Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Brasov

Rectificarea inscrisurilor de carte funciara.

(Decizie nr. 255/R din data de 08.10.2008 pronuntata de Curtea de Apel Brasov)

Domeniu Carte Funciara | Dosare Curtea de Apel Brasov | Jurisprudenta Curtea de Apel Brasov

       Rectificarea inscrisurilor de carte funciara.
       
       Rectificarea inscrierilor de carte funciara poate fi ceruta num ai daca se constata vreunul din temeiurile de rectificare.
       Intrucat intabularea in cartea funciara se face numai in baza unui act juridic in temeiul caruia se solicita inscrierea, radierea dreptului de proprietate trebuie sa aiba la baza o cauza de nulitate care face nevalabila intabularea. Asadar, inscrierea trebuie sa se fi facut fie in baza unui act juridic lovit de nulitate, fie in baza unui inscris probator nul.
       
       
       Prin Sentinta civila nr.4062/02.05.2007 a Judecatoriei Brasov, a fost respinsa exceptia prescriptiei dreptului la actiune invocata de paratii Sandru si admisa in parte actiunea formulata de reclamantul Sandru Ioan Constantin, in contradictoriu cu paratii Mustata Ioana Corina, Mustata Ionut Radu, Sandru Traian Liviu, Sandru Ofelia Luminita, si in consecinta:
       S-a dispus anularea partiala a Certificatului de mostenitor nr.249/1996 intocmit la BNP Isbasoiu Florea, cu privire la cota de 1/5 din imobilul inscris in C.F.  nr.191 Prejmer, nr.top.1234, 1235, 6213, 6214/2/a, 6215/1, precum si radierea inscrierilor efectuate la pozitiile B 10 si B 11 pe numele paratilor Mustata Ioana Corina, Mustata Ionut Radu.
       Au fost obligati paratii sa plateasca reclamantului suma de 519 RON cheltuieli partiale de judecata.
       Pentru a pronunta aceasta sentinta, instanta de fond a retinut in esenta urmatoarele:
       Instanta a apreciat ca actiunea reclamantului este intemeiata si a anulat partial, in baza art.88 din Legea nr.36/1995, Certificatul de mostenitor mentionat la pozitia nr.2, privind dreptul de mostenire al paratilor Mustata Ioana Corina, Mustata Ionut Radu asupra imobilului in litigiu, avand in vedere atat extrasul de CF, actele de stare civila depuse, dar si pozitia procesuala a paratilor in intregul lor, care nu au contestat niciun moment ca imobilul n-ar apartine mamei reclamantului.
       De altfel, singura lor aparare, cu referire speciala la paratii Sandru Traian Liviu, Sandru Ofelia Luminita, a fost sa invoce exceptiile solutionate prin incheierea de la ultimul termen de judecata.
       Pe cale de consecinta, urmare a anularii partiale a certificatului de mostenitor, instanta a dispus radierea inscrierilor efectuate pe numele paratilor Mustata referitoare la imobilul sus identificat, intrucat el apartinea mamei reclamantului.
       Pe de alta parte, instanta a respins capatul de cerere privind restabilirea situatiei anterioare, deoarece reclamantul nu a solicitat si constatarea nulitatii contractului de vanzare-cumparare autentificat sub nr.233/2001 la B.N.P.”Isbasoiu Florea si Anton Andreea Maria „ (fila 38 din dosarul de fond) si, prin urmare, acesta isi produce efectele juridice pentru care a fost incheiat, astfel ca actiunea a fost admisa in parte.
       Referitor la exceptia prescriptiei dreptului la actiune invocata de paratii Sandru, instanta a respins-o, deoarece reclamantul pretinde drepturi succesorale dintr-o alta mostenire decat cea care face obiectul prezentei cauze, iar pe de alta parte, paratii nu au facut dovada datei de la care reclamantul a luat cunostinta de respectivul certificat de mostenitor.
       Impotriva acestei hotarari, a declarat apel reclamantul Sandru Ioan Constantin.
