Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Podu Turcului

Fond funciar

(Sentinta civila nr. 992 din data de 27.10.2010 pronuntata de Judecatoria Podu Turcului)

Domeniu Fondul funciar | Dosare Judecatoria Podu Turcului | Jurisprudenta Judecatoria Podu Turcului

Dosar nr.614/829/2010

R O M A N I A
JUDECATORIA PODU TURCULUI, JUDETUL BACAU

SENTINTA CIVILA NR.992
        SEDINTA PUBLICA DIN DATA DE: 27.10.2010
COMPLET FORMAT DIN:
PRESEDINTE – STOICA DANIELA MARILENA
Cu participare:
GREFIER – BUTUCAN DANIELA

     
     Pe rol fiind judecarea cauzei civile avand ca obiect” fond funciar”,formulata de reclamantul P.Gh. in contradictoriu cu paratele Comisia Locala de Aplicare a Lg. 18/91 ___, Comisia Locala de Aplicare a Lg. 18/91 Podu Turcului si Comisia Judeteana de Aplicare a Lg. 18/91 Bacau.
     La apelul nominal facut in sedinta publica se prezinta reclamantul P.Gh., lipsa fiind paratele Comisia Locala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor __, Comisia Locala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Podu Turcului si Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Bacau.
     Procedura nelegal indeplinita.
S-a facut referatul oral asupra cauzei de catre grefierul de sedinta, dupa care:
La intrebarea instantei reclamantul P.Gh. arata ca nu mai are cereri de formulat in cauza.
     Nemaifiind alte cereri de formulat si alte probe de administrat in cauza, instanta constata cauza in stare de judecata, si acorda cuvantul pe fond.
Reclamantul, avand cuvantul pe fond, solicita admiterea actiunii asa cum a fost formulata, in sensul rectificarii titlului  de proprietate nr.60896/29.02.1996, emis pe numele P.Gh.Gh. si nu P. Gh.V. Gh., de asemenea inscrierea suprafetei de 2600 mp. teren extravilan arabil in T.12 P.197/6 si respectiv a suprafetei de 1000 mp. teren intravilan categoria curti-constructii.
S-au declarat dezbaterile inchise, trecandu-se la deliberare.
                                                    

             I N S T A N T A,
     -deliberand-
     
            Prin cererea inregistrata la data de 17.05.2010 sub nr 614 pe rolul Judecatoriei Podu Turcului ,reclamantul  P.Gh. a   chemat in judecata Comisia locala de fond Funciar a com  Podu Turcului si Comisia Judeteana Bacau solicitand  instantei  sa dispuna modificarea Titlului de proprietate nr  ___ eliberat la data de  29.02.1996 pe numele sau in sensul radierii initialei “V” de la numele autorului si a suprafetei de 3600 mp categoria extravilan , arabil situata in  Tarlaua 12, Parcela 197/6.
       Cauza a fost inregistrata pe rolul Judecatoriei Podu Turcului sub nr 614/829/2010.
      Cauza este legal scutita de taxa de timbru.
      In cauza a fost administrata proba cu acte  .
       Au fost atasate la dosarul cauzei  copia titlului de proprietate a carei rectificare se solicita copia BI al reclamantului si contractul de vanzare cumparare insotit de o autorizatie de constructii.
       Instanta a solicitat si au fost depuse relatii de la Comisia Locala de fond funciar a comunei Podu Turcului actele  care  au stat la baza emiterii titlului de proprietate a carei modificare se solicita precum si pozitia Comisiei Locale de fond funciar a com Podu Turcului privind modificarea titlului de proprietate in sensul solicitat de catre reclamant.
            Din actele si lucrarile dosarului instanta a retinut urmatoarele:
            In data de 29.02.1996 a fost eliberat pe numele reclamantului titlul de proprietate nr ____  pentru suprafata de 3600 mp teren arabil  situat in  com Glavanesti, jud Bacau.
       Din continutul adresei cu nr 3216 intocmita la data de 19.07.2010 de catre Comisia Locala Podu Turcului sia planului parcelar  atasate la filele  39-40 din dosar rezulta ca  reclamantul este inscris  cu suprafata 500 mp teren categoria curti –constructii  situata in T 12, P 195 si cu suprafata de  3100 mp  teren cu vie hibrida  situat in T 12, P 192/2 extravilanul com Podu Turcului. 
            Astfel pentru categoria extravilan :
            Reclamantul va figura cu suprafata de 3100 mp categoria de folosinta “vii “situata in  Tarlaua  12, Parcela 192/2 .
             Pentru categoria intravilan
            Reclamantul va figura cu suprafata de 500 mp categoria “curti- constructii” situate in  Tarlaua 12, Parcela  195.
             La numele autorului,  avand in vedere actele de stare civila ale reclamantului , instanta va dispune radierea initialei “V” .
            Pentru aceste motive , vazand si dispozitiile art  55 din Leg 18/1991 , instanta urmeaza sa admita cererea reclamanei si sa  dispuna rectificarea Titlului de proprietate nr 60896 eliberat la data de 29.02.1996 in sensul aratat anterior .


