-a prezentat in instanta si  nu a depus intampinare.
Din probatoriu administrat in cauza instanta retine:
OG. nr. 2/2001 la art. 9 alin 3, stabileste:
„In cazul in care contravenientul nu a achitat amenda in termen de 30 de zile de la ramanerea definitiva a sanctiunii si nu exista posibilitatea executarii silite, organul din care face parte agentul constatator va sesiza instanta de judecata pe a carei raza teritoriala s-a savarsit contraventia, in vederea inlocuirii amenzii cu sanctiunea obligarii contravenientului la prestarea unei activitati in folosul comunitatii, tinandu-se seama de partea din amenda care a fost achitata”.
Prin procesul-verbal seria AY nr. 233xxxx/22.04.2007, intimatul a fost sanctionat contraventional cu amenda  in suma de 200 lei, amenda care nu a fost executata si creanta nu a putut fi recuperata pe calea executarii silite deoarece intimatul nu detine bunuri mobile sau imobile in proprietate.
Fata de cele retinute, instanta, in baza art. 9 alin.3 din OG nr.2/2001 va admite cererea petentului si va inlocui amenda de 200 lei cu 20 de ore de munca in folosul comunitatii.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contraventii. Inchisoare contraventionala

Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contraven?ie de a solicita instan?ei de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea ac?iunii intemeiata pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004. - Hotarare nr. 1489 din data de 19.05.2017
Contraventii. Confirmare de primire. Obiectiuni. - Decizie nr. 99/R/2010 din data de 01.02.2010
Asigurare paza unitate. Subiect activ. - Decizie nr. 330/R/2010 din data de 15.03.2010
Rovinieta. Persoana responsabila. Leasing - Decizie nr. 136/R/2010 din data de 05.02.2010
Anulare proces verbal de contraventie. - Decizie nr. 118/CA din data de 01.02.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 28/CA din data de 08.01.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 36/CA din data de 15.01.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 25/CA din data de 08.01.2010
- Sentinta penala nr. din data de 26.03.2008
Nu este permisa detinerea simultana a doua permise de conducere, din care unul eliberat de autoritatile altui stat.Potrivit art. 102 alin 1 pct.8 din O.U.G. nr. 195/2002, constituie contraventie detinerea simultana a doua permise de conducere nationale - Decizie nr. 5649 din data de 15.11.2013
Inlocuire sanctiune amenda contraventionala cu avertisment - Decizie nr. 1270/R din data de 13.11.2009
Prescriptia aplicarii sanctiunii contraventionale - Decizie nr. 1095/R/C din data de 30.10.2009
Inlocuire sanctiune contravetionala cu amenda in avertisment - Decizie nr. 913/R/C din data de 09.10.2009
plangere contraventionala - Sentinta civila nr. 163 din data de 10.01.2011
Anulare proces verbal de contraventie - Sentinta civila nr. 4935 din data de 24.06.2010
- Sentinta civila nr. 3431 din data de 29.04.2010
Anulare proces verbal contraventie - Sentinta civila nr. 4164 din data de 27.05.2010
plangere pv - Sentinta civila nr. 1462 din data de 04.03.2009
Plangere PV - Sentinta civila nr. 1462 din data de 04.03.2009
Plangere solu?ie procuror - Hotarare nr. Incheierea de Camera preliminara nr. 42 din data de 08.02.2017