InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Deva

Anulare titlu de proprietare. Eroare parcele cadastrale

(Sentinta civila nr. 703 din data de 17.02.2009 pronuntata de Judecatoria Deva)

Domeniu Fondul funciar | Dosare Judecatoria Deva | Jurisprudenta Judecatoria Deva


Dosar nr. 1476/221/2008

SENTINTA CIVILA NR. 703/2009
Sedinta publica din data de 17.02.2009

Pe rol se afla amanarea pronuntarii in cauza civila privind pe reclamantii G. S. si G. E.a, in contradictoriu cu paratii P. R. s.a., avand ca obiect – rectificare de carte funciara si anulare titlu de proprietate.
Se constata ca dezbaterile in fond si concluziile partilor au fost consemnate in incheierea de sedinta din data de 10.02.2009, care este parte integranta din prezenta hotarare.

JUDECATORIA,

Asupra cauzei civile de fata, constata:
Prin actiunea civila inregistrata la aceasta instanta sub nr. 1476/221/07.03.2008, precizata ulterior, reclamantii G. S. si G. E. au solicitat ca, in contradictoriu cu paratii P. R., P.A., CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DEVA, COMISIA LOCALA DE APLICARE A LEGII 18/1991 Deva si COMISIA JUDETEANA PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA ASUPRA TERENURILOR, sa se pronunte o hotarare prin care:
- sa se dispuna rectificarea inscrierii din CF nr. 570 Cristur, in sensul inscrierii numarului topografic corect de 556-560/79/2, in loc de nr. top. 556-560/78, cum gresit s-a trecut, acest din urma nr. top. apartinand de CF 569/1 Cristur, titulari fiind paratii de rang I;
- in contradictoriu cu ceilalti parati, sa se dispuna anularea partiala a titlului de proprietate nr. 5908/25, in sensul includerii in tarlaua (sola) nr. 4 si a parcelelor nr. 205, in suprafata de 423 mp, nr. 204, in suprafata de 74 mp si nr. 203, in suprafata de 403 mp sau emiterea unui titlu suplimentar pentru suprafata totala de 900 mp, ce se regaseste in parcelele cu nr. top. 203, 204 si 205;
In fapt, reclamantii arata ca sunt proprietari ai imobilului inscris in  CF 570 Cristur, iar paratii P. sunt proprietari ai imobilului inscris in CF 569/1 Cristur; ca, dintr-o eroare, la inscrierea in CF, numerele topografice ale imobilelor au fost inversate; ca, in aceste imprejurari, exista o evidenta neconcordanta cu situatia reala de carte funciara.
In fine, in ce priveste al doilea capat de cerere, reclamantii arata ca, desi a solicitat reconstituirea dreptului de proprietate cu privire la intreaga suprafata de teren intravilan ce formeaza gradina casei, in titlul de proprietate ce le-a fost eliberat, nu au fost incluse parcelele cu nr. top. 204, 205 si 203; ca aceste parcele sunt proprietatea lor, asa incat reconstituirea trebuia sa le includa si pe acestea.
In drept, s-au invocat disp. art. 35 indice 1 al. 1 din Legea 7/1996, art. 27 al. 2 din Legea 18/1991 cu modificarile si completarile ulterioare.
Capatul de cerere referitor la rectificarea de carte funciara a fost timbrat cu suma de 8 lei si 0,3 lei timbru  judiciar (f.
Paratul Consiliul Local al municipiului Deva a formulat intampinare (f. 4-5) prin care, in principal, a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive, fata de disp. art. 20 al. 1, 21 al. 1 si 2 din Legea 215/2001 republicata, imobilul din litigiu nefiind in patrimoniul municipiului Deva; ca acest imobil a facut obiectul Legii 18/1991, imprejurare in care doar Comisia Locala de Aplicare a Legii 18/1991 poate avea calitate procesuala pasiva.
In subsidiar, paratul a aratat ca nu se opune admiterii actiunii de fata, in situatia in care din probatoriul ce se va administra, va reiesi veridicitatea sustinerilor reclamantilor.
In drept, s-au invocat disp. art. 115 cod pr. civ., Legea 7/1996 republicata si Legea 18/1991.
Parata COMISIA JUDETEANA PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA ASUPRA TERENURILOR a formulat intampinare prin care, in principal, a invocat exceptia lipsei calitatii procesuale pasive cu privire la primul capat de cerere, iar in privinta celui de-al doilea, a aratat ca nu se opune admiterii actiunii de fata, in situatia in care din probatoriul ce se va administra, va reiesi veridicitatea sustinerilor reclamantilor.
