InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Podu Turcului

Modificare titlu

(Sentinta civila nr. 230 din data de 01.03.2012 pronuntata de Judecatoria Podu Turcului)

Domeniu Fondul funciar | Dosare Judecatoria Podu Turcului | Jurisprudenta Judecatoria Podu Turcului

R O M A N I A
JUDECATORIA PODU TURCULUI
Dosar nr. 229/829/2012
SENTINTA CIVILA NR. 230/2012
     Sedinta publica de la 01.03.2012?????
Completul compus din:
PRESEDINTE judecator      Grefier

     Pe rol judecarea cauzei civile privind pe reclamanta R.M. V. si pe paratele Comisia Locala ___ de aplicare a Legii 18/91, Comisia Judeteana ___ de aplicare a Legii 18/91, avand ca obiect fond funciar modificare titlu.
     La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns prezent reclamanta R.M. V.,  lipsind paratele.
????? Procedura legal indeplinita.
     S-a facut referatul cauzei de catre grefier care invedereaza ca este al doilea termen de judecata, procedura completa, prin serviciul registratura s-au depus la dosar relatiile solicitate de la parata Comisia Locala Podu ___, cu adresa nr. 766/28.02.2012, insa lipsesc relatiile solicitate de la parata Comisia Judeteana Bacau, dupa care;
     S-a procedat la identificarea reclamantei R.M.V., fiica lui ___ si ___, nascuta in com. Glavanesti, la data de ___, domiciliata in com. ____i, jud. Bacau, C.I. seria __  nr. ___ de SPCLEP Podu Turcului, CNP _____.
     Instanta constata ca s-au depus la dosar actele solicitate de la Comisia Locala ___.
     Reclamanta, prezenta in fata instantei, fata de pozitia celor de la comisia locala ___ arata ca nu mai are alte cereri de formulat si intelege sa solicite doar proba cu inscrisurile depuse la dosar. Totodata depune la dosar copia Actului de vanzare incheiat la 5 Noiembrie 1929.
     Reclamanta, la intrebarea instantei, arata ca Comisia Locala ___ i-a eliberat doar adeverinta de comunicare, dar pe care nu au fost trecute parcelele.
     Nemaifiind alte cereri de formulat si alte probe de administrat in cauza instanta constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul pe fond reclamantei.
     Reclamanta, avand cuvantul, solicita admiterea cererii asa cum a fost formulata, modificarea titlului de proprietate nr. 300276/1999 (duplicat al titlului de proprietate nr. ___) in sensul radierii suprafetei de 10.000 mp teren extravilan si inscrierii a celor doua parcele de teren in suprafata de 1500 mp teren extravilan si respectiv 8500 mp teren extravilan.
     S-au declarat dezbaterile inchise, trecandu-se la deliberare:
?????
INSTANTA