                                       PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:

     Admite in parte cererea reclamantului P.GH.GH., domiciliat in comuna ___, judetul Bacau in contradictoriu cu paratele, Comisia Locala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Podu Turcului,  Comisia Locala pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor __ si Comisia Judeteana pentru stabilirea dreptului de proprietate privata asupra terenurilor Bacau.
     Dispune modificarea Titlului de proprietate ___ eliberat la data de 29.02.1996 in sensul urmator:
     La numele titularului va fi radiata initiala „V” astfel ca in loc de „P: Gh.V. Gh.” va figura „P. Gh. Gh.”.
     Suprafata de 500 mp. situata in categoria extravilan, T.12, P.197/6, va figura in intravilanul comunei Podu Turcului sub categoria de folosinta de curti-constructii.
     Suprafata de 3100 mp. teren extravilan, categoria arabil, va figura la categoria de folosinta „vii” in T.12, P.192/2, in loc de T.12, P.197/6.
     Cu drept de recurs in termen de 15 zile de la comunicare.
     Pronuntata in sedinta publica, astazi 27.20.2010.

     
              PRESEDINTE,                                                     GREFIER,
STOICA DANIELA MARILENA                             BUTUCAN DANIELARed. SDM/tehnoredact. BD;
Ex.5
18.11.2010


                     Sentinta civila a ramas definitiva  la data de 27.10.2010 si a devenit irevocabila e la data de 11.02.2011. 
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Fondul funciar

Carte funciara - Sentinta civila nr. 224 din data de 30.07.2013
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
Contestatie in anulare speciala intemeiata pe motivul erorii materiale - Decizie nr. 452 din data de 10.05.2012
Constatarea nulitatii absolute partiale a titlului de proprietate - Decizie nr. 18 din data de 13.01.2011
Atribuirea unui teren revolutionarilor - Decizie nr. 45 din data de 19.02.2010
Actiune in revendicare - Decizie nr. 289 din data de 22.04.2010
Fond funciar - Decizie nr. 835 din data de 17.12.2009
Succesiune - Sentinta civila nr. 711 din data de 19.09.2012
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 681 din data de 12.09.2012
Ordin de protectie - Sentinta civila nr. 5C din data de 03.10.2012
Perfectare act - Sentinta civila nr. 683 din data de 12.09.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 680 din data de 12.09.2012
Servitute - Sentinta civila nr. 634 din data de 02.08.2012
Contestatie la executare - Sentinta civila nr. 575 din data de 20.06.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 688 din data de 13.09.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 690 din data de 13.09.2012
Partaj bunuri comune - Sentinta civila nr. 662 din data de 05.09.2012
Hotarare care sa tina loc de act autentic - Sentinta civila nr. 622 din data de 05.07.2012
Fond funciar - Sentinta civila nr. 629 din data de 19.07.2012
Succesiune - Sentinta civila nr. 488 din data de 30.05.2012