Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti

Anulare proces verbal de contraventie

(Sentinta civila nr. 4935 din data de 24.06.2010 pronuntata de Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti)

Domeniu Contraventii. Inchisoare contraventionala | Dosare Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti | Jurisprudenta Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti

DOSAR NR. …………………

JUDECATORIA SECTORULUI 4 BUCURESTI
SECTIA CIVILA
SENTINTA CIVILA NR. ……………..
SEDINTA PUBLICA DIN DATA DE ………………..
COMPLETUL CONSTITUIT DIN:
PRESEDINTE: …………………….
GREFIER: ……………………

Pe rol se afla solutionarea cererii formulata de contestatorul ………………. impotriva intimatei ………………. avand obiect anulare proces verbal de contraventie.
La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns contestatorul prin avocat ………………….. cu imputernicire avocatiala, lipsind intimata si martorul asistent.
Procedura de citare este legal indeplinita.
S-a facut referatul cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care,
In temeiul dispozitiilor art. 188 alin. 3 Cod procedura civila constata imposibilitatea de audiere a martorului asistent.
Nemaifiind probe de administrat instanta apreciaza cauza in stare de judecata si acorda cuvantul asupra fondului cauzei.
Avocatul contestatorului solicita instantei admiterea actiunii astfel cum a fost formulata. Invedereaza instantei ca in procesul verbal nu s-a retinut corect situatia de fapt. Contestatorul a fost amendat ca ar fi sunat in mod repetat la numarul de urgenta 112. Din desfasuratorul convorbirilor telefonice efectuate de pe telefonul contestatorului rezulta in ziua respectiva a sunat la serviciul national de urgenta de 2 ori. La primul apel telefonic convorbirea s-a intrerupt, motiv pentru care petentul a sunat din nou. Pentru prezentarea echipajului s-a sunat de pe un alt telefon.  Solicita instantei admiterea plangerii si anularea procesului verbal. In subsidiar, solicita instantei  inlocuirea masurii amenzii cu avertismentul. Arata ca nu se solicita cheltuieli de judecata.
Instanta retine cauza in pronuntare.

