Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Tribunalul Sibiu

Anularea incheierii de notare in cartea funciara

(Decizie nr. 284 din data de 12.05.2011 pronuntata de Tribunalul Sibiu)

Domeniu Carte Funciara | Dosare Tribunalul Sibiu | Jurisprudenta Tribunalul Sibiu

Asupra apelului civil de fata  constata :
Prin sentinta civila nr. 10029/17.12.2010 pronuntata de Judecatoria Sibiu s-a admis  actiunea civila formulata de  reclamanta SC L SRL impotriva  paratului P. I. C. si in consecinta s-a dispus anularea incheierilor de notare  in CF, nr. 20103, 20105 si 20107 din 14.04.2010 si radierea acestora din CF  107876, CF 107918, CF 107946.
Pentru a hotari astfel instanta de fond a retinut si motivat urmatoarele:
In data de 13.04.2010 petentul P. I. C.  a solicitat Biroului de Cadastru si Publicitate Imobiliara, in calitate de actionar al SC  A. SRL, notarea unui proces pentru revendicarea patrimoniului SC A. D. O. SA.
Prin incheierile atacate 20103, 20105, 20107 din 14. 04.2010 OCPI Sibiu Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara Sibiu s-a notat actiunea in revendicare formulata de P. I. C. in calitate de actionar majoritar al SC A. SRL SC A. D. O.SA in vederea revendicarii patrimoniului SC A.  SA, SC L.SRL si SC B. F. R. C. SRL, in CF 107876, CF 107918, CF 107946.
Notarea in cartea funciara a unui litigiu trebuie sa indeplineasca mai multe conditii respectiv una generala, prevazuta de art. 48 alin 1 din legea 7/1996, dar si conditiile speciale prev. de art. 42 rap. La art. 93 din Ordinul nr. 633/2006, privind Regulamentul de organizare si functionare a Birourilor de Cadastru si Publicitate Imobiliara.
Prin admiterea  cererii de notare a unui proces inregistrat de reclamantul P. I. C. in calitate de actionar al SC A. SRL pentru  revendicarea  fostului patrimoniu al SC  A. D. O.SA Biroul de Cadastru si Publicitate Imobiliara, a incalcat prevederile art. 26 alin. 4 lit. c care stabileste ca notarea, avand ca obiect inscrierea drepturilor  personale,a actelor si faptelor juridice referitoare la starea si  capacitatea persoanelor, actiunilor si cailor de atac in justitie, precum si a masurilor de indisponibilizare in legatura cu  imobilele din cartea funciara, mentionandu-se astfel  exhaustiv sfera notarilor ce pot fi efectuate.
Analizand cererea petentului prin prisma dispozitiilor legale enuntate anterior, instanta constata ca obiectul actiunii supuse notificarii ( dosar nr. 1465/85/2010) il constituie revendicarea patrimoniului generic, fara referire la un anumit imobil.
Este adevarat ca, actiunea in revendicare imobiliara face parte din categoria actiunilor ce dau un caracter litigios dreptului real tabular, atunci  cand se revendica un anumit imobil, dar nu cand  revendicarea priveste un intreg patrimoniu, o universalitate de drepturi si obligatii.
In contextul celor retinute,  instanta constata ca notarea excede cadrului reglementat fiind, astfel, incalcata legalitatea , motiv pentru care s-a  dispus  admiterea plangerii asa cum a fost formulata.
Impotriva acestei hotarari paratul Petcu Iulian a declarat recurs in termen, legal timbrat si nemotivat.
Intimata nu a formulat intampinare.
La termenul de judecata din 28.04.2011 instanta, raportat la prev. art. 50 alin.3 din Legea 7/1996 califica calea de atac promovata in prezenta cauza ca fiind apelul.
Examinand sentinta atacata  raportat la prev. art. 295 (1) C. pr. civ. tribunalul apreciaza ca nefondat apelul declarat pentru urmatoarele considerente:
Instanta de fond a fost investita cu o plangere impotriva incheierilor de carte funciara nr. 20103; 20105; 20107 din 14.04.2010- situatie in care raportat la prev. art. 42 si 48 (1) din Legea 7/1996 precum si a Regulamentului de organizare si functionare a biroului de Cadastru si Publicitate Imobiliara in mod corect a dispus anularea incheierilor de CF si radierea inscrierilor din CF 107876; 107918  si 107946  intrucat -  apelantul nu justifica nici un interes privind notarea in CF  dat fiind faptul ca nu  face dovada in principal a calitatii de actionar majoritar al SC A.SRL- societate in numele careia a promovat actiunea in revendicare, imprejurare retinuta prin sentinta civila nr. 1470/C/2010- a Tribunalului Sibiu si deciziei civile nr. 11/2011 a Curtii de Apel Alba Iulia.
Mai mult de atat cum a retinut dealtfel si prim instanta obiectul cererii paratului  P. I.C. - este generic fara a face identificarea vreunui imobil revendicat de altfel.
In fine in prezenta cale de atac apelantul nu motiveaza in ce consta nelegalitatea hotararii, astfel ca instanta constatand ca hotararea pronuntata de instanta de fond este data cu aplicarea corecta a prevederilor legale incidente cauzei fiind stabilita in mod corect starea de fapt supusa judecatii, in conditiile art. 296 C. pr. civ., apelul astfel cum a fost formulat a fost respins.
Nu s-au solicitat cheltuieli de judecata.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Carte Funciara

Obligatia aducerii la cunostinta proprietarului plata TVA a terenurilor construibile - Sentinta civila nr. 301 din data de 27.04.2018
FALIMENT - Sentinta civila nr. 123 din data de 20.03.2018
ACHIZITII PUBLICE - Sentinta comerciala nr. 16/CA din data de 15.01.2018
Salarizare in sistemul de invatamant. Acordare spor raportat la salariul de baza din ianuarie 2017 - Sentinta civila nr. 533 din data de 26.09.2018
Actiune in regres al angajatorului impotriva angajatului, intemeiata in baza - Sentinta civila nr. 381 din data de 25.05.2018
OMOR - Sentinta penala nr. 24 din data de 14.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2017
Majorare pensie de intretinere. Venituri obtinute in strainatate - Sentinta civila nr. 159 din data de 21.02.2018
Despagubiri solicitate pentru limitarea dreptului de proprietate. Actiune respinsa - Sentinta civila nr. 715 din data de 08.06.2018
LOVIRI SAU VATAMARI CAUZATOARE DE MOARTE - Sentinta penala nr. 25 din data de 31.03.2017
CONSTITUIREA UNUI GRUP INFRACTIONAL ORGANIZAT - Sentinta penala nr. 37 din data de 27.04.2017
Reziliere contract de inchiriere - Sentinta civila nr. 126 din data de 16.02.2017
SOCIETATI COMERCIALE - Sentinta civila nr. 2593 din data de 20.09.2017
TENTATIVA DE OMOR - Sentinta penala nr. 23 din data de 27.03.2017
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 1003 din data de 23.09.2015
LITIGII CU PROFESIONISTI - Sentinta civila nr. 180 din data de 24.02.2016
Actiune oblica. Legea nr. 18/1991 - Sentinta civila nr. 805 din data de 21.09.2017
OMOR - Sentinta penala nr. 19 din data de 10.03.2017
TRAFIC DE DROGURI - Sentinta penala nr. 4 din data de 18.01.2017
Incuviintare executare silita formulata de executorul judecatoresc. Amenda aplicata de I.S.C.T.R. - Decizie nr. 366 din data de 20.04.2017