InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Podu Turcului

Proprietate privata

(Sentinta civila nr. 549 din data de 16.06.2010 pronuntata de Judecatoria Podu Turcului)

Domeniu Fondul funciar | Dosare Judecatoria Podu Turcului | Jurisprudenta Judecatoria Podu Turcului

Dosar nr. 395/829/2010

R O M A N I A
                                            JUDECATORIA PODU TURCULUI
.SENTINTA CIVILA NR.549
Sedinta publica de la 16.06.2010
Completul compus din:
PRESEDINTE – CRACIUN ANCA
Cu participare :
GREFIER – POPA ADRIANA

      Pe rol judecarea cauzei Civil privind pe reclamant A. M. si pe paratele Comisia Locala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor _, Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Bacau, avand ca obiect „fond funciar”.
      La apelul nominal facut in sedinta publica au raspuns reclamanta A. M. asistata  avocat Bouros Angela Serafina, lipsa fiind paratele Comisia Locala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Podu Turcului, Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Bacau.
      Procedura legal indeplinita.
      S-a facut referatul cauzei de catre grefier care invedereaza urmatoarele :
      - cauza este la al doilea termen de judecata ;
      - instanta constata ca au sosit relatiile solicitate Comisie Locale Podu Turcului (filele 53 – 56);
      - procedura de citare este legal indeplinita, dupa care :
      La interpelarea instantei, aparatorul reclamantei arata ca nu mai are alte cereri de formulat.
      Nemaifiind alte cereri de formulat, instanta constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul.
      Reclamanta prin aparator, avand cuvantul, solicita admiterea actiunii asa cum a fost formulata, respectiv obligarea comisie locale sa intocmeasca documentatia pentru modificarea titlului de proprietate in sensul ca amplasamentul suprafetei de 2500 m.p. extravilan pasuni sa fie trecut din T 107 P 2796/18 in T 89 P 2397/12, asa cum este corect, vecinatatile ramanand neschimbate. Reclamanta a sesizat aceste nereguli atunci cand a vrut sa-si intabuleze terenul. Fara cheltuieli de judecata.
?????
I N S T A N T A
                                                             Deliberand
      
      Asupra cauzei civile de fata constata urmatoarele:
Prin cererea inregistrata pe rolul Judecatoriei Podu Turcului sub nr. 395/14.04.2010 reclamanta A.I. M. a chemat in judecata paratele Comisia Locala pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor - si Comisia Judeteana Bacau pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor pentru ca prin hotararea ce se va pronunta sa se dispuna modificarea titlului de proprietate nr. 59870/22.03.1995 in sensul ca in loc de tarlaua 107 parcela 2796/18 sa se treaca tarlaua 89 parcela 2397/12.
In motivarea actiunii reclamanta a aratat ca prin acest titlu de proprietate  a fost inscrisa suprafata de 2500 mp pasuni extravilan, corecta ca suprafata si vecinatati, dar in mod eronat s-a inscris amplasamentul topografic, eroare constatata in momentul in care reclamanta a dorit sa isi intabuleze dreptul de proprietate.
Cererea fost motivata in drept pe dispozitiile Legii nr. 18/1991.
Legal citata, parata Comisia Judeteana Bacau pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor a formulat intampinare prin care a invocat exceptia prematuritatii introducerii actiunii fata de aceasta comisie, exceptie respinsa de instanta la termenul din 26.05.2010 pentru considerentele aratate in incheierea de sedinta.
Parata Comisia Locala pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Podu Turcului a comunicat prin adresa nr. 2309/13.05.2010 ca intr-adevar in titlul de proprietate emis reclamantei s-a strecurat o greseala.
Ambele comisii parate au comunicat instantei, la solicitarea acesteia, documentatia care a stat la baza eliberarii titlului de proprietate in litigiu.
Analizand actele si lucrarile dosarului instanta retine urmatoarele:
Prin titlul de proprietate nr. 59870/22.03.1995 i s-a reconstituit reclamantei dreptul de proprietate asupra unor terenuri in suprafata totala de 1 ha 9700 mp in extravilanul comunei Podu Turcului, judetul Bacau, printre care si terenul in suprafata de 2500 mp categoria pasuni amplasat in T 107 P 2796/18.
Prin adresa nr. 2309/13.05.2010 (fila 23), Comisia Locala pentru stabilirea dreptului de proprietate asupra terenurilor Podu Turcului a precizat ca din verificarile efectuate asupra documentelor existente la nivelul comisiei locale, studiind harta cadastrala si planurile parcelare ale comunei Podu Turcului, s-a constatat ca reclamanta este indreptatita, si anume in titlul de proprietate ce i-a fost emis s-a strecurat o greseala, iar prin modificarea titlului de proprietate in sensul solicitat nu se schimba amplasamentul terenului. A mai aratat parata ca suprafata de 2500 de mp nu a fost instrainata si nu a facut obiectul vreunui litigiu.
Vazand recunoasterea paratei privind eroarea strecurata in cuprinsul titlului de proprietate nr. 59870/1995, in temeiul art. 58 din Legea nr. 18/1991 instanta urmeaza a admite actiunea, modificand titlul de proprietate dupa cum urmeaza:
PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE :

      Admite cererea formulata de reclamantul A.I.M., domiciliata in comuna Podu Turcului, satul Danceni, judetul Bacau, in contradictoriu cu paratele Comisia Locala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Podu Turcului, Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Bacau.
      Dispune modificarea titlului de proprietate nr. 59870/22.03.1995 eliberat de Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Bacau pe numele reclamantei A.I.M., in sensul ca amplasamentul suprafetei de 2500 m.p. extravilan pasuni se va trece din T 107 P 2796/18 in T 89 P 2397/12, asa cum este corect, vecinatatile sa ramana neschimbate.
      Ia act ca reclamanta nu solicita cheltuieli de judecata.
      Definitiva.
      Cu recurs in 15 zile de la comunicare.
      Pronuntata in sedinta publica azi, 16.06.2010.
      
         PRESEDINTE,                                                  GREFIER ,
Judecator CRACIUN ANCA                                  POPA ADRIANA

Red/tehnored. 5 ex.
C.A/P.A
23.06.2010                                                 Sentinta civila a ramas definitiva la data de 16.06.2010
                                         si a devenit irevocabila la data de 14.07.2010.??

??

??

??
1


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Fondul funciar

Carte funciara - Sentinta civila nr. 224 din data de 30.07.2013
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
Contestatie in anulare speciala intemeiata pe motivul erorii materiale - Decizie nr. 452 din data de 10.05.2012
Constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate - Decizie nr. 18 din data de 13.01.2011
Atribuirea unui teren revolutionarilor - Decizie nr. 45 din data de 19.02.2010
Actiune in revendicare - Decizie nr. 289 din data de 22.04.2010
Fond funciar - Decizie nr. 835 din data de 17.12.2009
Succesiune - Sentinta civila nr. 711 din data de 19.09.2012
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 681 din data de 12.09.2012
Ordin de protectie - Sentinta civila nr. 5C din data de 03.10.2012
Perfectare act - Sentinta civila nr. 683 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Servitute - Sentinta civila nr. 634 din data de 02.08.2012
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 575 din data de 20.06.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 688 din data de 13.09.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 690 din data de 13.09.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 662 din data de 05.09.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 622 din data de 05.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 488 din data de 30.05.2012