I N S T A N T A
         
         
         Deliberand asupra cauzei civile de fata, constata urmatoarele:
         Prin plangerea inregistrata pe rolul acestei instante la …………. in dosarul cu nr. ………………. contestatorul …………… a solicitat, in contradictoriu cu intimata ………………….. in principal, anularea procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei seria ………… nr. ………………. din …………………., iar in subsidiar, inlocuirea amenzii cu avertisment.
         In motivare, contestatorul a aratat in esenta ca a fost nevoit sa apeleze serviciul ………….. pentru detensionarea situatiei conflictuale din data de …………………, dintre reprezentantii ………………… si firma de paza a ……………….., apeland acest numar de pe telefonul mobil o singura data, prima deplasarea a echipajului de politie facandu-se in urma apelului telefonic al doamnei …………………..
         Plangerea a fost intemeiata in drept pe dispozitiile O.G. nr. 2/2001.
         In conformitate cu prevederile art. 15 lit. i din Legea nr. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru si art. 36 din OG nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, plangerea impotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei este scutita de taxa judiciara de timbru, iar conform art. 1 alin. 2 din OG nr. 32/1995, este scutita si de plata timbrului judiciar.
         Prin intampinare, intimata a solicitat respingerea plangerii ca neintemeiata.
         In motivare s-a aratat ca procesul-verbal este temeinic si legal intocmit, acesta face dovada pana la proba contrara, iar sanctiunea aplicata este proportionala cu gravitatea faptei savarsite.
         In baza art. 167 din C.proc.civ., instanta a incuviintat pentru ambele parti proba cu inscrisuri apreciind ca sunt pertinente, concludente si utile solutionarii cauzei, la dosar fiind depus procesul-verbal de contraventie, listingul convorbirilor telefonice. In temeiul art. 33 din OG nr. 2/2001 a dispus citarea martorului asistent ………………, facand aplicarea dispozitiilor art. 188 alin. 3 C.pr.civ. fata de imposibilitatea de indeplinire a mandatului de aducere.
         Analizand actele si lucrarile dosarului, instanta constata urmatoarele:
         Prin procesul-verbal de contraventie seria ……….. nr. …………. din data de …………….., contestatorul …………….. a fost sanctionat contraventional cu amenda in cuantum de ………….. lei, pentru ca in data de …………….., ora ……………, la …………………, a alertat organele de politie prin  ………. sesizand faptul ca este directorului unei cafenele aflate in incinta ………………., pe un spatiu inchiriat si dorind sa schimbe aparatura a fost impiedicat de agentii de paza. Fiind instruit cu privire la calea legala care trebuie sa o urmeze, acesta a continuat sa apeleze …………….. pentru acelasi motiv. In drept, au fost retinute prev. art. 32  alin. 1 lit. b din OUG nr. 34/2008.
         Verificand, potrivit art. 34 al. 1 din O.G. nr. 2/2001, legalitatea procesului verbal de constatare si sanctionare a contraventiei contestat, instanta retine ca acesta a fost incheiat cu respectarea dispozitiilor legale incidente, neexistand cazuri de nulitate absoluta ce ar putea fi invocate din oficiu. Totodata, petentul nu a invocat niciun motiv de nelegalitate a actului de constatare a contraventiei.
         Sub aspectul temeiniciei, instanta retine ca, desi O.G. nr. 2/2001 nu cuprinde dispozitii exprese cu privire la forta probanta a actului de constatare a contraventiei, din economia textului art. 34 rezulta ca procesul verbal contraventional face dovada deplina a situatiei de fapt si a incadrarii in drept pana la proba contrara.
         Forta probanta a rapoartelor sau a proceselor-verbale este lasata la latitudinea fiecarui sistem de drept, putandu-se reglementa importanta fiecarui mijloc de proba, insa instanta are obligatia de a respecta caracterul echitabil al procedurii in ansamblu atunci cand apreciaza probatoriul.
         Dreptul unei persoane de a fi prezumata nevinovata si de a solicita acuzarii sa dovedeasca faptele ce i se imputa nu este absolut, din moment ce prezumtiile bazate pe fapte sau legi opereaza in toate sistemele de drept si nu sunt interzise, in masura in care instanta respecta limite rezonabile, avand in vedere importanta scopului urmarit, dar si respectarea dreptului la aparare.
         In analiza principiului proportionalitatii, trebuie observat ca dispozitiile O.U.G. nr. 34/2008 au drept scop furnizarea catre cetateni a Serviciului de urgenta ……….. care asigura preluarea apelurilor de urgenta de la cetateni si, dupa caz, transmiterea acestora catre agentiile specializate de interventie, sau al prelucrarii lor si alertarii directe a echipajelor de interventie in vederea asigurarii unei reactii imediate, uniforme si unitare pentru solutionarea urgentelor.
         Potrivit art. 32  alin. 1 din  O.U.G. nr. 34/2008, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la ………. la ……………. lei,  apelarea abuziva a numarului unic pentru apeluri de urgenta …………………..
          Instanta constata ca procesul-verbal reprezinta un mijloc de proba si contine constatari personale ale agentului de politie aflat in indeplinirea atributiilor de serviciu. Dat fiind ca este vorba despre o contraventie constatata pe loc de agentul constatator, care nu a lasat urme materiale ce pot fi prezentate in mod nemijlocit instantei, instanta apreciaza ca faptele constatate personal de agentul constatator sunt suficiente pentru a da nastere unei prezumtii simple, in sensul ca situatia de fapt si imprejurarile retinute corespund adevarului.
         Din listing-ul convorbirilor telefonice depus la dosar, rezulta ca la data de …………. au fost efectuate de pe telefonul mobil  nr. ……………,  doua apeluri telefonice catre  Serviciul de urgenta ………… primul la ora ………………, cu o durata de ………….. minute, al doilea la ora ………………. cu o durata de …………….. minute.  Conform procesului verbal incheiat la data de ……………….., contestatorului i-a  fost predat de  catre ………………., reprezenta …………………..,  terminalul ……………. marca ………….. si  cartela ... cu nr. …………………….
         Instanta retine ca prin plangerea formulata, petentul a recunoscut ca a solicitat telefonic  o singura data interventia echipajului de politie, dar nu in mod nejustificat, ci determinat de  situatia conflictuala creata de agentii de paza ai firmei ……………, prima deplasare a  echipajului de politie  facandu-se la interventia telefonica a reprezentantului ……….., in timp ce la cuvantul pe fondul cauzei, reprezentantul sau declara ca in ziua respectiva a sunat la serviciul national de urgenta de 2 ori. La primul apel telefonic convorbirea s-a intrerupt, motiv pentru care petentul a sunat din nou, insa pentru prezentarea echipajului s-a sunat de pe un alt telefon.
         Instanta retine pozitia oscilanta a  petentului, care nu a dovedit o situatie de fapt contrara celei mentionate in procesul-verbal de contraventie, respectiv situatia de fapt expusa in plangere cf. art. 1169 C.civ. si art. 129 alin. 1 C.pr.civ., astfel ca in mod corect a fost sanctionat contraventional. Fata de continutul contraventiei retinuta in sarcina contestatorului, instanta considera ca petentul ar fi trebuit sa dovedeasca inexistenta acesteia, respectiv sa justifice o stare care necesita actiunea agentiilor specializate de interventie,  conform  listing-ului depus la dosar  rezultand ca a solicitat interventia repetata a organelor de politie de pe  numarul  de telefon  respectiv, legea sanctionand  “apelarea” abuziva a numarului unic pentru apeluri de urgenta ……………………..
         In ceea ce priveste individualizarea sanctiunii contraventionale, in raport cu dispozitiile art. 21 alin. 3 din OG nr. 2/2001, instanta retine ca sanctiunea contraventionala aplicata in cuantum de ……………. lei este disproportionata in raport cu gradul de pericol social al faptei savarsite, tinand seama de imprejurarile in care a fost savarsita fapta, de modul si mijloacele de savarsire a acesteia, precum si de circumstantele personale ale contravenientului, de  atitudinea sa subiectiva  fata de fapta si urmarile acesteia, fiind si la prima abatere contraventionala (intimata nedovedind sub acest aspect o alta situatie de fapt, respectiv ca petentul ar mai fi fost sanctionat anterior pentru acelasi gen de fapte), astfel ca instanta apreciaza ca sanctiunea avertismentului este suficienta.
         Fata de cele constatate, in temeiul art. 34 din O.G. nr. 2/2001, instanta va admite in parte plangerea contestatorului ……………… si va dispune inlocuirea sanctiunii contraventionale a amenzii in cuantum de 500 lei aplicate prin procesul-verbal seria ……….. nr. ……………. din data de ………………, cu sanctiunea avertismentului.
         