In fapt, arata ca, prin adresa nr. 1755/2008, Primaria municipiului Deva i-a comunicat faptul ca, la intocmirea proceselor-verbale de punere in posesie ,i, respectiv, la emiterea titlurilor de proprietate (emise atat pe numele reclamantilor, cat si pe cel al paratilor P. R. si P. A., au fost comise doua erori materiale care au constat in inscrierea gresita a numerelor cadastrale care definesc terenul cuprins in intravilan; ca, in aceste imprejurari, apreciaza ca se impune anularea ambelor titluri.
In drept, s-au invocat prevederile legii fondului funciar, art. 115 si 116 cod pr. civ.
Parata COMISIA LOCALA DE APLICARE A LEGII 18/1991 Deva a formulat intampinare (f. 40-41), prin care a aratat nu se opune admiterii actiunii de fata, in situatia in care din probatoriul ce se va administra, va reiesi veridicitatea sustinerilor reclamantilor.
Astfel, a aratat ca inversarea numerelor topo a avut loc in momentul editarii registrului cadastral al proprietarilor din localitatea Cristur, iar greseala a fost preluata si transmisa si in momentul intocmirii celor doua titluri de proprietate.
In drept, s-au invocat disp. art. 115 cod pr. civ., Legea 18/1991 republicata.
La termenul de judecata din data de 27 mai 2008, reclamantii si-au precizat actiunea, in sensul solicitarii constatarii nulitatii absolute partiale si a titlului de proprietate nr. 86687/456 emis pe numele paratei P.R. (f. 42).
Paratii P. R. si P.A. au formulat intampinare si cerere reconventionala (f. 49) prin care au aratat ca sunt de acord cu admiterea actiunii reclamantilor.
Pe cale de reconventionala, au solicitat a se constata nulitatea absoluta partiala  a titlului de proprietate nr. 86687/456, in sensul de a cuprinde in acest titlu, parcelele 206 si 207, in loc de cele cu nr. top. 205, 204 si 203.
Astfel, acestia au aratat ca, la intocmirea proceselor-verbal de punere in posesie si a emiterii titlurilor de proprietate, numerele cadastrale au fost inversate cu cele proprietatea reclamantilor si invers.
In cauza s-a dispus efectuarea unui raport de expertiza topografica.
Examinand actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
1. Potrivit disp. art. 137 al. 1 cod pr. civ., instanta va anliza mai intai, exceptia lipsei calitatii procesuale pasive a paratului Consiliul Local al municipiului Deva, invocata prin intampinare.
Astfel, art. 52 al. 2 din Legea 18/1991, cu modificarile si completarile ulterioare prevede ca: ” Comisia judeteana si cea locala au, in limitele competentei lor si prin derogare de la dispozitiile Codului de procedura civila, calitate procesuala pasiva si, cand este cazul, activa, fiind reprezentate legal prin prefect, respectiv primar sau, pe baza unui mandat conventional, de catre unul dintre membri, nefiind obligatorie asistarea prin avocat”.
Prin urmare, Consiliul Local al municpiului Deva nu are calitate procesuala pasiva in cauza de fata, imprejurare in care exceptia invocat este intemeiata, urmand a fi respinsa actiunea fata de acesta.
2. In ce priveste fondul litigiului.
Prin Titlul de proprietate nr. 5908/25/14.05.1993 emis de Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Hunedoara, reclamantului G. F. S., i s-a reconstituit dreptul de proprietate cu privire la  suprafata totala de 1,1560 ha teren pe raza satului  Cristur, printre care si asupra parcelelor cadastrale nr. 206 si 207, in suprafata de 640 mp si, respectiv, 370 mp ( f. 111).
Aceste parcele figureaza inscrise in cartea funciara nr. 570 Cristur, sub numarul topografic (556-560)/78, cu o suprafata tabulara de 2572 mp, dupa cum urmeaza:
- B 8,9 – G. S. si
- B 7,10 – sotia G. E. – 1/1 parte constructii, cota de 400/2572 parte teren, mostenire 1969 si cota de 200/2572 parte teren.
Prin Titlul de proprietate nr. 86.687/456/17.03.2005 emis de Comisia judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Hunedoara, paratei P. S. R., i s-a reconstituit dreptul de proprietate cu privire la  suprafata totala de 1229 mp teren pe raza satului  Cristur, respectiv, asupra parcelelor cadastrale nr. 203 –in suprafata de 143 mp; nr. 204 – in suprafata de 72 mp  si nr. 205, in suprafata de 1014 mp ( f.112).
Aceste parcele figureaza inscrise in cartea funciara nr. 569/1 Cristur,  sub numarul topografic (556-560)/79/2, cu o suprafata tabulara de 250 mp, dupa cum urmeaza:
