InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Podu Turcului

Fond funciar

(Sentinta civila nr. 116 din data de 17.02.2010 pronuntata de Judecatoria Podu Turcului)

Domeniu Fondul funciar | Dosare Judecatoria Podu Turcului | Jurisprudenta Judecatoria Podu Turcului

Dosar nr.958/829/2009
R O M A N I A
JUDECATORIA PODU TURCULUI, JUDETUL BACAU
SENTINTA CIVILA NR.116
SEDINTA PUBLICA DIN DATA DE: 17.02.2010
Complet format din:
PRESEDINTE : STOICA MARILENA DANIELA
Cu participare:
GREFIER : BUTUCAN DANIELA

      Pe rol fiind judecarea cauzei civile avand ca obiect „fond funciar”, formulata de reclamantul R. N., in contradictoriu cu paratele Comisia Locala de aplicarea a Legii fondului funciar - si Comisia Judeteana de aplicarea a Legii fondului funciar Bacau.
      La apelul nominal facut in sedinta publica  se prezinta pentru parata Comisia Locala de aplicarea a Legii fondului funciar Podu Turcului-avocat Aur Elena, lipsa fiind reclamantul R.N.,  si parata Comisia Judeteana de aplicarea a Legii fondului funciar Bacau.
      Procedura de citare legal indeplinita.
S-a facut referatul oral asupra cauzei de catre grefierul de sedinta, prin care s-au evidentiat partile, obiectul litigiului, mentiuni privitoare la indeplinirea procedurii de citare si stadiul procesual, se invedereaza faptul ca s-a depus prin serviciul registratura o cerere din partea d-nei avocat Pavel Elena, aparatorul reclamantului, prin care solicita strigarea cauzei la sfarsitul sedintei de judecata, dupa care:
Se lasa cauza la sfarsitul sedintei de judecata.
       Se reia cauza si la apelul nominal facut in sedinta publica  se prezinta pentru reclamant - avocat Pavel Elena si pentru parata Comisia Locala de aplicarea a Legii fondului funciar --avocat Aur Elena, lipsa fiind reclamantul R. N.,  si parata Comisia Judeteana de aplicarea a Legii fondului funciar Bacau.
      Avocat Aur Elena, pentru parata Comisia Locala de aplicarea a Legii fondului funciar Podu Turcului, depune la dosar imputernicire avocatiala si obiectiuni la raportul de expertiza.
      Instanta inmaneaza un exemplar al obiectiunilor formulate de parata reclamantului, prin aparator.
      Avocat Pavel Elena, pentru reclamant depune la dosar chitanta nr.2581940/1 din data de 23.11.2009, reprezentand onorariu expert si arata ca nu solicita termen in vederea studierii obiectiunilor.
      Avocat Aur Elena, avand cuvantul cu privire la obiectiunile formulate arata ca nu a cules multe informatii despre terenul in litigiu dar ca santul de scurgere exista si este necesar sa ramana liber intrucat acesta asigura scurgerea unei suprafete foarte mare de teren.
      De asemenea arata faptul ca reclamantul nu poate sa beneficieze de dreptul de proprietate intrucat nu poate sa construiasca nimic pe acest teren, la efectuarea expertizei expertul nu a tinut cont de Planul de Urbanism si lasa la aprecierea instantei.
      Avocat Pavel Elena, pentru reclamant, avand cuvantul arata ca aceste obiectiuni nu se circumscriu notiunii de obiectiuni la raportul de expertiza, nu este de acord cu ele si solicita respingerea lor.
      Instanta respinge obiectiunile formulate de parata, prin aparator.
      La intrebarea instantei aparatorii partilor, avand cuvantul pe rand, arata ca nu mai au cereri de formulat in cauza.
      Nemaifiind alte cereri de formulat si alte probe de administrat in cauza, instanta constata cauza in stare de judecata, si acorda cuvantul pe fond.
Avocat Pavel Elena, pentru reclamant, avand cuvantul pe fond solicita admiterea cererii asa cum a fost formulata cu toate capetele de cerere, obligarea paratei Comisia Locala de aplicarea a Legii fondului funciar Podu Turcului la eliberarea titlului de proprietate pe numele reclamantului R.N. conform sentintei civile nr.470/25.10.2007 pronuntata de Judecatoria Podu Turcului in dosarul nr.617/829/2007, punerea in posesie efectiva pe vechiul amplasament, obligarea acesteia la plata daunelor cominatorii pentru fiecare zi de intarziere, motivat de faptul ca reclamantul se judeca cu parata din anul 1991 iar aceasta nu a venit cu o propunere concreta, reclamantul fiind privat de dreptul de proprietate, el dorind sa-si dobandeasca acest drept de proprietate printr-o hotarare definitiva si irevocabila.
Totodata, solicita obligarea paratei la plata cheltuielilor de judecata, depunand in acest sens chitanta, reprezentand onorariu avocat.
Avocat Aur Elena, pentru parata Comisia Locala de aplicarea a Legii fondului funciar Podu Turcului, avand cuvantul pe fond  arata ca parata doreste sa-i reconstituie reclamantului dreptul de proprietate, dar nu pe vechiul amplasament, deoarece ar afecta constructiile din jur, ar optura intrarea la blocul de locuinte, fara cheltuieli de judecata.
S-au declarat dezbaterile inchise, trecandu-se la deliberare.
   
