InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Deva

Plangere impotriva incheierii de carte funciara. Refuz intabulare drept constatat printr-o hotarare judecatoreasca pronuntata intr-o procedura in care nu au fost citati toti coproprietarii tabulari.

(Sentinta civila nr. 4643 din data de 26.11.2008 pronuntata de Judecatoria Deva)

Domeniu Carte Funciara | Dosare Judecatoria Deva | Jurisprudenta Judecatoria Deva

Tip : Sentinta civila
Nr./Data 4643 (26.11.2008)
Dosar nr. 5923/221/2008
Autor : Judecatoria Deva
Domenii asociate : Carte funciara


Plangere impotriva incheierii de carte funciara. Refuz intabulare drept constatat printr-o hotarare judecatoreasca pronuntata intr-o procedura in care nu au fost citati toti coproprietarii tabulari.Pe rol fiind solutionarea plangerii formulate de petentul S.P. impotriva Incheierii OCPI Deva nr. 20244/15.09.2008.
Procedura legal indeplinita.
La apelul nominal facut in sedinta publica se prezinta av.D.T. , pentru petent.
Av. D.T. solicita amanarea judecatii pentru a se atasa Dosarul Judecatoriei Deva nr. 1516/221/2007 in care s-a pronuntat Sentinta civila nr. 739/2008.
Instanta constatand ca in prezentul dosar s-a atasat Sentinta civila nr. 739/2008 si raportul de expertiza intocmit in Dosarul Judecatoriei Deva nr. 1516/221/2007, respinge cererea de amanare si constatand cauza in stare de judecata acorda cuvantul pentru concluzii orale.
Av. D.T. solicita admiterea plangerii, anularea Incheierii nr. 20244/15.09.2008, data de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara-Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Hunedoara-Deva si intabularea dreptului petentului constatat prin Sentinta civila nr. 739/2008 pronuntata de Judecatoria Deva, aratand ca dupa ce a facut cheltuieli pentru a obtine o hotarare judecatoreasca, petentul se vede pus in situatia de a nu-si putea intabula dreptul in cartea funciara.
Instanta declara dezbaterile inchise si informeaza ca pronuntarea va fi facuta astazi, ora 14, cam. 24.