                 PENTRU ACESTE MOTIVE
         IN NUMELE LEGII
         HOTARASTE
         
         
      Admite in partea plangerea contraventionala formulata de contestatorul …………….., cu domiciliul in ……….., bd. …………., nr. ………., bl. ………….., sc. ……….,  et. ………, ap. ………… sector ……………. in contradictoriu cu intimata …………………, cu sediul in …………… str. …………., nr. ………. sector ……………….
       Inlocuieste amenda aplicata prin procesul-verbal de contraventie seria …………nr. …………… din data de ………………………., cu avertisment.
       Ia act ca nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.
       Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
       Pronuntata in sedinta publica astazi, …………………………..
         
                    PRESEDINTE,                                                             GREFIER3


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Contraventii. Inchisoare contraventionala

Posibilitatea emitentului procesului - verbal de contraven?ie de a solicita instan?ei de contencios administrativ anularea acestuia. Inadmisibilitatea ac?iunii intemeiata pe prevederile art.1 alin. 6 din Legea nr.554/2004. - Hotarare nr. 1489 din data de 19.05.2017
Contraventii. Confirmare de primire. Obiectiuni. - Decizie nr. 99/R/2010 din data de 01.02.2010
Asigurare paza unitate. Subiect activ. - Decizie nr. 330/R/2010 din data de 15.03.2010
Rovinieta. Persoana responsabila. Leasing - Decizie nr. 136/R/2010 din data de 05.02.2010
Anulare proces verbal de contraventie. - Decizie nr. 118/CA din data de 01.02.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 28/CA din data de 08.01.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 36/CA din data de 15.01.2010
Anulare proces verbal de contraventie - Decizie nr. 25/CA din data de 08.01.2010
- Sentinta penala nr. din data de 26.03.2008
Nu este permisa detinerea simultana a doua permise de conducere, din care unul eliberat de autoritatile altui stat.Potrivit art. 102 alin 1 pct.8 din O.U.G. nr. 195/2002, constituie contraventie detinerea simultana a doua permise de conducere nationale - Decizie nr. 5649 din data de 15.11.2013
Inlocuire sanctiune amenda contraventionala cu avertisment - Decizie nr. 1270/R din data de 13.11.2009
Prescriptia aplicarii sanctiunii contraventionale - Decizie nr. 1095/R/C din data de 30.10.2009
Inlocuire sanctiune contravetionala cu amenda in avertisment - Decizie nr. 913/R/C din data de 09.10.2009
anulare act - Hotarare nr. **** din data de 25.06.2015
ordonanta presedintiala exercitare autorit parinteasca si stabilire locuinta minori - Hotarare nr. **** din data de 25.02.2015
ordonanta presedintiala modificare program vizita si obligatie de a face - Hotarare nr. **** din data de 06.02.2015
partaj bunuri comune - Hotarare nr. **** din data de 12.10.2015
plangere contraventionala - circulatie - Hotarare nr. **** din data de 18.05.2015
act in constatare clauze abuzive, lipsa calitatii procesuale pasive, prescriptie - Hotarare nr. **** din data de 14.04.2014
actiune in constatare - Hotarare nr. **** din data de 02.03.2014