       Tribunalul Brasov,  prin Decizia civila nr.99/03.04.2008 a respins apelul declarat de reclamantul Sandru Ioan Constantin si cererea de aderare la apel formulata de apelantii parati Sandru Traian Liviu si Sandru Ofelia Luminita impotriva Sentintei civile nr.4062/02.05.2007 a Judecatoriei Brasov.
       Pentru a pronunta aceasta hotarare, instanta de apel a retinut ca art.36, alin.1 din Decretul-Lege nr.115/1938 prevede ca actiunea in rectificare, sub rezerva prescriptiei actiunii de fond, va fi imprescriptibila fata de dobanditorul nemijlocit, precum si fata de tertul care a dobandit cu rea credinta dreptul inscris in folosul sau.
       Acest text de lege confirma teza conform careia in materie de carte funciara, se aplica normele dreptului civil completate cu dispozitiile Decretului Lege nr.115/1938, asigurandu-se aplicarea fara limita a dreptului civil prin cuvintele „sub rezerva prescriptiei actiunii in fond”.
       Prin urmare, nu se poate admite o actiune in rectificare impotriva unui tert dobanditor inainte de a se dispune anularea sau constatarea nulitatii titlului sau, in baza caruia s-a inscris in cartea funciara. Altfel nu ar exista temei pentru rectificarea propriu-zisa care se realizeaza in baza art.34 Cod procedura civila, care la pct.1 se refera la imprejurarea in care titlul in temeiul caruia s-a savarsit inscrierea nu a fost valabil. Atata timp cat titlul apelantilor-parati Sandru Traian si Sandru Ofelia nu este desfiintat, nu poate fi lipsit de eficienta in mod indirect, trecandu-se la rectificarea cartii, fara sa se analizeze titlul acestuia.
       In ceea ce priveste reaua credinta la care face referire apelantul-reclamant, aceasta este o conditie ce trebuie analizata pentru a se verifica admisibilitatea cererii in rectificare, care este subsecventa celei in anularea sau constatarea nulitatii titlului.
        Impotriva deciziei civile susmentionate, a declarat recurs reclamantul Sandru Ioan Constantin in temeiul art.304, pct.9 Cod procedura civila, pentru neaplicarea dispozitiilor legale incidente, invocate ca temei de drept, respectiv art.36, alin.1 si art.37, alin.1 din Decretul-Lege nr.115/1938.
       In dezvoltarea motivelor de recurs, se arata ca solutiile abordate de cele doua instante au rupt sirul descendent necesar al consecintelor actiunii in rectificare de carte funciara intemeiata pe textele de lege invocate.
       Desi instanta nu se refera explicit la natura actiunii, ca actiune in rectificare de CF intemeiata pe art.34, pct.1 din Decretul Lege nr.115/1938, este in ordinea evidentei ca atata vreme cat prin hotarare judecatoreasca se constata nevalabilitatea acelui titlu de proprietate care era certificatul de mostenitor si se dispune radierea din CF a inscrierilor operate in puterea acestuia, hotararea instantei isi are drept cauza juridica prevederile cuprinse in art.34, pct.1 din Decretul-Lege nr.115/1938.
       Instanta a respins apelul si, in plina confuzie a punctelor de vedere, motiveaza solutia din perspectiva aplicarii dispozitiilor art.34, pct.1 care se refera la primul dobanditor, aspect solutionat insa prin hotararea primei instante.
       Tribunalul ignora motivul de nelegalitate ridicat in apel, care se referea la situatia subdobanditorului, in speta la drepturile inscrise in cartea funciara pe numele paratilor Sandru, cat si la cadrul de aplicare a art.36, alin.1, incidenta implicita la aceasta situatie, motivul de apel ramanand astfel nesolutionat.
       Conform art.36, alin.1, actiunea in rectificare intemeiata pe nevalabilitatea titlului ce a stat la baza inscrierii, va produce efecte si fata de tertii subdobanditori de buna credinta si cu titlu oneros.
