InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Podu Turcului

Fond funciar

(Sentinta civila nr. 561 din data de 16.02.2011 pronuntata de Judecatoria Podu Turcului)

Domeniu Fondul funciar | Dosare Judecatoria Podu Turcului | Jurisprudenta Judecatoria Podu Turcului

Dosar nr.1400/829/2010

R O M A N I A
JUDECATORIA PODU TURCULUI, JUDETUL BACAU

     SENTINTA CIVILA NR.561
                           Sedinta publica din 16.02.2011
     
     Pe rol fiind judecarea cauzei civile avand ca obiect” fond funciar”,formulata de reclamantul P D.I., in contradictoriu cu paratele Comisia Locala de Aplicare a Lg. 18/91 __ si Comisia Judeteana de Aplicare a Lg. 18/91 __.
     La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns reclamantul X, lipsa fiind paratele Comisia Locala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor __, Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor ___.
     Procedura completa.
S-a facut referatul oral asupra cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care:
Prezent in instanta reclamantul depune la dosar adresa nr.3348 din 22.11.2010 emisa de Comisia Locala de Aplicare a Lg. 18/91 ___.
La interpelarea instantei reclamantul arata ca nu mai are cereri de formulat in cauza.
     Nemaifiind alte cereri de formulat si alte probe de administrat in cauza, instanta constata cauza in stare de judecata, si acorda cuvantul pe fond.
     Reclamantul ___, avand cuvantul pe fond solicita admiterea actiunii asa cum a fost formulata in sensul modificarii titlului de proprietate nr.174946/28.03.1996, prin inscrierea corecta a tarlalei, parcelei si vecinatatilor pentru suprafata de 5000 mp.
     S-au declarat dezbaterile inchise, trecandu-se la deliberare.

                                                     I N S T A N T A,
                                                         - deliberand -
     
            Prin cererea inregistrata la data de 14.10.2010 sub nr 1400 pe rolul Judecatoriei Podu Turcului ,reclamantul ___  a   chemat in judecata Comisia locala de fond Funciar a com  __ si Comisia Judeteana ___ solicitand  instantei  sa dispuna modificarea Titlului de proprietate nr  ___ eliberat la data de  28.03.1996 pe numele sau in sensul corecte a a tarlalei, parcelei si vecinatatilor pentru suprafata de 5000 m p teren extravilan.
       Cauza a fost inregistrata pe rolul Judecatoriei Podu Turcului sub nr 1400/829/2010.
      Cauza este legal scutita de taxa de timbru.
      In cauza a fost administrata proba cu acte  .
       Au fost atasate la dosarul cauzei  copia titlului de proprietate a carei rectificare se solicita si procesul verbal de punere in posesie atasate la filele 3-5 din dosar .
       Instanta a solicitat si au fost depuse relatii de la Comisia Locala de fond funciar a comunei ___ actele  care  au stat la baza emiterii titlului de proprietate a carei modificare se solicita precum si pozitia Comisiei Locale de fond funciar a com Podu Turcului privind modificarea titlului de proprietate in sensul solicitat de catre reclamant.
            Din actele si lucrarile dosarului instanta a retinut urmatoarele:
            In data de 28.03.1996 a fost eliberat pe numele reclamantului Titlul de proprietate nr 174946  pentru suprafata de 5000 mp teren arabil extravilan situat in  com Huruiesti , jud Bacau.
       Din continutul adresei cu nr 3348 intocmita la data de 22.11.2010 de catre Comisia Locala a com ___  atasata  la fila 20 din dosar rezulta ca  reclamantul este inscris  cu suprafata 5000 mp teren arabil categoria extravilan situata in T 56, P 1205/40 avand urmatorii vecini :la Nord Paiu Marita ;la est Paraul Galesti; la sud Bengalici Gheorghe;la est DE 1200.
           Pentru aceste motive , vazand si dispozitiile art  55 din Leg 18/1991 , instanta urmeaza sa admita cererea reclamantului si sa  dispuna rectificarea Titlului de proprietate nr ___ eliberat la data de  28.03.1996 in sensul aratat anterior .


PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:

      Admite cererea formulata de reclamantul ___, domiciliat in comuna ___, judetul Bacau, in contradictoriu cu paratele Comisia Locala de Aplicare a Lg. 18/91 __ si Comisia Judeteana de Aplicare a Lg. 18/91 Bacau.
     Dispune modificarea Titlului de proprietate nr.174946 intocmit la data de 28.03.1996 in sensul urmator:
     In loc de T. 73, P.1717/43 suprafata de 5000 mp categoria teren arabil extravilan va figura in T. 56, P.1205/40 cu urmatoarele vecinatati: la Nord Paiu Marita; la est paraul Galesti; la sud Bengalici Gheorghe; la est DE 1200.
     Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica, astazi 16.02.2011.

                PRESEDINTE,                                               GREFIER,
     STOICA DANIELA MARILENA                   BUTUCAN DANIELA
     
     
     
     Red. SDM/tehnoredact. BD
     Ex.5
     03.03.2011


??

??

??

??
1


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Fondul funciar

Carte funciara - Sentinta civila nr. 224 din data de 30.07.2013
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
Contestatie in anulare speciala intemeiata pe motivul erorii materiale - Decizie nr. 452 din data de 10.05.2012
Constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate - Decizie nr. 18 din data de 13.01.2011
Atribuirea unui teren revolutionarilor - Decizie nr. 45 din data de 19.02.2010
Actiune in revendicare - Decizie nr. 289 din data de 22.04.2010
Fond funciar - Decizie nr. 835 din data de 17.12.2009
Succesiune - Sentinta civila nr. 711 din data de 19.09.2012
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 681 din data de 12.09.2012
Ordin de protectie - Sentinta civila nr. 5C din data de 03.10.2012
Perfectare act - Sentinta civila nr. 683 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Servitute - Sentinta civila nr. 634 din data de 02.08.2012
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 575 din data de 20.06.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 688 din data de 13.09.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 690 din data de 13.09.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 662 din data de 05.09.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 622 din data de 05.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 488 din data de 30.05.2012