- B 4 – statul Roman – in cota de 1/1 parte teren;
- B5 – P. A. si
- B6 – P. R. – 1/1 parti constructii.
Dupa cum rezulta din raspunsul  Comisiei Locale  pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Deva, nr. 1751/03.04.2008 (f.15), precum si din cuprinsul raportului de expertiza topografica  intocmit in cauza de expert V. I. (f. 104-113), la emiterea titlurilor de proprietate anterior mentionate s-a savarsit o eroare in ce priveste numerele cadastrale ale parcelelor atribuite familiilor G. si P., in sensul ca, in realitate, parcelele cadastrale nr. 203, 204 si 205 trebuiau atribuite reclamantilor, in timp ce parcelele cadastrale nr. 206 si 207 trebuiau atribuite paratilor.
Totodata, s-au constatat erori si in privinta  suprafetelor acestor parcele, in sensul ca:
- parcela nr. 203 – cu profilul curti constructii intravilan, are o suprafata reala de 409 mp;
- parcela nr. 204 – cu profilul fanat, are o suprafata reala de 74 mp;
- parcela nr. 205 – cu profilul arabil intravilan – are o suprafata reala de 481 mp;
- parcela nr. 206 – cu profilul arabil intravilan, are o suprafata reala de 533 mp si
- parcela nr. 207 – cu profilul curti constructii intravilan, are o suprafata reala de 598 mp.
In fine, gresita atribuire a acestor parcele, a determinat  si o inscriere eronata in cartea funciara, in sensul ca in CF nr. 570 Cristur – s-a notat parcela topografica (556-560)/78, in loc de parcela topografica nr. (556-560)/79/2 – in suprafata de 964 mp, iar in CF nr. 569/1 Cristur – s-a notat parcela topografica nr. (556-560)/79/2, in loc de parcela topografica nr.  (556-560)/78 – in suprafata de 1131 mp.
Fata de cele ce preced, vazand in drept prev. art. III alin.1 lit. a din Legea nr. 169/1997 – cu modificarile si completarile ulterioare, precum si art. 35 ind.1 din Legea nr. 7/1996 – republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se constata ca, atat actiunea principala, cat si cererea reconventionala sunt intemeiate, urmand a fi admise.
Prin urmare, se va dispune anularea Titlului de proprietate nr. 5908/25/14.05.1993 emis pe numele reclamantului G. F. S. in ce priveste parcelele cadastrale nr. 206 si 207, in suprafata de 640 mp si, respectiv, 370 mp.
Totodata, se va dispune eliberarea unui nou titlu de proprietate in favoarea reclamantului, cu privire la urmatoarele suprafete de teren:
- parcela nr. 203 – cu profilul curti constructii intravilan, are o suprafata reala de 409 mp;
- parcela nr. 204 – cu profilul fanat, are o suprafata reala de 74 mp si
- parcela nr. 205 – cu profilul arabil intravilan – are o suprafata reala de 481 mp;
Se va dispune si rectificarea cartii funciare nr. 570 Cristur, dupa cum urmeaza:
- in foaia de avere,  in loc de parcela  topografica (556-560)/78 – in suprafata de 2572 mp, se va trece parcela topografica nr. (556-560)/79/2 – in suprafata de 964 mp;
- in foaia de proprietate, se vor trece:
o G. S. – 1/1 parti teren;
o G.  E. si G. S. – 1/1 parti constructii.
Se va dispune, in acelasi timp, si anularea Titlului de proprietate  nr. 86.687/456/17.03.2005 - emis in favoarea paratei P. S. R., si eliberarea unui nou titlu de proprietate in favoarea acesteia, cu privire la urmatoarele suprafete de teren:
- parcela nr. 206 – cu profilul arabil intravilan, in suprafata reala de 533 mp si
- parcela nr. 207 – cu profilul curti constructii intravilan, in suprafata reala de 598 mp.
Se va dispune si rectificarea cartii funciare nr. 569/1 Cristur, dupa cum urmeaza:
- in foaia de avere,  in loc de parcela  topografica (556-560)/79/2 – in suprafata de 250 mp, se va trece parcela topografica nr. (556-560)/78 – in suprafata reala de 1.131 mp;
- in foaia de proprietate, se vor trece:
o P.R. – 1/1 parti teren;
o P.R. si P. A. – 1/1 parti constructii.
Nu s-au solicitat cheltuieli de judecata
Pentru aceste motive,
In numele legii,
HOTARASTE.
Admite exceptia lipsei calitatii procesuale pasive invocata de paratul Consiliul Local al municipiului Deva.
Admite, atat actiunea civila precizata, inaintata de reclamantii G. S. si G. E., domiciliati in Cristur, nr. 108, jud. Hunedoara, in contradictoriu cu paratii:
1. P. R.,
2. P. A., ambii domiciliati in Cristur, nr. 106, jud. Hunedoara,
3. COMISIA LOCALA DE APLICARE A LEGII 18/1991 DEVA, cu sediul in Deva, str. Piata Unirii, nr. 4, jud. Hunedoara si
