InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Podu Turcului

Actiune in constatare

(Sentinta civila nr. 1387 din data de 16.12.2010 pronuntata de Judecatoria Podu Turcului)

Domeniu Fondul funciar | Dosare Judecatoria Podu Turcului | Jurisprudenta Judecatoria Podu Turcului


Dosar nr. 767/829/2010
                                                    R O M A N I A
                                JUDECATORIA PODU TURCULUI
SENTINTA CIVILA NR.1387/16.12.2010
 Sedinta publica de la 16.12.2010?????
Completul compus din:
PRESEDINTE : JUDECATOR PANFIL SIMONA-CARMEN
    GREFEIR : BRADEA ANGELICA?????


     Pe rol judecarea cauzei civile  privind pe reclamanta PAROHIA ____, reprezentant legal ____ si pe parata COMUNA STANISESTI – prin primar, avand ca obiect actiune in constatare.
     La apelul nominal facut in sedinta publica a raspuns reprezentantul legal  - Barcan Neculai pentru reclamanta  PAROHIA ___ lipsind parata  - COMUNA STANISESTI.
     Procedura legal indeplinita.
     S-a facut referatul cauzei de catre grefier care arata ca procedura de citare este completa,  dupa care:
     Instanta, avand in vedere obiectul actiunii, art. 111 Cod procedura civila, invoca exceptia inadmisibilitatii cererii.
     Reprezentantul reclamantei, avand cuvantul pe exceptie, arata ca este de acord.
. Nemaifiind alte cereri de formulat si alte probe de administrat in cauza instanta constata cauza in stare de judecata si acorda cuvantul pe fond.
Reprezentantul reclamantei, avand cuvantul, lasa solutia la aprecierea instantei.
S-au declarat dezbaterile inchise, trecandu-se la deliberare:?????

INSTANTA

Deliberand asupra cauzei civile deduse judecatii constata urmatoarele:
Prin cererea inregistrata pe rolul acestei instante sub nr. 767/829/01.07.2010, reclamanta PAROHIA ____ a chemat in judecata pe parata COMUNA STANISESTI, pentru ca instanta, prin hotarare judecatoreasca sa constate ca este proprietara bisericii parohiale, bisericii de cimitir si a casei parohiale.
La termenul din 23.09.2010, reclamanta si-a modificat cererea, aratand ca doreste sa se constate ca este proprietara terenurilor pe care sunt situate si care imprejmuiesc aceste cladiri: 11 200 mp, 4206 mp si respectiv 602 mp.
In motivarea cererii, reclamanta arata ca prin legile fondului funciar i s-a reconstituit dreptul de proprietate doar pentru terenul extravilan, eliberandu-i-se TP 109368/1994, precum si faptul ca cererile de reconstituire formulate ca urmarea a aparitiei Legii 169 si 247 au fost inregistrate la Comisie sub nr. 362.
In drept, cererea a fost motivata prin dispozitiile art. 111 C.pr.civ.
Cererea a fost timbrata la valoare, potrivit dispozitiilor Lg. 146/1997, potrivit valorilor stabilite de expertiza intocmita de Camera Notarilor Publici din Bacau, cu suma de 860 de lei.
Din actele si lucrarile dosarului, instanta retine urmatoarele:
Reclamanta a solicitat ca instanta sa constate ca este proprietara unor suprafete de teren pe care le-a dobandit prin improprietarire sau prin cumparare, terenuri inscrise la rol potrivit certificatelor atasate la dosar la filele 6,7 si 8.
Potrivit art.111 Cod pr.civ. pe calea actiunii in constatare se poate solicita
constatarea existentei sau neexistentei unui drept si nu constatarea unei situatii de fapt.
     Teza finala a dispozitiilor mai sus mentionate consacra si caracterul subsidiar al actiunii in constatare fata de actiunea in realizare (“cererea nu poate fi primita daca partea poate cere realizarea dreptului”).
     Prin urmare, textul art.111 Cod pr.civ. impune, pentru admisibilitatea
actiunii in constatare conditia ca partea sa nu poata cere pe calea unei alte actiuni realizarea dreptului dedus judecatii.
Or, in speta, reclamanta are calea realizarii dreptului sau prin urmarea procedurilor prevazute de legile de restituirea proprietatilor, si nu are alegerea unei alte proceduri asa cum este cea pendinte. De altfel, reclamanta a si inceput aceasta procedura, asa cum rezulta din cererile adresate Comisiei Locale Stanisesti si inregistrate la aceasta inca din anul 2005, atasate in copie la dosar la filele 24- 26.
Pe cale de consecinta, avand in vedere consideratiile teoretice asupra  cererii formulate de reclamanta si situatia concreta (obligativitatea derularii procedurilor demarate in vederea reconstituirii terenurilor), instanta urmeaza a admite exceptia invocata si a constata ca este inadmisibila actiunea in constatare  deoarece reclamanta are la dispozitie actiunea in realizare

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE

Admite exceptia inadmisibilitatii si in consecinta respinge actiunea civila avand ca obiect „actiunea in constatare” formulata de reclamanta Parohia ___ prin reprezentant legal ___, domiciliat in comuna ___, sat. ___, jud. Bacau in contradictoriu cu parata Comuna Stanisesti, jud. Bacau – prin primar.
Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica, azi, 16.12.2010.

Presedinte,                                                                   Grefier,
judecator Panfil Simona-Carmen                                      Bradea Angelica

red./tehnored. 4 ex.
S.P./A.B.
11.01.2011


                                     Sentinta civila a ramas definitiva la data de 16.12.2010 si a devenit irevocabila la data de 01.02.2011.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Fondul funciar

Carte funciara - Sentinta civila nr. 224 din data de 30.07.2013
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
Contestatie in anulare speciala intemeiata pe motivul erorii materiale - Decizie nr. 452 din data de 10.05.2012
Constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate - Decizie nr. 18 din data de 13.01.2011
Atribuirea unui teren revolutionarilor - Decizie nr. 45 din data de 19.02.2010
Actiune in revendicare - Decizie nr. 289 din data de 22.04.2010
Fond funciar - Decizie nr. 835 din data de 17.12.2009
Succesiune - Sentinta civila nr. 711 din data de 19.09.2012
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 681 din data de 12.09.2012
Ordin de protectie - Sentinta civila nr. 5C din data de 03.10.2012
Perfectare act - Sentinta civila nr. 683 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Servitute - Sentinta civila nr. 634 din data de 02.08.2012
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 575 din data de 20.06.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 688 din data de 13.09.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 690 din data de 13.09.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 662 din data de 05.09.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 622 din data de 05.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 488 din data de 30.05.2012