       Art.37, pct.1 din lege prevede ca actiunea in rectificare intemeiata pe art.34, pct.1 si pct.2 va produce efecte si fata de tertele persoane care au dobandit de buna credinta si prin act juridic cu titlu oneros vreun drept real, intemeindu-se pe cuprinsul cartii funciare.
       Punctul de vedere al primei instante dupa care cererea din actiune care se opune paratilor Sandru trebuia sa aiba ca obiect o actiune in nulitatea titlului lor, este esentialmente contrar legii.
       Paratii Sandru au formulat intampinare, solicitand respingerea recursului si admiterea exceptiei prescriptiei dreptului la actiune in anularea certificatului de mostenitor.
       Examinand decizia atacata in raport cu criticile formulate, instanta constata ca recursul este nefondat.
       Alin.1 al art.37 din Decretul Lege nr.115/1938, invocat de reclamant prin cererea de chemare in judecata, permite inaintarea actiunii in rectificare bazata pe art.34, pct.1 si pct.2 si fata de tertele persoane care au dobandit dreptul real cu buna-credinta si cu titlu oneros. Aceasta inseamna ca principiul publicitatii nu are aplicare in cazul nulitatilor prevazute prin pct.1 si pct.2 din art.34.
       Textul de lege citat face distinctie intre tertii care au dobandit cu rea credinta si tertii de buna credinta si care pot dobandi cu aplicarea principiului publicitatii, abia dupa expirarea termenelor de prescriptie prevazute de art.37.
       Sustinerea recurentului reclamant potrivit careia actiunea in rectificare de carte funciara poate fi opusa si tertului care a dobandit cu rea credinta, contravine dispozitiei legale mentionate.
       Rectificarea inscrierilor de carte funciara poate fi ceruta num ai daca se constata vreunul din temeiurile de rectificare.
       Intrucat intabularea in cartea funciara se face numai in baza unui act juridic in temeiul caruia se solicita inscrierea, radierea dreptului de proprietate trebuie sa aiba la baza o cauza de nulitate care face nevalabila intabularea. Asadar, inscrierea trebuie sa se fi facut fie in baza unui act juridic lovit de nulitate, fie in baza unui inscris probator nul.
       In speta, titlul de proprietate al intimatilor parati Sandru Ofelia si Traian, sta la baza inscrierii in cartea funciara.
       In lipsa unei analize a titlului in temeiul caruia s-a savarsit inscrierea nu se poate radia dreptul lor de proprietate din cartea funciara.
       Dispozitiile art.37, alin.1 din Decretul-Lege nr.115/1938 privesc efectele desfiintarii in temeiul art.34, pct.1 a titlului juridic, atat al primului dobanditor, cat si al dobanditorilor subsecventi, fara distinctie.
       Referitor la exceptia prescriptiei dreptului la actiune, invocata de intimatii parati Sandru, solutia de respingere a instantei de apel este intemeiata. Imprescriptibilitatea este evidentiata in dispozitiile art.36, din care rezulta ca actiunea in rectificare va fi imprescriptibila extinctiv fata de dobanditorul nemijlocit, precum si fata de tertul care a dobandit cu rea-credinta dreptul inscris in folosul sau.
       In ceea ce priveste anularea certificatului de mostenitor nr.249/1996, actiunea nu este prescrisa, avand in vedere ca reclamantul a pretins drepturi succesorale dintr-o alta mostenire, care nu face obiectul prezentei cauze.
       Fata de considerentele relevate, in temeiul art.312, alin.1 Cod procedura civila, recursul declarat a fost respins, apreciindu-se ca in cauza nu sunt incidente dispozitiile art.312, alin.5 Cod procedura civila, care se refera la casarea cu trimitere pentru necercetarea fondului cauzei.
       Retinandu-se culpa procesuala a recurentului, in temeiul art.274 Cod procedura civila, a fost obligat la plata cheltuielilor de judecata catre intimatii Sandru Traian si Ofelia, in suma de 500 lei, reprezentand onorariu avocatial.
        C.J.
       Opinie separata
       