4. COMISIA JUDETEANA PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA ASUPRA TERENURILOR HUNEDOARA,  cu sediul in Deva, str. 1 Decembrie 1918, nr. 28, jud. Hunedoara, cat si cererea reconventionala formulata de
paratii – reclamanti reconventionali P. A. si P. R., in contradictoriu cu reclamantii – parati reconventionali G. S. si G. E. si cu paratii COMISIA LOCALA DE APLICARE A LEGII 18/1991 DEVA, COMISIA JUDETEANA PENTRU STABILIREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PRIVATA ASUPRA TERENURILOR HUNEDOARA.
In consecinta:
Dispune anularea Titlului de proprietate nr. 5908/25/14.05.1993 emis pe numele reclamantului G. F. S. in ce priveste parcelele cadastrale nr. 206 si 207, in suprafata de 640 mp si, respectiv, 370 mp.
Dispune eliberarea unui nou titlu de proprietate in favoarea reclamantului, cu privire la urmatoarele suprafete de teren:
- parcela nr. 203 – cu profilul curti constructii intravilan, in suprafata reala de 409 mp;
- parcela nr. 204 – cu profilul fanat, in suprafata reala de 74 mp si
- parcela nr. 205 – cu profilul arabil intravilan, in suprafata reala de 481 mp.
Dispune  rectificarea cartii funciare nr. 570 Cristur, dupa cum urmeaza:
- in foaia de avere,  in loc de parcela  topografica (556-560)/78 – in suprafata de 2572 mp, se va trece parcela topografica nr. (556-560)/79/2 – in suprafata de 964 mp;
- in foaia de proprietate, se vor trece:
o G. S. – 1/1 parti teren;
o G.  E. si G. S. – 1/1 parti constructii.
Dispune anularea Titlului de proprietate  nr. 86.687/456/17.03.2005 - emis pe numele paratei P.S. R., si eliberarea unui nou titlu de proprietate in favoarea acesteia, cu privire la urmatoarele suprafete de teren:
- parcela nr. 206 – cu profilul arabil intravilan, in suprafata reala de 533 mp si
- parcela nr. 207 – cu profilul curti constructii intravilan, in suprafata reala de 598 mp.
Dispune  rectificarea cartii funciare nr. 569/1 Cristur, dupa cum urmeaza:
- in foaia de avere,  in loc de parcela  topografica (556-560)/79/2 – in suprafata de 250 mp, se va trece parcela topografica nr. (556-560)/78 – in suprafata reala de 1.131 mp;
- in foaia de proprietate, se vor trece:
o P. R. – 1/1 parti teren;
o P.R. si P.A. – 1/1 parti constructii.
Respinge, atat actiunea principala formulata de reclamantii G. S. si G. E., cat si cererea reconventionala formulata reclamanti si, respectiv, paratii P. A. si P. R., in contradictoriu cu paratul CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI DEVA, cu sediul in Deva, str. Piata Unirii, nr. 4, jud. Hunedoara.
Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare.
Fara  cheltuieli de judecata.
Pronuntata in sedinta publica din data de 17.02.2009.                  Presedinte,                                       Grefier,
Red. 8 ex., LD/MMG
23.02.2009


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Fondul funciar

Carte funciara - Sentinta civila nr. 224 din data de 30.07.2013
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
Contestatie in anulare speciala intemeiata pe motivul erorii materiale - Decizie nr. 452 din data de 10.05.2012
Constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate - Decizie nr. 18 din data de 13.01.2011
Atribuirea unui teren revolutionarilor - Decizie nr. 45 din data de 19.02.2010
Actiune in revendicare - Decizie nr. 289 din data de 22.04.2010
Fond funciar - Decizie nr. 835 din data de 17.12.2009
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 376 din data de 18.04.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 333 din data de 04.04.2012
Modificare titlu - Sentinta civila nr. 230 din data de 01.03.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 561 din data de 16.02.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 1387 din data de 16.12.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 992 din data de 27.10.2010
Revendicare - Sentinta civila nr. 842 din data de 06.10.2010
Modificare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 620 din data de 14.07.2010
Proprietate privata - Sentinta civila nr. 549 din data de 16.06.2010
Anulare titlu proprietate - Sentinta civila nr. 22 din data de 29.04.2010
Fond funciar - Sentinta civila nr. 116 din data de 17.02.2010