Asupra cauzei civile de fata constata urmatoarele:
Sub nr. 229/829/2012 a fost inregistrata pe rolul Judecatoriei Podu Turcului cererea formulata de reclamanta R.M. V. in contradictoriu cu paratele Comisia Judeteana .--- si Comisia Locala ---------- pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, reclamanta solicitand instantei sa dispuna modificarea titlului de proprietate nr. ___/1995 in sensul inscrierii corecte a amplasamentului terenului de un hectar.
In motivarea cererii, reclamanta a aratat ca i s-a eliberat titlul de proprietate nr. ___ ca mostenitoare a defunctului ___, dar in mod eronat in acest titlu s-a inscris terenul de un hectar in T 69 P 1873/2, in realitate amplasamentul corect al terenului fiind la punctul Chetrosu in doua parcele: 0,15 ha in T 18 P 510/30 si 0,85 ha in T 68 P 1723/9. A mai aratat ca a luat cunostinta despre acest aspect in momentul cand a incercat sa intabuleze dreptul de proprietate asupra terenului.
In drept a invocat prevederile Legii nr. 18/1991. A anexat copia titlului de proprietate si actul de vanzare al autorului sau.
Cererea este scutita de plata taxei de timbru.
Comisia Locala Podu Turcului a inaintat la dosar in copie inscrisurile ce au stat la baza emiterii titlului de proprietate. De asemenea, prin adresa nr. 766/28.02.2012, parata a precizat ca cererea reclamantei este intemeiata, ca amplasamentele solicitate sunt in posesia reclamantei, pentru acele parcele nefiind eliberate alte titluri de proprietate si nefiind inregistrate alte cereri de reconstituire a dreptului de proprietate, ca in speta se pune doar problema modificarii scriptice a numerelor de parcela, tarla si a vecinatatilor, dar nu si de schimbare a amplasamentului suprafetei din titlul de proprietate. A mai aratat ca titlul de proprietate nr. ___/1995 a fost anulat, fiind emis un duplicat cu numarul ___/1999.
Parata Comisia Judeteana __ nu a formulat intampinare.
Analizand actele dosarului, instanta constata urmatoarele:
Prin titlul de proprietate nr. ___, reclamantei RM.V-, in calitate de mostenitoare a defunctului ___, i-a fost reconstituit dreptul de proprietate asupra unor terenuri in suprafata totala de 29.000 mp din comuna ___, judetul Bacau, printre care si terenul arabil extravilan in suprafata de 10.000 mp din T 69 P 1873/2 invecinat cu DE la nord, cu ___ la est si sud, cu ___ la vest.
Deoarece titlul de proprietate nr. ___/1995 a fost declarat pierdut, emitentul a dispus anularea acestuia si eliberarea unui duplicat, ce poarta numarul ___/1999.
Verificand inscrisurile ce au stat la baza emiterii titlului de proprietate, instanta constata ca in cererea nr. 1156/1991, reclamanta a indicat amplasamentul terenului de un hectar ca fiind in punctul Chetrosu, acelasi punct fiind indicat si in actul de vanzare prin care ___ a dobandit dreptul de proprietate asupra terenului supus reconstituirii. Prin adeverinta nr. 586/1991, Primaria Comunei ___ a atestat ca ____ figura la rolul agricol nr. 107/1961 cu un hectar teren la punctul Chetrosu (0,93 ha +  0,07 ha).
Comisia Locala ___ a recunoscut ca in titlul de proprietate eliberat reclamantei s-a strecurat o eroare referitoare la amplasamentul terenului, amplasamentul corect fiind cel indicat in cererea de chemare in judecata, amplasament care de altfel se afla in posesia reclamantei si care corespunde cu amplasamentul terenului autorului reclamantei:
1) teren arabil extravilan in suprafata de 1500 mp din T 18 P 510/30, cu vecinii: la nord DE, la est Balan Spiridon, la sud DN 11A, la vest Petrea Gheorghe;
2) teren arabil extravilan in suprafata de 8500 mp din T 68 P 1723/9, cu vecinii: la nord DE 1710, la est Balan Spiridon, la sud DE 1754, la vest Petrea Gheorghe.
Aceste aspecte nu puteau fi observate de reclamanta la momentul primirii titlului de proprietate, fiind constatate abia cu ocazia indeplinirii formalitatilor pentru intabularea dreptului de proprietate.
Vazand ca in speta in titlul de proprietate s-a consemnat in mod eronat amplasamentul terenului asupra caruia s-a reconstituit dreptul de proprietate al reclamantei, in temeiul art. 53 – 59 din Legea nr. 18/1991 instanta va admite cererea si va modifica titlul de proprietate nr. 300276/1999 (duplicat al titlului de proprietate nr. ___/1995) eliberat de Comisia Judeteana Bacau pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, in sensul ca va radia din acest titlu terenul arabil extravilan in suprafata de 10.000 mp din T 69 P 1873/2 si in sensul ca va inscrie in acest titlu de proprietate terenurile situate in comuna Podu Turcului, judetul Bacau, la punctul „Chetrosu” indicate de reclamanta in cerere.
     In temeiul art. 58 din Legea nr. 18/1991, va obliga Comisia Judeteana Bacau pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor sa opereze aceste modificari in titlul de proprietate nr. 300276/1999 (duplicat al titlului de proprietate nr. 60484/1995).

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

     Admite cererea formulata de reclamanta R.M.V., domiciliata in loc. Podu Turcului, jud. Bacau in contradictoriu cu paratele Comisia Locala ___ pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor si Comisia Judeteana ___ pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, avand ca obiect fond funciar modificare titlu.
Modifica titlul de proprietate nr. ____/1999 (duplicat al titlului de proprietate nr. ___1995) eliberat de Comisia Judeteana ___ pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor, in sensul ca radiaza din acest titlu terenul arabil extravilan in suprafata de 10.000 mp din T 69 P 1873/2 si in sensul ca inscrie in acest titlu de proprietate urmatoarele terenuri situate in comuna ___, judetul Bacau, la punctul „Chetrosu”:
1) teren arabil extravilan in suprafata de 1500 mp din T 18 P 510/30, cu vecinii: la nord DE, la est Balan Spiridon, la sud DN 11A, la vest Petrea Gheorghe;
2) teren arabil extravilan in suprafata de 8500 mp din T 68 P 1723/9, cu vecinii: la nord DE 1710, la est Balan Spiridon, la sud DE 1754, la vest Petrea Gheorghe.
     Obliga Comisia Judeteana ____ pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor sa opereze aceste modificari in titlul de proprietate nr. 300276/1999 (duplicat al titlului de proprietate nr. ____).
     Definitiva.
     Cu recurs in 15 zile de la comunicare.
     Pronuntata in sedinta publica azi, 01.03.2012.
     
     
     Presedinte,                                                                        Grefier,
judecator
Red./tehnored. 5 ex.
S.M./A.B.
13 Martie 2012

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Fondul funciar

Carte funciara - Sentinta civila nr. 224 din data de 30.07.2013
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
Contestatie in anulare speciala intemeiata pe motivul erorii materiale - Decizie nr. 452 din data de 10.05.2012
Constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate - Decizie nr. 18 din data de 13.01.2011
Atribuirea unui teren revolutionarilor - Decizie nr. 45 din data de 19.02.2010
Actiune in revendicare - Decizie nr. 289 din data de 22.04.2010
Fond funciar - Decizie nr. 835 din data de 17.12.2009
Succesiune - Sentinta civila nr. 711 din data de 19.09.2012
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 681 din data de 12.09.2012
Ordin de protectie - Sentinta civila nr. 5C din data de 03.10.2012
Perfectare act - Sentinta civila nr. 683 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Servitute - Sentinta civila nr. 634 din data de 02.08.2012
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 575 din data de 20.06.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 688 din data de 13.09.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 690 din data de 13.09.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 662 din data de 05.09.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 622 din data de 05.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 488 din data de 30.05.2012