       Recursul se impunea a fi admis, intrucat cele doua instante au aplicat gresit art.36, alin.1 si art.37, alin.1 din Decretul-Lege nr.115/1938.
       Actiunea, astfel cum a fost formulata, se incadra in tiparul prevazut de actul normativ mai sus mentionat.
       Astfel, in prima petitie, s-a solicitat constatarea nulitatii unui act juridic si, ca o consecinta, rectificarea inscrierii efectuata pe numele dobanditorului nemijlocit, asa cum prevede art.34, alin.1 din Decretul-Lege nr.115/1938, iar a doua petitie, ca efect al admiterii primei petitii, radierea dreptului dobandit de succesorii cu titlu particular ai dobanditorilor nemijlociti, conform cerintelor stipulate de legiuitor in art.36, alin.1 care prevede efectele fata de terti ale actiunii in rectificare.
       A pretinde reclamantului formularea unei actiuni in nulitatea titlului subsecvent adauga nepermis la lege si transforma un drept prevazut clar de legiuitor intr-o obligatie de a purta un sir neintrerupt de actiuni.
        L.V.
       Decizia civila nr. 255/R din 8 octombrie 2008 – C.J.

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Carte Funciara

Plangere impotriva incheierii de carte funciara. Inadmisibilitatea notarii unui drept de creanta in favoarea proprietarului inscris in cartea funciara. Intoarcerea executarii. Competenta materiala. Art. 522 Cod proc.civ. – inadmisibilitatea actiunii formu - Decizie nr. 66 din data de 22.03.2012
Prestatie tabulara - Decizie nr. 900 din data de 15.11.2012
Anularea incheierii de notare in cartea funciara - Decizie nr. 284 din data de 12.05.2011
Anulare Incheiere de intabulare - Decizie nr. 216 din data de 11.06.2010
Actiune de sistare indiviziune - Decizie nr. 233 din data de 21.06.2010
Plangere impotriva incheierii de carte funciara - Sentinta civila nr. 1056 din data de 11.05.2009
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 1230/Ap din data de 30.06.2017
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 771/Ap din data de 04.05.2017
Insolventa. Anulare acte frauduloase. - Sentinta civila nr. 510/Ap din data de 22.04.2017
Contractele individuale de munca incheiate intre persoane fizice in calitate de experti desemnati si persoane juridice in derularea unor proiecte POSDRU finantate din Fondul Social European au natura unor contracte atipice de munca - Sentinta civila nr. 496/A din data de 16.04.2017
Insolventa. Art. 72 din Legea nr. 85/2014. Respingerea cererii de deschiderea procedurii insolventei formulata impotriva garantului ipotecar. Solidaritatea nu se prezuma potrivit art. 1034-1056 Cod civil. - Sentinta civila nr. 473/Ap din data de 16.03.2017
EXPROPRIERE. Art. 26 din Legea nr. 33/1994. Stabilirea valorii despagubirii. Metoda comparatiei directe. Alegerea comparabilei cu cea mai mica ajustare, cu caracteristicile cele mai asemanatoare cu terenul in litigiu. - Sentinta civila nr. 336/AP din data de 23.02.2017
Expropriere. Reglementand dreptul de retrocedare a imobilelor expropriate, Legea nr. 33/1994 prevede la art. 35 ca „daca bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate in termen de un an potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat, - Sentinta civila nr. 71/Ap din data de 19.01.2017
Solicitare de sesizare a Curtii de Justi?ie a Uniunii Europene cu o intrebare preliminara, in temeiul dispozitiilor art. 276 din Tratatul privind func?ionarea Uniunii Europene. - Hotarare nr. 56/CP din data de 05.07.2017
Aplicarea unei pedepse mai reduse decat cea mentionata in acordul de recunoastere a vinovatiei. - Sentinta penala nr. 107/Ap din data de 14.02.2017
Legatura de cauzalitate intre fapta inculpatului si rezultatul produs. - Sentinta penala nr. 209/Ap din data de 17.03.2017
Reprezentarea succesorala in materia Legii nr. 10/2001. Amenajari de utilitate publica ulterioare notificarii, fara existenta unei autorizatii de constructie. - Decizie nr. 1500/Ap din data de 01.10.2016
Actiune in revendicare inadmisibila in conditiile in care s-a uzat de dispozitiile Legii nr. 10/2001. Imobil revendicat achizitionat in baza Legii nr. 112/1995. Securitatea raporturilor juridice. - Decizie nr. 1033/Ap din data de 15.07.2016
Obligatia de despagubire a A.A.A.S. –art 32 ind. 4 din O.U.G. nr. 88/1997. Contracte incheiate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 137/2002. - Decizie nr. 295/Ap din data de 23.02.2016
Cerere de restituire formulata in temeiul art. II (1) din Legea nr. 368/2013. Distinctie intre unitate detinatoare si unitate investita cu solutionarea notificarii. Stabilirea valorii imobilelor pentru care se solicita compensarea. - Decizie nr. 647/Ap din data de 03.05.2016