INSTANTA,
deliberand asupra cauzei civile de fata, retine urmatoarele:
Prin plangerea inregistrata sub nr. 5923/221/03.10.2008, petentul S.P. a solicitat instantei desfiintarea Incheierii OCPI Deva nr. 20244/15.09.2008 prin care i s-a respins cererea de intabulare a dreptului de proprietate dobandit prin uzucapiune.
Expunand situatia de fapt, petentul a aratat ca prin Sentinta civila nr. 739/2008 a Judecatoriei Deva i s-a admis actiunea si s-a constatat ca a dobandit prin uzucapiune dreptul de proprietate asupra suprafetei totale de 1440 m.p. inscrise in C.F. 222 Almas, nr. top. 542 de sub A+1, in suprafata de 633 m.p. si C.F. 222 Almas, nr. top. 543/1/1, de sub A+2 cu suprafata tabulara de 944 m.p. si C.F. 138 Batrana, nr. top. 5426 in suprafata tabulara de 2604 m.p. Prin aceeasi hotarare s-a dispus dezemembrarea parcelei cu nr. top. 543/1/1 in doua parcele, prima cu nr. top. 543/1/1/1 in suprafata de 807 mp urmand a fi atribuita petentului iar celalata cu nr. top. 543/1/1/2, in suprafata de 1797 mp urmand a fi atribuita coproprietarilor intabulati in cartea funciara.
Cererea de intabulare a dreptului de proprietate al petentului, a fost respinsa prin Incheierea OCPI Deva nr. 20244/15.09.2008, pe motiv ca nu au fost respectate prevederile art. 20 alin. (3) din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996 iar hotararea nu este opozabila titularilor de carte funciara.
In realitate, arata petentul actiunea a fost solutionata in contradictoriu cu S.M. si N.M. iar in cartea funciara figureaza ca si coproprietari S.M., M.G. si M.D. .
Acestia din urma, arata petentul, au cumparat cota de 2/3 cu care sunt inscrisi in cartea funciara, de la S.M. , astfel incat fiind succesori in drepturi ai paratei S.M. , nu se poate sustine ca ar fi terti, iar hotararea le este opozabila.
In probatiune s-au depus urmatoarele inscrisuri:
- Incheierea OCPI Deva nr. 20244/15.09.2008 (f. 5-5);
- Raportul de expertiza intocmit in Dosarul Judecatoriei Deva nr. 1516/221/2007 (f. 7-12)
- Sentinta civila nr. 739/19.02.2008 (f. 13-16)
- Documentatia pentru intabulare (f. 21-33)
- Extras CF 222 Almasu Sec, datat 04.07.2008 (f. 34);
- CF 222 Almasu Sec(f. 49-56).
Avand in vedere Decizia Sectiilor Unite ale Inaltei Curti de Casatie si Justitie nr. LXXII (72) din 15 octombrie 2007, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 685 din 07/10/2008, cauza a fost solutionata dupa regulile procedurii necontencioase.
Analizand actele si lucrarile dosarului, in contextul legislatiei in vigoare instanta constata urmatoarele:
Potrivit prevederilor art. 22 lit. “a” din Legea cadastrului si a publicitatii imobiliare nr. 7/1996, inscrierea unui drept se poate efectua numai impotriva aceluia care, la inregistrarea cererii sale, era inscris ca titular al dreptului asupra caruia inscrierea urmeaza sa fie facuta.
In speta este de necontestat faptul ca desi in CF 222 Almasu Sec, inca din anul 2001, sub B8 si B9, figurau ca si coproprietari tabulari M.G. si M.D.V., care au dobandit dreptul asupra unei cote de 2/3 din imobilul inscris in aceasta carte funciara, prin cumparare de la fosta proprietata de sub B 7, S.M. lui P., petentul nu a chemat in judecata proprietarii tabulari de la data introducerii actiuni ci o persoana care nu mai avea niciun drept cu privire la imobil.
Prin urmare, desi CF 222 Almasu Sec este o carte funciara veche, s-au facut inscrieri si dupa intrarea in vigoare a Legii nr. 7/1996 iar coproprietarii tabulari M.G. si M.D. Valentin, inscrisi in anul 2001, erau usor de identificat, petentul nefiind in imposibilitate de a identifica persoanela care trebuiau chemate in judecata in Dosarul nr. 1516/221/2007.
De altfel, chiar si in cazul coproprietarilor inscrisi in vechile carti funciare, cu foarte multi ani in urma, cand inscrierile erau inexacte sau incomplete, in cuprinsul hotararii prin care se constata uzucapiunea oricum se mentioneaza si situatia de fapt data si imposibilitatea de a identifica in mod real coproprietarii tabulari.
Petentul nu a invocat insa nici in procedura judiciara finalizata prin Sentinta civila nr. 739/19.02.2008 si nici in prezenta procedura imposibilitatea in care s-ar fi aflat de a identifica proprietarii sutinand doar ca hotarea le-ar fi opozabila proprietarilor tabulari, ca urmare a faptului ca sunt succesorii in drepturi ai persoanei care a fost citata ca parat in proces
Sustinerile acestuia nu au niciun temei legal.
Astfel, din analiza inscrierilor din CF 222 Almasu Sec, se constata ca proprietarii tabulari M.G. si M.D. Valentin, nu sunt succesori universali sau cu titlul universal ai fostei proprietare ci sunt succesori cu titlu particular.
Apoi, nu este vorba despre acte anterioare dobandirii dreptului de catre tabulari M.G. si M.D.V. , actiunea fiind introdusa in data de 23.03.2007 (a se vedea in acest sens Sentinta civila nr. 739/2008, fila 13), prin urmare dupa sase ani de la data cand au dobandit dreptul si de la data cand s-au intabulat in cartea funciara.
In concluzie, culpa petentului care a inteles sa se judece cu o alta persoana decat coproprietarii tabulari, este evidenta, astfel incat daca in prezent nu-si poate intabula dreptul constatat prin Sentinta civila nr. 739/19.02.2008, acest lucru se datoreaza faptului ca nu a depus minime diligente pentru a verifica situatia de carte funciara la data introducerii actiunii.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTARASTE:

