Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Pogoanele

CIVIL.ADMISIBILITATEA ACTIUNII IN EVACUARE FORMULATA DE PROPRIETARUL IMOBILULUI IMPOTRIVA PERSOANEI CARE IL OCUPA IN MOD ABUZIV. APLICABILITATEA PREVEDERILOR ART.480 COD CIVIL. NETEMEINICIA CERERII RECONVENTIONALE IN DESPAGUBIRE.

(Sentinta civila nr. din data de 11.03.2009 pronuntata de Judecatoria Pogoanele)

Domeniu Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc. | Dosare Judecatoria Pogoanele | Jurisprudenta Judecatoria Pogoanele                Prin actiunea introductiva de instanta reclamanta C.O. a chemat in judecata pe paratii T.I. si T.C.solicitand evacuarea acestora din imobilul situat in comuna Cilibia,invederand ca este proprietara constructiei si a suprafetei de 5.000 mp potrivit contractului de vanzare-cumparare cu clauza de intretinere autentificat sub nr.3943/12.10.2006 si ca paratii il ocupa abuziv.
                 In drept,au fost invocate prevederile art.475 si 480 cod civil.
                 Paratii au formulat intampinare si cerere reconventionala potrivit prevederilor art.115-119 cod procedura civila.Pe cale de intampinare au solicitat in principal respingerea actiunii motivat de faptul ca reclamanta detine numai nuda proprietate a imobilului,uzufructul apartinand vanzatoarei , ca actiunea pe care trebuia sa o promoveze era cea in revendicare intrucat urmareste dobandirea posesiei si ca imobilul in litigiu l-au detinut in calitate de proprietari si drept urmare nu este vorba de un raport juridic locativ pentru a fi considerati tolerati.Pe cale reconventionala au solicitat obligarea reclamantei la despagubiri constand in imbunatatirile aduse imobilului.
                   Au fost administrate probe cu acte,interogatorii,martori si cercetare la fata locului.
                    S-a respins cererea paratilor-reclamanti in ceea ce priveste efectuarea in cauza a unei expertize tehnice judiciare de evaluare a pretinselor imbunatatiri.
                     Analizand materialul probator administrat in cauza instanta a retinut ca imobilul in litigiu a apartinut autorilor reclamantei-parate,ca acesta a fost trecut abuziv in proprietatea statului,ca prin decizia civila nr.890/28.09.2008 a Tribunalului Buzau,irevocabila prin decizia civila nr.26/23.02.2006 a Curtii de Apel Ploiesti,imobilul a fost retrocedat mamei reclamantei,care la randul sau l-a instrainat acesteia.
                        De asemenea,instanta a mai retinut ca intr-adevar paratii-reclamanti au detinut imobilul in litigiu,initial cu titlu de chiriasi si apoi cu titlu de proprietari,cumparandu-l la licitatie de la comisia de lichidare a fostei CAP Cilibia,dar toate aceste acte au fost anulate in justitie,acestia ocupand imobilul in mod abuziv,fara vreun titlu.
                         Asa fiind instanta a retinut ca reclamanta-parata a facut dovada calitatii sale de titulara a dreptului de proprietate in intregul sau,uzufructuara fiind decedata,beneficiind astfel de toate drepturile conferite de lege proprietarului,conform prevederilor art.480 cod civil.
                          Prin actiunea in revendicare,ca actiune petitorie,o persoana tinde sa stabileasca direct existenta dreptului de proprietate in patrimoniul sau,ceea ce conduce implicit si la dobandirea posesiei,dar aceasta apare doar ca efect accesoriu.
                           In cauza dedusa judecatii obiectul cererii nu priveste existenta dreptului de proprietate ci redobandirea posesiei prin evacuarea paratilor-reclamanti,care folosesc imobilul fara titlu,si drept urmare o atare actiune este admisibila tocmai pe dispozitiile art.480 cod civil.
                            Asa fiind instanta a admis actiunea si a dispus evacuarea paratilor-reclamanti din imobil.
                             In ceea ce priveste cererea reconventionala prin care s-a cerut obligarea reclamantei-parate la plata sumei de 5.000 de lei cu titlu de despagubiri reprezentand imbunatatirile aduse constructiei,instanta a respins-o ca neintemeiata pentru urmatoarele considerente:
                              Cu ocazia cercetarii la fata locului,proba dispusa din oficiu in temeiul prevederilor art.215 cod procedura civila,si din declaratiile martorilor audiati instanta a retinut ca intr-adevar paratii-reclamanti au efectuat unele reparatii si amenajari la constructia in litigiu insa acestea nu sunt de natura sa-i aduca un spor de valoare,fiind executate strict pentru intretinere si pentru mentinerea in stare de utilizare.A mai retinut instanta ca este real ca beciul a fost consolidat prin turnare de beton,ca in 2 camere s-a turnat pardoseli din beton,ca fisurile existente au fost tencuite,ca s-a introdus curent electric trifazic pe langa cel monofazic existent,insa toate acestea au fost executate in folosul lor pentru ca moara de cereale instalata produce trepidatii foarte mari iar fara amenajarile respective cladirea nu putea fi exploatata in conditii optime.
                               Sentinta a ramas irevocabila prin respingerea apelului si neexercitarea caii de atac a recursului.