            I N S T A N T A,
      -deliberand-

      Prin cererea inregistrata la data de 17.02.2009 pe rolul Judecatoriei Podu Turcului ,reclamantul   R. N. a  chemat in judecata parata Comisia locala de fond Funciar a com  -  si Comisia Judeteana Bacau   solicitand instantei sa  le oblige la eliberararea titlului de proprietate  pentru suprafata de 0,04 ha conform sentintei  civile 470/25.10.2007,obligarea paratelor la punerea in posesie pe vechiul amplasament si plata daunelor cominatorii in valoare de 100 lei pentru fiecare zi de intarziere pana la punerea efectiva in posesie.
      Cauza a fost inregistrata pe rolul Judecatoriei Podu Turcului sub nr 958/829/2009.
      Cauza este legal scutita de taxa de timbru.
      In cauza a fost administrata proba cu acte  si expertiza topocadastrala.
      A fost atasata la dosarul cauzei(fila 3) ,sentinta civila  nr 470 pronuntata la data de 25.10.2007 de Judecatoria Podu Turcului.
       Au fost solicitate si atasate la dosar (fila 34) relatii de la Comisia locala de fond funciar  a com Podu Turcului.
      Din actele si lucrarile dosarului instanta a retinut urmatoarele:
      La data de 25.10.2007  a fost pronuntata de catre Judecatoria Podu Turcului  sentinta civila nr 470  .
      Prin aceasta sentinta Comisia locala de fond funciar a com Podu Turcului a fost obligata la intocmirea documentatiei in vederea  reconstituirii catre reclamant a dreptului de proprietate asupra suprafetei de 0,04 ha teren intravilan situat in com Podu Turcului.
      Comisia locala de fond funciar a com Podu Turcului a refuzat punerea in executare a sentintei civile mai sus amintite  motivat de faptul ca amplasamentul nu este liber fiind ocupat de constructii.
       Din continutul expertizei topocadastrale efectuata de expertul Socaci Stefan,  atasata la filele 48-57 din dosar  rezulta ca terenul solicitat de catre reclamant  este ocupat de constructii provizorii fara contracte de inchiriere sau concesiune, expertul opinand ca se poate reconstitui reclamantului suprafata de 406 mp teren in punctele indicate in planul anexa la expertiza.
          Avand in vedere si dispozitiile art 64 din Leg 18/1991, instanta urmeaza sa admita cererea reclamantului si sa dispuna obligarea Comisiei Locale de fond funciar a com Podu Turcului la eliberarea titlului de proprietate catre reclamant si punerea in posesie pe vechiul amplasament pentru suprafata de 406 mp teren intravilan sub sanctiunea daunelor cominatorii de 100 lei pentru fiecare zi de intarziere pana la punerea efectiva in posesie.
      
PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:

      Admite cererea formulata de reclamantul R.N., domiciliat in mun. -, str.-  nr.4, judetul Vaslui, impotriva paratelor Comisia Locala de aplicarea a Legii fondului funciar -  si Comisia Judeteana de aplicarea a Legii fondului funciar Bacau.
      Obliga parata sa elibereze reclamantului titlul de proprietate pentru suprafata de 406 mp. teren intravilan situat in comuna Podu Turcului, judetul Bacau.
      Obliga parata sa puna in posesie reclamantul pe vechiul amplasament sub sanctiunea daunelor cominatorii de 100 RON pentru fiecare zi de intarziere pana la data punerii efective in posesie.
      Dispune plata catre Biroul Local de expertize judiciare tehnice si contabile din cadrul tribunalului Bacau a onorariului definitiv de 800 lei achitat la CEC cu chitanta nr.2581940/1 din data de 23.11.2009 catre expertul in specialitatea topografie Socaci Stefan.
      Obliga parata catre reclamant la plata sumei de 1300 lei cu titlu de cheltuieli de judecata.
      Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
      Pronuntata in sedinta publica, astazi 17.02.2010

                    PRESEDINTE,                                               GREFIER,
      STOICA DANIELA MARILENA                   BUTUCAN DANIELA
      
      Red. SDM/tehnoredact. BD;
      Ex.5
09.03.2010

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Fondul funciar

Carte funciara - Sentinta civila nr. 224 din data de 30.07.2013
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
Contestatie in anulare speciala intemeiata pe motivul erorii materiale - Decizie nr. 452 din data de 10.05.2012
Constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate - Decizie nr. 18 din data de 13.01.2011
Atribuirea unui teren revolutionarilor - Decizie nr. 45 din data de 19.02.2010
Actiune in revendicare - Decizie nr. 289 din data de 22.04.2010
Fond funciar - Decizie nr. 835 din data de 17.12.2009
Succesiune - Sentinta civila nr. 711 din data de 19.09.2012
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 681 din data de 12.09.2012
Ordin de protectie - Sentinta civila nr. 5C din data de 03.10.2012
Perfectare act - Sentinta civila nr. 683 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Servitute - Sentinta civila nr. 634 din data de 02.08.2012
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 575 din data de 20.06.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 688 din data de 13.09.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 690 din data de 13.09.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 662 din data de 05.09.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 622 din data de 05.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 488 din data de 30.05.2012