Codul muncii comentat 2019 Avocat Marius-Catalin Predut
InfoDosar.ro | Jurisprudenta | Spete Judecatoria Pogoanele

Hotarare judecatoreasca care tine loc de act autentic de vanzare-cumparare.Admisibilitate.

(Sentinta civila nr. din data de 30.12.2009 pronuntata de Judecatoria Pogoanele)

Domeniu Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc. | Dosare Judecatoria Pogoanele | Jurisprudenta Judecatoria Pogoanele


                        In cauza civila cu nr.1262/282/2009 reclamanta Societatea comerciala J.D.SRL a chemat in judecata pe paratii M.D.si M.Gh.solicitand pronuntarea unei hotarari judecatoresti care sa tina loc de act autentic de vanzare-cumparare pentru suprafata de 7.500 mp teren arabil extravilan situat in comuna Padina,invederand ca la data de 31.10.2007 a incheiat cu acestia un antecontract de vanzare-cumparare pentru terenul in litigiu, ca a platit pretul de 2.250 lei si ca desi pana la data de 30.05.2008 s-au angajat sa incheie actul de vanzare-cumparare in forma autentica,paratii nu s-au conformat.
                        Paratii nu au formulat intampinare si nici nu s-au infatisat in instanta desi au fost citati cu mentiunea personal la interogatoriu.
                        Analizand probele administrate in cauza instanta retine ca partile in proces au incheiat un inscris sub semnatura privata denumit promisiune bilaterala de vanzare-cumparare prin care reclamanta s-a angajat sa cumpere iar paratii sa-i vanda suprafata de 7.500 mp teren,ca promitenta cumparatoare a achitat integral pretul de 2.250 lei si a intrat in posesia terenului si ca desi prin acelasi inscris partile s-au obligat reciproc ca pana la data de 30.05.2008 sa se prezinte la notar pentru incheierea in forma autentica a contractului de vanzare-cumparare,paratii nu s-au conformat.
                        In drept, in conformitate cu prevederile art. 2 alin. 1 din titlul X al Legii nr. 247/2005, in vigoare la data realizarii conventiei dintre parti, terenurile cu sau fara constructii, situate in intravilan si extravilan, indiferent de destinatia sau de intinderea lor, pot fi instrainate si dobandite prin acte juridice intre vii, incheiate in forma autentica, sub sanctiunea nulitatii absolute.
Asa fiind, conventia intervenita intre partile din prezenta cauza este lovita de nulitate absoluta ca si contract de vanzare-cumparare, fiind intocmita cu nerespectarea cerintei formei autentice prevazuta de lege "ad validitatem".
Cu toate acestea, este indiscutabil ca, din punct de vedere obiectiv, actul lovit de nulitate cuprinde toate elementele constitutive ale unei promisiuni sinalagmatice de vanzare-cumparare (consimtamant, capacitate, obiect si cauza), iar in plan subiectiv asemenea promisiune corespunde unui rezultat economic analog celui voit de parti si exprimat prin actul nul care, de altfel, a si fost executat in fapt prin plata pretului convenit si predarea imobilului.
Potrivit dispozitiilor art. 5 alin. 2 din titlul X al Legii nr. 247/2005 in situatia in care dupa incheierea unui antecontract cu privire la teren, cu sau fara constructii, una dintre parti refuza ulterior sa incheie contractul, partea care si-a indeplinit obligatiile poate sesiza instanta competenta care poate pronunta o hotarare care sa tina loc de contract.
Paratii debitori ai obligatiei de a se prezenta la notar in vederea imbracarii acordului de vointa in forma autentica ceruta de lege, nu au facut dovada executarii acestei obligatii desi au fost notificati in acest sens.
                      Certificatul fiscal depus la fila 20 dosar atesta ca paratii nu figureaza cu obligatii fiscale restante fata de bugetul local al comunei Padina.
Asa fiind, instanta constata ca este indeplinita in cauza si conditia speciala de validitate a actului de instrainare a unui teren, instituita prin dispozitiile art. 259 alin. 6 indice 1 din Codul fiscal.
       Totodata certificatul depus la fila 19 dosar atesta cu imobilul in litigiu nu este grevat de sarcini.
In raport de considerentele mai sus expuse, si in lumina principiilor executarii in natura a obligatiilor si repararii in natura a pagubelor prevazute de art. 1073 Cod civil, actiunea reclamantei se invedereaza ca fiind intemeiata, si in consecinta instanta o va admite.
Potrivit prevederilor art. 77 indice 1 alin. (6) din Codul fiscal o copie a sentintei se va inainta Administratiei financiare a orasului Pogoanele in termen de 30 de zile de la data ramanerii irevocabile in vederea calcularii si incasarii impozitului.
                      Sentinta este irevocabila prin nerecurare.
Sursa: Portal.just.ro


