InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Podu Turcului

Revendicare

(Sentinta civila nr. 842 din data de 06.10.2010 pronuntata de Judecatoria Podu Turcului)

Domeniu Fondul funciar | Dosare Judecatoria Podu Turcului | Jurisprudenta Judecatoria Podu Turcului

DOSAR NR.425/829/2010

R O M A N I A
JUDECATORIA PODU TURCULUI, JUDETUL BACAU
SENTINTA CIVILA NR.842
SEDINTA PUBLICA  DIN: 06.10.2010
Complet format din :
PRESEDINTE: STOICA DANIELA MARILENA
Cu participare:
GREFIER : BUTUCAN DANIELA

     
     Pe rol fiind judecarea cauzei civile avand ca obiect „revendicare”, formulata de reclamantul M. T. in contradictoriu cu paratul M. V..
La apelul nominal facut in sedinta publica se prezinta paratul M.V. lipsa fiind reclamantul M. T..
Procedura legal indeplinita.
S-a facut referatul oral asupra cauzei de catre grefierul de sedinta,  dupa care:
     Paratul prezent in instanta arata ca are probleme de sanatate si nu se mai poate prezenta in instanta.
La interpelarea instantei paratul arata ca nu mai are cereri de formulat in cauza.
     Nemaifiind alte cereri de formulat si alte probe de administrat in cauza, instanta constata cauza in stare de judecata, si acorda cuvantul pe fond.
Paratul, avand cuvantul pe fond arata ca nu are cunostinta pentru ce a fost chemat in instanta si de aceea solicita respingerea cererii formulata de reclamant
S-au declarat dezbaterile inchise, trecandu-se la deliberare.

I N S T A N T A
-deliberand-


     Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Podu Turcului sub nr 425 la data de  de 20.04.2010, reclamantul  M. T. l-a chemat in judecata pe paratul  M. V.pentru revendicarea unei portiuni de teren .
     La termenul de judecata din data de  1.09.2010 , instanta a pus in vedere prin adresa reclamantului sa indice in mod clar obiectul cererii de chemare in judecata in sensul de a preciza suprafata de teren ocupata abuziv de parat.
     Avand in vedera ca acesta nu s-a  conformat dispozitiilor instantei si avand in vedere si dispozitiile art 112 Cod Proc Civila  coroborate cu art 133 Cod Procedura Civila , care prevad ca lipsa obiectului cererii de chemare in judecata este sanctionata  cu nulitate absoluta , instanta urmeaza sa  constate nulitatea cererii de chemare in judecata a reclamantului ca lipsita de obiect.

                                               PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:

     Constata nulitatea cererii de chemare in judecata pentru lipsa obiectului.
     Respinge actiunea formulata de reclamantul Mihaila Ticusor, domiciliat in comuna Podu Turcului, sat Sirbi, judetul Bacau, in contradictoriu cu paratul Martin Vasile, in comuna Podu Turcului, sat Sirbi, judetul Bacau.
     Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
     Pronuntata in sedinta publica, astazi 06.10.2010.
     
                       PRESEDINTE,                                                     GREFIER,
     STOICA DANIELA MARILENA                          BUTUCAN DANIELA


Red. SDM/tehnoredact. BD;
Ex.4
20.10.2010


     
     
     

            Sentinta civila a   ramas definitiva la data de 06.10.2010 si devenit irevocabila  la data de 09.11.2010.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Fondul funciar

Carte funciara - Sentinta civila nr. 224 din data de 30.07.2013
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
Contestatie in anulare speciala intemeiata pe motivul erorii materiale - Decizie nr. 452 din data de 10.05.2012
Constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate - Decizie nr. 18 din data de 13.01.2011
Atribuirea unui teren revolutionarilor - Decizie nr. 45 din data de 19.02.2010
Actiune in revendicare - Decizie nr. 289 din data de 22.04.2010
Fond funciar - Decizie nr. 835 din data de 17.12.2009
Succesiune - Sentinta civila nr. 711 din data de 19.09.2012
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 681 din data de 12.09.2012
Ordin de protectie - Sentinta civila nr. 5C din data de 03.10.2012
Perfectare act - Sentinta civila nr. 683 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Servitute - Sentinta civila nr. 634 din data de 02.08.2012
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 575 din data de 20.06.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 688 din data de 13.09.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 690 din data de 13.09.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 662 din data de 05.09.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 622 din data de 05.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 488 din data de 30.05.2012