Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Curtea de Apel Brasov

Intabulare drept real de proprietate in CF pe numere cadastrale noi. Necesitatea consimtamantului coproprietarului pentru terenul aflat in indiviziune fortata:

(Decizie nr. 84/R din data de 03.02.2006 pronuntata de Curtea de Apel Brasov)

Domeniu Carte Funciara | Dosare Curtea de Apel Brasov | Jurisprudenta Curtea de Apel Brasov

Intabulare drept real de proprietate in CF pe numere cadastrale noi. Necesitatea consimtamantului coproprietarului pentru terenul aflat in indiviziune fortata:

Inscrierea unui drept in cartea funciara si apelul impotriva incheierii de intabulare se cricumscriu procedurii necontencioase (art.70, alin.4, art.130, alin.3 din Regulamentul de organizare si functionare a birourilor de CF – O.M.J. nr.2371/1997). Aceasta chestiune este corect retinuta de instanta de apel si corect dezvoltata in motivele recursului.
Ca urmare, cererea formulata de D.R.D., purtand asupra intabularii dreptului sau de proprietate intr-o carte funciara nedefinitiva si acordarea de numere cadastrale, este necontencioasa.
Aceasta cerere insa, nu vizeaza numai dreptul de proprietate al recurentului, ci si dreptul de proprietate al intimatei F.A., care nu si-a dat consimtamantul la intabulare.
Ori, printre conditiile pe care trebuie sa le intruneasca actul juridic ce se cere a fi intabulat, se afla si necesitatea existentei clausulei tabulandi, respectiv acordul partilor – la care se refera dreptul - la intabulare, sau dispozitia instantei de a se intabula acel drept.
In cauza de fata, imobilul pentru care s-a intocmit memoriul tehnic poarta asupra a doua imobile aflate fiecare in proprietatea exclusiva a celor doua parti din proces si asupra unei a treia parcele aflata in indiviziune fortata a acelorasi parti.
Aceasta stare de fapt si de drept a imobilelor, impune cu necesitate ca, pentru constituirea unei CF provizorie si acordarea de numere cadastrale, sa se intocmeasca un singur memoriu tehnic. Acest memoriu insa, trebuie insusit de ambii proprietari, ambii proprietari trebuind sa solicite in mod expres efectuarea operatiunii in cartea funciara. In lipsa cererii unuia dintre proprietari, nu se poate realiza constituirea unei CF provizorii, deoarece dreptul acestuia nu poate fi intabulat in CF fara consimtamantul sau.
Evident, cand partile nu sunt de acord cu privire la aceasta procedura amiabila, chestiunea trebuie transata printr-un proces, dar la instanta de drept comun, pe calea procedurii contencioase.
Prin urmare, operatiunea de carte funciara solicitata de recurent, nu putea fi efectuata, intrucat lipseste acordul intimatei la intabulare in CF provizorie, iar memoriul tehnic si cererea, poarta inclusiv asupra dreptului de proprietate al acesteia. Aceasta inseamna ca, solutia pronuntata in apel este legala, iar recursul nu este fondat.
                    

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Carte Funciara

Plangere impotriva incheierii de carte funciara. Inadmisibilitatea notarii unui drept de creanta in favoarea proprietarului inscris in cartea funciara. Intoarcerea executarii. Competenta materiala. Art. 522 Cod proc.civ. – inadmisibilitatea actiunii formu - Decizie nr. 66 din data de 22.03.2012
Prestatie tabulara - Decizie nr. 900 din data de 15.11.2012
Anularea incheierii de notare in cartea funciara - Decizie nr. 284 din data de 12.05.2011
Anulare Incheiere de intabulare - Decizie nr. 216 din data de 11.06.2010
Actiune de sistare indiviziune - Decizie nr. 233 din data de 21.06.2010
Plangere impotriva incheierii de carte funciara - Sentinta civila nr. 1056 din data de 11.05.2009
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 1230/Ap din data de 30.06.2017
Decizia de revocare din functia de conducere este o modificare unilaterala a contractului individual de munca in lipsa acordului salariatului. - Sentinta civila nr. 771/Ap din data de 04.05.2017
Insolventa. Anulare acte frauduloase. - Sentinta civila nr. 510/Ap din data de 22.04.2017
Contractele individuale de munca incheiate intre persoane fizice in calitate de experti desemnati si persoane juridice in derularea unor proiecte POSDRU finantate din Fondul Social European au natura unor contracte atipice de munca - Sentinta civila nr. 496/A din data de 16.04.2017
Insolventa. Art. 72 din Legea nr. 85/2014. Respingerea cererii de deschiderea procedurii insolventei formulata impotriva garantului ipotecar. Solidaritatea nu se prezuma potrivit art. 1034-1056 Cod civil. - Sentinta civila nr. 473/Ap din data de 16.03.2017
EXPROPRIERE. Art. 26 din Legea nr. 33/1994. Stabilirea valorii despagubirii. Metoda comparatiei directe. Alegerea comparabilei cu cea mai mica ajustare, cu caracteristicile cele mai asemanatoare cu terenul in litigiu. - Sentinta civila nr. 336/AP din data de 23.02.2017
Expropriere. Reglementand dreptul de retrocedare a imobilelor expropriate, Legea nr. 33/1994 prevede la art. 35 ca „daca bunurile imobile expropriate nu au fost utilizate in termen de un an potrivit scopului pentru care au fost preluate de la expropriat, - Sentinta civila nr. 71/Ap din data de 19.01.2017
Solicitare de sesizare a Curtii de Justi?ie a Uniunii Europene cu o intrebare preliminara, in temeiul dispozitiilor art. 276 din Tratatul privind func?ionarea Uniunii Europene. - Hotarare nr. 56/CP din data de 05.07.2017
Aplicarea unei pedepse mai reduse decat cea mentionata in acordul de recunoastere a vinovatiei. - Sentinta penala nr. 107/Ap din data de 14.02.2017
Legatura de cauzalitate intre fapta inculpatului si rezultatul produs. - Sentinta penala nr. 209/Ap din data de 17.03.2017
Reprezentarea succesorala in materia Legii nr. 10/2001. Amenajari de utilitate publica ulterioare notificarii, fara existenta unei autorizatii de constructie. - Decizie nr. 1500/Ap din data de 01.10.2016
Actiune in revendicare inadmisibila in conditiile in care s-a uzat de dispozitiile Legii nr. 10/2001. Imobil revendicat achizitionat in baza Legii nr. 112/1995. Securitatea raporturilor juridice. - Decizie nr. 1033/Ap din data de 15.07.2016
Obligatia de despagubire a A.A.A.S. –art 32 ind. 4 din O.U.G. nr. 88/1997. Contracte incheiate anterior intrarii in vigoare a Legii nr. 137/2002. - Decizie nr. 295/Ap din data de 23.02.2016
Cerere de restituire formulata in temeiul art. II (1) din Legea nr. 368/2013. Distinctie intre unitate detinatoare si unitate investita cu solutionarea notificarii. Stabilirea valorii imobilelor pentru care se solicita compensarea. - Decizie nr. 647/Ap din data de 03.05.2016