Respinge plangerea petentului S.P..
Cu apel in 15 zile de la comunicare.
Pronuntata in sedinta publica, astazi 26.11.2008, ora 14.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Carte Funciara

Plangere impotriva incheierii de carte funciara. Inadmisibilitatea notarii unui drept de creanta in favoarea proprietarului inscris in cartea funciara. Intoarcerea executarii. Competenta materiala. Art. 522 Cod proc.civ. – inadmisibilitatea actiunii formu - Decizie nr. 66 din data de 22.03.2012
Prestatie tabulara - Decizie nr. 900 din data de 15.11.2012
Anularea incheierii de notare in cartea funciara - Decizie nr. 284 din data de 12.05.2011
Anulare Incheiere de intabulare - Decizie nr. 216 din data de 11.06.2010
Actiune de sistare indiviziune - Decizie nr. 233 din data de 21.06.2010
Plangere impotriva incheierii de carte funciara - Sentinta civila nr. 1056 din data de 11.05.2009
INSCRIEREA IN CF A DREPTULUI DE PROPRIETATE ASUPRA CONSTRUCTIEI AUTORIZATE PE NUMELE CONCUBINILOR FARA A FI STABILITE COTE PARTI DIN DREPTUL DE PROPRIETATE - Decizie nr. 537/R din data de 16.04.2014
PLANGERE IMPOTRIVA INCHEIERII DE CARTE FUNCIARA - ADMISIBILITATE - Decizie nr. 1163/R din data de 13.06.2012
Rectificarea inscrisurilor de carte funciara. - Decizie nr. 255/R din data de 08.10.2008
Inscrierea dreptului de proprietate in cartea funciara in temeiul art. 47 din legea nr. 7/1996. Calitatea de persoana interesata. - Decizie nr. 75/R din data de 28.02.2008
Imobil preluat de stat printr-un act de cedare fortata. - Decizie nr. 170/R din data de 07.05.2007
Plangere carte funciara. Calitatea procesuala activa a notarului public. Calitatea procesuala pasiva a Oficiului de Cadastru si Publicitate imobiliara. - Decizie nr. 1/R din data de 31.01.2007
Intabulare drept real de proprietate in CF pe numere cadastrale noi. Necesitatea consimtamantului coproprietarului pentru terenul aflat in indiviziune fortata: - Decizie nr. 84/R din data de 03.02.2006
Cerere de inscriere in CF a unui drept real in baza unei „declaratii” prin care proprietarul de CF recunoaste un drept real - Decizie nr. 755/R din data de 28.11.2005
Cerere de notare in CF a dreptului de proprietate in baza unui inscris sub semnatura privata, conform art. 81 punctul 22 din Decretul Lege nr. 115/1938 - Decizie nr. 711/R din data de 22.11.2005
Carte funciara. Rectificarea inscrierilor asupra unor imobile gresit identificate. - Sentinta civila nr. 88/S din data de 16.03.2012
Plangere incheiere in carte funciara.Efectele notariei schimbarii denumirii persoanei juridice - Decizie nr. 276/Ap din data de 11.11.2011
Vanzare succesiva teren prin acte autentice.Neindeplinirea conditiilor legale privind nulitatea contractului pentru cauza ilicita. Inexisten?a inscrierii dreptului in cartea funciara, anterior vanzarii. - Decizie nr. 72/R din data de 28.01.2011
Comercial - actiune in constatare - si inscriere in C.F. - Decizie nr. 236/R din data de 26.02.2010
Rezolutiune contract - Sentinta civila nr. 305/C din data de 18.03.2009