                               Judecator Marian Badulescu

Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.

Anulare act - Decizie nr. 523 din data de 27.06.2017
Anulare act - Decizie nr. 502 din data de 21.06.2017
II.Procesul verbal de contraventie care nu intruneste conditiile prev. de art. 19/1 din OG nr. 2/2001 reactualizata, va fi anulat. - Decizie nr. 267/R din data de 23.05.2005
Anularea actelor frauduloase incheiate de debitori in dauna creditorilor se poate dispune daca se dovedeste existenta intentiei de frauda - Sentinta civila nr. 506/CA din data de 19.05.2004
COMPETENTA MATERIALA . ANULARE ACT FALSIFICAT - Decizie nr. nr. 5/A din data de 05.01.2004
Obligare la incheierea unui act autentic de vanzare-cumparare iar in caz de refuz, Sentinta sa tina loc de contract de vanzare cumparare - Decizie nr. 155 din data de 31.12.2013
Lipsa calitatii procesuale pasive ca urmare a divizarii unei societati in mai multe societati comerciale. Imposibilitatea introducerii unor noi parati in apel. - Decizie nr. 404 din data de 09.09.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 293 din data de 03.06.2009
- Sentinta civila nr. 526 din data de 29.10.2008
Rectificare carte funciara - Sentinta civila nr. 118 din data de 10.02.2009
Exceptia inadmisibilitatii cererii pentru neparcurgerea procedurii plangerii prealabile. Dovada depusa dupa inchiderea dezbaterilor - Sentinta civila nr. 84/F din data de 15.09.2015
Raportul de evaluare intocmit de A.N.I.. Consecintele incalcarii dispozitiilor art. 70 si 79 alin. 1 din Legea nr. 161/2003. Contestarea raportului de evaluare. - Decizie nr. 5/F din data de 23.01.2015
Admisibilitatea actiunii in anulare a actului administrativ-fiscal adresate direct instantei de judecata, fara a urma, in prealabil, procedura prevazuta de art. 205-208 din Codul de procedura fiscala. - Decizie nr. 611/R din data de 21.05.2015
Vechiul cod de procedura civila Recurs respins. Inadmisibilitate actiune constatare a unei situatii de fapt in materia contenciosului administrativ. Sanctiunea necomunicarii modificarii actiunii nulitate relativa in conditiile art. 105 alin. 2 c.pr.ci - Decizie nr. 2130/R din data de 19.09.2014
Vechiul cod de procedura civila - Recurs respins. Inadmisibilitate actiune constatare a unei situatii de fapt in materia contenciosului administrativ. Sanctiunea necomunicarii modificarii actiunii nulitate relativa in conditiile art. 105 alin. 2 c.pr.ci - Decizie nr. 1449/R din data de 25.04.2014
Actiune pentru anularea permisului sau de conducere - Sentinta civila nr. 4798/CA din data de 19.09.2012
Actiune in anulare. Decizie emisa in baza Legii 10/2001 de catre o persoana juridica ce nu avea calitatea de unitate detinatoare. - Sentinta civila nr. 101/S din data de 03.04.2012
Interesul in promovarea unei ac?iuni in constatarea nulita?ii absolute a unui act juridic. - Decizie nr. 251/A din data de 28.10.2011
Cheltuieli de judecata pe cale separata. - Decizie nr. 1290/R din data de 20.10.2011
Uzucapiune.Posesia exerciatata asupra unui teren proprietatea C.A.P. - Decizie nr. 1473/R din data de 24.11.2011