Alte spete Actiuni (in): anulare, posesorie, regres, pauliana etc.

Anulare act - Decizie nr. 523 din data de 27.06.2017
Anulare act - Decizie nr. 502 din data de 21.06.2017
II.Procesul verbal de contraventie care nu intruneste conditiile prev. de art. 19/1 din OG nr. 2/2001 reactualizata, va fi anulat. - Decizie nr. 267/R din data de 23.05.2005
Anularea actelor frauduloase incheiate de debitori in dauna creditorilor se poate dispune daca se dovedeste existenta intentiei de frauda - Sentinta civila nr. 506/CA din data de 19.05.2004
COMPETENTA MATERIALA . ANULARE ACT FALSIFICAT - Decizie nr. nr. 5/A din data de 05.01.2004
Obligare la incheierea unui act autentic de vanzare-cumparare iar in caz de refuz, Sentinta sa tina loc de contract de vanzare cumparare - Decizie nr. 155 din data de 31.12.2013
Lipsa calitatii procesuale pasive ca urmare a divizarii unei societati in mai multe societati comerciale. Imposibilitatea introducerii unor noi parati in apel. - Decizie nr. 404 din data de 09.09.2011
Actiune in constatare - Sentinta civila nr. 293 din data de 03.06.2009
- Sentinta civila nr. 526 din data de 29.10.2008
Rectificare carte funciara - Sentinta civila nr. 118 din data de 10.02.2009
Exceptia inadmisibilitatii cererii pentru neparcurgerea procedurii plangerii prealabile. Dovada depusa dupa inchiderea dezbaterilor - Sentinta civila nr. 84/F din data de 15.09.2015
Raportul de evaluare intocmit de A.N.I.. Consecintele incalcarii dispozitiilor art. 70 si 79 alin. 1 din Legea nr. 161/2003. Contestarea raportului de evaluare. - Decizie nr. 5/F din data de 23.01.2015
Admisibilitatea actiunii in anulare a actului administrativ-fiscal adresate direct instantei de judecata, fara a urma, in prealabil, procedura prevazuta de art. 205-208 din Codul de procedura fiscala. - Decizie nr. 611/R din data de 21.05.2015
Vechiul cod de procedura civila Recurs respins. Inadmisibilitate actiune constatare a unei situatii de fapt in materia contenciosului administrativ. Sanctiunea necomunicarii modificarii actiunii nulitate relativa in conditiile art. 105 alin. 2 c.pr.ci - Decizie nr. 2130/R din data de 19.09.2014
Vechiul cod de procedura civila - Recurs respins. Inadmisibilitate actiune constatare a unei situatii de fapt in materia contenciosului administrativ. Sanctiunea necomunicarii modificarii actiunii nulitate relativa in conditiile art. 105 alin. 2 c.pr.ci - Decizie nr. 1449/R din data de 25.04.2014
Actiune pentru anularea permisului sau de conducere - Sentinta civila nr. 4798/CA din data de 19.09.2012
Actiune in anulare. Decizie emisa in baza Legii 10/2001 de catre o persoana juridica ce nu avea calitatea de unitate detinatoare. - Sentinta civila nr. 101/S din data de 03.04.2012
Interesul in promovarea unei ac?iuni in constatarea nulita?ii absolute a unui act juridic. - Decizie nr. 251/A din data de 28.10.2011
Cheltuieli de judecata pe cale separata. - Decizie nr. 1290/R din data de 20.10.2011
Uzucapiune.Posesia exerciatata asupra unui teren proprietatea C.A.P. - Decizie nr. 1473/R din data de 24.11.2011