InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Podu Turcului

Modificare titlu proprietate

(Sentinta civila nr. 620 din data de 14.07.2010 pronuntata de Judecatoria Podu Turcului)

Domeniu Fondul funciar | Dosare Judecatoria Podu Turcului | Jurisprudenta Judecatoria Podu Turcului

Dosar nr. 664/829/2010

R O M A N I A
JUDECATORIA PODU TURCULUI, JUDETUL BACAU
SENTINTA CIVILA NR. 620
SEDINTA PUBLICA DIN 14.07.2010
Complet format din :
PRESEDINTE  -  STOICA DANIELA MARILENA
Cu participare :
GREFIER  -  OPRISAN DANIELA

Pe rol fiind solutionarea cauzei civile avand ca obiect „fond funciar” formulata de reclamantii N. GH. si N. L.,  in contradictoriu cu paratele COMISIA LOCALA DE APLICARE A LEGII 18/1991 – COM. G. si COMISIA JUDETEANA BACAU DE APLICARE A LEGII 18/1991.
La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns prezent reclamantul N. Gh. lipsa fiind reclamanta N. L. si paratele comisii.
Procedura de citare legal indeplinita.
S-a facut referatul oral asupra cauzei de catre grefierul de sedinta, invederand ca pricina se afla la al doilea termen de judecata, partile au fost legal citate pentru acest termen, dupa care:
Instanta constata ca prin serviciul registratura s-au depus la dosar relatiile solicitate din partea Comisiei Locale G., insotita de fisa tehnica , extrase din caietul de masuratori, copii dupa certificatele de deces ale defunctilor N. L. si N. M., copia cartii de identitate a reclamantului N. Gh., titlul de proprietate nr. ___/1996 – in copie si copia certificatului de mostenitor nr. 35/10.06.2009.
Reclamantul N. Gh. arata ca parata Comisia locala G. a descoperit ca au fost trecute eronat tarlalele in extravilan si s-au facut modificari in fisa tehnica cu care este de acord. Arata ca nu mai are alte cereri.
Nemaifiind alte cereri de formulat si alte probe de administrat instanta constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul pe fond.
Reclamantul N. Gh. avand cuvantul pe fond solicita admiterea actiunii asa cum a fost formulata, in sensul modificarii in titlul de proprietate pozitiile unde au fost facute greseli.
S-au declarat dezbaterile inchise trecandu-se la deliberare.
     
               INSTANTA
              - deliberand -
     
Prin cererea inregistrata la data de 7.06.2010 pe rolul Judecatoriei Podu Turcului reclamantii   N. Gh. , N. M. si N. L. au  chemat in judecata Comisia locala de fond Funciar a com  G. si Comisia Judeteana Bacau solicitand  sa dispuna modificarea Titlului de proprietate nr  - eliberat la data de 25.03.1996 in sensul inscrierii corecte a numarului de tarla si parcela pentru suprafata de 2,25 teren arabil.
       Cauza a fost inregistrata pe rolul Judecatoriei Podu Turcului sub nr 664/829/2010.
     Cauza este legal scutita de taxa de timbru.
      In cauza a fost administrata proba cu acte  .
     Au fost atasate la dosarul cauzei (filele 29-41) actele care au stat la baza emiterii titlului de proprietate a carei modificare se solicita.
         Din actele si lucrarile dosarului instanta a retinut urmatoarele:
         In data de 25.03.1996 a fost eliberat pe numele defunctului N. M. titlul de proprietate nr 19414 pentru suprafata de 2,25 ha teren arabil  situat in com  Gaiceana, jud Bacau.
         In urma decesului autorului au ramas ca mostenitori conform certificatului de mostenitor atasat la fila 4 din dosar  N. M. , N. Gh. si N. L..
     Din continutul adresei cu nr 1785 intocmita la data de 8.07.2010 de catre Comisia Locala Gaiceana si atasata la fila 29 din dosar rezulta ca atat suprafata de teren situata in intravilan  cat si cea din extravilan   au fost inscrise in mod eronat .
     Asfel pentru categoria extravilan:
in loc de tarlaua 62, parcela 2420/6 se va trece tarlaua 41, parcela 2088/47;
in loc de tarlaua 26,parcela 840/4 se va trece tarlaua26, parcela 1044/5;
in loc de tarlaua 48,parcela 1620/8 se va trece tarlaua 26,parcela 1090/55;
in loc de tarlaua 79, parcela 3410/3 se va trece tarlaua 42, parcela 2634/6.
         Pentru categoria intravilan:
in loc de tarlaua 79/104, parcela 6 se va trece tarlaua 79/63,parcela 23.
Pentru aceste motive, vazand si dispozitiile art.55 din Leg 18/1991, instanta urmeaza sa admita cererea reclamantilor si sa dispuna rectificarea Titlului de proprietate nr -- eliberat la data de 25.03.1996.

PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:

Admite cererea avand ca obiect „fond funciar” formulata de reclamantii N. GH., domiciliat in --, str. Trotus nr.13, jud. ___ si N. L., domiciliata in mun. ___, Aleea Ulmilor, nr.33, bl. 16, sc.C, et.4, jud. __,  in contradictoriu cu paratele COMISIA LOCALA DE APLICARE A LEGII 18/1991 – COM. __ si COMISIA JUDETEANA BACAU DE APLICARE A LEGII 18/1991.
Dispune modificarea titlului de proprietate 19414 eliberat la data de 25.03.1996, in sensul urmator:
        
         Pentru categoria extravilan:
- in loc de tarlaua 62, parcela 2420/6 se va trece tarlaua 41, parcela 2088/47;
- in loc de tarlaua 26, parcela 840/4 se va trece tarlaua 26, parcela 1044/5
- in loc de tarlaua 48, parcela 1620/8 se va trece tarlaua 26, parcela 1090/55;
- in loc de tarlaua 79, parcela 3410/3 se va trece tarlaua 42, parcela 2634/6.
Pentru categoria intravilan:
- in loc de tarlaua 79/104, parcela 6 se va trece tarlaua 79/63, parcela 23.
Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica astazi, 14 .07.2010.

                   PRESEDINTE,                                                            GREFIER ,
STOICA DANIELA MARILENA                            OPRISAN DANIELA

Red. /Tehnored. Ex. 6
S.D.M./O.D.
21.07.2010
     
     


Sentinta civila a ramas definitiva la data de14.07.2010
si a  devenit irevocabila la data de 11.08.2010.


??

??

??

??
1


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Fondul funciar

Carte funciara - Sentinta civila nr. 224 din data de 30.07.2013
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
Contestatie in anulare speciala intemeiata pe motivul erorii materiale - Decizie nr. 452 din data de 10.05.2012
Constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate - Decizie nr. 18 din data de 13.01.2011
Atribuirea unui teren revolutionarilor - Decizie nr. 45 din data de 19.02.2010
Actiune in revendicare - Decizie nr. 289 din data de 22.04.2010
Fond funciar - Decizie nr. 835 din data de 17.12.2009
Succesiune - Sentinta civila nr. 711 din data de 19.09.2012
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 681 din data de 12.09.2012
Ordin de protectie - Sentinta civila nr. 5C din data de 03.10.2012
Perfectare act - Sentinta civila nr. 683 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Servitute - Sentinta civila nr. 634 din data de 02.08.2012
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 575 din data de 20.06.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 688 din data de 13.09.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 690 din data de 13.09.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 662 din data de 05.09.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 622 din data de 05.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 488 din data de 30.05.2012