Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Brasov

Cerere de inscriere in CF a unui drept real in baza unei „declaratii” prin care proprietarul de CF recunoaste un drept real

(Decizie nr. 755/R din data de 28.11.2005 pronuntata de Curtea de Apel Brasov)

Domeniu Carte Funciara | Dosare Curtea de Apel Brasov | Jurisprudenta Curtea de Apel Brasov

     Cerere de inscriere in CF a unui drept real in baza unei „declaratii” prin care proprietarul de CF recunoaste un drept real

Prin decizia civila nr. 482/AP/2004 a Curtii de Apel Brasov au fost admise apelurile formulate  impotriva incheierii de CF nr. (***)/2003 a Judecatoriei Brasov care a fost schimbata in sensul respingerii cererii formulate de petenta si radierea din CF a drepturilor de proprietate si superficie ale statului roman.
Pentru a pronunta aceasta hotarare, instanta de apel a retinut urmatoarele :
Definitoriu pentru sistemul de publicitate imobiliara al cartilor funciare este existenta acordului de vointa pentru transmiterea dreptului real, intre cel care da si cel care primeste in terminologia art. 22 din Decretul Lege nr. 115/1938 – principiu preluat si in dispozitiile art. 22 din Legea nr. 7/1996.
Raportat la aceasta regula nu poate fi acceptata teza pe care si-a fundamentat Biroul de carte funciara al Judecatoriei Brasov solutia inscrierii dreptului de proprietate al statului  asupra constructiei, pe baza unei prezumtii – a recunoasterii implicite din partea proprietarului tabular a terenului ca edificatul a fost ridicat de statul roman.
In mod corespunzator, nici inscrierea dreptului de superficie nu indeplineste cerintele legale. In forma in care s-a operat aceasta inscriere, superficia, ca dezmembramant al dreptului de proprietate, a fost golita de continut, cata vreme aceasta este recunoscuta proprietarului unei constructii edificate pe terenul apartinand altui titular si in nici un caz locatarului.
Impotriva acestei hotarari a formulat recurs petenta, iar prin motivele de recurs a criticat-o pentru nelegalitate ( art. 304 punctul 8 si 9 Cod procedura civila).
Astfel, se arata ca proprietara tabulara a terenului pe care se afla  constructia, a fost numita , care prin declaratia autentica nr. (***)/2002 a recunoscut dreptul de proprietate al statului asupra spatiului locativ de la mansarda si a fost de acord cu dezmembrarea terenului si cu constituirea unui drept de superficie aferent constructiei. Ulterior declaratiei, proprietara tabulara, a decedat, iar apelantii au devenit mostenitori testamentari. Rezulta ca acesti apelanti au mostenit imobilul cu aceasta situatie juridica recunoscuta de proprietarul anterior decedat, recunoastere ce are efecte depline asupra situatiei juridice a constructiei si terenului.
Recursul a fost respins ca nefondat pentru uratoarele considerente :
Astfel cu a retinut si instanta de apel, pentru efectuarea unei intabulari legea prevede necesitatea dovedirii actului juridic in temeiul caruia se cere inscrierea printr-un inscris original care poate fi autentic sau sub semnatura privata (art. 43 din Decretul Lege nr. 115/1938).
In ceea ce priveste inscrisul doveditor al actului juridic art. 44 din acelasi act normativ prevede ca acesta trebuie sa indeplineasca conditiile de valabilitate a actului juridic respectiv, sa aiba deplina putere doveditoare potrivit dreptului comun, ca individualizeze imobilul sau dreptul tabular asupra caruia se face inscrierea si arata dreptul ce urmeaza sa fie inscris sau radiat.
Pe langa aceste cerinte cu caracter general pentru incuviintarea intabularii trebuie indeplinite in mod cumulativ si anume conditii speciale impuse de lege in consideratia caracterului definitiv al unor astfel de inscrieri ( art. 45 si 46).
Petenta nu a facut dovada indeplinirii conditiilor legale speciale si generale. Astfel, petenta nu a facut in primul rand dovada existentei unei conventii care sa stea la baza dobandirii de catre aceasta a unui drept real cum este dreptul de superficie.
Potrivit art. 942 Cod civil o conventie reprezinta acordul dintre „doua sau mai multe persoane spre a constitui sau a stinge intre dansii un raport juridic”. Caracterul constrangator al unei conventii – puterea lui obligatorie – rezulta din prevederile art. 969 Cod civil potrivit carora „conventiile legale facute au putere de lege intre partile contractante”.
In speta, nu s-a facut dovada existentei unei conventii sinalagmatice, declaratia autentica data in fata notarului de fosta proprietara tabulara neindeplinind conditiile esentiale pentru valabilitatea unui asemenea act referitoare la existenta consimtamantului si cauzei, astfel incat intabularea unui asemenea inscris nu poate fi incuviintata potrivit art. 44 punctul 1 din decretul Lege nr. 115/1938. Fosta proprietara tabulara nu s-a obligat la nimic fata de recurenta prin declaratia amintita astfel incat aceasta din urma nu poate invoca caracterul constrangator al unei conventii.


Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Carte Funciara

Plangere impotriva incheierii de carte funciara. Inadmisibilitatea notarii unui drept de creanta in favoarea proprietarului inscris in cartea funciara. Intoarcerea executarii. Competenta materiala. Art. 522 Cod proc.civ. – inadmisibilitatea actiunii formu - Decizie nr. 66 din data de 22.03.2012
Prestatie tabulara - Decizie nr. 900 din data de 15.11.2012
Anularea incheierii de notare in cartea funciara - Decizie nr. 284 din data de 12.05.2011
Anulare Incheiere de intabulare - Decizie nr. 216 din data de 11.06.2010
Actiune de sistare indiviziune - Decizie nr. 233 din data de 21.06.2010
Plangere impotriva incheierii de carte funciara - Sentinta civila nr. 1056 din data de 11.05.2009
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 1230/Ap din data de 30.06.2017
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 771/Ap din data de 04.05.2017
Insolventa. Anulare acte frauduloase. - Sentinta civila nr. 510/Ap din data de 22.04.2017
Contractele individuale de munca incheiate intre persoane fizice in calitate de experti desemnati si persoane juridice in derularea unor proiecte POSDRU finantate din Fondul Social European au natura unor contracte atipice de munca - Sentinta civila nr. 496/A din data de 16.04.2017
Insolventa. Art. 72 din Legea nr. 85/2014. Respingerea cererii de deschiderea procedurii insolventei formulata impotriva garantului ipotecar. Solidaritatea nu se prezuma potrivit art. 1034-1056 Cod civil. - Sentinta civila nr. 473/Ap din data de 16.03.2017
EXPROPRIERE. Art. 26 din Legea nr. 33/1994. Stabilirea valorii despagubirii. Metoda comparatiei directe. Alegerea comparabilei cu cea mai mica ajustare, cu caracteristicile cele mai asemanatoare cu terenul in litigiu. - Sentinta civila nr. 336/AP din data de 23.02.2017
Expropriere. Reglementand dreptul de retrocedare a imobilelor expropriate, Legea nr. 33/1994 prevede la art. 35 ca „daca bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate in termen de un an potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat, - Sentinta civila nr. 71/Ap din data de 19.01.2017
Solicitare de sesizare a Curtii de Justi?ie a Uniunii Europene cu o intrebare preliminara, in temeiul dispozitiilor art. 276 din Tratatul privind func?ionarea Uniunii Europene. - Hotarare nr. 56/CP din data de 05.07.2017
Aplicarea unei pedepse mai reduse decat cea mentionata in acordul de recunoastere a vinovatiei. - Sentinta penala nr. 107/Ap din data de 14.02.2017
Legatura de cauzalitate intre fapta inculpatului si rezultatul produs. - Sentinta penala nr. 209/Ap din data de 17.03.2017
Reprezentarea succesorala in materia Legii nr. 10/2001. Amenajari de utilitate publica ulterioare notificarii, fara existenta unei autorizatii de constructie. - Decizie nr. 1500/Ap din data de 01.10.2016
Actiune in revendicare inadmisibila in conditiile in care s-a uzat de dispozitiile Legii nr. 10/2001. Imobil revendicat achizitionat in baza Legii nr. 112/1995. Securitatea raporturilor juridice. - Decizie nr. 1033/Ap din data de 15.07.2016
Obligatia de despagubire a A.A.A.S. –art 32 ind. 4 din O.U.G. nr. 88/1997. Contracte incheiate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 137/2002. - Decizie nr. 295/Ap din data de 23.02.2016
Cerere de restituire formulata in temeiul art. II (1) din Legea nr. 368/2013. Distinctie intre unitate detinatoare si unitate investita cu solutionarea notificarii. Stabilirea valorii imobilelor pentru care se solicita compensarea. - Decizie nr. 647/Ap din data de 03.05.2016